Документ v1778865-16, действует, текущая редакция — Принятие от 28.07.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.07.2016  № 1778

Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються у сфері страхування

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються, інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються у сфері страхування:

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження конкретного виду страхування (додаток 1);

інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження конкретного виду страхування (додаток 2);

інформаційну картку адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження конкретного виду страхування за заявою страховика (додаток 3);

інформаційну картку адміністративної послуги з реєстрації правил страхування, змін та (або) доповнень до них (додаток 4);

інформаційну картку адміністративної послуги з внесення інформації про страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додаток 5);

інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додаток 6);

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дубліката свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додаток 7);

інформаційну картку адміністративної послуги з виключення інформації про страхових та перестрахових брокерів з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів за заявою (додаток 8);

інформаційну картку адміністративної послуги з внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ (додаток 9);

інформаційну картку адміністративної послуги з внесення інформації про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії до Реєстру філій страховиків-нерезидентів (додаток 10);

інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента (додаток 11);

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента (додаток 12);

інформаційну картку адміністративної послуги про виключення інформації про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів за заявою (додаток 13);

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів (додаток 14);

інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів (додаток 15);

інформаційну картку адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів за заявою (додаток 16);

інформаційну картку адміністративної послуги з реєстрації філіям страховиків-нерезидентів правил страхування, змін та (або) доповнень до них (додаток 17);

інформаційну картку адміністративної послуги з реєстрації договорів перестрахування (додаток 18).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.03.2013 № 1020 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються у сфері страхування".

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його прийняття.

4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його прийняття.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. ПашкоДодаток 1
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження конкретного виду страхування

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про видачу ліцензії (додаток 1 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126 [далі - Ліцензійні умови]);
друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням);
копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;
довідки банків, що підтверджують розмір сплаченого статутного капіталу, або аудиторський висновок аудитора, внесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, щодо підтвердження формування та розміру сплаченого статутного фонду, а також відповідно до пункту 2.5 Ліцензійних умов, щодо підтвердження перевищення вартості нетто-активів (чистих активів) над розміром статутного фонду на останню звітну дату, що передує поданню документів на отримання ліцензії. Для новостворених страхових компаній - довідки банків, що підтверджують розмір сплаченого статутного фонду, або аудиторський висновок аудитора;
довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціонерного товариства;
правила (умови) страхування;
економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності за встановленою формою (додаток 6 до Ліцензійних умов);
інформація про учасників страховика (додаток 2 до Ліцензійних умов);
інформація про голову виконавчого органу та його заступників (додаток 3 до Ліцензійних умов), яка має бути підписана керівником страховика і скріплена печаткою, копія диплома голови виконавчого органу страховика або його першого заступника про вищу економічну або юридичну освіту, копія диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту, засвідчені печаткою страховика і відповідним підписом;
інформація про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Нацкомфінпослуг;
затверджені в установленому порядку правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
завірена заявником копія документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, з інформацією про керівних посадових осіб або фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового моніторингу (додаток 4 до Ліцензійних умов).
У разі наявності в страховика відокремлених підрозділів у заяві зазначається або до заяви додається їх перелік із зазначенням місцезнаходження відокремленого підрозділу, номерів телефонів, E-mail, прізвища, імені, по батькові, освіти керівника і головного бухгалтера (додаток 5 до Ліцензійних умов).
Заяву про видачу ліцензії разом з усіма необхідними документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто до Нацкомфінпослуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування встановлена статтею 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", а саме: за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

4. Строк надання адміністративної послуги

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.
Строк прийняття рішення про видачу ліцензії, або відмову у її видачі становить 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

5. Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на проведення конкретного виду страхування (внесення інформації в електронному вигляді. На паперовому носії за бажанням заявника)

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії, залишення заяви без розгляду або відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 2
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження конкретного виду страхування

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заяву про переоформлення ліцензії (додаток 7 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126 [далі - Ліцензійні умови]);
документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;
ліцензія, видана на паперовому носії.
Заяву про видачу ліцензії разом з усіма необхідними документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто до Нацкомфінпослуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за переоформлення ліцензії на провадження страхової діяльності законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Орган ліцензування протягом 15 робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї.

5. Результат надання адміністративної послуги

Видача переоформленої ліцензії на проведення конкретного виду страхування (внесення інформації в електронному вигляді. На паперовому носії за бажанням заявника)

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 3
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження конкретного виду страхування за заявою страховика

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заяву страховика (додаток 9 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126 [далі - Ліцензійні умови]);
копію повідомлення в засобах масової інформації про прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання ліцензії;
копію документа відповідного органу управління фінансової установи, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання ліцензії;
висновок аудиторської перевірки;
баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх угод (зобов'язань) перед клієнтами при провадженні страхової діяльності, підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою товариства;
бланк ліцензії (оригінал) за наявності.
Заяву про видачу ліцензії разом з усіма необхідними документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто до Нацкомфінпослуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за анулювання ліцензії законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Орган ліцензування протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви про анулювання ліцензії приймає відповідне рішення.

5. Результат надання адміністративної послуги

Анулювання ліцензії на проведення конкретного виду страхування (внесення інформації в електронному вигляді).

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії, надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 4
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з реєстрації правил страхування, змін та (або) доповнень до них

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1

2

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Правила страхування, зміни або доповнення до них в двох примірниках, які мають бути тотожними.
Страховик надсилає документи до Нацкомфінпослуг (разом із заявою про видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування або з окремою заявою).
Після внесення 3-х змін або доповнень до Правил страхування у разі необхідності внесення подальших змін або доповнень страховик повинен подати для затвердження і реєстрації нову редакцію Правил страхування.
Правила страхування, подані для реєстрації, мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом відповідальної особи і печаткою страховика. Правила повинні містити всі умови, визначені статтею 17 Закону України "Про страхування", бути викладені державною мовою та мати суцільно пов'язаний закінчений зміст, граматично та логічно узгоджену інформацію. Заявник зобов'язаний виправити в Правилах страхування граматичні та стилістичні помилки в разі їх наявності. За умов проведення страховиком зовнішньоекономічних операцій страхування (перестрахування) правила страхування можуть бути перекладені на англійську чи іншу мову. Тексти таких перекладів мають бути завірені відповідно до вимог законодавства.
До Правил страхування встановлюються також наступні вимоги:
Назва Правил страхування повинна містити слово "добровільного".
Поняття, що використовуються у Правилах страхування, повинні відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів. У разі потреби застосування понять, не визначених у відповідних нормативно-правових актах, потрібно дати їх тлумачення.
Не допускаються у тексті Правил страхування:
• подвійне тлумачення одних і тих самих положень, протиріч або неузгодженості між пунктами;
• застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що призводять до неоднозначного розуміння змісту;
• використання законодавчо визначених понять в іншій інтерпретації;
• порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять до спотворення змісту.
При оформленні Правил страхування не допускаються:
• друкування різними шрифтами (крім випадків виділення в тексті окремих положень) та шрифтом розміром менше ніж 12 пунктів у форматі Word;
• подання неякісних ксерокопій, у тому числі подання ксерокопій підписів уповноважених осіб та/або відсутність оригіналу підпису уповноваженого актуарія.
У разі внесення змін та/або доповнень до Правил страхування страховик протягом десяти робочих днів повідомляє про це Нацкомфінпослуг та надсилає для реєстрації (разом з супровідним листом) два примірники відповідних змін та/або доповнень із зазначенням номера змін до Правил страхування. Зміни та/або доповнення до Правил страхування вважаються чинними з дня їх реєстрації у Нацкомфінпослуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за реєстрацію правил страхування, змін та (або) доповнень до них законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

У разі подання правил страхування разом із заявою про видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування - при видачі ліцензії.
У разі подання правил страхування, змін та (або) доповнень до них разом з супровідним листом (окремою заявою) - не більше 30 календарних днів з дня подання страховиком заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

5. Результат надання адміністративної послуги

Зареєстровані правила страхування, зміни та (або) доповнення до них.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Отримання зареєстрованих правил страхування, змін та (або) доповнень до них суб'єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб'єкта звернення.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про страхування"; Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 5
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення інформації про страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додаток 2 до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 р. за № 801/9400 [далі - Положення]);
друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням);
копія кваліфікаційного документа, який отриманий у порядку, установленому Нацкомфінпослуг, про одержання професійних знань, що відповідають базовому рівню кваліфікації страхового (перестрахового) брокера, виданого керівнику юридичної особи або фізичній особі - підприємцю, що мають намір провадити брокерську діяльність на страховому ринку, засвідчена в установленому законодавством порядку;
економічне обґрунтування запланованої посередницької діяльності страхового (перестрахового) брокера (додаток 3 до Положення).
Документи подаються до Нацкомфінпослуг безпосередньо або надсилаються поштою.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за внесення інформації про страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Нацкомфінпослуг протягом тридцяти днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів приймає розпорядження про включення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів або про відмову щодо внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

5. Результат надання адміністративної послуги

Внесення інформації про страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та видача свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття розпорядження про внесення інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів або про відмову в унесенні інформації до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного розпорядження.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування"; Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 № 736, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 р. за № 801/9400.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 6
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про переоформлення свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (далі - Свідоцтво) (додаток 4 до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 р. за № 801/9400;
оригінал Свідоцтва, що підлягає переоформленню;
нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
Документи подаються до Нацкомфінпослуг безпосередньо або надсилаються поштою.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за переоформлення свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів приймає рішення про переоформлення Свідоцтва.

5. Результат надання адміністративної послуги

Видача переоформленого Свідоцтва.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Отримання переоформленого Свідоцтва заявником особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримати послуги на адресу заявника.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування"; Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 № 736, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 р. за № 801/9400.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 7
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

У разі втрати Свідоцтва страховий (перестраховий) брокер зобов'язаний повідомити про це Нацкомфінпослуг та подати:
- заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 5 до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 р. за № 801/9400 (далі - Положення);
- інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у друкованих засобах масової інформації.
Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, до Нацкомфінпослуг подаються:
- заява про видачу дубліката Свідоцтва;
- не придатне для користування Свідоцтво.
Документи подаються до Нацкомфінпослуг безпосередньо або надсилаються поштою.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за видану дубліката свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Нацкомфінпослуг протягом 5 робочих днів з дати надходження заяви та всіх необхідних документів видає дублікат Свідоцтва, про що робиться запис у державному реєстрі страхових та перестрахових брокерів.

5. Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката Свідоцтва.
У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого Нацкомфінпослуг приймає розпорядження про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з унесенням відповідних змін до Реєстру.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Отримання дубліката Свідоцтва заявником особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримати послуги на адресу заявника.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування"; Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 № 736, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 р. за № 801/9400.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 8
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з виключення інформації про страхових та перестрахових брокерів з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів за заявою

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

заява про виключення з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (додаток 7 до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 р. за № 801/9400.
Документи подаються до Нацкомфінпослуг безпосередньо або надсилаються поштою.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за виключення інформації про страхових та перестрахових брокерів з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Нацкомфінпослуг протягом тридцяти днів з дати надходження заяви приймає рішення про виключення заявника з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

5. Результат надання адміністративної послуги

Виключення інформації про страхових та перестрахових брокерів з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття розпорядження про виключення інформації з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів надсилається (видається) заявникові в письмовій формі.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування"; Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 № 736, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 р. за № 801/9400.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 9
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява (реєстраційна картка) про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ (додаток 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118 [далі - Положення];
1) реєстраційну картку юридичної особи згідно з додатком 3 до Положення;
2) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію дійсної на дату подання заяви редакції установчих документів;
3) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою):
фінансову звітність за останній календарний рік;
проміжну фінансову звітність станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, яка включає: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);
4) аудиторський висновок (звіт) щодо підтвердження достовірності фінансової звітності, що подається заявником відповідно до підпункту 3 цього пункту. Такий аудиторський висновок (звіт) має також включати підтвердження фактичного формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та відповідності статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу заявника вимогам законодавства (крім фінансової установи - юридичної особи публічного права) або довідку банку, що підтверджує розмір сплаченого статутного капіталу та наявність на рахунках заявника суми грошових коштів, що забезпечує виконання вимог до розміру власного капіталу заявника (у разі якщо вимоги до розміру власного капіталу заявника встановлені законодавством). Аудиторський висновок (звіт), що подається кредитною спілкою, має включати підтвердження сплати всіма засновниками (учасниками) вступного та обов'язкового пайового внеску;
5) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену в довільній формі, про наявність та відповідність вимогам законодавства форми організації бухгалтерського обліку, технічного та програмного забезпечення, яке відповідає вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, необхідного для надання фінансових послуг споживачам, подання звітності до Нацкомфінпослуг та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства;
6) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії документів про освіту, у тому числі документів, що підтверджують складання екзамену на відповідність професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівником та головним бухгалтером заявника або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами);
7) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника або виписки з них;
8) довідку за підписом керівника та головного бухгалтера заявника про їх відповідність вимогам підпунктів "г" та "ґ" пункту 2.1 розділу 2 та підпунктів "г" та "ґ" пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами), засвідчену печаткою заявника. Довідка повинна містити згоду керівника та головного бухгалтера на перевірку цієї інформації у відповідних органах державної влади;
9) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену у довільній формі, про наявність у заявника власного або орендованого приміщення, спеціального технічного обладнання (комп'ютерної техніки, засобів зв'язку), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг споживачам фінансових послуг та надання звітності до Нацкомфінпослуг;
12) схематичне зображення структури власності заявника, засвідчене підписом керівника та печаткою заявника (за наявності), яке повинно містити інформацію щодо найменування кожної юридичної особи, прізвища, імені та по батькові кожної фізичної особи - власників істотної участі в заявнику та осіб, через яких заявник та/або його власник(и) прямо або опосередковано здійснюють володіння участю у інших фінансових установах, із зазначенням зв'язків між ними, та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Заяву про внесення до Державного реєстру фінансових установ разом з усіма необхідними документами заявник направляє поштою або подає особисто до Нацкомфінпослуг.
Якщо документи подаються уповноваженою особою заявника, додатково пред'являються паспорт або документ, який його замінює, та документ, що засвідчує повноваження такої особи.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від заявника Нацкомфінпослуг приймає рішення про внесення до Державного реєстру фінансових установ або про відмову щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ.

5. Результат надання адміністративної послуги

Внесення юридичної особи, яка має намір набути статусу страховика (перестраховика), до Державного реєстру фінансових установ та видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про внесення до Державного реєстру фінансових установ або про відмову в унесенні до Державного реєстру фінансових установ надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування"; Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 10
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення інформації про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії до Реєстру філій страховиків-нерезидентів

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Для внесення інформації про філію заявник подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг такі документи:
заяву про реєстрацію філії страховика-нерезидента (додаток 2 до Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.07.2006 № 6021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924 [далі - Порядок реєстрації філії страховиків-нерезидентів]);
реєстраційну картку філії страховика-нерезидента (додаток 3 до Порядку реєстрації філії страховиків-нерезидентів) у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг;
завірену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва, виданого Уповноваженим центральним органом виконавчої влади, та довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
виписку з торговельного (банківського, судового) реєстру або копії установчих документів заявника (у разі наявності);
довіреність, видану заявником уповноваженій особі на представництво його інтересів на території України, оформлену у відповідності до вимог законодавства України;
копію рішення заявника про створення філії на території України;
копію довіреності керівника філії, видану на представництво інтересів заявника на території України;
довідку банку, що підтверджує розмір сформованого гарантійного депозиту на дату складання заяви, та копію депозитного договору про відкриття гарантійного депозитного рахунку в уповноваженому банку;
довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера філії професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, установленим Нацкомфінпослуг;
засвідчену підписом керівника та печаткою заявника довідку про наявність у філії приміщення, обладнання, техніки, засобів зв'язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують постійне формування поточної інформації про здійснення страхової діяльності та надання звітних даних (у довільній формі);
бізнес-план запланованої страхової (перестрахової) діяльності філії на строк не менше, ніж три роки;
дозвіл уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, на відкриття філії або письмове підтвердження цього органу про відсутність у законодавстві цієї країни вимог щодо отримання такого дозволу;
довідку від уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, про відсутність порушень страхового або фінансового законодавства заявником за останні 3 роки;
фінансову звітність заявника за останні 3 роки, посвідчену аудитором;
положення про філію, яке повинне містити чітко регламентований порядок ліквідації філії;
письмове безвідкличне зобов'язання заявника про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території України;
копії документів на право здійснення страхової діяльності (ліцензія, дозвіл тощо) за видами страхових послуг, які заявник має право здійснювати в країні місця реєстрації.
Якщо документи для внесення інформації до Реєстру подаються уповноваженою особою заявника, додатково пред'являються паспорт або документ, який його замінює, та довіреність на представництво інтересів заявника на території України.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за внесення інформації про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії до Реєстру філій страховиків-нерезидентів законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Нацкомфінпослуг приймає рішення про реєстрацію філії або про відмову в її реєстрації не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від заявника.
У разі прийняття рішення про реєстрацію філії Нацкомфінпослуг вносить інформацію до Реєстру та оформлює Свідоцтво не пізніше, ніж через п'ять робочих днів з дня прийняття такого рішення.

5. Результат надання адміністративної послуги

Внесення інформації про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії до Реєстру філій страховиків-нерезидентів та видача свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про реєстрацію філії або про відмову в реєстрації надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову в реєстрації зазначаються підстави такої відмови.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування"; Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Порядок реєстрації філії страховиків-нерезидентів, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.07.2006 № 6021, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 11
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про переоформлення свідоцтва (додаток 5 до Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.07.2006 № 6021, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924 [далі - Порядок]);
реєстраційна картка (в електронній та паперовій формі, у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг);
засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів (а у разі необхідності також їх переклад), що засвідчують зазначені зміни.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за переоформлення свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Законодавством не встановлено, але не більше 30 календарних днів з моменту надходження заяви.

5. Результат надання адміністративної послуги

Видача переоформленого на новому бланку свідоцтва.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Отримання переоформленого свідоцтва заявником особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримати послуги на адресу заявника.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; Порядок реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.07.2006 № 6021, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 12
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: info@dfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@dfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

У разі втрати свідоцтва:
1) заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 6 до Порядку реєстрації філії страховиків - нерезидентів, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.07.2006 № 6021, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924);
2) інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва в друкованих засобах масової інформації.
Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, до Нацкомфінпослуг подаються:
1) заява про видачу дубліката Свідоцтва;
2) не придатне для користування Свідоцтво.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Дублікат Свідоцтва видається протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви, про що робиться запис у Реєстрі.

5. Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката свідоцтва
У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого Нацкомфінпослуг приймає розпорядження про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з унесенням відповідних змін до Реєстру.

6. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування"; Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Порядок реєстрації філії страховиків-нерезидентів, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.07.2006 № 6021, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 13
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги про виключення інформації про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів за заявою

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Рішення про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів приймається Нацкомфінпослуг на підставі заяви страховика-нерезидента або в разі, якщо ліквідацію філії проведено за рішенням суду, заяви ліквідаційної комісії філії.
Заява подається за встановленою формою згідно з додатком до Порядку ліквідації філій страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.12.2006 № 6504, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.01.2007 за № 1/13268.
До заяви страховика-нерезидента повинні бути додані:
1) копії рішень уповноваженого органу управління страховика-нерезидента про припинення діяльності філії та про створення ліквідаційної комісії філії;
2) копія рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій, виданих філії на здійснення страхової діяльності;
3) свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента;
4) звіт про роботу ліквідаційної комісії філії;
5) копія ліквідаційного балансу філії.
Заява про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів повинна бути подана протягом десяти днів з дня підписання ліквідаційного балансу філії.
До заяви ліквідаційної комісії філії додаються:
1) копія рішення суду про ліквідацію філії;
2) копія рішення про створення ліквідаційної комісії філії;
3) свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента;
4) копія рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій, виданих філії на здійснення страхової діяльності;
5) звіт про роботу ліквідаційної комісії філії разом з копією ліквідаційного балансу філії (у випадку ліквідації в порядку процедури банкрутства страховика-нерезидента - звіт ліквідатора).
Звіт про роботу ліквідаційної комісії надається в довільній формі та повинен включати такі положення:
1) поетапне виконання плану ліквідації філії;
2) стан виконання зобов'язань перед страхувальниками з розмірами погашених вимог;
3) оцінка майна філії (дані інвентаризації).
Разом зі звітом про роботу ліквідаційної комісії подаються копії документів, що підтверджують погашення вимог кредиторів.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за виключенням інформації про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів приймається Нацкомфінпослуг протягом 30 днів з дня надання належним чином оформлених документів.

5. Результат надання адміністративної послуги

Виключення інформації про постійне представництво страховика-нерезидента у формі філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів та анулювання свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Нацкомфінпослуг протягом 5 днів з дня прийняття рішення про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів повідомляє орган нагляду за страховими компаніями за місцем реєстрації страховика-нерезидента та безпосередньо страховика-нерезидента про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів.
Про залишення заяви про виключення філії з Реєстру філій страховиків-нерезидентів без розгляду Нацкомфінпослуг письмово повідомляє страховика-нерезидента або ліквідаційну комісію філії протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення із зазначенням підстав.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування"; Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Порядок реєстрації філії страховиків-нерезидентів, затверджений розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.07.2006 № 6021, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.09.2006 за № 1050/12924, Порядок ліквідації філій страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.12.2006 № 6504, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.01.2007 за № 1/13268.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 14
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про видачу ліцензії (додаток 1 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006 № 6201, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.09.2006 за № 1074/12948 [далі - Ліцензійні умови]);
копія свідоцтва про реєстрацію філії страховика-нерезидента;
правила страхування;
економічне обґрунтування запланованої страхової (перестрахової) діяльності;
висновок аудитора, що підтверджує перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів), їх вартості над встановленим законодавством мінімальним розміром гарантійного депозиту філії страховика-нерезидента;
копії договорів, передбачених пунктом 2.11 Ліцензійних умов, для страховика-нерезидента, що має намір отримати ліцензію на здійснення обов'язкових видів страхування;
засвідчені підписом керівника та печаткою копії документів про освіту, у тому числі документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером філії страховика-нерезидента підвищення кваліфікації. Також додається витяг з трудової книжки керівника та головного бухгалтера філії страховика-нерезидента (для нерезидентів - документ, що підтверджує наявність відповідного стажу трудової діяльності) та інша інформація про керівника та головного бухгалтера філії страховика-нерезидента відповідно до пункту 2.12 глави 2 Ліцензійних умов, засвідчені підписом керівника та печаткою.
Заяву про видачу ліцензії разом з усіма необхідними документами юридичні особи направляють поштою або подають особисто до Нацкомфінпослуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування встановлена статтею 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", а саме: за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

4. Строк надання адміністративної послуги

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.
Строк прийняття рішення про видачу ліцензії, або відмову у її видачі становить 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

5. Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на проведення конкретного виду страхування (внесення інформації в електронному вигляді. На паперовому носії за бажанням заявника)

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 № 286 "Про встановлення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування", Ліцензійні умови провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006 № 6201, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.09.2006 за № 1074/12948.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 15
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про переоформлення ліцензії (додаток 3 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006 № 6201, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.09.2006 за № 1074/12948 [далі - Ліцензійні умови]);
оригінал ліцензії, що підлягає переоформленню;
засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів (а у разі необхідності також їх переклад), що засвідчують зазначені зміни.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за переоформлення ліцензії на провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Нацкомфінпослуг не пізніше п'ятого робочого дня з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, приймає рішення про переоформлення ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що переоформлюється.

5. Результат надання адміністративної послуги

Видача переоформленої на новому бланку ліцензії.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем прийняття рішення Нацкомфінпослуг про переоформлення ліцензії або про відмову у переоформленні ліцензії, страховик письмово повідомляється про результати розгляду заяви про переоформлення ліцензії.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Ліцензійні умови провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006 № 6201, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.09.2006 за № 1074/12948.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 16
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів за заявою

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Заява про анулювання ліцензії (додаток 5 до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006 № 6201, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.09.2006 за № 1074/12948 [далі - Ліцензійні умови]);
копія документа (рішення, протоколу тощо) уповноваженого органу страховика-нерезидента, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання ліцензії;
копія повідомлення в українських засобах масової інформації про прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання ліцензії;
висновок аудитора про відсутність заборгованості перед страхувальниками;
баланс за останній звітний період та довідка про виконання всіх угод (зобов'язань) перед клієнтами при провадженні страхової діяльності, підписані керівником і головним бухгалтером філії страховика-нерезидента та засвідчені в установленому порядку;
бланк ліцензії (оригінал) за наявності.
Документи подаються до Нацкомфінпослуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за анулювання ліцензії законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Орган ліцензування протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви про анулювання ліцензії приймає відповідне рішення.

5. Результат надання адміністративної послуги

Анулювання ліцензії.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Ліцензійні умови провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006 № 6201, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.09.2006 за № 1074/12948.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 17
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з реєстрації філіям страховиків-нерезидентів правил страхування, змін та (або) доповнень до них

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Правила страхування, зміни або доповнення до них в двох примірниках, які мають бути тотожними.
Страховик-нерезидент надсилає документи до Нацкомфінпослуг (разом із заявою про видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування або з окремою заявою).

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за реєстрацію правил страхування, змін та (або) доповнень до них законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

У разі подання правил страхування разом із заявою про видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування - при видачі ліцензії.
У разі подання правил страхування, змін та (або) доповнень до них разом з супровідним листом (окремою заявою) - не більше 30 календарних днів з дня подання страховиком заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

5. Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація правил страхування, змін та (або) доповнень до них.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Отримання зареєстрованих правил страхування, змін та (або) доповнень до них суб'єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб'єкта звернення.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Ліцензійні умови провадження страхової діяльності філіями страховиків-нерезидентів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.09.2006 № 6201, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.09.2006 за № 1074/12948.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. ХристолюбськаДодаток 18
до розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
28.07.2016 № 1778

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з реєстрації договорів перестрахування

Номер і назва позиції

Зміст позиції

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);
вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45, перерва: 13:00 - 13:45, напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину;
тел. (відділ діловодства): (044) 234-02-24;
електронна пошта: office@nfp.gov.ua;
веб-сайт: www.nfp.gov.ua;
для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за телефоном (044) 235-13-10 або направивши запитання на адресу електронної пошти i_koshova@nfp.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а у разі потреби - інформація про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Інформація згідно з додатком 1 до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг 15.09.2015 № 2201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2015 за № 1327/27772;
супровідний лист (складається у довільній формі)
копія (копії) договору перестрахування, засвідчена (засвідчені) уповноваженою особою заявника та засвідчена (засвідчені) нотаріально у разі необхідності перерахування іноземної валюти та/або купівлі іноземної валюти за таким договором
Документи подаються до Нацкомфінпослуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за реєстрацію договорів перестрахування законодавством не встановлена.

4. Строк надання адміністративної послуги

Протягом 10 робочих днів з дня надходження до Нацкомфінпослуг документів щодо реєстрації договору перестрахування (змін до нього) уповноважені особи Нацкомфінпослуг, визначені наказом Голови Нацкомфінпослуг, реєструють договір перестрахування (зміни до нього) або залишають його без реєстрації.

5. Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація договору перестрахування.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Копія (копії) зареєстрованого договору перестрахування (змін до нього) та повідомлення Нацкомфінпослуг про реєстрацію договору перестрахування (змін до нього) надаються уповноваженій особі Заявника нарочним або надсилаються Заявнику поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
У разі залишення договору перестрахування без реєстрації Нацкомфінпослуг разом із повідомленням, в якому зазначаються підстави залишення договору перестрахування без реєстрації, повертає копію (копії) договору перестрахування, що подавалися для реєстрації.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України "Про адміністративні послуги", "Про страхування"; Порядок реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, затверджений розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг 15.09.2015 № 2201, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2015 за № 1327/27772.

Директор департаменту
страхового регулювання
та наглядуЮ. Христолюбська

{Текст взято з сайту Нацкомфінпослуг http://www.dfp.gov.ua/}вверх