Документ v2321874-15, действует, текущая редакция — Принятие от 17.09.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.09.2015. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

17.09.2015  № 2321

Про затвердження Змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорій споживачів «населення», «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання», на вересень 2015 року

Відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 серпня 2012 року № 1000, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорій споживачів «населення», «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання», на вересень 2015 року, затверджених постановою НКРЕКП від 03 вересня 2015 року № 2254, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 18 вересня 2015 року.

Голова Комісії

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
17.09.2015  № 2321

ЗМІНИ
до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорій споживачів «населення», «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання», на вересень 2015 року

1. Рядки 12, 22 нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів «населення», на вересень 2015 року, затверджених постановою НКРЕКП від 03 вересня 2015 року № 2254, викласти в такій редакції:

"

12

ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз"

3,38

2,46

2,36

58,86

2,94

30,00

-

22

ДП "Газпостач" ПАТ "Тернопільміськгаз"

3,09

1,73

5,26

68,05

1,87

20,00

-

".

2. Внести до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання», на вересень 2015 року, затверджених постановою НКРЕКП від 03 вересня 2015 року № 2254, такі зміни:

рядок 43 виключити;

після рядка 44 доповнити новим рядком 44-1 такого змісту:

"

№ з/п

Гарантований постачальник природного газу

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок гарантованого постачальника природного газу, %

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок ліцензіата з розподілу природного і нафтового газу, %

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок ліцензіата з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами ПАТ «Укртрансгаз», %

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ТОВ «ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», %

Норматив перерахування коштів на поточний рахунок НАК «Нафтогаз України» в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ газорозподільного підприємства, %

441

ТОВ "Тернопільоблгаз"

3,38

4,01

1,02

87,80

3,79

";

рядки 64, 66, 71, 84 викласти в такій редакції:

"

64

НАК «Нафтогаз України» (на території ліцензійної діяльності ПАТ «Львівгаз»)

3,14

0,00

5,52

-

-

89,62

1,72

66

НАК «Нафтогаз України» (на території ліцензійної діяльності ПАТ «Маріупольгаз»)

2,38

0,00

7,58

-

-

89,76

0,28

71

НАК «Нафтогаз України» (на території ліцензійної діяльності ПАТ «Рівнегаз»)

5,99

0,00

1,38

-

-

89,27

3,36

84

НАК «Нафтогаз України» (на території ліцензійної діяльності ПАТ «Чернігівгаз»)

1,82

0,00

8,31

-

0,01

89,81

0,05

".

Голова Комісії

Д. Вовквверх