Про екологічний податок
Державна фіскальна служба; Консультации от 04.04.20191439/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Документ v1439872-19, текущая редакция — Принятие от 04.04.2019

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

04.04.2019 № 1439/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про екологічний податок

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо справляння екологічного податку (далі - Податок), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що до його складу входять відокремлені структурні підрозділи, які на підставі відповідних дозвільних документів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (далі - Викиди) під час провадження господарської діяльності здійснюють викиди забруднюючих речовин, у тому числі й двоокису вуглецю (далі - Двоокис).

Товариство, посилаючись на п. 242.4. ст. 242 Кодексу щодо зменшення бази (об'єкта) оподаткування Податком у частині викидів Двоокису, запитує про порядок виконання такого зменшення об'єкта оподаткування Податком.

Підґрунтям застосування зменшення об'єкта оподаткування Податком є встановлення у п. 240.7 ст. 240 Кодексу граничного розміру обсягу викидів Двоокису, після перевищення якого підлягають взяттю на податковий облік як платника Податку в частині викидів Двоокису власники або користувачі стаціонарних джерел забруднення під час провадження господарської діяльності якими настало вказане перевищення обсягу викидів Двоокису. При цьому власники або користувачі стаціонарних джерел забруднення, що обліковуються платниками Податку згідно з п. 240.1 ст. 240 Кодексу визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, тобто суб'єкти, у складі яких функціонують відокремлені структурні підрозділи.

З огляду на викладене одноразове у податковому річному періоді зменшення об'єкта оподаткування викидів Двоокису застосовується платником Податку до величини фактичного сумарного (сукупного) обсягу викидів Двоокису всіма стаціонарними джерелами викидів, які використовує платник Податку у першому звітному податковому періоді, у якому відбулося перевищення встановленого п. 242.4 ст. 242 Кодексу граничного обсягу викидів Двоокису.

У наступних звітних (податкових) періодах 2019 року, що настануть після перевищення фактичним сумарним (сукупним) обсягом викидів Двоокису всіма стаціонарними джерелами викидів платника Податку величини граничного обсягу викидів Двоокису, податкові зобов'язання з Податку обчислюються за об'єктом оподаткування Податком, що відповідає такому фактичному сумарному (сукупному) обсягу викидів Двоокису всіма стаціонарними джерелами викидів платника Податку.

Декларування податкових зобов'язань з Податку в частині Двоокису здійснюється платниками Податку після 01 січня 2019 року із урахуванням вимог п. 16-1 ст. 29 Бюджетного кодексу України (в редакції Закону України від 21 листопада 2018 року № 2621-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України").

Зокрема, бюджетним законодавством встановлено, що з 01 січня 2019 року суми надходжень з Податку за Двоокис у повному обсязі зараховуються виключно до загального фонду Державного бюджету України.

Разом з тим суми надходжень з Податку за викиди у атмосферне повітря інших ніж Двоокис забруднюючих речовин (далі - Податок за інші Викиди) зараховуються на "розподільчий рахунок" із перерахуванням сум надходжень податкових зобов'язань з Податку за інші Викиди до таких бюджетів:

45 відс. - до доходів загального фонду Державного бюджету України (п. 16-1 ст. 29 Бюджетного кодексу України);

55 відс. - до доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, зокрема із таким наступним розподілом;

25 відс. - до доходів спеціального фонду сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад;

30 відс. - до доходів спеціального фонду обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим;

55 відс. - до доходів спеціального фонду бюджетів міст Києва та Севастополя (п. 4-1 ст. 69-1 Бюджетного кодексу України).

З метою уникнення неправомірності зарахування та спрощення податкового адміністрування суми податкових зобов'язань з Податку за Двоокис нараховані Товариством підлягають декларуванню у окремому додатку 1 Податкової декларації з екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2017 р. № 495, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.05.2017 р. за № 675/30543 (далі - Декларація, додаток 1).

Для забезпечення декларування податкових зобов'язань з Податку за викиди Двоокису із урахуванням права платника Податку, а не його відокремлених структурних підрозділів або окремих стаціонарних джерел забруднення, на одноразове у податковому річному періоді зменшення об'єкта оподаткування викидів Двоокису, доцільно за кожний звітний (податковий) період подавати за місцем основного податкового обліку такого Платника одну Декларацію з окремим додатком 1, який включає агреговану інформацію про фактичний сумарний (сукупний) обсяг викидів Двоокису всіма стаціонарними джерелами викидів платника Податку, із зазначенням у рядку 6 Декларації "Доповнення до Податкової декларації за довільною формою" окремими рядками інформації про фактичні викиди Двоокису кожним окремим джерелом забруднення, щодо якого у порядку визначеному галузевим законодавством виконується інвентаризація викидів, за наступною примірною формою:

№ з/п

код за КОАТУУ
місцезнаходження джерела забруднення

фактичний обсяг викидів Двоокису, тонн

з початку року

за звітний квартал

1

2

3

4

1
2
Податкова консультація відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.вверх