Щодо відповідності тексту товарної категорії міжнародній основі
Держмитслужба України; Письмо от 21.10.201111.1/2-16.2/14573-ЕП
Документ v4573342-11, текущая редакция — Принятие от 21.10.2011

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
21.10.2011 N 11.1/2-16.2/14573-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць

Щодо відповідності тексту
товарної категорії міжнародній основі

Згідно з положеннями Закону України від 05.04.2001 N 2371-III
( 2371-14, 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) "Про Митний
тариф України" в редакції Закону України від 21.12.2010 N 2829-VI
( 2829-17, 2829а-17, 2829б-17, 2829в-17, 2829г-17 ) "Про внесення
змін до Закону України "Про Митний тариф України" передбачено, що
у разі, якщо в Українській класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) по відношенню до її
міжнародних частин - Гармонізованої системи опису та кодування
товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу виявлено
неточності, які виникли в результаті неправильного перекладу з
офіційної мови оригіналу на українську мову назв позицій,
підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій,
підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти
оригіналів офіційних видань Гармонізованої системи Всесвітньої
митної організації та Комбінованої номенклатури Європейського
Союзу.
Відповідно до статті 312 Митного кодексу України ( 92-15 ),
пункту 4 Порядку ведення Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.12.2002 N 1863 ( 1863-2002-п ),
спеціальний уповноважений орган в галузі митної справи, яким є
Держмитслужба України, здійснює та забезпечує ведення, у тому
числі тлумачення міжнародних основ УКТЗЕД.
З метою використання у роботі та інформування суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності в установленому порядку
повідомляємо про наступне.
У зв'язку з виявленою неточністю перекладу назви товарної
категорії Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (УКТЗЕД) по
відношенню до міжнародної основи, назву товарної категорії УКТЗЕД:
------------------------------------------------------------------ |"3212 10 10 00|- - з основою з недорогоцінного металу", | ------------------------------------------------------------------
Комбінованій номенклатурі Європейського Союзу (Official
Journal of the European Union, 31.10.2006 N L 301):
------------------------------------------------------------------ |"3212 10 10 |- - With a basis of base metal", англійською | | |мовою, або | |--------------+-------------------------------------------------| |"3212 10 10 |- - а base de mutaux communs", французькою | ------------------------------------------------------------------
слід читати:
------------------------------------------------------------------ |"3212 10 10 00|- - на основі недорогоцінного металу". | ------------------------------------------------------------------
Також повідомляємо, що разом з цим опрацьовується питання
щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про Митний тариф
України" ( 2371-14, 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) у
встановленому порядку.
Перший заступник
Голови Служби О.М.Дороховський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвверх