Документ v1609874-18, текущая редакция — Принятие от 04.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

04.12.2018  № 1609

Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «РІВНЕГАЗ»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ» та джерела його фінансування за розділами згідно з додатком до цієї постанови.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко


Додаток
до постанови НКРЕКП
04.12.2018 № 1609

ДЖЕРЕЛА
фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ»

Розділи Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «РІВНЕГАЗ»

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ

2019 рік

Усього, у т.ч.:

28 749,0

амортизаційні відрахування

19 448,0

витрати на встановлення (заміну) індивідуальних лічильників

9 301,0

2020 - 2021 роки

Усього

178 730,0

2022 - 2028 роки

Усього

651 010,0

Усього

858 489,0

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх