Document v6_04572-05, current version — Adoption on May 11, 2005

           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
Л И С Т
11.05.2005 N 5406/04

Пенсійний фонд України розглянув лист щодо сплати страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
юридичними особами - платниками єдиного податку і повідомляє.
Статтею 5 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (далі - Закон) визначено, що
виключно цим Законом регулюються відносини, що виникають між
суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування, визначається коло осіб, які підлягають державному
пенсійному страхуванню, платники страхових внесків, їх права та
обов'язки, порядок нарахування, обчислення та сплати страхових
внесків, стягнення заборгованості за цими внесками.
Згідно із пунктом 1 статті 14 Закону ( 1058-15 ) юридичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності (в тому числі, які
обрали особливий спосіб оподаткування) є страхувальниками
(роботодавцями) для фізичних осіб, які працюють у них на умовах
трудового договору (контракту) або інших умовах, передбачених
законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру.
Відповідно до підпункту 1 пункту 8 Прикінцевих положень
Закону ( 1058-15 ) до набрання чинності законом про спрямування
частини страхових внесків до Накопичувального фонду страхові
внески, що перераховуються до солідарної системи, сплачуються
страхувальниками та застрахованими особами на умовах і в порядку,
визначених цим Законом, та в розмірах, передбачених Законом
України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР ) для відповідних платників збору.
Враховуючи вищезазначене та положення частини 1 статті 19
Закону ( 1058-15 ), зазначені суб'єкти зобов'язані нараховувати на
суми фактичних витрат на оплату праці працівників та допомоги з
тимчасової непрацездатності страхові внески у розмірі 32,3
відсотки (до 30.03.2005 р. - 32 відсотки) та сплачувати їх у
встановлені строки та в повному обсязі.
Згідно із статтею 18 Закону ( 1058-15 ) законодавством не
можуть встановлюватися пільги з нарахування та сплати страхових
внесків або звільнення від їх сплати.
Відповідно до абзацу першого пункту 4 Прикінцевих положень
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів
України" ( 2505-15 ), який набрав чинності 31 березня 2005 року,
визначено, що сплата та зарахування до бюджетів і державних
цільових фондів сум єдиного та фіксованого податків для суб'єктів
малого підприємництва здійснюється у порядку та на умовах, які
діяли до 1 січня 2005 року.
Отже, кошти, які надійдуть за період з 31 березня 2005 року
до бюджету Фонду внаслідок розподілу сум єдиного податку Державним
казначейством України (42%), підлягають зарахуванню в рахунок
сплати страхових внесків за найманих працівників.
Заступник Голови правління В.Короневськийon top