Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної
Державна фіскальна служба; Консультации от 25.03.20191232/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Документ v1232872-19, текущая редакция — Принятие от 25.03.2019

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

25.03.2019  № 1232/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Пунктом 198.5 статті 198 ПКУ встановлено обов'язок платника податку нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ та скласти відповідну податкову накладну у разі, якщо придбані з ПДВ товари/послуги призначаються для використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, які не є господарською діяльністю платника податку.

З метою застосування пункту 198.5 статті 198 ПКУ податкові зобов'язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:

придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;

придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Особливості складання податкових накладних відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ визначено пунктами 8, 11 та 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307).

Відповідно до підпункту 1 пункту 16 Порядку № 1307 у разі складання зведених податкових накладних відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, у графі 2 "Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця" платником податку зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ.

Згідно із пунктом 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307.

У разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, у розрахунку коригування зазначаються виправлені дані.

У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, яка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає розрахунок коригування до податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок.

У цьому разі таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюється (пункт 22 Порядку № 1307).

У разі коригування кількісних та/або вартісних показників табличної частини податкової накладної у зв'язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг розрахунок коригування заповнюється у такому порядку:

показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком "-" окремо в кожній графі;

додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками (за потреби), якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній (пункт 23 Порядку № 1307).

Разом з тим, як вбачається із інформації, наданої у зверненні, платником податку було нараховано податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ не в повному обсязі та, відповідно, у графі 2 "Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця" податкової накладної не зазначено окремі податкові накладні (отримані), за якими такі податкові зобов'язання мали бути визначені. У даному випадку з метою виправлення такої помилки платнику податку необхідно:

скласти та зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, яка складена лише на часткову суму податкових зобов'язань, що підлягали нарахуванню (були нараховані не в повному обсязі). В такому розрахунку коригування необхідно вивести в нуль показники цієї податкової накладної, зазначивши у графі 2.1 код причини коригування 201;

скласти і зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну на всю суму податкових зобов'язань (повний обсяг), що мали бути визначені відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, вказавши у графі 2 такої податкової накладної повну інформацію щодо відповідних податкових накладних. У такій новій податковій накладній зазначається дата складання, яка відповідає даті виникнення податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.вверх