Щодо комерційної таємниці
ГДПІ України; Письмо от 23.11.199504-115/10-5614
Документ v5614225-95, текущая редакция — Редакция от 23.11.1995

           ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 04-115/10-5614 від 23.11.95
м.Київ
vd951123 vn04-115/10-5614
Державні податкові інспекції
по Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києву і
Севастополю

Щодо комерційної таємниці

У зв'язку із запитами податкових органів щодо комерційної
таємниці підприємств Головна державна податкова інспекція України
повідомляє. Відповідно до статті 30 Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ) під комерційною таємницею підприємств маються
на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною
інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю
підприємства, що не є державними таємницями, розголошення
(передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю,
порядок їх захисту визначаються керівником підприємства.
Відомості, які не можуть становити комерційну таємницю, визначено
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 року N 611
( 611-93-п ) "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної
таємниці". Відомості, перелічені у зазначеній постанові,
підприємства зобов'язані подавати органам державної виконавчої
влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним
особам відповідно до чинного законодавства за їх вимогою. Одночасно повідомляємо, що в газеті "Урядовий кур'єр"
17 серпня 1995 року опубліковано Звід відомостей, що становлять
державну таємницю України, затверджений наказом Державного
комітету України з питань державних секретів від 31 липня
1995 року N 47 ( z0278-95 ) (зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 3 серпня 1995 року за N 278/814). Про зазначене доведіть до державних податкових інспекцій по
районах і містах для вивчення вказаних нормативно-правових актів і
застосування їх у роботі.
Заступник начальника В.В.Зайцеввверх