Документ v5696872-17, текущая редакция — Принятие от 20.07.2017

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.07.2017  № 15696/6/99-99-15-03-02-15

<...>

Щодо зазначення у податкових накладних / розрахунках коригування кодів товарів та послуг (запитання 1, 4, 5, б, 7,10,11,13, 14,16,18,19)

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються в податковій накладній, визначено в підпунктах «а» - «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ. Зокрема, таким реквізитом є код товару згідно з УКТ ЗЕД, затвердженою Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII «Про Митний тариф України», для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 (далі - ДКПП). Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Згідно з підпунктом 2 пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307), у разі постачання товару заповнюється графа 3.1 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД», послуги - графа 3.3 «Код послуги згідно з ДКПП» податкової накладної.

Водночас підпунктом 2 пункту 16 Порядку № 1307 передбачено, що ДФС визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 розділу V ПКУ.

Довідник умовних кодів товарів, які відсутні в УКТ ЗЕД, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki-reestri-perelik/ dovidniki-/288992.html. Під час складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг платник ПДВ самостійно визначає відповідність таких товарів/послуг певному коду згідно з УКТ ЗЕД, коду послуг - згідно з ДКПП. При цьому одному й тому самому товару/послузі, які є ідентичними та з однаковими характеристиками, не може бути присвоєно різні коди.

Торгово-промислова палата України листом від 20.01.2017 р. № 146/08.1-71 проінформувала ДФС, що система торгово-промислових палат в Україні володіє кваліфікованим та досвідченим штатом експертів в усіх регіональних палатах і здатна швидко задовольнити попит на визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД для всіх платників ПДВ. Про зазначене платників податків проінформовано листом ДФС від 17.02.2017 р. № 3955/7/99-99-15-03-02-17, який надіслано на адресу ГУ ДФС в областях, м.Києві, Офісу великих платників податків ДФС.

Методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов'язковими для застосування на всій території України (пункт 2 статті 11 Закону України від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні»).

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в листі до ДФС від 11.05.2017 р. № 3411-08/15258-03 зазначило, що розробником ДКПП є ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», і тому просить спрямовувати запити суб'єктів господарювання з питань роз'яснень ДКПП до ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».

У разі виникнення необхідності визначення відповідності товарів певному коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД платник податку може звернутися до Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень) або науково-дослідного інституту судових експертиз; з питань визначення кодів послуг згідно з ДКПП - до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».

Враховуючи зазначене, у разі надходження до ДФС запитів платників податків щодо визначення кодів УКТ ЗЕД чи кодів послуг при оформленні документів (у тому числі податкових накладних) під час здійснення платником податку операції з постачання товарів/ послуг на митній території України, ДФС пропонує платникам звернутись з відповідним запитом до Торгово-промислової палати України (щодо визначення кодів УКТ ЗЕД), або надсилає такі запити платників до Мінекономрозвитку та ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (щодо визначення кодів послуг) для розгляду відповідно до чинного законодавства.

Щодо застосування штрафних санкцій, визначених ПКУ, за порушення термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних, які не надаються отримувачу (покупцю) (запитання 2)

У листі від 10.05.2017 р. № 9790/6/99-99-15-03-02-15, надісланому на адресу Європейської Бізнес Асоціації, ДФС зазначила, що згідно з пунктом 35-1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ до 31.12.2017 р. не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.3 статті 1201 розділу II ПКУ, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП. Отже, до 31.12.2017 р. штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.3 статті 120-1 розділу II ПКУ, не застосовуються за помилки, допущені як в податкових накладних, складених на покупця - платника податку, так і в податкових накладних, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю).

Щодо оформлення податкової накладної за щоденними підсумками операцій (запитання 3)

Згідно з пунктом 201.4 статті 201 розділу V ПКУ податкову накладну може бути складено за щоденними підсумками операцій (якщо податкову накладну не було складено на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

Правила заповнення податкової накладної, складеної за щоденними підсумками операцій, визначено пунктами 8 та 12 Порядку № 1307.

ПКУ не передбачено особливостей та винятків щодо заповнення обов'язкового реквізиту податкової накладної «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» при складанні податкових накладних за щоденними підсумками операцій.

При цьому кількість найменувань поставлених товарів/послуг в одній податковій накладній не може перевищувати 9999 позицій (пункт 16 Порядку № 1307).

Враховуючи викладене, при складанні податкової накладної за щоденними підсумками операцій реквізити «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» (графа 3.1) або «Код послуги згідно з ДКПП» (графа 3.3) підлягають обов'язковому заповненню. При цьому оскільки касові чеки містять інформацію про асортимент товарів/послуг, реалізованих покупцям, платник податку має можливість згрупувати в такій податковій накладній товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару/послуги згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП, однак кількість найменувань таких товарів/послуг у, одній податковій накладній не може перевищувати 9999 позицій. У разі перевищення кількості найменувань товарів/послуг над зазначеною кількістю позицій (9999) платник податку має можливість скласти кілька податкових накладних за щоденними підсумками.

Щодо необхідності відповідності кодів УКТ ЗЕД товарів та кодів послуг кодам видів діяльності платника, які внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) (запитання 8)

Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457.

При цьому КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте не завжди адаптована до цього повною мірою. Отже, Класифікація не завжди відповідає всім потребам користувачів за межами статистичної системи, у зв'язку з чим можуть виникнути суперечності стосовно юридичного використання коду КВЕД. Код виду діяльності - не обов'язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, а не доказ (абзац восьмий пункту 1 КВЕД-2010).

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання за такою операцією, скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, в якій відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ зазначити код УКТ ЗЕД / код ДКПП незалежно від того, внесено відповідний код діяльності до ЄДРПОУ чи ні.

Позицію ДФС щодо складання податкової накладної при постачанні товарів із застосуванням подарункових сертифікатів (запитання 9) буде викладено додатково після детального опрацювання.

Щодо заповнення податкової накладної при здійсненні операцій з постачання комплектів (акційних наборів) товарів (запитання 12)

У податковій накладній, складеній за операціями з постачання комплектів (акційних наборів) товарів, у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» розділу Б такої податкової накладної необхідно зазначити номенклатуру товарів, а саме найменування товарів, які входять до складу такого комплекту (окремо за кожним видом товару), та в графі 3.1 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» зазначити коди УКТ ЗЕД, за якими класифікуються такі товари.

Отже, у податковій накладній, складеній у разі постачання комплектів (акційних наборів) товарів, відображаються показники щодо обсягів постачання таких наборів. При цьому в графі 2 «Номенклатура товарів/ послуг продавця» розділу Б такої податкової накладної необхідно зазначити номенклатуру товарів, які входять до комплекту (акційного набору) товарів, та в графі 3.1 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» зазначити код УКТ ЗЕД за тими товарними позиціями, які включено до складу постачання комплектів (акційних наборів) товарів.

Щодо відшкодування орендодавцю вартості комунальних послуг (запитання 15)

Роз'яснення щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з відшкодування (компенсації) орендарем сум вартості комунальних послуг та енергоносіїв орендодавцю надано ДФС листом від 04.08.2016 р. № 26595/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http:// sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/ listi-dps/69309.html.

Разом з тим повідомляємо, що відшкодування (компенсація) витрат за споживання електроенергії, природного газу, включаючи витрати на його транспортування, обслуговування газової мережі та водопостачання і водовідведення своєю суттю є відшкодуванням (компенсацією) окремих елементів витрат, з яких складається вартість послуги з оренди майна. Отже, відшкодування (компенсація) таких витрат є оплатою частини вартості послуги з оренди майна.

Щодо визначення класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, що переміщуються через митний кордон України (запитання 17)

З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, затверджені наказом Державної фіскальної служби України від 09.06.2015 р. № 401.

Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД здійснюється з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, відповідних приміток до розділів та груп, текстового опису товарних позицій та тих характеристик товару, які є визначальними для класифікації, а саме: складу товару, способу його приготування, призначення, маркування, пакування тощо. А також з урахуванням поданих документів, результатів митного огляду, та у разі потреби результатів лабораторних досліджень конкретного товару.

У разі якщо платником податку здійснюються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту та/або операції з ввезення товарів на митну територію України в митному режимі імпорту, то, враховуючи статтю 69 Митного кодексу України, такі товари підлягають митному оформленню та класифікуються митними органами ДФС шляхом визначення кодів та найменування відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД. Рішення митних органів ДФС щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими. Висновки інших органів, установ та організацій щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД при митному оформленні мають винятково інформаційний або довідковий характер.

Інформуємо, що код згідно з УКТ ЗЕД на ідентичні товари або послуги може бути правильний тільки один. Тому у разі виявлення розбіжностей при класифікації ідентичних товарів згідно з кодами УКТ ЗЕД пропонуємо звернутись до уповноважених органів для здійснення відповідної класифікації.

Також звертаємо увагу на те, що однозначна класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД є можливою лише на основі вичерпної детальної інформації про конкретний товар, а саме: технічного паспорта, інструкції з експлуатації, фотографій тощо.

<...>

В. о. Голови

М. Проданвверх