Документ v4614827-11, текущая редакция — Принятие от 16.09.2011

         ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ 
Л И С Т
16.09.2011 N 4614/0340-6-4
Міністерству
фінансів України

Щодо надання роз'яснень

Держфінмоніторинг України розглянув лист Міністерства
фінансів України від 07.09.2011 N 31-08010-10-6/22096 щодо надання
роз'яснень в частині застосування окремих норм Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
(далі - Закон) та повідомляє.
На підставі пункту 4 частини першої статті 14 Закону
( 249-15 ) Міністерство фінансів України здійснює державне
регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму, зокрема щодо аудиторів, аудиторських фірм, фізичних
осіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку.
Згідно з підпунктом "г" пункту 8 частини другої статті 5
Закону ( 249-15 ) аудитори, аудиторські фірми, фізичні
особи-підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, є
спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового
моніторингу у випадках, передбачених статтями 6 та 8 Закону
( 249-15 ).
Відповідно до частини першої статті 8 Закону ( 249-15 )
виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу
забезпечується аудиторами, аудиторськими фірмами, фізичними
особами-підприємцями, які надають послуги з бухгалтерського
обліку, якщо вони беруть участь у підготовці і здійсненні
правочину щодо: купівлі-продажу нерухомості; управління активами клієнта; управління банківським рахунком або рахунком у цінних
паперах; залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення
їх діяльності та управління ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи
управління ними, а також купівля-продаж юридичних осіб тощо.
На виконання пункту 1 частини другої статті 6 Закону
( 249-15 ) суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний
стати на облік у Держфінмоніторингу України як суб'єкт первинного
фінансового моніторингу та у разі припинення своєї діяльності
повідомити про це Держфінмоніторинг України у визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку.
Механізм взяття суб'єктів первинного фінансового моніторингу
на облік встановлено Порядком взяття на облік суб'єктів первинного
фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що
підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі
фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові
операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010
N 747 ( 747-2010-п ) (далі - Порядок).
Так, абзацом п'ятим пункту 6 Порядку ( 747-2010-п )
визначено, що аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи -
підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку подають
Держфінмоніторингу України інформацію, необхідну для взяття їх на
облік не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати
встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити
один з правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону
( 249-15 ).
Враховуючи викладене, статусу суб'єкта первинного фінансового
моніторингу аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи -
підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку набувають
з моменту встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір
вчинити один з правочинів, визначених частиною першою статті 8
Закону ( 249-15 ), і отже виконання обов'язків, встановлених
Законом ( 249-15 ), повинно забезпечуватися ними саме з цього
моменту.
Таким чином, за позицією Держфінмоніторингу України
проведення перевірок Міністерством фінансів України можливо як
щодо аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців,
які надають послуги з бухгалтерського обліку, що стали на облік у
Держфінмоніторингу України, так і щодо тих, які відповідно до
законодавства повинні були стати на облік.
При цьому, слід зазначити, що суб'єкти первинного фінансового
моніторингу, які не стали на облік у Держфінмоніторингу України,
не можуть бути включені до плану проведення перевірок, однак,
можуть бути піддані позаплановій перевірці за наявності підстав,
визначених пунктом 2.7 розділу Порядку проведення перевірок
Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового
моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 04.04.2011 N 463 ( z0489-11 ).
Перший заступник Голови О.Ю.Фещенковверх