Документ v1463282-18, текущая редакция — Принятие от 07.08.2018

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2018 № 1463

Про проведення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державної установи «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України» та Державної установи «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» шляхом їх приєднання до Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 та з метою виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2015 року № 604 «Про утворення державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (у редакції від 03 листопада 2017 року № 1363), НАКАЗУЮ:

1. Призначити голів комісій з проведення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державної установи «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України» та Державної установи «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» шляхом їх приєднання до Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Голови комісій з проведення заходів пов’язаних з реорганізацією) згідно з додатком.

2. Головам комісій з проведення заходів пов’язаних з реорганізацією Державної установи «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», що розташована за адресою: провулок Волго-Донський, 3, м. Київ, 02099 (ідентифікаційний код 05480789) та Державної установи «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України», що розташована за адресою: вул. Церковна, 2/4, м. Одеса, 65003, (ідентифікаційний код 05480915) (далі – Державні установи), сформувати склад комісій з реорганізації, подати його на погодження Державному секретарю Міністерства охорони здоров’я України в триденний термін з дня отримання завіреної належним чином копії цього наказу та затвердити погоджений склад наказом Голови комісії з проведення заходів пов’язаних з реорганізацією.

3. Головам комісій з проведення заходів, пов’язаних з реорганізацією у тримісячний термін:

1) затвердити плани заходів щодо реорганізації шляхом приєднання Державних установ та забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з їх реорганізацією;

2) у триденний термін з дня підписання цього наказу повідомити відповідних державних реєстраторів про прийняття рішення щодо реорганізації Державних установ, про склад комісії з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією, та подання їм в установленому законодавством порядку документів про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) відповідних записів;

3) забезпечити внесення до Єдиного державного реєстру рішення щодо реорганізації Державних установ;

4)  повідомити кожного з наявних (відомих) кредиторів в письмовій формі. Встановити строк заявлення вимог кредиторами - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про реорганізацію Державних установ;

5) вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Державних установ;

6) забезпечити дотримання трудового законодавства щодо гарантій прав працівників Державних установ, що реорганізуються;

7) провести інвентаризацію та оцінку наявного майна, що знаходиться на балансі Державних установ, що реорганізуються, їх активів, пасивів та зобов'язань та здійснення їх передачі на баланс Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» згідно з актом приймання-передачі;

8) забезпечити передання Державній установі «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» правовстановлюючих документів, справ згідно з актом приймання-передачі;

9) скласти передавальні акти, які мають містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами;

10) забезпечити щомісячне звітування до 5 числа місяця наступного за звітним до Департаменту громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України про стан проведення заходів з реорганізації;

11) подати до Міністерства охорони здоров'я України на затвердження передавальні акти;

12) подати до Міністерства охорони здоров'я України довідки про виключення з Єдиного державного реєстру Державних установ, що реорганізовуються;

13) здійснити у встановленому законодавством порядку інші заходи, пов'язані з припиненням державних установ, що реорганізуються;

14) у тримісячний термін з дня підписання цього наказу завершити заходи з реорганізації;

15) забезпечити виконання вимог законодавства України щодо захисту інформації з обмеженим доступом;

16) надати державному секретарю Янчуку А.О. витяг з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичних осіб.

4. Встановити, що до Голів комісій з моменту їх призначення, переходять повноваження щодо управління справами Державними установами на період до завершення їх реорганізації.

5. Управлінню громадського здоров’я (Руденко І.С.) внести відповідні зміни до Переліку закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 лютого 2018 року № 152.

6. Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку і фінансової звітності (Верета Л.В.)

1) підготувати проекти відповідних реєстрів змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, річного розпису бюджету на 2018 рік та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів бюджету) загального фонду бюджету на 2018 рік;

2) внести відповідні зміни до переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюється з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 року № 501.

7. Вважати таким, що втратив чинність, наказ від 23 грудня 2015 року № 888 «Про утворення комісій з проведення заходів, пов’язаних з реорганізацією державних закладів, установ та підприємств Міністерства охорони здоров’я України, перелік яких затверджений наказом МОЗ від 18.09.2015 року №  604».

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Янчука А.О.

В.о. Міністра

У. Супрун

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}вверх