Документ v1607874-18, текущая редакция — Принятие от 04.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

04.12.2018  № 1607

Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ "ЛЬВІВГАЗ"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та "Про ринок природного газу", Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛЬВІВГАЗ" та джерела його фінансування за розділами згідно з додатком до цієї постанови.

Заборонити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛЬВІВГАЗ" використання коштів за заходом Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛЬВІВГАЗ" на 2019 рік "г-д, н/т (Д - 108 мм), cмт Східниця, вул. Промислова" до дати надання до НКРЕКП копії відповідного експертного висновку, затвердженого в установленому порядку.

Голова НКРЕКП

О. КривенкоДодаток
до постанови НКРЕКП
04.12.2018 № 1607

ДЖЕРЕЛА
фінансування Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛЬВІВГАЗ"

Розділи Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛЬВІВГАЗ"

Плановані джерела, тис. грн без ПДВ

2019 рік

Усього, у т.ч.:

63 416,7

амортизаційні відрахування

35 922,4

витрати на встановлення (заміну) індивідуальних лічильників

27 494,3

2020 - 2021 роки

Усього

305 458,3

2022 - 2028 роки

Усього

913 652,7

Усього

1 282 527,7

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавверх