Довідник № 67/2 інших податкових пільг станом на 01.09.2013
Міндоходів України; Справочник от 01.09.201367/2
Документ v67-2810-13, текущая редакция — Принятие от 01.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник Міністра
доходів і зборів України
А.П. Ігнатов
01.09.2013

ДОВІДНИК № 67/2
інших податкових пільг станом на 01.09.2013

Код пільги

Зміст пільги

Назва документа

Номер документа

Дата прийняття документа

Початок дії пільги

Кінець дії пільги

Ознака цільового призначення

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

9


ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Звільнення від сплати податку учасників Угод
11020182

Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації, у зв'язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів

Указ Президента України; Угода про створення Українського науково-технологічного центру (УТНЦ)

202/94

04.05.94

16.07.94


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020186

Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів

Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 4 липня 2002 року

368-IV

25.12.2002

11.02.2003


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020189

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків, мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року

№ 1194-IV

18.09.2003

17.09.2003


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020190

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту

Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької"

1606-IV

17.03.2004

25.05.2004


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020191

З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов'язкових платежів, включаючи митні збори

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво", стаття 4

1335-IV

25.11.2003

19.11.2004


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020206

У випадку, коли ЛСА надає Уряду країни обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від мит та інших обов'язкових платежів.
У випадку, коли ЛСА надає обладнання, механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів

Закон України "Про ратифікацію Угоди між України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу", ст. VII

1969-IV

01.07.2004

01.07.2004


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020214

Українська сторона звільняє Виконавчі органи (іноземний державний орган, іноземне державне або приватне підприємство, будь-яку державну або приватну організацію) від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов'язаних із заробітною платою, що виплачуються їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво", пп. "b" п. 3 ст. 2

948-V

18.04.2007

03.07.2007


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010


11020215

Установи, консалтингові компанії, неурядові організації чи інші юридичні особи, які найняті або фінансуються Шведською стороною для виконання завдань в Україні в рамках технічного та фінансового співробітництва між Шведською та Українською сторонами, які не є резидентами України, звільняються від сплати податків та подібних зборів із прибутку компаній, товарообігу чи на будь-яких аналогічних підставах, а також з заробітної плати й винагород, що виплачені Шведською стороною за їхні послуги в рамках проекту/програми технічного і фінансового співробітництва

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва", п. 5 статті 7 Угоди

320-VI

04.06.2008

18.07.2008


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

11020216

За умови дотримання положень попереднього розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок грантових коштів

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні", розділ 8.02 статті 8 Договору

319-VI

04.06.2008

17.07.2008


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020217

Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні", розділ 8.03 статті 8 Договору

319-VI

04.06.2008

17.07.2008


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020225

Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов'язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією", стаття 3 Рамкової угоди

2533-VI

21.09.2010

18.11.2010


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020085

Сума зарахованого під час сплати суб'єктами господарювання податку в Україні, податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені ними за кордоном, за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів розмір якого не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду

Податковий кодекс України, пункти 161.4 - 161.7 статті 161

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0Пільги з оподаткування неприбуткових установ і організацій
11020193

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій (крім неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України), отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

Податковий кодекс України, абзац "а", "б", "д" п. 157.1 статті 157

2755-VI

02.12.20101


11020194

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій (крім неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України), отриманих у вигляді пасивних доходів

Податковий кодекс України, абзац "а", "б", "в", "г", "ґ", "д", "е" п. 157.1 статті 157

2755-VI

02.12.20101


11020195

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг

Податковий кодекс України, абзац "а" п. 157.1 статті 157

2755-VI

02.12.20101


11020196

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін / дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

Податковий кодекс України, абзац четвертий пункту 157.2, абзац п'ятий пункту 157.3, абзац четвертий пункту 157.4 - 157.6 статті 157 (пільга встановлена для неприбуткових установ, зазначених в абзацах "а", "б", "в", "г", "ґ" пункту 157.1)

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


1


11020197

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень п. 157.13 ст. 157 Кодексу

Податковий кодекс України, абзац "б", "г" п. 157.1 статті 157

2755-VI

02.12.20101


11020198

Від оподаткування звільняються доходи у вигляді коштів, які надходять до кредитних спілок та пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством

Податковий кодекс України, абзац "в" п. 157.1 статті 157

2755-VI

02.12.20101


11020199

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді доходів від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань

Податковий кодекс України, абзац "в" п. 157.1 статті 157

2755-VI

02.12.20101


11020200

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій (крім неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1 статті 157 Податкового кодексу України), отриманих у вигляді разових або періодичних внесків, відрахувань засновників та членів

Податковий кодекс України, абзац "г", "ґ" п. 157.1 статті 157

2755-VI

02.12.20101


11020201

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді будь-яких інших доходів від надання культових послуг

Податковий кодекс України, абзац "д" п. 157.1 статті 157

2755-VI

02.12.20101


11020202

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді внесків, коштів або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності

Податковий кодекс України, абзац "е" п. 157.1 статті 157

2755-VI

02.12.20101


11020205

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір

Податковий кодекс України, п. 157.16 ст. 157

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


1


11020210

Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України, на фінансування господарської діяльності таких установ та підприємств, із включенням сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування, затверджених зазначеним органом виконавчої влади

Податковий кодекс України, п. 133.5 ст. 133

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


11020226

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання

Податковий кодекс України, пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020227

Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи

Податковий кодекс України, пп. 136.1.3 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020228

Суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, отримані від надання державних послуг (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація, інші послуги, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідного бюджету

Податковий кодекс України, пп. 136.1.7 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


1


11020229

Суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до вказаного Закону

Податковий кодекс України, аб. "а" пп. 136.1.8 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

1057-IV

09.07.2003

11020230

Суми коштів у вигляді внесків, які надходять та накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону

Податковий кодекс України, аб. "б" пп. 136.1.8 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020231

Суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону

Податковий кодекс України, пп. 136.1.9 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"

2299-III

15.03.2001

11020232

Суми отриманого платником податку емісійного доходу

Податковий кодекс України, пп. 136.1.10 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020233

Дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, у випадках, передбачених пунктом 153.3 статті 153 цього Кодексу

Податковий кодекс України, пп. 136.1.12 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020234

Кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, або в разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв
Кошти або майно, внесені до статутного капіталу, які не повернуті власнику корпоративних прав, емітованих платником податку, або не повернуті учаснику господарського товариства у зв'язку з недостатністю або відсутністю активів внаслідок погашення зобов'язань при припиненні діяльності такого платника шляхом ліквідації юридичної особи

Податковий кодекс України, пп. 136.1.13 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

01.07.2012

11020235

Кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, в разі припинення, розірвання або внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, але не вище вартості вкладу

Податковий кодекс України, пп. 136.1.14 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020236

Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів

Податковий кодекс України, пп. 136.1.15 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020237

Вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках:
якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади або рішень місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень;
у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;
у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок;
у разі отримання підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств, утримувалися за їх рахунок та передані для експлуатації підприємствам залізничного транспорту за рішенням таких підприємств.

Податковий кодекс України, пп. 136.1.16 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

01.07.2012

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

5083-VI

05.07.2012

12.08.2012

11020238

Кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 154.1 статті 154 цього Кодексу

Податковий кодекс України, пп. 136.1.17 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020239

Суми коштів або вартість майна, отримані засновником третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону

Податковий кодекс України, пп. 136.1.18 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020241

Вартість безоплатно отриманого платником податку майна, що створене в результаті виконання заходів, передбачених державними цільовими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, програмами організації розроблення і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, а також іншими профілактичними заходами відповідно до завдань страхування від нещасних випадків

Податковий кодекс України, пп. 136.1.23 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


1


11020242

Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті

Податковий кодекс України, пп. 138.10.4 п. 138.1 ст. 138 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020251

Витрати платника податку на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі якщо законодавством передбачено обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації;
витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або закордонних навчальних закладах, якщо наявність сертифіката про освіту в таких закладах є обов'язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності, в тому числі, але не виключно вищих та професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб (незалежно від того, чи перебувають такі особи в трудових відносинах з платником податку), які уклали з ним письмовий договір (контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років;
витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

Податковий кодекс України, пп. 140.1.3 п. 140.1 ст. 140 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020252

Витрати платника податку (крім капітальних, які підлягають амортизації) на утримання та експлуатацію таких об'єктів, що перебували на балансі та утримувалися за рахунок платника податку станом на 1 липня 1997 року, але не використовуються з метою отримання доходу:
дитячих ясел або садків;
закладів середньої і середньої професійно-технічної освіти та закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника податку;
дитячих, музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв;
спортивних комплексів, залів і майданчиків, що використовуються для фізичного оздоровлення та психологічної реабілітації працівників платника податку, клубів і будинків культури;
приміщень, що використовуються платником податку для організації харчування працівників такого платника податку;
багатоквартирного житлового фонду, в тому числі гуртожитків, одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об'єктів житлово-комунального господарства;
дитячих таборів відпочинку і оздоровлення;
установ соціального захисту громадян (будинки-інтернати, будинки для престарілих)

Податковий кодекс України, пп. 140.1.8 п. 140.1 ст. 140 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020253

Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, договору довірчого управління або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов'язаний сплачувати за власний рахунок страхові платежі (страхові премії, страхові внески), пенсійні внески до недержавних пенсійних фондів та внески на рахунки учасників фондів банківського управління найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди

Податковий кодекс України, п. 142.2 ст. 142 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

12.08.2011

11020254

До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу (впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) платник податку має право включити до витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму внесків на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внесків, визначених абзацом другим пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, загальний обсяг яких не перевищує 15 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди

Податковий кодекс України, п. 11 підр. 4 р. XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


11020255

Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року.
Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.
Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей абзацу першого цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.
Пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується:
у 2011 році з урахуванням такого:
якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.
Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення;
у 2012 - 2015 роках таким чином:
якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше станом на 1 січня 2012 року є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 січня 2011 року), то сума цього значення підлягає включенню до витрат:
звітних (податкових) періодів починаючи з I півріччя і наступних звітних періодів 2012 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом цього і за наслідками наступних податкових періодів 2012 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних податкових періодах;
звітних (податкових) періодів 2013 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2012 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2013 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;
звітних (податкових) періодів 2014 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2013 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2014 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах;
звітних (податкових) періодів 2015 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення та сум від'ємного значення, не погашених за 2014 податковий рік. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом відповідних звітних (податкових) періодів 2015 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних періодах до повного погашення такого від'ємного значення.
При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облік показника від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 року та включається до витрат наступних податкових періодів і сум, не погашених протягом 2012 - 2015 років. Таке від'ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається від'ємне значення об'єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року.
Для підприємств з доходом за 2011 рік менше 1 мільйона гривень пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується з урахуванням такого:
якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за наслідками 2011 податкового року є від'ємне значення, то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітного (податкового) періоду I півріччя 2012 року та наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від'ємного значення

Податковий кодекс України, п. 150.1 ст. 150 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

01.08.2011

Податковий кодекс України, п. 3 підр. 4 р. XX

2755-VI

02.12.2010


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

01.07.2012

11020256

Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
а) фізичним особам;
б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні;
в) інститутами спільного інвестування;
г) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб;
ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю.
д) платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди

Податковий кодекс України, пп. 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку"

4057-VI

17.11.2011

01.01.2012

11020257

Податок, передбачений цим розділом, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних грошових лотерей

Податковий кодекс України, п. 153.11 ст. 153 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020258

Сума отриманого прибутку не включається до складу доходу установника управління

Податковий кодекс України, пп. 153.13.6 п. 153.13 ст. 153 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011


0


11020284

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах до повного погашення.
Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату

Податковий кодекс України, пп. 153.8.3. п. 153.8.ст. 153 розділу III

2755-VI

02.12.20100


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів"

5519-VI

06.12.2012

01.01.2013

11020287

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "ж" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів

Податковий кодекс України, другий абзац п. 157.9 ст. 157 р. III

2755-VI

02.12.20101


Закон України від "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

01.07.2012

11020288

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "з" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів

Податковий кодекс України третій абзац п. 157.9 ст. 157 р. III

2755-VI

02.12.20101


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

01.07.2012

11020292

Товари, обладнання, техніка, інше майно та послуги, що надаватимуться та використовуватимуться в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо узгоджений Сторонами, незалежно чи вони імпортуватимуться, експортуватимуться, купуватимуться чи іншим чином використовуватимуться в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, додаткових оплат, мит, ввізного мита, мита на експорт та іншого подібного оподаткування в Україні

Закон України "Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1"

№ 4338-VI

13.01.2012

09.02.2012


1


п. 5.1 статті 5 Імплементаційної угоди


21.09.2011

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

11020295

Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи:
вартість переданого рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одної залізниці або підприємства залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування за рішенням Укрзалізниці. Така передача вважається операцією з безоплатної передачі та призводить до зміни балансової вартості відповідної групи основних засобів сторони, що приймає, і сторони, що передає такий рухомий склад

Податковий кодекс України, пп. 136.1.22 п. 136.1 ст. 136 розділу III

2755-VI

02.12.20100


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

01.08.2011

11020296

Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи:
вартість об'єктів концесії, отриманих (за винятком випадків, передбачених пунктом 137.19 статті 137 цього Кодексу) платником податків від концесієдавця та повернутих відповідно до договору концесії

Податковий кодекс України, пп. 136.1.24 п. 136.1 ст. 136 розділу III

2755-VI

02.12.20100


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

01.08.2011

11020297

Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи:
вартість безоплатно отриманого (переданого) платником податку майна, якщо така передача здійснюється Державним концерном "Укроборонпром" та державними підприємствами, у тому числі казенними підприємствами, які включені до його складу, з метою проведення демонстрації товарів військового призначення або подвійного використання (з подальшим поверненням цього майна), проведення спільних або самостійних випробувань виробів військового призначення (з подальшим поверненням цього майна або без такого), підтримки науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності державних підприємств, установ та організацій (з подальшим поверненням цього майна або без такого), забезпечення діяльності представництв Державного концерну "Укроборонпром" та підприємств оборонно-промислового комплексу, включених до його складу (з подальшим поверненням цього майна або без такого)

Податковий кодекс України, пп. 136.1.25 п. 136.1 ст. 136 розділу III

2755-VI

02.12.20101


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу"

5414-VI

02.10.2012

31.10.2012

11020298

Операції з відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою на користь фінансової установи, що здійснює діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, з обов'язковим зобов'язанням їх зворотного відступлення, обліковуються з метою оподаткування як отримання фінансового кредиту в податковому обліку платника податку - попереднього кредитора та як надання фінансового кредиту в податковому обліку платника податку - нового кредитора, відповідно до підпунктів 153.4.1 та 153.4.2 пункту 153.4 статті 153 цього Кодексу на основі даних бухгалтерського обліку, якщо згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, не призводить до припинення визнання таких прав вимоги в бухгалтерському обліку платника податку - попереднього кредитора та їх визнання в бухгалтерському обліку платника податку - нового кредитора

Податковий кодекс України, пункт 30 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення"

2755-VI

02.12.20100


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів"

5519-VI

06.12.2012

01.01.2013

11020299

До складу інших витрат включаються суми коштів у розмірі, що дорівнює щорічному зменшенню банком на 0,5 відсотка від суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років, що слідують за трирічним строком повного та своєчасного виконання позичальником реструктуризованих зобов'язань за кредитним договором

Податковий кодекс України, пп. 138.12.4 п. 138.12 ст. 138 розділу III

2755-VI

02.12.20100


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

01.10.2011


ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
12030001

Від сплати збору звільняються:
транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів

Податковий кодекс України, пункт 235.1 статті 235 розділу VII "Збір за першу реєстрацію транспортного засобу"

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0

-


ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ
13050001

Звільняються від сплати земельного податку заповідники (крім історико-культурних)

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050008

Не сплачується податок за землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

Податковий кодекс України, пп. 283.1.4 п. 283.1 ст. 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050009

Не сплачується податок за земельні ділянки кладовищ,. крематоріїв та колумбаріїв

Податковий кодекс України, пп. 283.1.6 п. 283.1 ст. 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050011

Звільняються від сплати земельного податку заклади культури, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050024

Звільняються від сплати земельного податку органи державної влади

Податковий кодекс України, пп. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050025

Звільняються від сплати земельного податку органи прокуратури

Податковий кодекс України, пп. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050026

Звільняються від сплати земельного податку заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050027

Звільняються від сплати земельного податку спеціалізовані санаторії для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI-

02.12.2010

01.01.2011


0


13050031

Не сплачується податок: за сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства

Податковий кодекс України, пп. 283.1.1 п. 283.1 ст. 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050032

Не сплачується податок за землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння

Податковий кодекс України, пп. 283.1.2 п. 283.1 ст. 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050050

Звільняються від сплати земельного податку заклади науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050051

Звільняються від сплати земельного податку заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050052

Звільняються від сплати земельного податку заклади охорони здоров'я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050053

Звільняються від сплати земельного податку заклади соціального захисту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050054

Звільняються від сплати земельного податку заклади фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050056

Звільняються від сплати земельного податку Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050057

Звільняються від сплати земельного податку Прикордонні війська України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050061

Звільняються від сплати земельного податку історико-культурні заповідники

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050062

Звільняються від сплати земельного податку національні природні парки

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050063

Звільняються від сплати земельного податку заказники (крім мисливських)

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050064

Звільняються від сплати земельного податку регіональні ландшафтні парки

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050065

Звільняються від сплати земельного податку ботанічні сади

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050066

Звільняються від сплати земельного податку дендрологічні парки

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050067

Звільняються від сплати земельного податку зоологічні парки

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050068

Звільняються від сплати земельного податку пам'ятки природи

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050069

Звільняються від сплати земельного податку заповідні урочища

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050070

Звільняються від сплати земельного податку парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050075

Звільняються від сплати земельного податку парки державної та комунальної власності

Податковий кодекс України, пп. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050076

Звільняються від сплати земельного податку органи місцевого самоврядування

Податковий кодекс України, пп. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


13050077

Звільняються від сплати земельного податку військові формування, утворені відповідно до законів України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.20100


13050083

Звільняється від сплати земельного податку платник фіксованого сільськогосподарського податку за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва

Податковий кодекс України, пп. 282.1.10 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 № 3609-VI

02.12.2010

08.07.2011


0


Закон України від 07.07.2011 № 3609-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

13050084

Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі

Податковий кодекс України, пп. 283.1.7 п. 283.1 ст. 283 розділу XIII

2755-VI із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.07.2012 № 5083-VI

05.07.2012

01.09.2012


0


Закон України від 05.07.2012 № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"


ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
14010049

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво


07.05.92

07.05.92


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010050

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї


31.12.93

31.12.93


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010051

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Рамкова Угода між Урядом України та Урядом ФРН про консультування і технічне співробітництво

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010053

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД


22.12.93

22.12.93


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010148

Звільнення від оподаткування товарів, обладнання та послуг, що постачаються за кошти безвідплатної допомоги Урядом Японії у рамках Меморандуму для створення Японського центру в Україні

Закон України "Про ратифікацію Меморандуму про створення і діяльність Японського центру в Україні"

742/97-ВР

17.12.97

08.01.98


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010149

Звільнення від сплати податку учасників Угоди

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги на Проект "Охорона здоров'я матерів і дітей (неонтологія)"

69-XIV

24.07.98

07.08.98


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010182

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються нідерландською стороною

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво"

498-XIV

17.03.99

20.04.99


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010191

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання та послуги, які надаватимуться за Грантом японськими фізичними чи японськими юридичними особами

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних інструментів Національній філармонії України"

933-XIV

14.07.99

27.07.99


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010192

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання та послуги, які надаватимуться за Грантом японськими фізичними чи японськими юридичними особами

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Японії щодо надання японського культурного гранту на постачання аудіовізуального обладнання Національному музею історії України"

1161-XIV

19.10.99

12.11.99


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010193

Звільняються від оподаткування ПДВ обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються Швейцарською стороною на безвідплатній основі та обладнання, тимчасово ввезене для потреб реалізації проектів

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво"

665-XIV

14.04.99

09.06.99


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010204

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з поставки виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій

Ст. 2 ЗУ "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей"

2117-III

30.11.2000

з 15.11 поточного року


0


14010288

Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів

Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 4 липня 2002 року

368-IV

25.12.2002

11.02.2003


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010299

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року

1194-IV

18.09.2003

17.10.2003


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010307

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту

Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької"

1606-IV

17.03.2004

25.05.2004


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010352

Товари, призначені для використання у рамках співробітництва у галузях, вказаних у пункті 1 цієї статті, при вивезенні не підлягають оподаткуванню зборами та податками, стягнення яких знаходиться у компетенції митних органів Російської Федерації і України за виключенням випадків, стосовно яких цією Угодою передбачено інше

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва у освоєнні космічного простору, створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки", ст. 3 Угоди

241-IV

22.11.2002

14.04.2003


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010364

Послуги, що надаються Банком в Україні, звільняються від податку на додану вартість

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні", розділ 7.05 статті 7 Договору

319-VI

04.06.2008

17.07.2008


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010365

Усі імпортовані та вироблені в Україні обладнання, матеріали, роботи та послуги., включаючи консультаційні послуги, які використовуються для надання Технічної допомоги або для грантового спів фінансування і фінансуються за рахунок грантових коштів, звільняються від будь-яких податків і зборів або обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні", розділ 8.01. статті 8 Договору

319-VI

04.06.2008

17.07.2008


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010389

Контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають сплаті податку на додану вартість, гербового, реєстраційного або інших аналогічних зборів в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств", п. 3.3 ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств

360-VI

03.09.2008

06.01.2009


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010390

У тих випадках, коли контракт стосується поставки товарів, що походять з України, контракт повинен бути укладений на підставі цін, без урахування податку на додану вартість. Термін "товар" слід розуміти як будь-який продукт, послугу і/або права, які підлягають продажу

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств", п. 3.4 ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств

360-VI

03.09.2008

06.01.2009


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010393

Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов'язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією", стаття 3 Рамкової угоди

2533-VI

21.09.2010

18.11.2010


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010394

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту

Податковий кодекс України, пп. "а" пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010395

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів для заправки або забезпечення морських суден, що:
використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або вантажів за плату, промислової, риболовецької або іншої господарської діяльності, що провадиться за межами територіальних вод України;
використовуються для рятування або подання допомоги в нейтральних або територіальних водах інших країн;
входять до складу Військово-Морських Сил України та відправляються за межі територіальних вод України, у тому числі на якірні стоянки

Податковий кодекс України, пп. "а" пп. 195.1.2 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010396

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів для заправки або забезпечення повітряних суден, що:
виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;
входять до складу Повітряних Сил України та відправляються за межі повітряного кордону України, у тому числі у місця тимчасового базування

Податковий кодекс України, пп. "б" пп. 195.1.2 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010397

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі

Податковий кодекс України, пп. "в" пп. 195.1.2 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010398

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством

Податковий кодекс України, пп. "г" пп. 195.1.2 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010399

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України, пп. "ґ" пп. 195.1.2 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010400

За нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом

Податковий кодекс України, пп. "а" пп. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010401

За нульовою ставкою оподатковуються операції з поставки послуг, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом

Податковий кодекс України, пп. "б" пп. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010402

За нульовою ставкою оподатковуються операції з поставки послуг з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси

Податковий кодекс України, пп. "в" пп. 195.1.3 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010407

Звільняються від оподаткування операції з постачання легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам

Податковий кодекс України, пп. "в" пп. 197.1.3 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010408

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки до кінцевого споживача

Податковий кодекс України, пп. 197.1.4 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010413

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Податковий кодекс України, пп. "в" пп. 197.1.7 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14010415

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи

Податковий кодекс України, пп. "ґ" пп. 197.1.7 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010416

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах

Податковий кодекс України, пп. "д" пп. 197.1.7 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14010420

Звільняються від оподаткування операції з безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності

Податковий кодекс України, пп. 197.1.12 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010421

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках та прибудинкових територій, присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є обов'язковою передумовою приватизації житла, прибудинкових територій багатоквартирних будинків, присадибних земельних ділянок

Податковий кодекс України, пп. 197.1.13 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010422

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі працівникам радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, що приватизуються, та прирівняним до них особам частки державного майна (акцій) відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Перелік підприємств, які підлягають приватизації, визначається Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України, пп. 197.1.13 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010424

Звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації

Податковий кодекс України, пп. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010425

Звільняються від оподаткування операції безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень

Податковий кодекс України, пп. 197.1.16 п. 197.1 ст. 197 розділу V

№ 2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

14010426

Звільняються від оподаткування операції з безоплатного постачання товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів реінтеграції бездомних осіб, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів за умови, що така передача здійснюється для задоволення власних потреб зазначених закладів

Податковий кодекс України, пп. 197.1.17 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14010427

Звільняються від оподаткування операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо

Податковий кодекс України, пп. 197.1.18 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010428

Звільняються від оподаткування операції з надання послуг з реєстрації актів цивільного стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством

Податковий кодекс України, пп. 197.1.19 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

01.07.2012

14010430

Звільняються від оподаткування операції з постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України)

Податковий кодекс України, абз. 1 пп. 197.1.21 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010431

Звільняються від оподаткування операції з орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів

Податковий кодекс України, абз. 2 пп. 197.1.21 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010432

Звільняються від оподаткування операції оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів

Податковий кодекс України, пп. 197.1.22 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

5083-VI

05.07.2012

14010436

Звільняються від оподаткування операції з передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 184 Митного кодексу України), у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного в цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей

Податковий кодекс України, пп. 197.1.26 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010439

Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету

Податковий кодекс України, пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010440

Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів/послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом з такими особами. Порядок звільнення від оподаткування та перелік операцій, що підлягають звільненню від оподаткування, встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави

Податковий кодекс України, п. 197.2 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010443

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов'язаних із таким перевезенням (переміщенням)

Податковий кодекс України, п. 197.8 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010444

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг, що надаються іноземним та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами

Податковий кодекс України, п. 197.9 ст. 197 розділу V

№ 2755-VI

02.12.2010

01.08.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

14010445

Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України. Порядок документального оформлення, виписки податкових накладних та відображення цих операцій у податковій звітності визначається Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України, п. 197.10 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010446

Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення

Податковий кодекс України, п. 197.12 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010447

Звільняються від оподаткування операції банків з продажу (передачі) або придбання зобов'язань за депозитами (вкладами)

Податковий кодекс України, п. 197.13 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010448

Звільняються від оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти

Податковий кодекс України, п. 197.15 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


1


14010449

На період проведення військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", звільняються від оподаткування операції з поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань

Податковий кодекс України, п. 197.17 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010454

На період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією оподатковуються за нульовою ставкою операції з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання) на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги.
Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп УКТЗЕД

Податковий кодекс України, п. 211.1 ст. 211 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


1


14010455

На період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в Державному бюджеті України як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією оподатковуються за нульовою ставкою операції з виконання робіт та постачання послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги.
Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп УКТЗЕД

Податковий кодекс України, п. 211.1 ст. 211 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


1


14010456

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення за межі митної території України для виконання угоди про розподіл продукції товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України

Податковий кодекс України, п. 337.2 ст. 337 розділу XVIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010458

Протягом дії міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара, на користь резидентів - суб'єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації цього Договору. З метою застосування цієї пільги Кабінет Міністрів України встановлює порядок ведення реєстру зазначених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Податковий кодекс України, пп. "б" п. 3 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


1


14010465

Тимчасово до 1 січня 2014 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів.
Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України, п. 23 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

№ 3609-VI

07.07.2011

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14010470

Звільняються від оподаткування операції з вивезення в митному режимі експорту відходів і брухту чорних і кольорових металів.
Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України

Податковий кодекс України, п. 23 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

№ 3609-VI

07.07.2011

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14010471

Звільняються від оподаткування операції з вивезення в митному режимі експорту деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТЗЕД 4401 30 90 00)

Податковий кодекс України, п. 23 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

№ 3609-VI

07.07.2011

14010472

Звільняються від оподаткування операції з вивезення товарів з магазинів безмитної торгівлі за межі митної території України

Податковий кодекс України, пп. ґ) пп. 195.1.2 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010473

Звільняються від оподаткування операції з вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту

Податковий кодекс України, п. 210.7 ст. 210 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14010475

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТЗЕД звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом.

Податковий кодекс України, п. 15 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.07.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

№ 3609-VI

07.07.2011

14010476

Операції з вивезення в митному режимі експорту технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТЗЕД звільняються від оподаткування податком на додану вартість

Податковий кодекс України, п. 15 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.07.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

№ 3609-VI

07.07.2011

14010479

Звільняються від оподаткування операції з вивезення в митному режимі експорту необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 - 4103, 4301)

Податковий кодекс України, п. 16 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2012


0


14010482

Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України дорогоцінних металів

Податковий кодекс України, п. 197.19 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

14.01.2012


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України"

4238-VI

22.12.2011

14010483

Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України послуг, пов'язаних з розвідкою, видобутком, виробництвом і використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів та виготовлення банківських металів

Податковий кодекс України, п. 197.19 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

14.01.2012


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України"

4238-VI

22.12.2011

14010484

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад трамвайних вагонів (товарна позиція згідно з УКТЗЕД 8603 10 00 10), тролейбусів (товарна позиція згідно з УКТЗЕД 8702 90 90 10), автобусів (товарна позиція згідно з УКТЗЕД 8702) для перевезення громадян на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту (постачання) таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону

Податковий кодекс України, пп. 197.1.29 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.07.2012


1


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14010485

Тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону. Порядок здійснення таких операцій визначається Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом

Податковий кодекс України, п. 26 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.07.2012


1


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

14010486

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України

Податковий кодекс України, пп. б) пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010487

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі безмитної торгівлі

Податковий кодекс України, пп. в) пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010488

За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі вільної митної зони

Податковий кодекс України, пп. г) пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 розділу V

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010489

Операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій з вивезення відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу

Податковий кодекс України, п. 206.5 ст. 209 розділу V

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010490

До операцій із вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного кодексу України

Податковий кодекс України, п. 206.8 ст. 209 розділу V

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010491

До операцій із вивезення товарів з митної території України на митний склад застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 20 Митного кодексу України

Податковий кодекс України, п. 206.9 ст. 209 розділу V

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010492

До операцій із вивезення товарів з митної території України у митному режимі переробки за межами митної території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 24 Митного кодексу України

Податковий кодекс України, п. 206.13 ст. 209 розділу V

2755-VI

02.12.2010

08.07.2012


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм"

4915-VI

07.06.2012

14010495

Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції

Податковий кодекс України, п. 26-1 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

05.07.2012

01.01.2013


0


ЗУ "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції"

5091-VI

02.10.2012

ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування"

5412-VI

02.12.2010

14010496

При ввозі в Україну, вивозі з неї або використанні, придбанні в ній, матеріально-технічні кошти, необхідні для здійснення співробітництва на основі цієї Угоди, звільняються від тарифів, мита, податків на імпорт і експорт та аналогічні податки й інші збори, що стягуються відповідно до законодавства України

Угода між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні, і створенні Комітету зі співробітництва в цих цілях
Пункт 5 статті 9 Угоди


02.03.94

14.03.94


1


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010497

Товари, обладнання, техніка, інше майно та послуги, що надаватимуться та використовуватимуться в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо узгоджений Сторонами, незалежно чи вони імпортуватимуться, експортуватимуться, купуватимуться чи іншим чином використовуватимуться в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, додаткових оплат, мит, ввізного мита, мита на експорт та іншого подібного оподаткування в Україні

Закон України "Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1"

№ 4338-VI

13.01.2012

09.02.2012


1


п. 5.1 статті 5 Імплементаційної угоди


21.09.2011

Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14010498

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі майна Державним концерном "Укроборонпром" та державними підприємствами, у тому числі казенними, які включені до його складу, якщо така передача здійснюється підприємствам, установам чи організаціям з метою проведення демонстрації товарів військового призначення або подвійного використання (з подальшим поверненням цього майна), проведення спільних або самостійних випробувань виробів військового призначення (з подальшим поверненням цього майна або без такого), підтримки науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності державних підприємств, установ та організацій (з подальшим поверненням цього майна або без такого), забезпечення діяльності представництв Державного концерну "Укроборонпром" та підприємств оборонно-промислового комплексу, включених до його складу (з подальшим поверненням цього майна або без такого)

Податковий кодекс України, пп. 197.1.30 п. 197.ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

31.10.2012


1


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу"

5414-VI

02.10.2012

14010500

Тимчасово, на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення", звільняються під оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1 - 24 згідно з УКТЗЕД) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення". Перелік товарів/послуг та порядок здійснення таких операцій визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог, встановлених цим порядком, платник податку, який фактично скористався правом на податкову пільгу, вважається таким, що умисно ухиляється від оподаткування, і до такого платника застосовуються штрафні (фінансові) санкції, встановлені цим Кодексом

Податковий кодекс України, п. 28 підрозділу 2 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2013


1


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування"

5412-VI

02.10.2012

14010501

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь - якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку

Податковий кодекс України, пп. 197.1.16 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

№ 3609-VI

07.07.2011

14010502

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь - якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку

Податковий кодекс України, пп. 197.1.16 п. 197.1 ст. 197 розділу V

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

№ 3609-VI

07.07.2011


ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ПІДАКЦІЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)

Звільнення від сплати податку учасників Угод
14020012

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво


07.05.92

07.05.92


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.02.2010

14020013

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї


31.12.93

31.12.93


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.02.2010

14020014

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Закон України "Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом ФРН про консультування і технічне співробітництво"

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14020015

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування (Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS)


28.12.94

28.12.94


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14020016

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД


22.12.93

22.12.93


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14020030

Не підлягають оподаткуванню операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.
Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) - у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація

Податковий кодекс України, пп. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

14020031

Звільняються від оподаткування операції з реалізації легкових автомобілів для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

Податковий кодекс України, пп. 213.3.1 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


1


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

5083-VI

05.07.2012

14020032

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку

Податковий кодекс України, пп. 213.3.4 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14020033

Звільняються від оподаткування операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції)

Податковий кодекс України, пп. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14020034

Звільняються від оподаткування операції з реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника

Податковий кодекс України, пп. 213.3.8 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14020036

У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв'язку з неможливістю усунення таких недоліків, платник податку - продавець проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулося таке повернення

Податковий кодекс України, п. 217.5 ст. 217

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14020037

Виноматеріали, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію

Податковий кодекс України, п. 225.9 ст. 225

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14020038

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
а) спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів

Податковий кодекс України, пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


1


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв"

5074-VI

05.11.2012

01.01.2013

14020039

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
б) спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів

Податковий кодекс України, пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


1


14020040

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу

Податковий кодекс України, пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


1


14020045

Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТЗЕД) можуть бути реалізованими у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку

Податковий кодекс України, пп. 229.4.1 п. 229.4 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2012


1


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

14020046

Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТЗЕД), можуть бути реалізовані як сировина для виробництва в хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку

Податковий кодекс України, пп. 229.6.1 п. 229.6 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

10.11.2012


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив"

5471-VI

06.11.2012

14020047

Не підлягають оподаткуванню операцій з державними та муніципальними цінними паперами, цінними паперами, гарантованими державою, та цінними паперами, емітованими Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, Державною іпотечною установою, та звичайними іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі або державним банкам, інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

Податковий кодекс України, пп. 213.2.3. п. 213.2 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2013


1


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів"

5519-VI

06.12.2012

14020051

Не підлягають оподаткуванню операції Національного банку України на позабіржовому ринку, пов'язані з виконанням ним своїх функцій

Податковий кодекс України, пп. 213.2.7. п. 213.2 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2013


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів"

5519-VI

06.12.2012

14020052

Податок справляється у розмірі 0 відсотків від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики

Податковий кодекс України, пп. 215-1.1.1. п. 215-1.1 ст. 215-1

2755-VI

02.12.2010

01.01.2013


1


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів"

5519-VI

06.12.2012


ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)

Звільнення від сплати податку учасників Угод
14030012

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво


07.05.92

07.05.92


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14030013

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї


31.12.93

31.12.93


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14030014

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Закон України "Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом ФРН про консультування і технічне співробітництво"

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14030015

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування (Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS)


28.12.94

28.12.94


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14030016

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД


22.12.93

22.12.93


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14030019

Звільнення від сплати податку учасників Угоди

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво"

498-XIV

17.03.99

20.04.99


0


Податковий кодекс України, пункт 3.2 статті 3

2755-VI

02.12.2010

14030024

Не підлягають оподаткуванню операції з ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру.
Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України

Податковий кодекс України, пп. 213.2.2 п. 213.2 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14030025

Звільняються від оподаткування операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави

Податковий кодекс України, пп. 213.3.2 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14030026

Звільняються від оподаткування операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України

Податковий кодекс України, пп. 213.3.3 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14030027

Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови подальшого виготовлення з такої сировини готової продукції на митній території України, з якої сплачується акцизний податок, або реалізації такої продукції (підакцизних товарів) на експорт, та пред'явлення митному органу ліцензії на право виробництва (крім виробництва (крім виробництва нафтопродуктів)

Податковий кодекс України, пп. 213.3.6 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14030028

Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу"

Податковий кодекс України, пп. 213.3.9 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14030029

Звільняються від оподаткування операції з ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну)

Податковий кодекс України, пп. 213.3.10 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


0


14030031

Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку

Податковий кодекс України, пп. 229.3.1 п. 229.3 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011


1


14030033

Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТЗЕД) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості без сплати акцизного податку

Податковий кодекс України, пп. 229.5.1 п. 229.5 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2012


1


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

14030035

Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТЗЕД), можуть ввозитися в Україну як сировина для виробництва в хімічній промисловості без сплати акцизного податку

Податковий кодекс України, пп. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

10.11.2012


0


Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на речовини, які використовуються як компоненти моторних палив"

5471-VI

06.11.2012

14030036

Звільняються від оподаткування ввезення на митну територію України тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт, та реалізація ферментованої тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів

Податковий кодекс України, пп. 213.3.6 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

04.01.2013
22090000

ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ
22090005

Від сплати державного мита звільняються: фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито", стаття 4, пункт 15 (абзаци другий і третій пункту 15 статті 4 виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)

№ 3674-VI

08.07.2011

21.01.93


0


22090009

Від сплати державного мита звільняються: Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито", стаття 4, пункт 29

7-93

21.01.93

21.01.93


0


22090014

Від сплати державного мита звільняються: Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито", стаття 4, пункт 34

7-93

21.01.93

21.01.93


0


Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування"

429-IV

16.01.2003

11.02.2003

22090015

Від сплати державного мита звільняються: державні органи приватизації - за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито", стаття 4, пункт 35 (пункт 35 статті 4 змінено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. № 3674-VI)

7-93

21.01.93

30.04.93


0


22090025

Від сплати державного мита звільняються:
органи державної влади (посадові особи) - за державну реєстрацію обтяження права на нерухоме майно

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито", стаття 4, пункт 50 (частину першу статті 4 доповнено пунктом 50 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. № 5037-VI)

7-93

21.01.93

07.08.2012


0


22090026

Від сплати державного мита звільняються:
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування - за державну реєстрацію права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки, яке виникло відповідно до закону

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито", стаття 4, пункт 51 (частину першу статті 4 доповнено пунктом 51 згідно із Законом України від 04.07.2012 р. № 5037-VI)

7-93

21.01.93

07.08.2012


0


Директор Департаменту

Н.Є. Привалова

{Текст взято з сайту Міндоходів України http://minrd.gov.ua/}вверх