Документ v9378617-07, текущая редакция — Принятие от 23.08.2007

                МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
В И С Н О В О К
23.08.2007 N 9378/11/10-07
ДП НК "Енергоатом"
НАЕК 01032, Київ-32,
вул. Вєтрова, 3
ВАТ "Київський
науково-дослідний
і проектно-конструкторський
інститут "Енергопроект"
(КІЕП) 01135, м. Київ,
просп. Перемоги, 4
Донецькому науковому
центру НАН України
та МОН України 83114,
м. Донецьк,
вул. Р.Люксембург, 54
Державному управлінню
охорони навколишнього
природного середовища
в Київській області

Висновок N 535
державної екологічної експертизи щодо
ТЕО "Будівництво централізованого сховища
відпрацьованого ядерного палива" (ЦСВЯП)
реакторів ВВЕР АЕС України"

Державна екологічна експертиза даного ТЕО організована і
проведена Мінприроди шляхом, визначеним частиною 4 статті 37
Закону України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ), із
залученням спеціалізованої організації для підготовки наукової
еколого-експертної оцінки (далі - НЕЕО) стосовно його матеріалів. Такою організацією Міністерство визначило Донецький науковий
центр НАН України і МОН України (далі - Науковий центр). Вказаний Науковий центр виконав поставлені перед ним завдання
і підготував НЕЕО щодо зазначеного ТЕО. Матеріали цієї НЕЕО (на 23 стор.) є невід'ємною складовою
частиною даного висновку державної екологічної експертизи. Розгляд документації цього ТЕО засвідчив, що рекомендоване
ним розміщення ЦСВЯП у Чорнобильської зоні відчуження не
відповідає суті положень чинного Закону України "Про правовий
режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ). У зоні відчуження
заборонена будь-яка діяльність, що не забезпечує режим радіаційної
безпеки. Діяльність зі зберігання відпрацьованого палива реакторів
ВВЕР АЕС України не відноситься до такої, що спрямована на
забезпечення режиму радіаційної безпеки зони відчуження ЧАЕС. Будівництво ЦСВЯП потребуватиме знесення 8,6 га соснових
насаджень, функціонування цього об'єкту не може сприяти покращенню
радіоекологічного стану у зоні відчуження. Крім того, зазначаємо, що Указом Президента України
від 13.08.2007 N 699/2007 ( 699/2007 ) територія площею 48870 га
земель у межах зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового)
відселення оголошена загальнозоологічним заказником
загальнодержавного значення "Чорнобильський спеціальний", що ще
більше обмежує реальну можливість розміщення на зазначеній
території будь-яких об'єктів, тим більше, радіаційно небезпечних. Наявні матеріали ТЕО і НЕЕО не дають можливості зробити
обґрунтований висновок стосовно екологічної допустимості
запроектованої діяльності. Мінприроди відзначає необхідність розгляду
Генпроектувальником (КІЕП) частин 3.1 "Зауваження та пропозиції до
матеріалів ТЕО" та 3.2 "Узагальнена оцінка" НЕЕО та підготовки, в
оперативному порядку, обґрунтованих відповідей та коментарів по
суті проблеми і надання цих матеріалів розробникам
НЕЕО - Донецькому науковому центру НАН України та МОН України.
Авторам НЕЕО пропонується у конструктивному дусі опрацювати
відповіді і коментарі проектувальника і замовника, які будуть
надані за зауваженнями НЕЕО і даного висновку у цілому і подати до
Мінприроди пропозиції щодо можливого, з їх точки зору,
оптимального вирішення даної проблеми. Після зазначеного доопрацювання, ТЕО підлягатиме додатковій
держекоекспертизі. Мінприроди розгляне усі зазначені матеріали і підготує
висновок додаткової державної екологічної експертизи по суті
питання.
Висновок затверджується.
Перший заступник Міністра С.Куруленковверх