Документ v1263225-05, текущая редакция — Принятие от 15.12.2005

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
15.12.2005 N 12631/6/15-0316

ДПАУ розглянула лист щодо сплати частини прибутку (доходу), а
також дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських
товариств, які є у державній власності, і повідомляє.
Відповідно до ст. 142 Господарського кодексу України
( 436-15 ) (далі - ГКУ) порядок використання прибутку (доходу)
суб'єкта господарювання визначає власник (власники) або
уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих
документів. Порядок використання прибутку державних підприємств
встановлюється відповідно до закону.
Статтею 159 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
встановлено, що вищим органом акціонерного товариства є загальні
збори акціонерів. До виключної компетенції загальних зборів
акціонерів належить розподіл прибутку і збитків товариства.
Одночасно п. 2 ст. 22 ГКУ ( 436-15 ) передбачено, що
суб'єктами господарювання держсектора економіки є суб'єкти, що
діють на основі лише держвласності, а також суб'єкти, держчастка у
статутному фонді яких перевищує 50% чи становить величину, яка
забезпечує державі право вирішального впливу на господарську
діяльність цих суб'єктів.
Пунктом 18 ст. 2 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2005 рік" ( 2285-15 ) (далі - Закон про Держбюджет-2005)
встановлено, що до доходів загального фонду Держбюджету України на
2005 р. належать дивіденди (доход), нараховані на акції (частки,
паї) господарських товариств, які є у держвласності, а відповідно
до п. 36 зазначеної статті - частина прибутку (доходу)
господарських організацій, що вилучається до бюджету.
Статтею 65 Закону про Держбюджет-2005 ( 2285-15 )
встановлено, що господарські організації: державні, казенні
підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також
акціонерні холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у
статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх
дочірні підприємства сплачують до загального фонду Держбюджету
України частину прибутку (доходу).
Крім того, відповідно до наказу МФУ від 27.12.2001 р. N 604
( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та її запровадження"
вищезазначені платежі мають різні коди бюджетної класифікації:
21 010 000 - частина прибутку (доходу) господарських організацій,
що вилучається до бюджету, та 21 050 000 - дивіденди (доход),
нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств.
На виконання ст. 65 Закону про Держбюджет-2005 ( 2285-15 )
прийнято постанову КМУ від 15.01.2005 р. N 50 ( 50-2005-п ), якою
затверджено Порядок і нормативи відрахування господарськими
організаціями до загального фонду Держбюджету України частини
прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2004 р. та щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2005 р.
Відповідно до Порядку ( 50-2005-п ), господарські організації
здійснюють відрахування до загального фонду Держбюджету України
частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2004 р. (крім частини прибутку (доходу), сплаченої
відповідно до ст. 72 Закону України "Про Державний бюджет України
на 2004 рік" ( 1344-15 ) та наростаючим підсумком щоквартальної
фінансово-господарської діяльності у 2005 р.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно із Законом
України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (п. 3 ст. 14) та
п. 7 Порядку ( 50-2005-п ) дивіденди, в тому числі частина
прибутку (доходу), яка прирівняна до дивідендів, належать до
загальнодержавних податків і зборів, здійснення контролю щодо
сплати частини прибутку (доходу) господарськими організаціями:
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і
дочірніми підприємствами, а також акціонерними, холдинговими
компаніями та іншими суб'єктами господарювання, у статутному фонді
яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніми
підприємствами проводиться на підставі декларацій з податку на
прибуток, що ними подаються.
Що стосується повернення переплат по частині прибутку
(доходу), то пп. 15.3.1 ст. 15 Закону України від 21.12.2000 р.
N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" визначено, що заяви на повернення надміру сплачених
податків, зборів (обов'язкових платежів) або на їх відшкодування у
випадках, передбачених податковими законами, можуть бути подані не
пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати
або отримання права на таке відшкодування.
Відповідно до Порядку взаємодії органів державної податкової
служби України та органів Державного казначейства України в
процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків,
зборів (обов'язкових платежів) платникам податків, затвердженого
спільним наказом ДПАУ та Держказначейства України від
18.03.2003 р. N 125/58 ( z0289-03 ), повернення помилково та/або
надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) у
випадках, передбачених податковими законами, здійснюється виключно
на підставі заяви платника податків (за винятком повернення зайво
утриманих (сплачених) сум прибуткового податку з громадян), яка
може бути подана не пізніше 1095 дня, наступного за днем
виникнення такої переплати.
Заява подається платником податків до органу ДПС, у якому він
зареєстрований як платник податку, у довільній формі.
Обов'язковим реквізитом заяви є визначення платником податків
напрямів зарахування коштів, що повертаються як помилково та/або
надміру сплачені: - на поточний рахунок платника податків в установі банку; - на погашення податкового зобов'язання (податкового боргу)
за іншими податками, зборами (обов'язковими платежами), що
контролюються органами державної податкової служби, незалежно від
виду бюджету, щодо якого обліковується такий борг; - шляхом повернення готівковими коштами за чеком у разі
відсутності у платника податків рахунку в банку.
Заступник Голови С.Лекарьвверх