Щодо амортизації об'єктів основних фондів
ДПА України; Письмо от 12.04.20064104/6/15-0316
Документ v4104225-06, текущая редакция — Принятие от 12.04.2006

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
12.04.2006 N 4104/6/15-0316
ТОВ "Баланс-Клуб"

Державна податкова адміністрація України розглянула лист
ТОВ "Баланс-Клуб" від 07.12.2005 р. N 614 щодо амортизації
об'єктів основних фондів і повідомляє.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
від 27.11.2003 р. N 1344 ( 1344-15 ) (далі - Закон N 1344) і
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" від 01.07.2004 р. N 1957
( 1957-15 ) (далі - Закон N 1957) встановлено порядок нарахування
податкової амортизації витрат на придбання та виготовлення
основних фондів залежно від року, в якому такі витрати понесено.
Пунктом 45 ст. 80 Закону N 1344 ( 1344-15 ) у 2004 році
зупинено дію нових норм амортизаційних відрахувань для основних
фондів груп 1, 2, 3, які мали застосуватися з 01.01.2004 р.
відповідно до пункту 15 Перехідних положень Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" від 24.12.2002 р. N 349 ( 349-15 ) (далі - Закон
N 349).
Згідно з пунктом 45 ст. 80 Закону N 1344 ( 1344-15 ) у
2004 році нові норми амортизації поширюються лише на: - амортизацію витрат, понесених платником податку після
01.01.2004 р. у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових
основних фондів груп 1, 2, 3, які використовуються у виробничій
діяльності платника податку і раніше не експлуатувалися; - витрати на поліпшення зазначених новопридбаних
(виготовлених) основних фондів, понесених платником податку після
01.01.2004 р.
Водночас пунктом 1 Перехідних положень Закону N 1957
( 1957-15 ), зокрема, визначено, що норми амортизаційних
відрахувань, зазначені у статті 8 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) для основних
фондів груп 1, 2 і 3, застосовуються щодо витрат, понесених
(нарахованих) платником податку після 01.01.2004 р. у зв'язку з
придбанням або спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а
також витрат на поліпшення таких нових основних фондів.
При цьому для цілей податкового обліку платники податку
зобов'язані вести окремий облік витрат, понесених у зв'язку з
придбанням, спорудженням та/або поліпшенням основних фондів, що
здійснюються після 01.01.2004 р.
Таким чином, якщо у зв'язку з придбанням або спорудженням
основних фондів (якщо такі об'єкти основних фондів були новими,
тобто не експлуатувалися станом на 01.01.2004 р.) витрати фактично
понесено (нараховано) платником податку після 01.01.2004 р., щодо
таких витрат застосовуються норми, зазначені у підпункті 8.6.1
п. 8.6 ст. 8 Закону.
Тобто платник податку, який придбав об'єкт основних фондів у
2005 році у платника, який поніс витрати у зв'язку з придбанням
або спорудженням зазначеного об'єкта в 2004 році, має право
застосовувати щодо витрат на таке придбання нові (підвищені) норми
амортизації.
Директор Департаменту
податку на прибуток
та інших податків
і зборів (обов'язкових
платежів) Н.Хоцянівська

ТОВ "БАЛАНС-КЛУБ"
Л И С Т
07.12.2005 N 614
Державній податковій
адміністрації України
ТОВ "Баланс-Клуб" просить надати роз'яснення відносно того,
які ставки амортизації застосовуються до основних засобів,
придбаних в 2004 році у зв'язку з такою ситуацією.
Підприємством у 2005 році був придбаний об'єкт основних
засобів у іншої фірми, яка придбала цей об'єкт в 2004 році як
новий (раніше він ніким не експлуатувався), ввела його в
експлуатацію і нараховувала амортизацію. Амортизація при цьому
нараховувалась фірмою за новими нормами амортизації.
За якими граничними нормами можливо амортизувати цей же
об'єкт на підприємстві, придбавши його в 2005 році?
Заступник генерального
директора І.Сторчоусвверх