Документ v2295874-15, текущая редакция — Принятие от 10.09.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.09.2015  № 2295

Про схвалення Інвестиційної програми газозберігаючого підприємства ПАТ «Укртрансгаз» на 2015 рік

Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про природні монополії», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 28.11.2011 № 2255 «Про затвердження порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.12.2011 за № 1502/20240, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Схвалити Інвестиційну програму газозберігаючого підприємства Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» на 2015 рік у сумі 269056,70 тис. грн (з урахуванням ПДВ) та джерела її фінансування згідно з додатком.

Голова Комісії

Д. ВовкДодаток
до постанови НКРЕКП
10.09.2015  № 2294

ДЖЕРЕЛА
фінансування Інвестиційної програми газозберігаючого підприємства ПАТ «Укртрансгаз» на 2015 рік

Джерела фінансування

тис. грн з урахуванням ПДВ

Амортизаційні відрахування

129808,00

Прибуток на капітальні інвестиції (вкладення)

0,00

Інші джерела

139248,70

РАЗОМ

269056,70

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх