Документ v8895572-05, текущая редакция — Принятие от 25.07.2005

           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
Л И С Т
25.07.2005 N 8895/04

Щодо сплати страхових внесків у разі
укладення договорів цивільно-правового характеру

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо сплати страхових
внесків у разі укладення договорів цивільно-правового характеру
між громадянами України та Торговим представництвом Федерації і в
межах своєї компетенції повідомляє.
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 14 Закону України
від 09.07.2003 р. N 1058-IV ( 1058-15 ) "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" іноземні дипломатичні
представництва та консульські установи іноземних держав, філії,
представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних
представництв та організацій, міжнародних організацій,
розташованих на території України, визначені страхувальниками для
осіб, зазначених у пункті 6 частини першої статті 11 цього Закону,
а саме: для громадян України та осіб без громадянства, які
працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських
установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших
відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій,
міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо
інше не встановлено міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України).
Отже, вищезазначені установи є страхувальниками (платниками)
страхових внесків як роботодавці, які використовують працю
фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на
інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами
цивільно-правового характеру.
Відповідно до підпункту 1 пункту 8 Прикінцевих положень
Закону ( 1058-15 ) страхові внески сплачуються страхувальниками та
застрахованими особами на умовах і в порядку, визначених Законом,
та в розмірах, передбачених Законом України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) для
відповідних платників збору.
Згідно з частиною першою статті 19 цього Закону ( 1058-15 )
страхові внески до солідарної системи у розмірі 32,3% для
роботодавців нараховуються на суми фактичних витрат за оплату
праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати
на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), виплату винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що
підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на
суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка
здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по
тимчасовій непрацездатності.
Також страхувальник зобов'язаний утримувати та перераховувати
до Пенсійного фонду 1-2% заробітної плати найманих працівників.
У разі використання Торговим представництвом послуг фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на суми винагород за
виконання робіт (послуг), виплачені фізичним особам - суб'єктам
підприємницької діяльності, страхові внески у розмірі 32,3 та 1-2
відсотка не нараховуються.
Звільнення дипломатичних представництв від податків, зборів
та інших обов'язкових платежів на території України передбачено
статтею 23 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18
квітня 1961 року ( 995_048 ), яка визначає, що акредитуюча держава
і глава представництва звільняються від усіх державних районних та
муніципальних податків, зборів і мит щодо приміщень
представництва, власних або найманих, крім податків, зборів і мит,
які є платою за конкретні види обслуговування.
Привілеї та імунітети, що надаються персоналу дипломатичних
представництв та членам їх сімей, які живуть разом із ним і не є
громадянами держави перебування, визначені статтями 34, 36, 37
вищезазначеної конвенції ( 995_048 ).
Заступник голови правління В.Короневськийвверх