Про розгляд листа про збільшення вартості торгового патенту
ДПА України; Письмо, Выдержка от 15.02.20062840/7/15-0417
Документ v2840225-06, текущая редакция — Принятие от 15.02.2006

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
15.02.2006 N 2840/7/15-0417

Про розгляд листа
(Витяг)
Державна податкова адміністрація України розглянула лист ...
щодо надання роз'яснення про застосування окремих норм
законодавства у зв'язку з тим, що вартість торгового патенту
збільшувалась на 2004 та 2005 роки законами про бюджет, і
повідомляє.
Частиною 5 статті 4 та частиною 5 статті 5 Закону України від
23.03.96 р. N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ) "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності" (із змінами і доповненнями) (далі -
Закон) передбачено, що оплата вартості торгового патенту на
здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями та
з надання послуг у сфері грального бізнесу здійснюється
щоквартально до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.
Термін дії торгових патентів на здійснення зазначених
операцій становить 36 та 60 календарних місяців відповідно.
Законом ( 98/96-ВР ) також встановлено, що суб'єкт
підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату
вартості торгового патенту за весь термін дії торгового патенту.
При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від
обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту у разі,
якщо прийнятими після цього законодавчими актами збільшується його
вартість.
Статтею 57 Закону України від 27.11.2003 р. N 1344-IV
( 1344-15 ) "Про Державний бюджет України на 2004 рік" була
збільшена у 2004 році вартість торгового патенту на здійснення
операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу у два рази.
Згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу України від
21.06.2001 р. N 2542-III ( 2542-14 ) закон про Державний бюджет
України - закон, який затверджує повноваження органам державної
влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом
бюджетного періоду.
Статтею 116 Кодексу ( 2542-14 ) встановлено, що недотримання
учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом порядку
виконання бюджету визнається бюджетним правопорушенням.
Статтею 47 Закону України від 23.12.2004 р. N 2285-IV
( 2285-15 ) "Про Державний бюджет України на 2005 рік" вартість
торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими
валютними цінностями збільшена у два рази, а з надання послуг у
сфері грального бізнесу - у три рази.
При цьому слід зазначити, що відповідні зміни стосовно
збільшення вартості торгового патенту внесені до Закону України
"Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" Законом
України від 25.03.2005 р. N 2505-IV ( 2505-15 ) "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та
деяких інших законодавчих актів України".
Порядок, за яким додатково не вноситься вартість торгового
патенту (тобто у разі його попередньої сплати за весь термін дії)
у разі збільшення його вартості, законами про бюджет не
змінювався.
Враховуючи викладене, суб'єкти господарювання, які здійснюють
операції з торгівлі готівковими валютними цінностями та з надання
послуг у сфері грального бізнесу, тільки у разі попередньої сплати
вартості торгового патенту (тобто під час придбання такого патенту
за весь термін його дії (36 та 60 календарних місяців))
звільняються від обов'язків додаткового внесення вартості
торгового патенту.
У разі часткової сплати вартості торгового патенту (квартал,
рік) необхідно зробити перерахунок чергових платежів та
одноразової плати.
Статтею 8 Закону ( 98/96-ВР ) встановлено відповідальність
суб'єктів підприємницької діяльності за порушення вимог цього
Закону і, зокрема: за порушення строків сплати або неповне внесення чергових
платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи
суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку України на день
виникнення такого податкового боргу або на день його (частини)
погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою,
за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
Перший заступник Голови Г.М.Оперенковверх