Документ v1610874-18, текущая редакция — Принятие от 04.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

04.12.2018  № 1610

Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «ХАРКІВГАЗ»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВГАЗ» та джерела його фінансування за розділами згідно з додатком до цієї постанови.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


Додаток
до постанови НКРЕКП
04.12.2018 № 1610

ДЖЕРЕЛА
фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВГАЗ»

Розділи Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВГАЗ»

Плановані джерела, тис.грн без ПДВ

2019 рік

Усього, у т.ч.:

23 835,2

амортизаційні відрахування

11 163,0

витрати на встановлення індивідуальних лічильників

12 672,2

2020 - 2021 роки

Усього

148 151,2

2022 - 2028 роки

Усього

472 738,0

Усього

644 724,4

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх