Документ v1634201-11, текущая редакция — Редакция от 09.11.2012, основание - v1179201-12, v1190201-12, v1191201-12

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011  № 1634

Про затвердження Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

{Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 4 від 04.01.2012
№ 7 від 06.01.2012
№ 21 від 16.01.2012
№ 26 від 17.01.2012
№ 61 від 30.01.2012
№ 130 від 09.02.2012
№ 275 від 28.02.2012
№ 310 від 02.03.2012
№ 311 від 02.03.2012
№ 326 від 05.03.2012
№ 385 від 21.03.2012
№ 394 від 23.03.2012
№ 419 від 29.03.2012
№ 492 від 24.04.2012
№ 495 від 24.04.2012
№ 570 від 21.05.2012
№ 585 від 22.05.2012
№ 660 від 31.05.2012
№ 689 від 07.06.2012
№ 753 від 21.06.2012
№ 762 від 22.06.2012
№ 824 від 11.07.2012
№ 832 від 13.07.2012
№ 876 від 30.07.2012
№ 895 від 07.08.2012
№ 898 від 07.08.2012
№ 977 від 06.09.2012
№ 985 від 10.09.2012
№ 1124 від 24.10.2012
№ 1125 від 25.10.2012
№ 1179 від 09.11.2012
№ 1190 від 09.11.2012
№ 1191 від 09.11.2012}

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік (далі - План), що додається.

2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення Плану на веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет не пізніше десяти робочих днів з дня затвердження.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів:

здійснювати підготовку проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

при підготовці проекту регуляторного акта, який не внесено до Плану, не пізніше десяти робочих днів з дня одержання відповідного доручення надавати Юридичному департаменту проект наказу про внесення змін до Плану.

4. Юридичному департаменту (Матузка Я.В.) забезпечити подання Плану до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр

Ф. ЯрошенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.12.2011 № 1634

ПЛАН
діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік


Мета прийняття регуляторного акта

Вид і назва проекту нормативно-правового акта (законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та інших)

Термін виконання

Центральний орган виконавчої влади / структурні підрозділи Міністерства, відповідальні за розробку нормативно-правового акта

Очікуваний результат


1

2

3

4

5

1

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавством, згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

I квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Нормативне урегулювання надання платних адміністративних послуг, передбачених Переліком платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів

2

Реалізація підпункту 25 пункту 4 Положення про Державну пробірну службу, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 461/2011

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються Державною пробірною службою України"

II квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Нормативне врегулювання надання платних послуг, які передбачені Положенням про Державну пробірну службу України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 461/2011

3

Виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1280 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відбирання проб продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, призначених для реалізації суб'єктами господарювання"

III квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Встановлення порядку відбору проб продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, призначених для реалізації суб'єктами господарювання

4

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння"

III квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Вдосконалення порядку продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України

5

Підвищення ефективності державного пробірного контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року № 909"

VI квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Забезпечення ефективного планування контрольно-наглядової роботи Державної пробірної служби

6

Забезпечення ефективного функціонування державного пробірного контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, а також виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації в Державній пробірній службі України суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням"

VI квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Створення ефективного механізму реєстрації та обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

7

Приведення Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, у відповідність із законодавством

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Узгодження положень Порядку подання фінансової звітності з нормами законодавства України

8

Можливість підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, які були оформлені із застосуванням електронної вантажної митної декларації

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України"

II квартал

Держмитслужба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Вдосконалення процедур митного контролю та митного оформлення під час вивезення товарів за межі митної території України

9

Вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення спирту, який ввозиться на територію і вивозиться з території України в цистернах, бочках та іншій промисловій тарі

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.96 № 464"

II квартал

Держмитслужба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення спирту, який ввозиться на територію і вивозиться з території України в цистернах, бочках та іншій промисловій тарі

10

Приведення акта Кабінету Міністрів України у відповідність із Бюджетним, Податковим та Митним кодексами України

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення Переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету у відповідність до законодавства

11

Забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів, які виділятимуться на розбудову та модернізацію об'єктів митної системи на виконання вимог статті 20 Бюджетного кодексу України

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розбудови та модернізації об'єктів митної системи"

Протягом року

Держмитслужба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Забезпечення повного та ефективного використання коштів, які спрямовуються на розбудову та модернізацію об'єктів митної системи

12

Виконання пункту 10 статті 37 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції"

Протягом року

Держмитслужба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції

13

Удосконалення порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Питання проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій"

грудень

Держфінінспекція,
Департамент державного бюджету

Затвердження Порядку проведення державного фінансового аудиту окремих господарських операцій Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами

14

Пункт виключено

15

Приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами"

Протягом року

Державна податкова служба,
Держмитслужба,
Державна казначейська служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами

16

Приведення Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.05.95 р. за № 168/704, у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення у відповідність до законодавства Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

17

Приведення нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України (статті 56, 58)

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ"

IV квартал

Державна казначейська служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Встановлення вимог до порядку інвентаризації майна бюджетних установ

18

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030 "Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України"

Проект наказу Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства культури України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України"

I квартал

Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордонслужби,
МОЗ,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Мінкультури,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення у відповідність до законодавства, нормативно-правових актів з питань проведення попереднього документального контролю товарів, встановлення єдиного чіткого і прозорого механізму здійснення попереднього документального контролю товарів в пунктах пропуску через державний кордон України, реалізація принципів державної регуляторної політики

19

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України"

Проект наказу Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства культури України, Міністерства інфраструктури України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.03.2009 265/211/191/210/14/147/326"

I квартал

Держмитслужба,
Адміністрація Держприкордонслужби,
МОЗ,
Мінагрополітики,
Мінприроди,
Мінкультури,
Мінінфраструктури,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів з питань визначення переліку товарів, що підлягають державним видам контролю при переміщенні через державний кордон України

20

Реалізація процедури одержання попередньої інформації із системи МДП-ЕПД з метою посилення контролю за ввезенням товарів в країнах призначення та забезпечення податкового захисту системи МДП

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення"

I квартал

Держмитслужба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Запровадження МДП-ЕПД забезпечить удосконалення процедури оформлення МДП шляхом надання можливості перевізникам здійснювати їх попереднє електронне інформування

21

Спрощення процедури переміщення через митний кордон України товарів окремих видів, удосконалення існуючої системи контролю за доставкою до митниці призначення товарів окремих видів

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів"

I квартал

Держмитслужба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Удосконалення та прискорення процедури переміщення товарів через митний кордон України в умовах збільшення товарообігу дозволить зробити Україну більш привабливою як партнера в міжнародній торгівлі товарами, та прискорить перетин митного кордону товарами, які потребують термінової доставки

22

Удосконалення процедури надання дозволу на переміщення товарів під митними печатками та пломбами

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами"

II квартал

Держмитслужба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Спрощення та прискорення процедури надання дозволу на переміщення товарів через митний кордон України в умовах збільшення товарообігу та забезпечить контроль за доставкою товарів

23

Реалізація положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП"

II квартал

Держмитслужба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Реалізація умов виконання МДП, встановлення єдиних правил допущення українських перевізників до системи МДП, визначення порядку оформлення книжки МДП

24

Удосконалення процедур реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків"

Протягом року

Державна податкова служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

25

Виконання пункту 152.3 статті 152 Податкового кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств"

I квартал

Державна податкова служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Запобігання ухиленню від оподаткування платників податку та декларування необґрунтованих збитків

26

Виконання абзацу дев'ятого пункту 1 розділу XIX та статті 265 розділу XII Податкового кодексу

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

IV квартал

Державна податкова служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю та повнотою сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, оптимізації роботи щодо організації бюджетного прогнозування та надходженню коштів від податку до місцевих бюджетів

27

Реалізація пунктів 8, 9, 12 Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 20.10.2011 № 1068

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, Довідки про цільове використання нафтопродуктів, що використовуються як сировина для виробництва у хімічній промисловості та Журналу обліку погашення податкових векселів"

I квартал

Державна податкова служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження форм Довідок та журналу обліку погашення податкових векселів

28

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки"

I квартал

Державна податкова служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження форми довідки та порядку її видачі з метою приведення у відповідність із пунктом 152.7 статті 152 Податкового кодексу України

29

Встановлення порядку проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу цього майна і забезпечення прозорості торгів

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що переходить у податкову заставу"

I квартал

Державна податкова служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що переходить у податкову заставу

30

Виконання пункту 12 Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 20.10.2011 № 1068

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують нафтопродукти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва у хімічній промисловості"

I квартал

Державна податкова служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку роботи податкових постів установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, що використовують нафтопродукти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку для виробництва у хімічній промисловості

31

Приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів

Проект наказу Мінфіну "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів ГоловКРУ від 09.08.2002 № 168 (зі змінами) та від 13.07.2004 № 185"

Березень

Держфінінспекція,
Департамент державного бюджету

Дотримання принципів державної регуляторної політики та приведення актів Держфінінспекції у відповідність із законодавством

32

Виконання пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 (зі змінами)

Проект наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію"

I квартал

Міністерство енергетики та вугільної промисловості,
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України",
Державна казначейська служба,
Департамент фінансів виробничої сфери та майнових відносин

Затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

33

Відокремлення положень щодо методологічних та організаційних аспектів діяльності казначейства та його органів з подальшим впровадженням їх у формі організаційно-розпорядчого документа Державної казначейської служби; перегляду повноважень Міністерства фінансів України при казначейському обслуговуванні бюджетних коштів з урахуванням результатів адміністративних та бюджетних реформ

Проект наказу Мінфіну "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами"

IV квартал

Державна казначейська служба,
Департамент державного бюджету

Затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

34

Відокремлення положень щодо методологічних та організаційних аспектів діяльності Державної казначейської служби та її органів з подальшим впровадженням їх у формі організаційно-розпорядчого документа Державної казначейської служби; перегляду повноважень Міністерства фінансів України при казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів з урахуванням результатів адміністративних та бюджетних реформ

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

I квартал

Державна казначейська служба

Затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

35

Виконання пункту 2 Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1076-р

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які безоплатно надаються Міністерством фінансів України та Державним гемологічним центром України"

I квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Підвищення ефективності організації роботи з надання безоплатних адміністративних послуг

36

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів"

II квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Відміна ліцензування господарської діяльності з виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

37

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження переліку платних господарських послуг ДГЦУ та розмір тарифів за їх надання"

III квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності,
Державний гемологічний центр

Підвищення ефективності організації роботи з надання платних господарських послуг шляхом затвердження актуальних розмірів тарифів за їх надання

38

Приведення у відповідність із вимогами законодавства Порядку одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 № 84, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.98 за № 271/2711

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння"

III квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

39

Приведення Інструкції з обліку та зберігання музейних предметів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які знаходяться в державних музеях СРСР, затвердженої наказом Міністерства культури СРСР від 15 грудня 1987 року № 513, у відповідність до вимог законодавства

Проект наказу Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Інструкції з музейного обліку і зберігання музейних предметів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які знаходяться в музеях України

IV квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Забезпечення єдиної системи обліку та зберігання музейних предметів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

40

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством, зокрема в частині скасування ліцензування певних видів господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням"

IV квартал

Державна пробірна служба,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Приведення у відповідність із законодавством нормативно-правового акта, зокрема в частині скасування ліцензування певних видів господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

41

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форми звітності операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та порядку її складання"

IV квартал

Державна пробірна служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Забезпечення ефективного планування контрольно-наглядової роботи Державної пробірної служби України та зменшення контрольного навантаження на суб'єктів господарювання

42

Реалізація пункту 12 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 № 1340

Проект наказу "Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави"

IV квартал

Державна податкова служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Прийняття наказу забезпечить встановлення чіткого механізму формування переліку підприємств, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

43

Удосконалення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України"

I квартал 2012 року

Державна казначейська служба,
Департамент державного бюджету

Затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

44

Удосконалення процедур взаємодії Держфінінспекції з правоохоронними органами при здійсненні контрольних заходів за їх зверненнями, зокрема, передачі матеріалів, взаємного інформування тощо

Проект наказу Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України "Про затвердження Порядку взаємодії між Державною фінансовою інспекцією та органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України і підрозділами податкової міліції Державної податкової служби України"

I квартал

Держфінінспекція,
Департамент державного бюджету

Удосконалення Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України

45

Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 803-р "Про затвердження плану заходів щодо підвищення ефективності використання поїзда комбінованого транспорту "Вікінг"

Проект наказу "Про затвердження Інструкції із здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються поїздами комбінованого транспорту"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку,
Держмитслужба

Прийняття наказу створить сприятливі умови для прискорення транзитного переміщення товарів митною територією України, що переміщуються засобами залізничного транспорту (контейнерними та контрейлерними поїздами)

46

Приведення нормативно-правових актів Міністерства у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про втрату чинності деяких наказів Міністерства фінансів України"

II квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства, що не відповідають вимогам законодавчих актів вищого рівня, що втратили актуальність, або потреба у застосуванні яких відсутня

47

Приведення нормативно-правових актів Міністерства у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 08.12.2005 № 1205"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку,
Держмитслужба

Видання наказу дасть змогу спростити процедуру митного контролю та митного оформлення при вивезенні спирту етилового та алкогольних напоїв через пункти пропуску для повітряного сполучення

48

Виконання статті 34 Закону України "Про державну таємницю" та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення ревізій Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організація, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею"

I квартал

Сектор режимно-секретної роботи

Сприяння підвищенню результативності роботи Держфінінспекції та її територіальних органів, зміцненню фінансово-бюджетної дисципліни, запобіганню правопорушенням у сфері використання державних фінансових ресурсів, державного майна, а також попередженню та усуненню фактів безпідставного засекречування інформації

49

Застосування статті 69 Податкового кодексу України, положень законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби"

I півріччя

Державна податкова служба,
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Реалізація положень статті 69 Податкового кодексу України, положень законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452

50

Реалізація положень пункту 8 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України в редакції Закону України від 17.11.2011 № 4057-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Проектом передбачається вирішити питання щодо обчислення і сплати податку на прибуток страховиками, які отримують доходи від провадження страхової діяльності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, а також від діяльності, що не пов'язана із страхуванням

51

Реалізація положень глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України в редакції Закону України від 04.11.2011 № 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Проектом передбачається вирішити питання реєстрації платником ПДВ осіб, які:
переходять із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом;
переходять із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, на спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату ПДВ;
змінюють ставку єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ, на ставку єдиного податку 3 відсотка.


Виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1016 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання застави або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та Форми довідки про включення об'єкта права інтелектуальної власності до митного реєстру"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Вдосконалення процедур у сфері захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України


Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.99 № 255 "Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажів, які переміщуються під митним контролем"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Переліку окремих видів товарів, транзитне переміщення яких територією України здійснюється за умови застосування заходів гарантування доставки"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством


Виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1016 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку застосування митного режиму відмови на користь держави до товарів, що переміщуються через митний кордон України, та єдиної форми заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством


Виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1016 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку відкриття вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала та припинення його діяльності та Порядку функціонування у вантажних митних комплексах, автопортах, автотерміналах системи електронного обліку товарів і транспортних засобів, системи відео спостереження, пропускної системи та доступу до зазначених систем посадових осіб митних органів"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством


Виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1016 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної митної служби України"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством


Виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1016 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством


Виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1016 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку заповнення декларації митної вартості"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством


Виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1016 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку роботи відділу адміністрування митних платежів регіональної митниці, митниці при здійсненні контролю за правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, та прийняття рішень про визначення країни походження товару та форми Акта про проведення верифікації сертифіката про походження товару з України"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством


Виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1016 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством


Реалізація положень пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4268-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до форм податкової звітності з податку на додану вартість"

I півріччя

ДПС України
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Прийняття наказу надасть можливість застосування нових норм Податкового кодексу в частині використання платниками ПДВ форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ

62

Виконання статті 13 Закону України "Про державну службу", статті 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статті 25 Закону України "Про статус народного депутата України", статті 50 Закону України "Про вибори Президента України", статті 43 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" і пункту 179.9 статті 179 Податкового кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395"

I квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення положень наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395 у відповідність із законодавством

63

Затвердження єдиного підходу до порядку обліку, зберігання, оцінки, утилізації, переробки та розпорядження конфіскованим, вилученим, безхазяйним та іншим майном, що на законних підставах переходить у власність держави або територіальної громади

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оцінки та розпорядження конфіскованим та іншим безхазяйним майном, що переходить у власність держави або територіальної громади"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Вдосконалення та створення єдиного підходу до порядку обліку, зберігання, оцінки, утилізації, переробки та розпорядження конфіскованим, вилученим, безхазяйним та іншим майном, що на законних підставах переходить у власність держави або територіальної громади

64

Приведення у відповідність із Бюджетним кодексом України, Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 446/2011, Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затверджених наказом Державного казначейства України від 25.11.2008 № 495

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету"

I квартал

Департамент державного бюджету

Встановлення загальних підходів щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету


Приведення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби вітчизняного та іноземного виробництва у відповідність із економічно обґрунтованими витратами на виробництво такої продукції в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Боротьба з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв


Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Митним кодексом України та Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 446

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку застосування митного режиму реімпорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України, та Порядку застосування митного режиму реекспорту до товарів, що переміщуються через митний кордон України"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Митним кодексом України та Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 446

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою товарів до митниці призначення та Інструкції із заповнення документів контролю за переміщенням товарів"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Митним кодексом України та Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 446

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Митним кодексом України та Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 446

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку переміщення товарів у контейнерах річковим транспортом внутрішніми водними шляхами з території зон митного контролю пунктів пропуску для морського сполучення Південної митниці"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

75

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Податковим кодексом України та Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 446

Наказ Міністерства фінансів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством

76

Виконання вимог підпункту 140.1.4 пункту 140.1 статті 140 Податкового кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)

77

Відповідно до пунктів 1 і 3 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України"

II квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Прийняття наказу удосконалить процедуру проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Міністерство фінансів України

78

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до положень законів України від 24 травня 2012 р. № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" та від 24 травня 2012 р. № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а також забезпечення поліпшення обслуговування платників податків та встановлення строків надання повідомлень (довідок), строк надання яких не визначено нормативно-правовим актом

Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством, а також забезпечення поліпшення обслуговування платників податків

79

Забезпечення реалізації прав фізичних осіб на одержання адміністративних послуг, реалізації громадянами України права на присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків незалежно від реєстрації їх місця проживання чи перебування або відсутності такої реєстрації та впровадження норм Закону України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI "Про захист персональних даних"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством

80

Приведення нормативно-правових актів Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із нормами Митного кодексу України

Наказ Міністерства фінансів України "Про втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу забезпечить приведення нормативно-правових актів Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із нормами Митного кодексу України

81

Розроблення Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету до Економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (у редакції наказу від 26.12.2011 № 1738).

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету"

II квартал

Департамент державного бюджету

Встановлення єдиних підходів щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, приведеної у відповідність до міжнародних стандартів

82

Затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита з урахуванням відповідних законодавчих змін

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Реалізація вимог чинного законодавства при обчисленні та справлянні державного мита

83

Затвердження Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визначення структури, порядку функціонування Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України

84

Затвердження Порядку роботи митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, та прийняття рішень про визначення країни походження товару та форми Акта про проведення верифікації сертифіката про походження товару з України

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку роботи митного органу при здійсненні контролю за правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, та прийняття рішень про визначення країни походження товару та форми Акта про проведення верифікації сертифіката про походження товару з України"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Створення сприятливих умов для суб'єктів, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, шляхом прискорення митного оформлення

85

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

Наказ Міністерства фінансів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України з питань митної справи"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

86

Виконання вимог статті 15 відповідно Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Довідки про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі (для видачі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями)"

I півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

87

Виконання вимог статті 9 Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава" та підпункту 1 пункту 19 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах банків, у капіталізації яких взяла участь держава"

III квартал

Департамент фінансової політики

Затвердження порядку проведення конкурсу з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах банків, у капіталізації яких взяла участь держава

88

Визначення процедури розгляду Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами звернень громадян, посадових осіб підприємств, установ, організацій, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також організації особистого прийому громадян

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах"

II півріччя

Управління комунікацій (Прес-служба)

Прийняття наказу сприятиме застосуванню єдиних підходів та підвищенню ефективності роботи щодо здійснення розгляду звернень та організації особистого прийому в Державній фінансовій інспекції та її територіальних органах

90

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку включення роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, при визначенні їх митної вартості"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку включення роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, при визначенні їх митної вартості

91

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження вичерпного переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності за ініціативи митного органу"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження вичерпного переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності за ініціативи митного органу

92

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 698"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. № 698

93

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1989

94

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

95

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження

96

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 678"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 678

97

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

98

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору

99

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2008 р. № 886"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. № 886

100

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України

101

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1031"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031

102

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України з питань митної справи

103

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1953 та від 12.10.92 № 576"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1953 та від 12 жовтня 1992 р. № 576

104

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про обсяги та порядок увезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

105

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про затвердження переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави

106

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.96 № 938"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1996 р. № 938

107

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

108

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України та Адміністрації Державної прикордонної служби України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких спільних наказів Державної митної служби України та Адміністрації Державної прикордонної служби України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визнання такими, що втратили чинність, деяких спільних наказів Державної митної служби України та Адміністрації Державної прикордонної служби України

109

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора

110

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки відомостей, заявлених підприємством, для отримання статусу уповноваженого економічного оператора"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку та критеріїв оцінки відомостей, заявлених підприємством, для отримання статусу уповноваженого економічного оператора

111

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів

112

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку роботи складу митного органу"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку роботи складу митного органу

113

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Висвітлення інформації про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

114

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України

115

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку митного оформлення та контролю за переміщенням припасів"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку митного оформлення та контролю за переміщенням припасів

116

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення посадовими особами митних органів митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів та контейнерів, у яких переміщуються ці товари"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку здійснення посадовими особами митних органів митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів та контейнерів, у яких переміщуються ці товари

117

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Акта огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів та контейнерів, у яких переміщуються ці товари"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження форми Акта огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів та контейнерів, у яких переміщуються ці товари

118

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку внесення громадянами фінансової гарантії у вигляді грошової застави для забезпечення сплати митних платежів та її повернення"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку внесення громадянами фінансової гарантії у вигляді грошової застави для забезпечення сплати митних платежів та її повернення

119

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви, а також надання, зупинення дії й анулювання дозволу на відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку подання та розгляду заяви, а також надання, зупинення дії й анулювання дозволу на відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі

120

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про деякі питання відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Щодо питання відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу

121

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку обліку осіб, що здійснюють операції з товарами"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку обліку осіб, що здійснюють операції з товарами

122

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа

123

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами на митну територію України або надходять на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів за товарними позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності

124

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про випадки, умови та порядок застосування генеральної фінансової гарантії"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Положення про випадки, умови та порядок застосування генеральної фінансової гарантії

125

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об'єктів"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об'єктів

126

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

127

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Типових Угод між Державною митною службою України та гарантами про надання фінансових гарантій митним органам"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Типових угод між Державною митною службою України та гарантами про надання фінансових гарантій митним органам

128

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу "Про затвердження Порядку прийняття, відкликання попереднього рішення про країну походження товару, затвердження форми попереднього рішення про країну походження товару"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку прийняття, відкликання попереднього рішення про країну походження товару, затвердження форми попереднього рішення про країну походження товару

129

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу "Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України

130

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу "Про затвердження Порядку використання в митних органах дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України та їх електронних копій"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку використання в митних органах дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України та їх електронних копій

131

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу "Про місця доставки товарів транспортними засобами"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визначення місць доставки товарів транспортними засобами

132

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу "Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

133

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект наказу "Щодо затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру

134

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 446"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 № 446 р.

135

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

136

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про затвердження переліків товарів (із зазначенням їх опису та коду згідно з УКТЗЕД), на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження переліків товарів (із зазначенням їх опису та коду згідно з УКТЗЕД), на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

137

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 93"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 93

138

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 № 1956"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1956

139

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань митної справи"

II - III квартал


Визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань митної справи

140

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про затвердження Положення про митні декларації, форми цих декларацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Положення про митні декларації, форми цих декларацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

141

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про інформування Державної митної служби України про надання митних пільг дипломатичним установам України за кордоном та їх персоналу для визначення умов взаємності"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Інформування Державної митної служби України про надання митних пільг дипломатичним установам України за кордоном та їх персоналу для визначення умов взаємності

142

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про затвердження переліку товарів, які можуть бути віднесені до таких, що призначені для початкового облаштування членів адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та членів їх сімей"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження переліку товарів, які можуть бути віднесені до таких, що призначені для початкового облаштування членів адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та членів їх сімей

143

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності

144

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення контрольних аналізів та контрольних запусків у виробництво матеріалів, сировини, готової продукції"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку проведення контрольних аналізів та контрольних запусків у виробництво матеріалів, сировини, готової продукції

145

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови КМУ "Про визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України

146

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами"

II - III квартал


Затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами

147

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку створення зон митного контролю

148

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку планування митними органами документальних виїзних перевірок"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку планування митними органами документальних виїзних перевірок

149

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку проведення митними органами зустрічних звірок"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку проведення митними органами зустрічних звірок

150

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про визначення переліку виняткових випадків, коли окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу можуть бути виключені зі складу поїзда для проведення митного контролю"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визначення переліку виняткових випадків, коли окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу можуть бути виключені зі складу поїзда для проведення митного контролю

151

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил

152

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Типової мирової угоди в справі про порушення митних правил"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Типової мирової угоди в справі про порушення митних правил

153

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження форм документів адміністративного затримання"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження форм документів адміністративного затримання

154

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) та форми акта про взяття проб (зразків) товарів"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи

155

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (аналізу, експертизи) Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи ДМС"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження

156

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження форми Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи

157

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Форми рішення про коригування митної вартості товарів, Порядку його заповнення та Переліку додаткових складових до ціни договору"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Форми рішення про коригування митної вартості товарів, Порядку його заповнення та Переліку додаткових складових до ціни договору

158

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Форми декларації митної вартості та Порядку її заповнення"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Форми декларації митної вартості та Порядку її заповнення

159

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань зі сплати митних платежів"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань зі сплати митних платежів

160

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них

161

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження переліку відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження переліку відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення

162

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

163

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності

164

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України

165

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку заповнення та оформлення аркуша коригування"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку заповнення та оформлення аркуша коригування

166

Затвердження Класифікатора додаткової інформації, необхідної для ідентифікації товарів, що вноситься до електронного інвойсу, який додається до вантажної митної декларації

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Класифікатора додаткової інформації, необхідної для ідентифікації товарів, що вноситься до електронного інвойсу, який додається до вантажної митної декларації"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Реалізація вимог чинного законодавства з питань митної справи при обчисленні та справлянні державного мита

167

Відповідно до статті 14 Закону України від 19.12.95 № 481/95 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок ведення та використання даних Реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

168

Виконання пункту 2 розділу II Закону України від 24.04.2012 № 4661-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового законодавства" та пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395"

III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення положень наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 р. № 1395 у відповідність із законодавством

169

Виконання плану заходів Кабінету Міністрів України щодо організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів"

II - III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів

171

Забезпечення практичного застосування положень статей 86 - 95 розділу II Податкового кодексу України шляхом затвердження відповідних кодів видів сплати суми грошового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків, визначеного контролюючим органом за результатами перевірок, та способів погашення податкового боргу за рішенням суду та у позасудовому порядку

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету"

II півріччя

ДПС України
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження відповідних кодів видів сплати суми грошового зобов'язання, самостійно визначеного платником податків, визначеного контролюючим органом за результатами перевірок, та способів погашення податкового боргу за рішенням суду та у позасудовому порядку, що забезпечить удосконалення аналізу податків та зборів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів

172

Встановлення єдиних вимог до механізму списання інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 5 Порядку списання об'єктів державної власності"

III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Удосконалення механізму списання інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ

173

Приведення нормативно-правових актів Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із нормами Податкового кодексу України

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу забезпечить можливість платникам рентної плати подавати та/або уточнювати за уніфікованою формою податкову звітність про податкові зобов'язання з рентної плати, а органам державної податкової служби - виконувати покладені на них обов'язки із податкового адміністрування та контролю за виконанням платниками податкових зобов'язань з рентної плати

174

Приведення нормативно-правових актів Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із нормами Податкового кодексу України

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу забезпечить можливість платникам плати за користування надрами подавати та/або уточнювати за уніфікованою формою податкову звітність про податкові зобов'язання з плати за користування надрами, а органам державної податкової служби - виконувати покладені на них обов'язки із податкового адміністрування та контролю за виконанням платниками податкових зобов'язань з плати за користування надрами

175

Приведення до єдиної універсальної форми довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, які контролюються органами ДПС

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу забезпечить встановлення єдиної універсальної форми довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, які контролюються органами державної податкової служби, що спростить процес підготовки та одержання такого документа

176.

Затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна фінансова інспекція України або її територіальний орган, та Порядку відшкодування цих витрат

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна фінансова інспекція України або її територіальний орган, та Порядку відшкодування цих витрат"

II півріччя

Департамент координації та спрямування Міністром роботи центральних органів виконавчої влади

Упорядкування роботи Держфінінспекції України, її територіальних органів з питань відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання (друк) документів


Приведення у відповідність із статтями 94 - 97, 101 та 103 Кримінально-процесуального кодексу України, статтями 201, 305 Кримінального кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку приймання, реєстрації, обліку та розгляду в митних органах заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення у відповідність із Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок ведення та використання даних єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення у відповідність із вимогами Митного кодексу України

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення у відповідність із вимогами Митного кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядків та Умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення у відповідність із вимогами Податкового кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень-рішень платникам податків та подань до органів державної податкової служби про здійснення заходів з погашення податкового боргу"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення у відповідність із п. 31 розділу I Закону України від 24.05.2012 № 4834 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку застосування адміністративного арешту майна платників податків"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення у відповідність із п. 31 розділу I Закону України від 24.05.2012 № 4834 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення у відповідність із п. 31 розділу I Закону України від 24.05.2012 № 4834 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення у відповідність із змінами, внесеними до підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I, пункту 182.1 статті 182, пунктів 183.4, 183.5, 183.9, 183.15 статті 183, пунктів 184.1, 184.2, 184.7, 184.8 статті 184 розділу V, пунктів 293.3, 293.8 статті 293 та підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Податкового кодексу України, у зв'язку із прийняттям Закону України від 24 травня 2012 року № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством


Приведення у відповідність із Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Законом України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв'язку до органів державної податкової служби"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

188

Приведення наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011року № 1685 "Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів" у відповідність із положеннями Закону України від 23 лютого 2012 року № 4453-VI "Про внесення змін до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 21 грудня 2011 № 1685 року та форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів"

III квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Забезпечення виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств" та пункту 3 Порядку цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 600

195

Виконання Державною пробірною службою України функцій, визначених Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 461 "Про Положення про Державну пробірну службу України" та постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 798 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"

IV квартал

Державна пробірна служба України,
Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Встановлення вичерпного переліку організаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

196

Приведення актів Міністерства фінансів України у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Державним гемологічним центром України видаються документи для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України"

II півріччя

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Видання наказу Мінфіну "Про затвердження Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Державним гемологічним центром України видаються документи для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України" сприятиме підтриманню нормативної бази, що регулює митне оформлення і митний контроль дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння в актуальному стані

198

Приведення нормативно-правових актів Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із нормами Податкового кодексу України з урахуванням змін і доповнень, внесених Законом України від 24 травня 2012 р. № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з реєстрації транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони зареєстровані, що надаються центральними органами виконавчої влади, які забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу сприятиме врегулюванню правового поля України та приведенню нормативно-правових актів у відповідність із законодавством

199

Приведення нормативно-правових актів Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із нормами Податкового кодексу України шляхом запровадження чіткої регламентації термінів та процедур при формуванні Реєстру великих платників податків в межах поточного року

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків та затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу сприятиме забезпеченню створення ефективної системи обслуговування великих платників податків; оптимізації виконання органами державної податкової служби України завдань та функцій щодо здійснення контролю за додержанням податкового законодавства та іншого законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів, запобігання злочинам та правопорушенням у сфері оподаткування

200

Приведення нормативно-правових актів Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із нормами Закону України від 24 травня 2012 р. № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форми та Порядку складання податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу сприятиме удосконаленню податкової звітності, зокрема виділенню окремих рядків у Податковому звіті про використання коштів неприбуткових установ і організацій для відображення звільнених від оподаткування податком на прибуток доходів роботодавцями та їх об'єднаннями, садівничими та гаражними кооперативами (товариствами) та забезпечить реалізацію положень Закону України від 24 травня 2012 р. № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

201

Приведення нормативно-правових актів Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із нормами Закону України від 24 травня 2012 р. № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про реєстр неприбуткових установ та організацій"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість організаціям роботодавців та їх об'єднанням, садівничим та гаражним кооперативам (товариствам), НАН України та установам і організаціям, створеним НАН України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, мати відповідну ознаку неприбутковості у зв'язку з їх виділенням в окремі групи шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України Законом України від 24 травня 2012 р. № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

202

Приведення у відповідність із положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 "Про питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій"

Наказ Міністерства фінансів України "Про втрату чинності деякими наказами Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

203

Виконання вимог Закону України від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції з ведення та використання даних Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

II півріччя

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

204

Виконання вимог пункту 10 Порядку здійснення документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції з організації роботи посадових осіб митних органів під час здійснення попереднього документального контролю"

Протягом року

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

209

Приведення нормативно-правового акта Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із положеннями Закону України від 5 липня 2012 року № 5083 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень-рішень платникам податків"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень-рішень платникам податків

210

Приведення нормативно-правового акта Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із положеннями Закону України від 5 липня 2012 року № 5083 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами

211

Приведення нормативно-правового акта Державної податкової служби України та Міністерства фінансів України у відповідність із положеннями Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку приймання, реєстрації, обліку та розгляду в органах державної податкової служби заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Затвердження Порядку приймання, реєстрації, обліку та розгляду в органах державної податкової служби заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення

212

Приведення форм податкової звітності з податку на додану вартість та порядку її заповнення у відповідність із вимогами Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 24 травня 2012 року № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2012 року № 1492"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку за поданням ДПС України

Прийняття наказу надасть можливість застосування нових норм Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 24 травня 2012 року № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", в частині використання платниками ПДВ форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ


Приведення у відповідність нормативно-правових актів Міністерства фінансів України до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 грудня 2011 року № 1738)

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів"

IV квартал

Департамент державного бюджету

Застосування економічної класифікації видатків бюджету, приведеної у відповідність до міжнародних стандартів, при складанні звітності

220.

Спрощення процедури декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Удосконалення законодавчої бази, спрощення процедури декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України, усунення дублювання функцій різними державними органами

234.

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України щодо застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Надання права Держфінмоніторингу України оформлення вимоги стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

235.

На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра - Міністра соціальної політики України С. Тігіпка від 23 жовтня 2012 року № 41620/1/1-12

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Зменшення кількості документів, що вимагаються органами державної влади для оформлення пенсій, соціальних виплат

236.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна, яке перебуває у податковій заставі"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визначення єдиних підходів до продажу майна на цільовому аукціоні, порядку оформлення аукціонних документів та проведення розрахунків, а також умов проведення повторних аукціонів

237.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визначення механізму взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби під час виконання органами державної податкової служби покладених згідно із законодавством України завдань із виявлення, обліку, оцінки та збереження безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна

238.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визначення механізму стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків

239.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження деяких форм документів, необхідних для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Запровадження єдиних зразків деяких документів для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України"

240.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Визначення порядку реєстрації рішень про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків та укладення відповідного договору, механізму сплати розстрочених (відстрочених) сум і нарахованих процентів та його відображення в автоматизованій інформаційній системі органів державної податкової служби, а також особливостей дії розстрочок (відстрочок) при переведенні платника податків до іншого органу державної податкової служби та при його реорганізації

241.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Запровадження єдиної процедури списання безнадійного податкового боргу платникам податків, якою регламентуються підстави списання зазначеного боргу, необхідні документи, які подаються до органів державної податкової служби і підтверджують право платника податків на проведення операції зі списання, форма рішення органу державної податкової служби про списання

242.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Регламентація правил проведення перевірок стану збереження майна, яке знаходиться у податковій заставі, визначення кола функціональних повноважень податкового керуючого із проведення перевірок стану збереження майна, спрямованих на забезпечення погашення податкового боргу платників податків

243.

Затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна казначейська служба України та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна казначейська служба України та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат"

IV квартал

Департамент координації та спрямування Міністром роботи центральних органів виконавчої влади

Упорядкування роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів щодо відшкодування витрат на копіювання (друк) документів, що надаються за запитом на інформацію

245.

Виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 6 вересня 2012 року № 5204-VI "Про державні лотереї в Україні"

Проект спільного наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року № 128/1037"

IV квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Забезпечення виконання вимог Закону України від 6 вересня 2012 року № 5204-VI "Про державні лотереї в Україні"

246.

Виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 6 вересня 2012 року № 5204-VI "Про державні лотереї в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей"

IV квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Забезпечення виконання вимог Закону України від 6 вересня 2012 року № 5204-VI "Про державні лотереї в Україні" та вимог Закону України від 1 червня 2000 року № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

247.

Виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 6 вересня 2012 року № 5204-VI "Про державні лотереї в Україні" та пункту 2 Прикінцевих положень Закону України від 5 квітня 2007 року № 877-V "Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей"

IV квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Приведення у відповідність до вимог Закону України від 6 вересня 2012 року № 5204-VI "Про державні лотереї в Україні" та вимог Закону України від 5 квітня 2007 року № 877-V "Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Забезпечення контролю за діяльністю операторів державних лотерей

248.

Приведення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України у відповідність із законодавством

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження стандарту надання Міністерством фінансів України адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей"

IV квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Затвердження стандарту надання Міністерством фінансів України адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

249.

Відповідно до статті 6 Закону України від 6 вересня 2012 року № 5204-VI "Про державні лотереї в Україні"

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 24 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

IV квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Приведення у відповідність із законодавством переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

250.

Приведення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України у відповідність із законодавством

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів нагляду (контролю)"

IV квартал

Департамент державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

Приведення у відповідність із законодавством критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

251.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження форм Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів шляхом приведення нормативно-правових актів у відповідність із актами законодавства

252.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів шляхом приведення нормативно-правових актів у відповідність із актами законодавства

253.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження форми податкового розрахунку 1ДФ шляхом приведення нормативно-правових актів у відповідність із актами законодавства

254.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами

255.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України в частині затвердження порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень

256.

Визначення процедур казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, в тому числі: надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу забезпечить визначення порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету

257.

Усунення правової колізії між Указом Президента України від 14.07.95 № 614/95 "Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України" та Митним кодексом України в частині застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення

Проект Указу Президента України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

258.

Реалізація пункту 3 статті 326 глави 47 розділу XI "Організація митного контролю" та пункту 5 статті 31 глави 5 розділу I "Загальні положення" Митного кодексу України

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження порядку використання електронних замків з функцією GPS-GSM" навігації"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

259.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору за спеціальне використання води подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення збору за спеціальне використання води

260.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми заявки на придбання торгового патенту"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам податків сплачувати збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності відповідно до підпункту 265.7.5 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України

261.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору

262.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору за користування радіочастотним ресурсом України подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення збору за користування радіочастотним ресурсом України

263.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

264.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам збору за спеціальне використання лісових ресурсів подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів

265.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з екологічного податку"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам екологічного податку подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення екологічного податку

266.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам податків подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації з плати за землю за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення плати за землю

267.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам рентної плати подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

268.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість платникам фіксованого сільськогосподарського податку подавати відповідному органу державної податкової служби податкові декларації за затвердженою Міністерством фінансів України формою, а органам державної податкової служби - здійснювати належний контроль за поданням декларацій та правильністю обчислення фіксованого сільськогосподарського податку

269.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 2 та абзацу двадцятого пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" приведення у відповідність до Митного кодексу України

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством

270.

Виконання пункту 84.1.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення митної брокерської діяльності та Порядку контролю за додержанням митними брокерами Ліцензійних умов здійснення митної брокерської діяльності"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Реалізація Національної програми щодо розвитку підприємництва та прозорість здійснення митної брокерської діяльності, контроль за якою покладено на митні органи

271.

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від 5 липня 2012 року № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік"

IV квартал

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Видання наказу надасть можливість врегулювати правове поле України шляхом приведення нормативно-правових актів у відповідність із актами законодавства

272.

Регламентація процедури отримання, опрацювання інформації, яка надходить від фізичних осіб за допомогою телефону довіри

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку функціонування телефону довіри у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах"

IV квартал

Департамент координації та спрямування Міністром роботи центральних органів виконавчої влади

Видання наказу сприятиме застосуванню єдиних підходів та підвищенню ефективності роботи щодо забезпечення зворотного зв'язку Державної фінансової інспекції України та її територіальних органів з громадськістю

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 04.01.2012 № 4, від 06.01.2012 № 7, від 16.01.2012 № 21, від 17.01.2012 № 26, від 30.01.2012 № 61, від 09.02.2012 № 130, від 28.02.2012 № 275, від 02.03.2012 № 310, від 02.03.2012 № 311, від 05.03.2012 № 326, від 21.03.2012 № 385, від 23.03.2012 № 394, від 29.03.2012 № 419, від 24.04.2012 № 492, від 24.04.2012 № 495, від 21.05.2012 № 570, від 22.05.2012 № 585, від 31.05.2012 № 660, від 07.06.2012 № 689, від 21.06.2012 № 753, від 22.06.2012 № 762, від 11.07.2012 № 824, від 13.07.2012 № 832, від 30.07.2012 № 876, від 07.08.2012 № 895, від 07.08.2012  № 898, від 06.09.2012 № 977, від 10.09.2012 № 985, № 1124 від 24.10.2012, № 1125 від 25.10.2012, № 1179 від 09.11.2012, № 1190 від 09.11.2012, № 1191 від 09.11.2012}вверх