Документ v2898225-09, текущая редакция — Принятие от 28.12.2009

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
28.12.2009 N 28980/7/24-0317

План організаційних заходів
органів державної податкової служби,
спрямований на підвищення ефективності
роботи підрозділів погашення прострочених
податкових зобов'язань та виконання
встановлених завдань з надходжень
коштів до бюджету за рахунок скорочення
податкового боргу на 2010 рік

--------------------------------------------------------------------------------- | N | Зміст заходу | Термін | Виконавці | |п/п| | виконання | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 1 |Проаналізувати переліки описаного майна платників|січень |ДПА в АР | | |податків, яке знаходиться в податковій заставі | |Крим, | | |і не реалізоване станом на 1 січня 2010 року, | |областях, | | |та скласти графіки продажу такого майна на | |містах | | |січень - березень 2010 року. | |Києві та | | | | |Севастополі | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 2 |Забезпечити необхідний рівень координації роботи |щоквартально|ДПА в АР | | |з відділами державної виконавчої служби з метою | |Крим, | | |збільшення надходжень коштів до бюджетів усіх | |областях, | | |рівнів за судовими рішеннями щодо стягнення | |містах | | |податкового боргу, прийнятими на користь органів | |Києві та | | |державної податкової служби. | |Севастополі | | |Організувати проведення щоквартальної | | | | |інвентаризації невиконаних виконавчих документів,| | | | |пов'язаних із стягненням податкового боргу | | | | |юридичних та фізичних осіб, які знаходяться на | | | | |виконання в органах державної виконавчої служби | | | | |понад 6 місяців. За результатами інвентаризації | | | | |направити звернення до Департаменту державної | | | | |виконавчої служби стосовно вжиття | | | | |заходів щодо завершення виконавчого | | | | |провадження вказаної категорії справ. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 3 |Забезпечити внесення пропозицій державним |постійно |ДПА в АР | | |виконавцям стосовно стягнення податкового боргу | |Крим, | | |юридичних осіб (за відкритими виконавчими | |областях, | | |провадженнями) за рахунок описаної дебіторської | |містах | | |заборгованості таких підприємств-боржників, | |Києві та | | |право вимоги боргу за якою не переуступлене на | |Севастополі | | |органи державної податкової служби, у порядку, | | | | |передбаченому статтею 53 Закону України | | | | |"Про виконавче провадження" ( 606-14 ). | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 4 |Забезпечити мобілізацію коштів до |січень - |ДПА в АР | | |Зведеного бюджету за рахунок продажу |грудень |Крим, | | |заставленого майна та інших активів, | |областях, | | |які перебувають в податковій заставі, | |містах | | |на прилюдних торгах, не менше (млн.грн.) | |Києві та | | |-------------------------------------------------| |Севастополі | | || |Регіон (Область) | На | у тому числі: || | | | || | |2010 |--------------------|| | | | || | | рік |I кв.| II | III|VI || | | | || | | | | кв.| кв.|кв. || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||1 |АР Крим | 2,0 | 0,4 |0,5 | 0,5|0,6 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||2 |Вінницька | 1,8 | 0,4 |0,4 | 0,5|0,5 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||3 |Волинська | 3,0 | 0,6 |0,8 | 0,8|0,8 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||4 |Дніпропетровська |15,0 | 3,0 |4,0 | 4,0|4,0 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||5 |Донецька |20,0 | 4,0 |5,0 | 5,5|5,5 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||6 |Житомирська | 1,5 | 0,3 |0,4 | 0,4|0,4 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||7 |Закарпатська | 1,2 | 0,3 |0,3 | 0,3|0,3 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||8 |Запорізька | 3,0 | 0,6 |0,8 | 0,8|0,8 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||9 |Івано-Франківська| 2,5 | 0,5 |0,5 | 0,7|0,8 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||10|Київська | 5,0 | 1,0 |1,2 | 1,3|1,5 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||11|Кіровоградська | 2,0 | 0,4 |0,5 | 0,5|0,6 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||12|Луганська |25,0 | 4,0 |6,0 | 7,0|8,0 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||13|Львівська | 6,0 | 1,0 |1,5 | 1,5|2,0 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||14|Миколаївська | 1,4 | 0,2 |0,3 | 0,4|0,5 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||15|Одеська | 1,7 | 0,3 |0,4 | 0,5|0,5 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||16|Полтавська | 1,0 | 0,2 |0,2 | 0,3|0,3 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||17|Рівненська | 1,5 | 0,3 |0,4 | 0,4|0,4 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||18|Сумська | 2,0 | 0,4 |0,5 | 0,5|0,6 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||19|Тернопільська | 1,0 | 0,2 |0,2 | 0,3|0,3 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||20|Харківська | 7,0 | 1,0 |2,0 | 2,0|2,0 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||21|Херсонська | 1,0 | 0,2 |0,2 | 0,3|0,3 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||22|Хмельницька | 1,5 | 0,3 |0,4 | 0,4|0,4 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||23|Черкаська | 1,5 | 0,3 |0,4 | 0,4|0,4 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||24|Чернівецька | 1,0 | 0,2 |0,2 | 0,3|0,3 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||25|Чернігівська | 1,0 | 0,2 |0,2 | 0,3|0,3 || | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||26|м. Київ |40,0 | 5,0 |8,0 |13,0|14,0|| | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | ||27|м. Севастополь | 0,4 | 0,1 |0,1 | 0,1|14,0|| | | | ||--+-----------------+-----+-----+----+----+----|| | | | || |Всього: |150,0|25,4 |35,4|43,0|46,2|| | | | |-------------------------------------------------| | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 5 |Встановити підпорядкованим державним податковим |щомісячно |ДПА в АР | | |інспекціям завдання із забезпечення надходжень | |Крим, | | |від реалізації майна, які знаходиться | |областях, | | |в податковій заставі на прилюдних торгах на | |містах | | |2010 рік з урахуванням обсягів активного | |Києві та | | |податкового боргу платників податків, | |Севастополі | | |та забезпечити контроль за його виконанням. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 6 |Проаналізувати письмові дозволи на самостійну |січень |ДПА в АР | | |реалізацію майна, яке перебуває в податковій | |Крим, | | |заставі, надані платникам податків у четвертому | |областях, | | |кварталі 2009 року, та вжити заходів щодо | |містах | | |перерахування ними виручки від його реалізації | |Києві та | | |на погашення податкового боргу у повному обсязі | |Севастополі | | |згідно взятих зобов'язань (гарантій). | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 7 |Посилити рівень взаємодії з центральними |постійно |ДПА в АР | | |органами державної виконавчої влади та місцевого | |Крим, | | |самоврядування щодо погашення податкового боргу | |областях, | | |державних та комунальних підприємств. Забезпечити| |містах | | |направлення пропозицій (подань) до державних | |Києві та | | |та місцевих органів влади щодо розірвання | |Севастополі | | |контрактів з керівникам державних | | | | |та комунальних підприємств виключно за підписом | | | | |керівника регіональної державної | | | | |податкової адміністрації. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 8 |Забезпечити затвердження кожною інспекцією |щоквартально|ДПА в АР | | |графіків проведення спільних рейдів працівників | |Крим, | | |підрозділів погашення прострочених податкових | |областях, | | |зобов'язань та податкової міліції, спрямованих | |містах | | |на вилучення готівкових коштів | |Києві та | | |підприємств-боржників і перерахування їх до | |Севастополі | | |державного бюджету в уставленому порядку. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| | 9 |Вжити організаційних заходів щодо продажу |січень - |ДПА в | | |або судового стягнення дебіторської |червень |місті | | |заборгованості НАК "Нафтогаз України", право | |Києві, | | |вимоги якої переведено на орган державної | |Департамент | | |податкової служби відповідно до | |погашення | | |постанови Кабінету Міністрів України | |прострочених| | |від 25.11.2009 N 1241 ( 1241-2009-п ), | |податкових | | |в рахунок погашення податкового боргу | |зобов'язань | | |цієї Компанії. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |10 |Вжити вичерпних заходів щодо стягнення |січень - |ДПА в | | |податкового боргу ТОВ "Союз-Віктан |червень |місті | | |ЛТД" забезпечити необхідне | |Києві | | |методологічне супроводження заходів з | | | | |боку апарату ДПА у м. Києві. Про стан | | | | |погашення податкового боргу ТОВ | | | | |"Союз-Віктан" до 10 числа щомісячно | | | | |інформувати Департамент погашення | | | | |прострочених податкових зобов'язань | | | | |(файл 242209MM.26s - обов'язковий символ). | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |11 |Здійснити диференціацію кожною державною |лютий |ДПА в АР | | |податковою інспекцією платників податків, | |Крим, | | |які перебувають у процедурах банкрутства, | |областях, | | |за ступенем ризику погашення їх податкового боргу| |містах | | |та сконцентрувати зусилля підпорядкованих | |Києві та | | |інспекцій на роботі з боржниками, щодо яких | |Севастополі | | |є перспектива погашення податкового боргу в | | | | |поточному році, у першу чергу: | | | | |з боржниками, які перебувають | | | | |у процедурах судової санації; | | | | |з боржниками, що перебувають у процедурах | | | | |ліквідації, і мають активи, які можуть бути | | | | |використані для погашення визнаних господарським | | | | |судом кредиторських вимог органів ДПС згідно | | | | |черговості, визначеній законом | | | | |про банкрутство ( 2343-12 ). | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |12 |Посилити контроль за супроводженням |постійно |ДПА в АР | | |судових справ про банкрутство | |Крим, | | |державних, комунальних підприємств, а | |областях, | | |також господарських товариств з | |містах | | |державною часткою власності. До | |Києві та | | |комітетів кредиторів такої категорії | |Севастополі | | |боржників направляти найбільш | | | | |досвідчених та кваліфікованих фахівців | | | | |підрозділів погашення прострочених | | | | |податкових зобов'язань або юридичних підрозділів.| | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |13 |Зобов'язати підпорядковані державні |січень |ДПА в АР | | |податкові інспекції в позовних заявах | |Крим, | | |щодо стягнення податкового боргу філій | |областях, | | |та інших структурних підрозділів | |містах | | |юридичної особи, які є окремими | |Києві та | | |платниками податків, обов'язково | |Севастополі | | |зазначати реквізити всіх банківських | | | | |рахунків боржника (юридичної особи), | | | | |включаючи рахунки головного | | | | |підприємства (центрального офісу) та його філій. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |14 |Проаналізувати динаміку податкового боргу |лютий |ДПА в АР | | |казенних підприємств та направити органам, | |Крим, | | |до сфери управління яких вони входять | |областях, | | |(міністерствам та відомствам), письмові вимоги | |містах | | |щодо необхідності погашення такого боргу у | |Києві та | | |першому кварталі поточного року. У разі невжиття | |Севастополі | | |заходів щодо його погашення - забезпечити подання| | | | |судових позовів щодо звернення стягнення такого | | | | |боргу на кошти такого міністерства (відомства) | | | | |відповідно до положень частини сьомої статті 77 | | | | |Господарського кодексу України ( 436-15 ). | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |15 |Направити звернення до органів |лютий - |ДПА в АР | | |місцевого самоврядування щодо вжиття |березень |Крим, | | |заходів з погашення податкового боргу | |областях, | | |комунальних підприємств, у тому числі | |містах | | |шляхом виділення майна для його | |Києві та | | |погашення. У випадках неналежного | |Севастополі | | |реагування органів місцевого | | | | |самоврядування на такі звернення | | | | |податкового органу - забезпечити | | | | |подання позовів до господарських судів | | | | |щодо примусового стягнення податкового боргу. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |16 |Посилити роботу стосовно належного відпрацювання |постійно |ДПА в АР | | |боржників, які не мають майнових активів або | |Крим, | | |відсутні за місцем реєстрації (знаходяться в | |областях, | | |розшуку), в частині якісного направлення запитів | |містах | | |до органів БТІ. Взяти до уваги, що при підготовці| |Києві та | | |запитів до БТІ (у разі розшуку нерухомості | |Севастополі | | |боржника) органи державної податкової служби | | | | |мають вимагати надання Інформаційної довідки з | | | | |Реєстру прав власності на нерухоме майно, | | | | |відповідно до Тимчасового положення про порядок | | | | |державної реєстрації прав власності на нерухоме | | | | |майно, затвердженого наказом | | | | |Міністерства юстиції України від | | | | |07.02.2002 N 7/5 ( z0157-02 ), та Методичних | | | | |рекомендацій стосовно суб'єктів, які мають право | | | | |на отримання інформації з Реєстру прав власності | | | | |на нерухоме майно, затверджених наказом Мін'юсту | | | | |від 23.03.2009 N 525/5 ( v525_323-09 ). | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |17 |Забезпечити проведення щоквартального аналізу |щоквартально|ДПА в АР | | |(моніторингу) своєчасності та повноти | |Крим, | | |перерахування до бюджету коштів отриманих | |областях, | | |боржниками від самостійного продажу заставного | |містах | | |майна за дозволами, оформленими відповідно | |Києві та | | |до пункту 17 Порядку стягнення коштів | |Севастополі | | |та продажу інших активів платника податків, | | | | |які перебувають у податковій заставі, | | | | |затвердженого постановою | | | | |Кабінету міністрів України від | | | | |15.04.2002 N 538 ( 538-2002-п ). За | | | | |виявленими фактами несвоєчасного | | | | |перерахування коштів за наданими | | | | |дозволами - вживати заходів стягнення | | | | |боргу у примусовому порядку. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |18 |Забезпечити своєчасне надання |січень - |ДПА в АР | | |Департаменту погашення прострочених |грудень |Крим, | | |податкових зобов'язань інформації про | |областях, | | |майно, яке передане на реалізацію | |містах | | |уповноваженим товарним біржам та | |Києві та | | |брокерським конторам, передбаченої | |Севастополі | | |розпорядженням ДПА України від | | | | |20.01.2007 N 9-р. Не допускати | | | | |випадків реалізації такого майна без | | | | |попередньої публікації на офіційному | | | | |сайті ДПА України. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |19 |Рекомендувати державним податковим |постійно |ДПА в АР | | |інспекціям: вимагати від уповноважених | |Крим, | | |товарних бірж, в оголошеннях на | |областях, | | |проведення аукціонів з продажу | |містах | | |нерухомості та автотранспортних | |Києві та | | |засобів, які публікуються на | |Севастополі | | |веб-сайтах біржі, розміщувати | | | | |фотографії об'єктів, які пропонуються | | | | |до продажу; в договорах-дорученнях, | | | | |які укладаються з товарними біржами на | | | | |організацію проведення аукціонів, | | | | |попередньо обумовлювати порядок поділу | | | | |майна на лоти, які пропонуються для продажу. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |20 |З метою забезпечення необхідного рівня |постійно |ДПА в АР | | |прозорості та публічності торгівлі | |Крим, | | |заставленим майном, упередження | |областях, | | |порушень законодавства про всі випадки | |містах | | |оскарження чи скасування результатів | |Києві та | | |аукціонів та біржових торгів, а також | |Севастополі | | |про випадки порушення адміністративних | | | | |чи кримінальних справ, пов'язаних з | | | | |продажем заставного майна, проти | | | | |посадових осіб податкових органів або | | | | |працівників уповноважених товарних | | | | |бірж - направляти відповідні | | | | |спецповідомлення Департаменту | | | | |погашення прострочених податкових зобов'язань. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |21 |При укладенні договорів розстрочення |протягом |ДПА в АР | | |податкових зобов'язань, відповідно до |року |Крим, | | |статті 14 Закону України N 2181 ( 2181-14 ) | |областях, | | |планувати терміни погашення | |містах | | |розстрочених сум переважно на першу | |Києві та | | |половину місяця. | |Севастополі | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |22 |Здійснювати цільові вибіркові перевірки |протягом |ДПА в АР | | |організації роботи податкових інспекцій щодо |року |Крим, | | |розпорядження заставним майном, дотримання | |областях, | | |податковими керуючими чинного законодавства | |містах | | |при здійсненні заходів з оцінки та реалізації | |Києві та | | |такого майна, наданні дозволів на виведення | |Севастополі,| | |майна з податкової застави та на самостійну | |Департамент | | |реалізацію заставного майна. | |погашення | | | | |прострочених| | | | |податкових | | | | |зобов'язань | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |23 |Забезпечити безперебійне наповнення |січень - |ДПА в АР | | |бази даних "Системи адміністрування |грудень |Крим, | | |заставного майна" (АС "Заставне | |областях, | | |майно") АІС "Облік податків і | |містах | | |платежів" інформацією щодо описаних | |Києві та | | |активів підприємств-боржників. | |Севастополі | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |24 |Попередити державні податкові |січень |ДПА в АР | | |інспекції стосовно недопущення фактів | |Крим, | | |укладення (погодження) мирових угод з | |областях, | | |боржниками, які знаходяться в | |містах | | |процедурах банкрутства, у випадках | |Києві та | | |коли умови мирової угоди передбачають | |Севастополі | | |лише прощення (списання) податкового | | | | |боргу, а також коли мировою угодою | | | | |передбачено передачу активів боржника | | | | |третій особі. | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |25 |Забезпечити наявність в справах |постійно |ДПА в АР | | |боржників екземпляру друкованого ЗМІ | |Крим, | | |(або його ксерокопії), в якому | |областях, | | |опубліковане оголошення про проведення | |містах | | |аукціону з продажу його заставного майна. | |Києві та | | | | |Севастополі | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |26 |інспекції обумовлювати в договорах-дорученнях |січень |ДПА в АР | | |на організацію аукціонів, які укладаються з | |Крим, | | |уповноваженими товарними біржами вимогу щодо | |областях, | | |обов'язкової публікації оголошень про продаж | |містах | | |майна в друкованих засобах масової інформації | |Києві та | | |наступних рівнів: про продаж об'єктів | |Севастополі | | |нерухомості державних підприємств та | | | | |відкритих акціонерних товариств, контрольний | | | | |пакет акцій яких знаходиться в державній | | | | |власності - в друкованих ЗМІ загальнодержавної | | | | |сфери розповсюдження, а саме: в газетах | | | | |"Урядовий кур'єр" або "Голос України"; | | | | |про продаж іншого заставного майна - у | | | | |газетах загальнодержавної або місцевої | | | | |сфери розповсюдження (офіційних | | | | |друкованих виданнях органів місцевого | | | | |самоврядування обласного рівня), | | | | |перелік яких наведено у розпорядженні | | | | |Кабінету Міністрів України від | | | | |19.11.2008 N 1443-р ( 1443-2008-р ). | | | |---+-------------------------------------------------+------------+------------| |27 |Прийняти участь у розробці нормативних |після |Департамент | | |актів з питань розрахунків з бюджетом |набрання |погашення | | |з метою реалізації положень Закону |чинності |прострочених| | |України "Про Державний бюджет України |Законом |податкових | | |на 2010 рік". | |зобов'язань | ---------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
погашення прострочених
податкових зобов'язань М.О.Чмеруквверх