Документ v1791910-19, текущая редакция — Принятие от 04.07.2019

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

04.07.2019  № 1791/0/15-19

Про розподіл справ (матеріалів) між членами Вищої ради правосуддя та внесення змін до Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача)

Відповідно до статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка здійснює повноваження, визначені вказаною статтею та статтею 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".

Статтею 32 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" встановлено, що для здійснення розподілу справ у Вищій раді правосуддя, її органах діє автоматизована система розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача). Положення про автоматизовану систему розподілу справ затверджується Вищою радою правосуддя.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 16 листопада 2017 року № 3689/0/15-17 затверджено Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача), яке визначає порядок функціонування у Вищій раді правосуддя (її органах) автоматизованої системи визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача при здійсненні ним повноважень відповідно до Конституції та законів України.

Відповідно до пункту 2.6 вказаного Положення у разі виявлення значної різниці в кількості розподілених справ для кожного члена Вищої ради правосуддя особливості автоматизованого розподілу справи визначаються Вищою радою правосуддя шляхом ухвалення відповідного рішення.

З метою забезпечення об'єктивного розподілу справ між членами Вищої ради правосуддя, керуючись статтями 3, 32, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Вища рада правосуддя ВИРІШИЛА:

1. Визначити 5 липня 2019 року як дату початку розрахункового періоду для визначення навантаження члена Вищої ради правосуддя при автоматизованому розподілі справ (матеріалів), без урахування раніше розподілених справ (матеріалів).

2. Затвердити зміни до Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 16 листопада 2017 року № 3689/0/15-17, що додаються, які ввести в дію з 31 грудня 2019 року.

Голова
Вищої ради правосуддя


В.І. ГоворухаЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
4 липня 2019 року № 1791/0/15-19

ЗМІНИ
до Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя - доповідача)

Пункт 1.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При автоматизованому розподілі справ для визначення навантаження члена Вищої ради правосуддя розрахунковий період починається 1 січня кожного року".

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вверх