Документ v1664572-07, текущая редакция — Принятие от 30.01.2007

           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
Л И С Т
30.01.2007 N 1664/03-30

Пенсійний фонд України надсилає для використання в роботі
постанову правління Пенсійного фонду України від 18.01.2007 р.
N 2-2 ( z0071-07 ) "Про затвердження Змін до Інструкції про
порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими
особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування до Пенсійного фонду України" (далі - Інструкція),
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.01.2007 р. за
N 71/13338.
Нововведення пов'язані з набранням чинності Законом України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) та Законом
України "Про внесення зміни до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо сплати
страхових внесків гірничими підприємствами" ( 364-16 ).
Основні зміни стосуються розмірів страхових внесків та
звітності платників.
Постановою передбачено, що особи офіцерського складу,
прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особи рядового і начальницького
складу у 2007 році підлягають загальнообов'язковому державному
пенсійному страхуванню.
Постановою також визначено порядок нарахування та сплати
страхових внесків до Пенсійного фонду України для зазначених осіб,
а також подання звітності платниками, які є страхувальниками для
цих осіб.
У 2007 році страхувальники сплачують страхові внески у таких
розмірах від об'єкта оподаткування:
- роботодавці (крім платників фіксованого
сільськогосподарського податку) - 33,2 відсотки;
- роботодавці, які використовують працю найманих працівників
з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації
(пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти,
льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах, - 42 відсотки за осіб льотних екіпажів
(пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів,
льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах, та за ставкою 33,2 відсотки за інших
працівників;
- підприємства, установи, організації, військові частини та
органи, які виплачують грошове забезпечення, - 33,2 відсотка;
- роботодавці, які є платниками фіксованого
сільськогосподарського податку, - 13,28 відсотка за найманих
працівників, у тому числі і за найманих працівників, які є
інвалідами, та 33,2 відсотка від суми виплат винагород фізичним
особам за виконання робіт за угодами цивільно-правового характеру;
- підприємства, установи, організації, де працюють інваліди,
- 4 відсотки за працюючих інвалідів та 33,2 відсотка за інших
працівників такого підприємства;
- підприємства всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків
загальної чисельності працюючих, - 4 відсотки за всіх працівників
цих підприємств;
- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності (які
знаходяться на загальній системі оподаткування) та особи, які
забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською,
нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням
доходу безпосередньо від цієї діяльності, - 33,2 відсотка.
Змінилися також і ставки для утримання страхових внесків із
застрахованих осіб.
Страхові внески із застрахованих осіб утримуються у таких
розмірах:
0,5 відсотка із сум доходу у вигляді заробітної плати, інших
виплат та винагород, сум грошового забезпечення, що включається до
складу загального оподатковуваного доходу, що не перевищує розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
0,5 відсотка з частини сум доходу у вигляді заробітної плати,
інших виплат та винагород, сум грошового забезпечення, що
включається до складу загального оподатковуваного доходу, який не
перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та
2 відсотки із частини сум доходу у вигляді заробітної плати, інших
виплат та винагород, сум грошового забезпечення, що включається до
складу загального оподатковуваного доходу, у розмірі понад
прожитковий мінімум для працездатних осіб.
У зв'язку із зазначеними змінами в Інструкції ( z0071-07 )
визначено також на 2007 рік мінімальний страховий внесок для всіх
категорій застрахованих осіб.
Змінено термін сплати страхових внесків для гірничих
підприємств. У 2007 році зазначені підприємства зобов'язані
сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий
звітний період, не пізніше ніж через 28 календарних днів з дня
закінчення цього періоду.
Крім того, викладено в новій редакції додаток 23 до
Інструкції ( z0071-07 ). У зазначеному додатку змінено у
відповідних рядках розміри страхових внесків на діючі на сьогодні
згідно з чинним законодавством.
Страхувальники, які виплачують грошове забезпечення особам
офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
рядового і начальницького складу у 2007 році, зобов'язані
щомісяця, до 20 числа місяця, наступного за звітним, подавати до
органів Пенсійного фонду розрахунок суми внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із сум грошового
забезпечення за формою згідно з додатком 34 до Інструкції
( z0071-07 ).
Звертаємо увагу, що розрахунки суми страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (додаток 23 у
новій редакції та додаток 34 до Інструкції ( z0071-07 )) подаються
вперше за січень 2007 року.
Водночас повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1092 ( 1092-2004-п ) "Про
затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі
категорії застрахованих осіб" зі змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 11.01.2007 р. N 13 ( 13-2007-п ),
страхувальниками за осіб, які відповідно до законів отримують
допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
визначені районні (міські) управління праці та соціального захисту
населення.
Таким чином, з 1 січня 2007 року (з дня набрання чинності
постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2007 р. N 13
( 13-2007-п )) за зазначених осіб звітність до Пенсійного фонду
України подають районні (міські) управління праці та соціального
захисту населення за формою згідно з додатком 31 до Інструкції в
новій редакції ( z0071-07 ).
Статтею 56 Закону України "Про Державний бюджет України на
2007 рік" ( 489-16 ) встановлено, що допомога по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснюється за рахунок
коштів відповідної субвенції з державного бюджету. Компенсація
Пенсійного фонду України несплачених страхових внесків за
зазначених осіб передбачена у Державному бюджеті України на
2007 рік. Ця компенсація підлягає зарахуванню на рівні Пенсійного
фонду України на підставі відповідних розрахунків.
У зв'язку із зазначеними змінами із Інструкції ( z0064-04 )
виключено додаток 30, змінено додаток 31 та виключено рядок "Сума
внесків за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку" із додатку 23 до Інструкції , який
подається до Пенсійного фонду України
страхувальниками-роботодавцями.
Заступник Голови Правління В.Короневськийвверх