Документ v2045225-07, текущая редакция — Принятие от 02.03.2007

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
02.03.2007 N 2045/6/15-0916

Про розгляд звернення
щодо зміни нормативів плати
за користування надрами
для видобування корисних копалин

Державна податкова адміністрація України на виконання
доручення Кабінету Міністрів України від 10.02.2007 р.
N 5107/3/1-07, листів Комітету з питань фінансів і банківської
діяльності Верховної Ради України від 16.02.2007 р. N 06-10/10-174
та Комітету з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради
України від 19.02.2007 р. N 96-15/12-201 розглянула листи
Гранітненської селищної ради від 18.01.2007 р. N 9 та N 10 щодо
зменшення надходжень до бюджету селищної ради і повідомляє.
Законом України від 30.11.2006 р. N 398-V ( 398-16 ) "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
оподаткування" (далі - Закон N 398-V) на 2007 р. запроваджені
базові нормативи плати за користування надрами для видобування
корисних копалин згідно з додатком 1 до цього Закону, який є його
невід'ємною частиною. Згідно з цим додатком базовий норматив плати
за користування надрами для видобування каменю будівельного, за
винятком каменю будівельного (в якості сировини) для подальшого
подрібнення для отримання щебеневої продукції, встановлено у
розмірі 2 грн. за кубічний метр погашених запасів корисних
копалин, а для видобування каменю будівельного (в якості сировини)
для подальшого подрібнення для отримання щебеневої продукції -
1 грн. за кубічний метр погашених запасів корисних копалин.
Відповідно до даних Геоінформу України ВАТ "Пинязевицький
кар'єр" отримав спеціальний дозвіл на користування надрами від
05.10.98 р. N 1601 на експлуатацію родовища Пинязевицького-2,
термін дії якого становить 16 років. Мета спеціального дозволу -
видобування кристалічних порід, придатних для виробництва щебеню.
Через різні підходи до тлумачення та класифікації сировини по
родовищах, на яких здійснюється видобування граніту, а саме: як
камінь будівельний чи як піщано-гравійна сировина, зазначене
підприємство протягом 2006 р. подало до ДПІ у Малинському районі
уточнюючі розрахунки по платі за користування надрами на зменшення
податкових зобов'язань по платі за користування надрами за 2005 р.
У результаті застосування нормативу плати за користування
надрами для видобування корисних копалин 1,0 грн. за кубічний метр
погашених запасів як за піщано-гравійну сировину замість 2,0 грн.
за кубічний метр погашених запасів для каменю будівельного,
визначеного додатком 9 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" ( 2285-15 ), податкові зобов'язання зменшено
підприємством на 611,5 тис.грн.
Крім того, у серпні 2006 р. підприємством подано уточнений
розрахунок по платі за користування надрами за 2004 р. та зменшено
податкові зобов'язання на 726,2 тис.грн., що пояснюється
застосуванням понижуючого коефіцієнта 0,3 до базового нормативу
плати за користування надрами для видобування каменю будівельного
у розмірі 2 грн., визначеного додатком 9 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ).
ДПІ у Малинському районі за результатами камеральних
перевірок уточнюючих розрахунків проведено донарахування
зазначених сум, які на даний час ВАТ "Динязевицький кар'єр"
оскаржуються у суді.
При цьому інформуємо, що ДПА України на виконання доручення
Кабінету Міністрів України від 29.01.2007 р. N 3451/3/1-07 до
спільного листа Житомирської обласної ради та обласної державної
адміністрації від 22.01.2007 р. N 365-12/П-ОIД/102 щодо
встановлення базового нормативу за видобування каменю
будівельного, який використовується для отримання щебеневої
продукції, на рівні 3 грн. за 1 тонну погашених запасів і листом
від 26.02.2007 р. N 1945/5/15-0616 повідомила Міністерство
фінансів України, що підтримує пропозицію щодо необхідності зміни
нормативів платежів за користування надрами для видобування
сировини каменю бутового та піщано-гравійної сировини.
У зв'язку з цим Державною податковою адміністрацією України
запропоновано внести зміни до Закону України від 30.11.2006 р.
N 398-V ( 398-16 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування", згідно з якими базові нормативи
плати за користування надрами для видобування корисних копалин
встановити у відсотках до вартості видобутої корисної копалини,
зокрема, для сировини піщано-гравійної у розмірі 5,0% та сировини
бутового каменю - 7,5%.
Заступник Голови М.Я.Романіввверх