Документ v4142872-15, текущая редакция — Принятие от 30.11.2015

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

30.11.2015  № 44142/7/99-99-15-01-04-17


Головним управлінням ДФС в областях
та м. Києві
Міжрегіональному головному
управлінню ДФС -
Центральному офісу з обслуговування
великих платників
Підрозділам оподаткування
юридичних осіб

Щодо надання рекомендацій

(Витяг)

З метою підвищення якості камеральної перевірки з ПДВ та для використання при розгляді звернень платників податків щодо показників Системи електронного адміністрування Департамент оподаткування юридичних осіб повідомляє наступне.

На етапі реєстрації податкової звітності з ПДВ (0110), в складі якої подано заяву про повернення суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - Заява), інформація, вказана платником, контролюється автоматично на відповідність вимогам пунктів 200-1.5 та 200-1.6 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Результат такої перевірки відображається у відповідному повідомленні та надсилається платнику податків.

При виконанні вимог пунктів 200-1.5 та 200-1.6 статті 200-1 Кодексу сума показника системи електронного адміністрування ΣПопРах зменшиться на суму податку, що відповідно до поданої Заяви підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника та на підставі такого зменшення після граничного терміну, встановленого Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов'язань, сформується реєстр на повернення коштів в системі електронного адміністрування (реєстр типу 3, 4 відповідно).

Після підтвердження територіальними органами ДФС зазначені реєстри направляються до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - ДКСУ).

ДКСУ протягом п'яти робочих днів після граничного терміну, встановленого Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов'язань, здійснює таке перерахування до бюджету / на поточний рахунок платника податку.

У разі невиконання зазначених вимог Кодексу, реєстр на повернення коштів за поточний звітний період не формується та зазначені у Заяві кошти за поточний звітний період не повертаються.

Слід зазначити, якщо до граничного терміну подання податкової звітності надається новий пакет звітності з ПДВ, показники попереднього пакета виключаються з системи електронного адміністрування ПДВ.

Департамент оподаткування юридичних осіб інформує, що при автоматичному контролі показників Заяви перевіряється таке.

1. Дата реєстрації декларації з ПДВ за відповідний звітний (податковий) період. Перевіряється засобами 1С "Податковий блок". Дата реєстрації декларації з ПДВ повинна не перевищувати граничні терміни надання звітності з ПДВ, які встановлено Кодексом (ст. 203).

2. Наявність арифметичних та логічних помилок при заповненні Додатка 4 до декларації з ПДВ поточного звітного періоду. Перевіряється засобами 1С "Податковий блок":

2.1. Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ на момент подання декларації (гр. 1 таблиці 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ) повинна бути не більше суми коштів на електронному рахунку в системі електронного адміністрування.

Інформація щодо суми коштів на рахунку (таблиця 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ) перевіряється засобами 1С "Податковий блок / Обробка ПЗ та платежів / Приймання звітності / Подана звітність"

Інформація щодо суми коштів на електронному ПДВ-рахунку в Системі електронного адміністрування ПДВ перевіряється засобами 1С "Податковий блок / Облік платежів / Облік ПДВ / Перегляд реєстру транзакцій". Оскільки електронних ПДВ-рахунків може бути декілька, то уважно перевіряється номер електронного рахунка. Основний електронний ПДВ-рахунок починається з "3751", а додатковий електронний ПДВ-рахунок (село) "3752". Сума залишку обирається з основного ПДВ-рахунку ("3751") на момент подання податкової звітності з ПДВ.

2.2. Арифметичний контроль показників Заяви (таблиця 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ):

Графа 4 = Графа 1 - Графа 2;

Графа 5 = Графа 1 - Графа 2 - Графа 3.

Незалежно від напрямку повернення коштів Графа 4 та Графа 5 повинні бути заповненими!!!

2.3. Логічний контроль показників Заяви (таблиця 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ):

Заявлена сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, яка підлягає перерахуванню до бюджету, не повинна перевищувати суму в графі 4 Заяви (таблиця 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ).

Заявлена сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, яка підлягає перерахуванню до бюджету (таблиця 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ), перевіряється засобами 1С "Податковий блок / Обробка ПЗ та платежів / Приймання звітності / Подана звітність".

Заявлена сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, яка підлягає перерахуванню на поточний рахунок платника, не повинна перевищувати суму в графі 5 Заяви (таблиця 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ).

Заявлена сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, яка підлягає перерахуванню на поточний рахунок, перевіряється засобами 1С "Податковий блок / Обробка ПЗ та платежів / Приймання звітності / Подана звітність".

2.4. Загальна сума заявленої суми коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та заявленої суми коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, яка підлягає перерахуванню на поточний рахунок, не повинна перевищувати суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на момент подання декларації з ПДВ (графа 1 таблиці 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ).

2.5. Логічний контроль показників Заяви на відповідність суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - сума ліміту). Перерахування коштів може здійснюватися у разі, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка не призведе до формування від'ємного значення суми ліміту. Сума, зазначена у графі 1 таблиці 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ, не повинна перевищувати суму ліміту на момент подання декларації з ПДВ.

Сума ліміту перевіряється засобами 1С "Архів електронної звітності / Реєстр операцій ПДВ" поле "Сума ліміту" на момент подання декларації з ПДВ. Момент подання декларації з ПДВ перевіряється засобами 1С "Архів електронної звітності / Журнал прийому".

3. Арифметичний контроль суми узгоджених податкових зобов'язань з податку на додану вартість поточного звітного періоду. Сума узгоджених податкових зобов'язань з ПДВ поточного звітного періоду, зазначена в графі 2 таблиці 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ, повинна дорівнювати рядку 25.1 Декларації з ПДВ (0110 Загальна) поточного звітного періоду.

4. Арифметичний контроль суми податкового боргу з податку на додану вартість на момент подання декларації з ПДВ. Сума податкового боргу з податку на додану вартість, яка зазначена в графі 3 таблиці 2 Додатка 4 до декларації з ПДВ, повинна дорівнювати загальній сумі податкового боргу в ІКПП з ПДВ на момент подання податкової звітності з ПДВ. Перевіряється засобами 1С "Податковий блок / Облік платежів / Ведення КОР / Перегляд КОР" Платіж 14010100 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ІЗ ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) колонка "Заборгованість всього". Слід зазначити, оскільки показники декларації мають одиницю виміру в цілих гривнях, а загальна заборгованість має одиницю виміру гривня з копійками, то на суму загальної заборгованості застосовується загальне правило арифметично-математичного округлення.

5. Сума податку, зазначена у виданих податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, не повинна перевищувати суму податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.

Сума податку, яка зазначена у виданих податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, перевіряється засобами 1С "Архів електронної звітності / Реєстр ПН".

Для коректного відображення розрахунків коригування встановлюємо "Дату виписки" та "Дату реєстрації" з 01.01.2015 (!!!) по дату надання звітності з ПДВ та ознаку "відображати пов'язані документи". Натиснути кнопку "Пошук" та "Експорт в EXEL".

У файлі формату EXEL встановити фільтр, який відповідає звітному періоду в полі "Дата виписки ПН", та просумувати поле "Сума ПДВ". Зазначена сума і буде сумою податку виданих податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Сума податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді, обраховується як сума рядків 1.1, 1.2, 7, 8 по усіх наданих деклараціях за звітний період (0110 + 0121 або 0122, або 0123, або 0130).

Якщо платник є платником, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 Кодексу, або сільськогосподарським підприємством відповідно до пункту 209.18 Кодексу, то коректний обрахунок суми усіх податкових зобов'язань забезпечується поданням в першу чергу податкової декларації з ПДВ спеціального режиму (0121, 0122, 0123, 0130). На момент подання декларації з ПДВ (0110 Загальна) із Додатком 4 декларація з ПДВ спеціального режиму (0121, 0122, 0123, 0130) повинна бути прийнята та зареєстрована в органах ДФС.

Зважаючи на викладене, зобов'язую довести цей лист до відома підпорядкованих ДПІ та провести навчання з працівниками підпорядкованих підрозділів.

В. о. директора
Департаменту оподаткування
юридичних осібО. Лишенковверх