Документ v1831872-19, текущая редакция — Принятие от 25.04.2019

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

25.04.2019  № 1831/6/99-99-15-02-01-15/ІПК

Щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток підприємств вартості товарів, придбаних у нерезидентів

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток підприємств вартості товарів, придбаних у нерезидентів, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (далі - Декларація).

Різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ, відображаються у додатку РІ до рядка 03 РІ Декларації (далі - додаток РІ).

Підпунктом 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ визначено різниці, на які збільшується фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду, зокрема, на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у:

- нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів) , зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ - така різниця відображається у рядку 3.1.6.1 додатка РІ;

- нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи - така різниця відображається у рядку 3.1.6.2 додатка РІ.

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1045 (далі - Перелік № 1045).

Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480 (далі - Перелік № 480).

Зазначенні у запиті держави Об'єднані Арабські Емірати та Республіка Сінгапур включено до Переліку № 1045 та до Переліку № 480 з відповідними організаційно-правовими формами.

З метою забезпечення правильного відображення у додатку РІ операцій з придбання товарів, робіт та послуг у нерезидентів зазначених держав та недопущення задвоєння таких операцій у складі різниць, на які збільшується фінансовий результат до оподаткування, рекомендуємо:

у рядку р. 3.1.6.2 додатка РІ відображати суму 30 відсотків вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів Об'єднаних Арабських Еміратів та Республіки Сінгапур, якщо організаційно-правові форми таких нерезидентів включені до Переліку № 480.

Одночасно зазначаємо, що вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом ''витягнутої руки'' відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.

При цьому, якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену за принципом ''витягнутої руки'' відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом ''витягнутої руки'' - така різниця відображається у рядку 3.1.7 додатка РІ.

Крім цього, платник має право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 ПКУ щодо подання доповнення до Декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. У такому разі платник зазначає про цей факт у спеціально відведеному місці Декларації.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.вверх