Документ v1992874-18, текущая редакция — Принятие от 18.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

18.12.2018  № 1992

Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки газорозподільного підприємства ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити План розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки газорозподільного підприємства ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» та джерела його фінансування за розділами згідно з додатком до цієї постанови.

2. Заборонити ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» використання коштів за заходом Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки газорозподільного підприємства ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» на 2019 рік «Газопостачання селища цукрового заводу по вул. 107-ї Кременецької дивізії в м. Кременець Тернопільської області (ІІ черга)» до дати надання до НКРЕКП копії відповідного експертного висновку, затвердженого в установленому порядку.

Голова НКРЕКП

О. КривенкоДодаток
до постанови НКРЕКП
18.12.2018  № 1992

ДЖЕРЕЛА
фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки газорозподільного підприємства ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ»

Розділи Плану розвитку газорозподільної системи на 2019-2028 роки газорозподільного підприємства ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ»

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ

2019 рік

Усього, у т. ч.:

1 411,9

амортизаційні відрахування

1 411,9

2020-2021 роки

Усього

3 909,0

2022-2028 роки

Усього

51 283,0

Усього

56 603,9

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх