Документ v3481342-01, текущая редакция — Принятие от 13.07.2001

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
N 1/20-3481-ЕП від 13.07.2001
Начальникам регіональних
митниць, митниць
Заступникам начальників
регіональних митниць,
митниць - начальникам
відділень і служб по
боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил

Про Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил"

Повідомляємо, що із 14.06.2001 набрав чинності Закон України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил", прийнятий
Верховною Радою України 17.05.2001 за N 2415-III ( 2415-14 ). Перш за все, цим Законом ( 2415-14 ) уведено в дію нову
редакцію ст. 70 Кримінального кодексу України ( 2001-05 ), у
зв'язку з чим звертаємо Вашу увагу на внесені до статті зміни та
доповнення: - якщо в попередній редакції статті переміщення предметів з
приховуванням від митного контролю або поза митним контролем
групою осіб було одним із способів учинення контрабанди незалежно
від її розміру, то згідно з новою редакцією статті такий спосіб
учинення контрабанди, розмір якої не є великим, відсутній. Тепер
відповідальність за вчинення контрабанди групою осіб передбачено
частиною 2 статті як обтяжуючу вину обставину; - частиною 2 статті як обтяжуючу вину обставину разом з
учиненням контрабанди групою осіб передбачено вчинення контрабанди
повторно або раніше судимими особами; - змінився перелік предметів контрабанди: замість "історичних
та культурних цінностей" - "культурні цінності". При цьому слід
брати до уваги поняття "культурні цінності", визначене в ст. 1
Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей" ( 1068-14 ): "культурні цінності - об'єкти матеріальної
та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та
наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні
відповідно до законодавства України", далі - за текстом Закону; - змінилося визначення великого розміру контрабанди: з 200
установлених мінімальних розмірів заробітної плати до 500 і
більше. Також Законом ( 2415-14 ) унесено зміни до Митного кодексу
України ( 1970-12 ). Зокрема, у ст.116 уведено нову ознаку складу
цього правопорушення - "переміщення предметів через митний кордон
України поза митним контролем з незаконним звільненням від митного
контролю". Звертаємо увагу, що суб'єктом відповідальності за це
правопорушення виступає особа, яка незаконно переміщувала предмети
через митний кордон поза митним контролем. У зв'язку з розширенням диспозиції цієї статті слід
ураховувати, що період перебування товарів та інших предметів під
митним контролем визначено ст. 24 Митного кодексу України
( 1970-12 ). При переміщенні товарів та інших предметів через
митний кордон України залежно від митного режиму такого
переміщення законодавством установлено вимоги, які мають
виконуватись громадянами та суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності. Ухилення від виконання будь-якої з цих вимог (подання
документів, сплати платежів тощо) при переміщенні через митний
кордон товарів і предметів може свідчити про наявність складу
порушення митних правил, передбаченого ст. 116 Митного кодексу
України. Кваліфікація дій правопорушників за новою ознакою порушення
митних правил, передбаченого ст. 116 ( 1970-12 ), буде
правомірною, якщо ухилення від митного контролю або одного з його
етапів стало наслідком незаконних дій посадових осіб митних
органів, що здійснюють митний контроль і можуть прийняти рішення
про звільнення від нього. Крім того, звільнення від митного
контролю може стати наслідком незаконних дій посадових осіб інших
органів чи служб (прикордонних військ, ветеринарної служби,
органів внутрішніх справ, перевізника тощо). При цьому незаконними
будуть дії посадових осіб, що порушують закон, посадові
інструкції, чинні технології. У протоколі про порушення митних
правил, складеному щодо особи, яка переміщувала предмети через
митний кордон поза митним контролем з незаконним звільненням від
митного контролю, слід зазначати, наслідком дій якої посадової
особи це стало можливим (якщо її встановлено). При цьому слід брати до уваги, що в діях такої посадової
особи можуть бути наявні ознаки посадових злочинів. У цьому разі
про факт виявлення таких злочинів треба інформувати компетентні
органи. Крім того, розгляду підлягає питання наявності в діях такої
посадової особи складу порушення митних правил, передбаченого ст.
120 Митного кодексу України ( 1970-12 ). Зважаючи на те, що в ст. 116 так само, як і в ст. 115 Митного
кодексу України ( 1970-12 ) відповідно до роз'яснень Постанови
Пленуму Верховного суду України від 26.02.99 N 2 ( v0002700-99 )
"Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних
правил" визначено способи незаконного переміщення предметів через
митний кордон України, переміщення предметів, вартість яких
становить великий розмір, поза митним контролем з незаконним
звільненням від митного контролю слід розцінювати як новий спосіб
учинення контрабанди. Якщо незаконне переміщення через митний кордон України
предметів з приховуванням від митного контролю з незаконним
звільненням від митного контролю має ознаки складу контрабанди, то
дії посадової особи митного органу, яка здійснила незаконне
звільнення від митного контролю, а також дії посадових осіб інших
органів, якщо вони сприяли такому звільненню, слід розцінювати як
співучасть у вчиненні контрабанди. Надсилається для використання в практичній діяльності.
Голова Служби Ю.П.Соловков
"НПО Поверхность"вверх