Документ v3918910-17, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 27.11.2018, основание - v3619910-18

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

05.12.2017  № 3918/0/15-17

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Вищої ради правосуддя № 3619/0/15-18 від 27.11.2018}

Про затвердження Типових вимог до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" в системі правосуддя

Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1172/0/15-17, Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя розробляє типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" в системі правосуддя, та подає їх на затвердження Вищої ради правосуддя.

4 грудня 2017 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя розробила проект типових вимог до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" в системі правосуддя, та внесла їх до Вищої ради правосуддя на затвердження.

Заслухавши члена Вищої ради правосуддя, Голову Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя Малашенкову Тетяну Михайлівну, керуючись статтею 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Вища рада правосуддя ВИРІШИЛА:

затвердити Типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" в системі правосуддя (додаються).

Голова Вищої ради правосуддя

І.М. БенедисюкЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої
ради правосуддя
05.12.2017 № 3918/0/15-17

ТИПОВІ ВИМОГИ
до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А" в системі правосуддя

Загальні вимоги

1. Освіта - вища; ступінь вищої освіти* - магістр.

2. Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії):

1) загальний стаж роботи - не менше семи років;

2) досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері - не менше трьох років.

3. Володіння мовами:

1) вільне володіння державною мовою;

2) володіння іноземною мовою - однією з офіційних мов Ради Європи.**

Кваліфікаційні вимоги

1. Знання законодавства:

1) Конституція України;

2) Закон України "Про державну службу";

3) Закон України "Про запобігання корупції";

4) Закон України "Про судоустрій і статус суддів";

5) Закон України "Про Вищу раду правосуддя";

6) Закон України "Про звернення громадян";

7) Закон України "Про доступ до публічної інформації";

8) Закон України "Про інформацію";

9) Закон України "Про Кабінет Міністрів України";

10) Закон України "Про центральні органи виконавчої влади";

11) законодавство, що регулює діяльність відповідного державного органу та/або його апарату.

2. Професійні знання - відповідно до посади.

3. Наявність лідерських навичок:

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

4) ведення ділових переговорів;

5) досягнення кінцевих результатів.

4. Вміння приймати ефективні рішення:

1) аналіз судової політики;

2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

5. Комунікації та взаємодія:

1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

6. Управління змінами:

1) формування плану змін та покращень;

2) управління змінами та реакцією на них;

3) оцінка ефективності змін;

4) вміння впроваджувати зміни.

7. Управління організацією та персоналом:

1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) мотивування;

5) управління людськими ресурсами.

8. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

3) системність;

4) інноваційність та неупередженість;

5) самоорганізація та саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) політична нейтральність.

9. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;

2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів;

3) знання законодавства у сфері публічних закупівель.

10. Робота з інформацією:

1) знання основ законодавства про інформацію;

2) вміння працювати в умовах функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи***;

3) знання основ публічної інформації та "трискладового тесту".

__________
*У разі якщо особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "А", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
**Відповідно до частини першої пункту 1 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" застосовується з 1 травня 2018 року.
***З дня початку роботи Верховного Суду, визначеного рішенням його Пленуму, слова "Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи" заміняються словами "Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи".

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вверх