Документ v1240450-04, текущая редакция — Принятие от 09.11.2004

             КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л И С Т
09.11.2004 N 06-10/10-1240

У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і
банківської діяльності розглянуто лист державного підприємства
<...> щодо правомірності включення до складу валових витрат
платника податку збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування у вигляді коштів, сплачених на покриття фактичних
витрат органів Пенсійного фонду України на виплату і доставку
пенсій за віком на пільгових умовах працівникам підприємства, які
були зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, -
за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників,
затверджених Кабінетом Міністрів України, до досягнення
працівниками пенсійного віку.
Відповідно до підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р.
N 283/97-ВР ( 283/97-ВР, 334/94-ВР ) (зі змінами та доповненнями)
до складу валових витрат платника податку включаються суми
внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів),
установлених Законом України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) (крім тих, що прямо не визначені у переліку податків,
зборів (обов'язкових платежів), визначених зазначеним Законом),
включаючи акцизний збір та рентні платежі, а також збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію, за винятком податків, зборів (обов'язкових платежів),
передбачених підпунктами 5.3.3, 5.3.4, та пені, штрафів,
неустойок, передбачених підпунктом 5.3.5 цієї статті.
Згідно із частиною 17 статті 14 Закону України "Про систему
оподаткування" від 25.06.91 р. N 1251-XII ( 1251-12 ) (зі змінами
та доповненнями) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
входить до переліку загальнодержавних податків і зборів, що
справляються на території України.
Порядок справляння збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування встановлено Законом України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. N 400/97-ВР
( 400/97-ВР ) (зі змінами та доповненнями).
Статтею 2 даного Закону ( 400/97-ВР ) серед інших об'єктів
для нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
визначено також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б"-"з" статті 13 (пенсії за
віком на пільгових умовах) Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) до досягнення працівниками пенсійного
віку, передбаченого статтею 12 Закону України "Про пенсійне
забезпечення".
Тобто, сума коштів, що сплачується підприємством до
Пенсійного фонду України на покриття фактичних витрат органів
Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій за віком на
пільгових умовах працівникам підприємства, які були зайняті на
роботах із шкідливими і важкими умовами праці (за списком N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників), є збором на
обов'язкове державне пенсійне страхування, який визначено Законом
України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), оскільки для
цього збору Законом України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) визначено перелік платників
збору (стаття 1), об'єкт оподаткування (стаття 2), ставка збору
(стаття 4). Крім того інструкцією про порядок обчислення і сплати
підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також
обліку їх надходження до Пенсійного фонду України встановлено
податковий період, строки та порядок сплати цього збору.
При цьому Прикінцевими положеннями Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від
09.07.2003 р. N 1058-IV ( 1058-15 ), який набрав чинності з 1
січня 2004 року, передбачено, що порядок покриття витрат на
виплату і доставку пенсій, призначених за віком на пільгових
умовах, що діяв до набрання чинності цим Законом, зберігається до
запровадження пенсійного забезпечення через професійні та
корпоративні фонди.
Виходячи із вищенаведених норм Законів, збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування, нарахований на фактичні витрати
Пенсійного фонду України на виплату і доставку пільгових пенсій
працівникам підприємства, які були зайняті на роботах із
шкідливими і важкими умовами праці (за списком N 2 виробництв,
робіт, професій, посад і показників) до досягнення працівниками
пенсійного віку, є загальнообов'язковим збором, що визначений
Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), який
включається до складу валових витрат платника податку відповідно
до підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
Голова Комітету С.Буряквверх