Документ v1271760-09, текущая редакция — Принятие от 28.09.2009

                ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ 
Л И С Т
28.09.2009 N 1271/13/13-09
Головам апеляційних
адміністративних судів
України

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних
із сплатою господарюючими суб'єктами, в статутному фонді яких
державі належать частки (акції, паї), частини чистого прибутку
відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх
статутних фондах, на підставі пункту 3 частини першої статті 39
Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) в порядку
надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України
вважає за необхідне повідомити таке.
Як засвідчив аналіз судової практики, у судів виникали певні
ускладнення щодо застосування статей 72 Закону України
від 27 листопада 2003 року N 1344-IV ( 1344-15 ) "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" та 65 Закону України від 23 грудня
2004 року N 2285-IV ( 2285-15 ) "Про Державний бюджет України на
2005 рік" до господарських товариств, що їх засновником
(учасником) виступають акціонерні компанії, 100 відсотків акцій
яких належать державі (державні акціонерні компанії).
Зазначена категорія спорів розглядалася в касаційному порядку
за винятковими обставинами Судовою палатою в адміністративних
справах Верховного Суду України. У силу принципу обов'язковості
судових рішень, закріпленому у статті 11 Закону України "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ), судові рішення Верховного Суду
України повинні враховуватися адміністративними судами під час
здійснення правосуддя.
У мотивувальній частині постанови Верховного Суду України
від 5 листопада 2008 року, прийнятої за результатами касаційного
перегляду справи за позовом Відкритого акціонерного товариства
"Збаражгаз" до Кременецької міжрайонної державної податкової
інспекції Тернопільської області про скасування податкового
повідомлення-рішення, зазначено, зокрема, таке.
Статтею 72 Закону України від 27 листопада 2003 року
N 1344-IV ( 1344-15 ) "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
установлено, що господарські організації, зокрема акціонерні,
холдингові, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у
статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї),
сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності
2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у
2004 році до загального фонду Державного бюджету України
( 1344-15 ) частину чистого прибутку відповідно до розміру
державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах. Норматив і
порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією
статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
У статті 65 Закону України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV
( 2285-15 ) "Про Державний бюджет України на 2005 рік" зазначено,
що господарські організації: державні, казенні підприємства та їх
об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові
компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких
державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства
сплачують до загального фонду Державного бюджету України
( 1344-15 ) частину прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності 2004 року (крім результатів
фінансово-господарської діяльності у 2004 році, з яких сплачено
частину прибутку (доходу) відповідно до статті 72 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік") ( 1344-15 ) та
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2005 році. Для акціонерних, холдингових компаній та
інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі
належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені
відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до
розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.
Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу),
визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів
України з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету.
Таким чином, до кола юридичних осіб, на яких поширюється дія
статей 72 та 65 згаданих законів, віднесено, зокрема, господарські
товариства, у статутному фонді яких державі належить пакет акцій.
При цьому не є власністю держави пакет акцій у статутному фонді
акціонерного товариства, переданий нею до статутного фонду іншого
суб'єкта господарювання, в якому їй належить 100 відсотків акцій.
Власником цього пакета акцій стає зазначений суб'єкт
господарювання. Поняття власності держави і власності такого
суб'єкта не є тотожними, оскільки ця власність належить різним
особам, самостійним учасникам цивільного обігу.
Отже, Верховним Судом України зазначено, що належність
державі хоча б і 100 відсотків акцій акціонерної компанії
автоматично не означає, що у державній власності перебувають також
корпоративні права на частку у статутному фонді господарських
товариств, заснованих державною акціонерною компанією. Такі
корпоративні права належать на праві власності самій компанії як
окремій юридичній особі, а не державі. Відповідно на господарські
товариства, у статутному фонді яких є частка, що належить
державним акціонерним компаніям, не можуть поширюватися вимоги
щодо обов'язкової сплати частини прибутку за результатами
фінансово-господарської діяльності, передбачені законами України
про державний бюджет на відповідний рік.
Водночас Судовою палатою в адміністративних справах
Верховного Суду України було наголошено на тому, що судам у
розглядуваній категорії спорів належить досліджувати обставини,
пов'язані з наявністю державної частки у статутному фонді
господарських товариств. При цьому, зокрема, необхідно
досліджувати факт передачі корпоративних прав, що належали
державі, до статутних фондів державних акціонерних компаній.
Зазначені обставини є предметом доказування і підлягають
обов'язковому встановленню у справах щодо сплати частини прибутку
за результатами фінансово-господарської діяльності за
2003-2004 роки.
Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та
апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні
правосуддя.
Голова суду О.Пасенюквверх