Документ v8470617-08, текущая редакция — Принятие от 18.04.2008

                МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
В И С Н О В О К
18.04.2008 N 8470/12/10-08
ЦС "Укрдержінвестекспертизи"
01133, м. Київ-133,
б. Лесі Українки, 26
Українському
науково-дослідному
інституту екологічних
проблем 61000, м. Харків,
вул. Бакуліна, 6
ТОВ "Євро Фінанс ЛТД"
02160, м. Київ,
вул. Каунаська, 27
Державному управлінню
охорони навколишнього
природного середовища
в Київській області

Висновок N 616
додаткової державної екологічної експертизи
щодо "Техніко-економічного обґрунтування
будівництва сталепрокатного заводу
продуктивністю до 1,8 млн. тонн сталевої
продукції на рік у м. Біла Церква"
ТОВ "Євро Фінанс ЛТД"

Додаткова держекоекспертиза проводилась стосовно матеріалів
відповідей і коментарів на зауваження і пропозиції висновку
держекоекспертизи N 484 від 28.04.2007 щодо зазначеного
ТЕО наданих генпроектувальником заводу - Інститутом "Діпросталь"
(при листі замовника - підприємства з іноземними інвестиціями
ТОВ "Євро Фінанс ЛТД" (N 81 від 13.03.2008), а також документів
інформування громадян і громадських слухань по суті питання.
1. При цьому було встановлено, зокрема, що:
1.1. Запропоновані додаткові технічні рішення, застосування
яких дозволить різко - у два з половиною рази (2,5) скоротити
забір свіжої технічної води для потреб водопостачання заводу
(з 10,6 тис.куб.м/добу до 4 тис.куб.м/добу);
1.2. Передбачається створення систем дренажних споруд для
підтримання сприятливих гідрогеологічних умов і забезпечення
підживлення оборотних циклів заводу дренажними водами;
1.3. Запланована організація постійного
еколого-гідрогеологічного моніторингу для своєчасної розробки і
втілення профілактичних заходів, спрямованих на недопущення
підтоплення території заводу і прилеглої зони;
1.4. Встановлена необхідність компенсації за знесення зелених
насаджень - у сумі двісті тисяч гривень (висадка п'яти тисяч
трьохрічних саджанців на площі 5 гектарів); озеленення та
благоустрій 7 гектарів території
1.5. Заплановане виділення значних коштів на підтримання
екологічної безпеки виробництва - із реалізаційної вартості
проекту заводу у 600 мільйонів доларів, на охорону атмосферного
повітря передбачено від 38,1 мільйонів доларів; на охорону водного
басейну - від 39,6 мільйонів доларів; на озеленення, благоустрій,
рекультивацію - від 1,6 мільйона доларів.
2. Проведена замовником і генпроектувальником робота з
громадськістю характеризується наступними показниками:
2.1. У складі розглянутої документації є двадцять
(20) одиниць протоколів різних громадських слухань;
2.2. Вісім (8) протоколів засідань дорадчого комітету;
2.3. Два (2) протоколи засідань ініціативної групи.
3. Висвітлення інформації стосовно спорудження і експлуатації
заводу у засобах масової інформації:
3.1. У складі документації наявні тридцять (30) публікацій у
пресі - газети "Копійка", "Замкова гора", "Факти", "Урядовий
кур'єр", "Київська правда" тощо;
3.2. Наявна інформація стосовно п'яти (5) передач по
телебаченню і радіо - "ТРК", "Крокус-1", "ТРК-Бест", "Українське
радіо - 1", радіостанція "Колос" Т-1". Тим не менше, продовжує зберігатись певна протидія
будівництву заводу зі сторони деяких громадських
організацій - зокрема таких, як "Біла Церква - наш дім", які
виступають принципово проти цього заводу. Чинним законодавством і нормативними документами не
урегламентована проблема того, як саме і у якій конкретній формі і
погляди якого саме із угрупувань громадськості необхідно
враховувати при проведенні експертиз. Мінприроди відзначає, що
одним із перспективних і конструктивних шляхів вирішення питання
належного врахування громадських інтересів може бути розробка і
укладання Соціальної угоди між місцевими радами і інвестором
(у даному випадку - між Міською радою міста Біла Церква і
Шкарівською сільською радою з однієї сторони та ТОВ "Євро Фінанс
ЛТД" з іншої сторони. Беручи до уваги все вищевикладене, Мінприроди відповідно до
положень статті 39 Закону України "Про екологічну експертизу"
( 45/95-ВР ), відзначає, з урахуванням очікуваних позитивних
соціально-економічних наслідків, екологічну допустимість
спорудження і експлуатації даного заводу і можливість прийняття
рішення щодо подальшого проектування його спорудження. Міністерство вважає за необхідне рекомендувати ТОВ "Євро
Фінанс ЛТД" забезпечити фінансування і доручити генпроектувальнику
даного заводу: - здійснювати постійний авторський нагляд за спорудженням
підприємства, усіх його комунікацій і допоміжних об'єктів; - організувати дієву систему комплексного екологічного
моніторингу стану впливу діяльності заводу на довкілля; - постійно відстежувати функціонування системи технічного
водопостачання заводу, розробляти і впроваджувати заходи
спрямовані на зменшення обсягів споживання свіжої води
підприємством; - оперативно вносити пропозиції щодо можливої мінімізації
викидів у атмосферне повітря; - розробити заходи із упорядкування і максимально можливого
озеленення санітарно-захисної зони заводу. Крім того, зазначаємо, що необхідно переглянути видовий склад
компенсаційних насаджень - зносяться дуб, ясен, граб, клен, а
посадити пропонується - в'яз, акацію, тополь, бирючину, спірею.
Очевидно слід було б наблизити видовий склад компенсаційних
посадок до того, що зноситься. З урахуванням вищевикладеного матеріали ТЕО оцінюються
Мінприроди позитивно.
Міністр Г.Філіпчуквверх