Документ v251_225-06, текущая редакция — Принятие от 04.07.2006

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
04.07.2006 N 7251/6/15-0316

ДПАУ розглянула лист ВАТ щодо деяких питань оподаткування та
повідомляє.
Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV ( 349-15 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" (далі - Закон N 349-IV) запроваджено підвищені норми
амортизаційних відрахувань для основних фондів груп 1, 2, 3, які
відповідно до п. 15 Перехідних положень Закону N 349-IV мали
застосуватися з 01.01.2004 р.
Водночас у цьому пункті зазначено, якщо платник податку до
набрання чинності Законом N 349-IV ( 349-15 ) прийняв рішення про
застосування прискореної амортизації основного фонду групи 3, то
така амортизація провадиться до досягнення балансовою вартістю
об'єкта нульового значення за правилами, які діяли на момент
прийняття такого рішення. При цьому платник податку має право у
будь-який момент прийняти рішення про зупинення застосування
такого прискореного методу оподаткування та включення такого
окремого об'єкта основних фондів за його залишковою вартістю до
відповідної групи основних фондів, що амортизується згідно з
нормами Закону N 349-IV.
Відповідно до п. 45 ст. 80 Закону України від 27.11.2003 р.
N 1344-IV ( 1344-15 ) "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
(далі - Закон N 1344-IV) у 2004 році дію цих підвищених норм
зупинено. Так, згідно з цим пунктом підвищені норми амортизації
поширюються лише на:
амортизацію витрат, здійснених платником податку після
01.01.2004 р. у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових
основних фондів груп 1, 2, 3, які використовуються у виробничій
діяльності платника податку та раніше не були в експлуатації;
витрати на поліпшення зазначених новопридбаних основних
фондів, понесених платником податку після 01.01.2004 р.
Разом з цим відповідно до п. 1 Перехідних положень Закону
України від 01.07.2004 р. N 1957-IV ( 1957-15 ) "Про внесення змін
до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі -
Закон N 1957-IV) норми амортизаційних відрахувань, зазначені у
ст. 8 Закону ( 334/94-ВР ) для основних фондів груп 1, 2 і 3,
застосовуються щодо витрат, понесених (нарахованих) платником
податку після 01.01.2004 р. у зв'язку з придбанням або
спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а також витрат
на поліпшення таких нових основних фондів.
Амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку
у зв'язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних
фондів груп 1, 2 і 3 до 01.01.2004 р., здійснюється за нормами
амортизації, що діяли до 01.01.2004 р. При цьому для цілей
податкового обліку платники податку зобов'язані вести окремий
облік витрат, понесених у зв'язку з придбанням, спорудженням
та/або поліпшенням основних фондів, що здійснюються після
01.01.2004 р.
Отже, витрати на поліпшення основних фондів, що перебували в
експлуатації до 01.01.2004 р., проведені після 01.01.2004 р.,
амортизуються за нормами амортизації: 1,25 % - для 1 групи
основних фондів, 6,25 % - для 2 групи основних фондів та
3,75 % - для 3 групи основних фондів.
Перший заступник Голови Г.Оперенковверх