Документ v4617563-09, текущая редакция — Принятие от 24.04.2009

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
24.04.2009 N 4617

Щодо розкриття госпсуб'єктами
під час здійснення заходів
контролю комерційної таємниці

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув <...> лист від 24.03.2009 р. N 294 та, у
межах компетенції, повідомляє про таке.
Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) (далі - Закон про контроль) залежно від ступеня ризику
органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань
для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.
У межах переліку питань кожен орган державного нагляду
(контролю) залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо
яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).
Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань
залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного
нагляду (контролю) і публікуються в мережі Інтернет у порядку,
визначеному законодавством.
Слід зазначити, що статтею 8 Закону про контроль ( 877-16 )
передбачено, що орган державного нагляду (контролю) в межах
повноважень, передбачених законом, під час здійснення державного
нагляду (контролю) має право одержувати довідки, документи,
матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного
нагляду (контролю), відповідно до закону.
Своєю чергою, згідно зі статтею 11 Закону про контроль
( 877-16 ), суб'єкт господарювання під час здійснення державного
нагляду (контролю) зобов'язаний надавати документи, зразки
продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що
виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до
закону.
Разом із тим, необхідно зазначити, що постановою Кабінету
Міністрів України від 09.08.93 р. N 611 ( 611-93-п ) затверджений
перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці.
Так, постановою визначено, що комерційну таємницю не
становлять: установчі документи, документи, що дозволяють
займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;
інформація за всіма встановленими формами державної звітності;
дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та
інших обов'язкових платежів; відомості про чисельність і склад
працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й
посадами, а також наявність вільних робочих місць; документи про
сплату податків і обов'язкових платежів; інформація про
забруднення навколишнього природного середовища, недотримання
безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди
здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри
заподіяних при цьому збитків; документи про платоспроможність;
відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах,
малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях,
які займаються підприємницькою діяльністю; відомості, що
відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.
Крім того, постановою наголошено на тому, що підприємства
зобов'язані подавати перелічені у цій постанові відомості органам
державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам,
іншим юридичним особам відповідно до чинного законодавства, за їх
вимогою.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 4 Закону про
контроль ( 877-16 ) під час здійснення державного нагляду
(контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю)
зобов'язані зберігати комерційну таємницю суб'єкта господарювання.
Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана
посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час
здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися
виключно в порядку, встановленому законом.
Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний
режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною
таємницею, згідно з вимогами закону.
Також статтею 8 Закону про контроль ( 877-16 ) визначено, що
органи державного нагляду (контролю) та їхні посадові особи під
час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов'язані
забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта
господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході
здійснення державного нагляду (контролю).
Враховуючи наведене, органи державного нагляду (контролю) у
межах визначених питань, щодо яких буде здійснюватися державний
нагляд (контроль), мають право одержувати від суб'єктів
господарювання довідки, документи, матеріали, відомості з питань,
що виникають під час здійснення заходів з державного нагляду
(контролю), а у випадку якщо одержані ними під час перевірки
документи є комерційною таємницею суб'єкта господарювання,
ознайомлення з ними повинно відбуватися із забезпеченням
спеціального режиму захисту та доступу до такої інформації.
Голова О.Кужельвверх