Документ v1202731-13, текущая редакция — Принятие от 07.10.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2013  № 1202

Про доцільність підготовки спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

Відповідно до пункту 10 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027, та за результатами експертизи проектної пропозиції щодо ініціювання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", проведеної Мінфіном, Мінприроди, Держземагентством, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ДП "Укрдержбудекспертиза", Вінницькою, Донецькою, Хмельницькою, Івано-Франківською, Миколаївською, Харківською та Херсонською обласними державними адміністраціями, НАКАЗУЮ:

1. Визнати доцільною підготовку спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України".

2. Визначити Мінрегіон відповідальним виконавцем зазначеного проекту.

3. Надати відповідальному виконавцеві рекомендації щодо заходів, яких пропонується вжити під час підготовки та реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А.А.

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі УкраїниА.А. Максюта
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.10.2013 № 1202

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заходів, яких пропонується вжити під час підготовки та реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"

1. Мінрегіону вжити заходів щодо забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бенефіціарами (комунальне підприємство "Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго", комунальне комерційне підприємство Донецької міської ради "Донецькміськтепломережа", комунальне підприємство "Міськтепловодоенергія" (м. Кам'янець-Подільський), державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго", обласне комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго", комунальне підприємство "Харківські теплові мережі", міське комунальне підприємство "Херсонтеплоенерго") кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку під час реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (далі - проект).

2. Під час розроблення техніко-економічних обґрунтувань субпроектів (далі - ТЕО) уточнити їх цілі і завдання, перелік та об'єми робіт, вартість субпроектів та результати, яких передбачається досягти, а також орієнтовні показники, які дадуть можливість оцінити ефективність підготовки і реалізації проекту та досягнення його цілей.

3. Мінрегіону під час підготовки проекту до проведення переговорів та підписання міжнародного договору уточнити загальну суму позики за проектом, виходячи з відкоригованих сум субпроектів, та привести доларовий еквівалент цих сум до офіційного курсу Нацбанку України.

4. Мінрегіону спільно з бенефіціарами за результатами підготовки ТЕО забезпечити складання проекту плану закупівель у рамках проекту з урахуванням кваліфікації вітчизняних виробників та постачальників і подати його на розгляд до Мінекономрозвитку.

5. Мінрегіону та обласним державним адміністраціям з метою забезпечення участі в міжнародних конкурсних торгах вітчизняних виробників та постачальників організувати в рамках проекту масштабну інформаційну кампанію шляхом розміщення оголошень в офіційних і спеціалізованих друкованих виданнях з масовим накладом, орієнтованих на відповідну цільову аудиторію.

6. Під час розроблення проектної документації врахувати вимоги Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про екологічну експертизу", постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.95 № 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку", Державних будівельних норм (ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд") та інших нормативних документів. Проектну документацію та розділ "Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд" погодити в установленому законодавством порядку.

7. Мінрегіону під час планування бенефіціарами залучених позичкових коштів для фінансування заходів, передбачених у рамках проекту, забезпечити надання для розгляду та схвалення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, скоригованих за результатами підготовки проектної документації інвестиційних програм на планований та прогнозний періоди згідно з вимогами законодавства України з метою включення до розрахунку тарифу на теплову енергію інвестиційної складової, яка надасть змогу комунальним підприємствам - учасникам проекту здійснювати вчасне та в повному обсязі погашення й обслуговування кредиту.

8. Мінрегіону спільно з комунальним підприємством "Міськтепловодоенергія" (м. Кам'янець-Подільський) під час підготовки проекту до проведення переговорів та підписання міжнародного договору забезпечити оформлення згідно з вимогами Земельного кодексу України права постійного користування земельною ділянкою, на якій планується будівництво нових об'єктів.

9. Мінрегіону під час підготовки проекту до проведення переговорів та підписання міжнародного договору забезпечити надання бенефіціарами до Мінфіну реальних видів забезпечення виконання своїх зобов'язань щодо повернення позики в розмірі, визначеному за підсумками фінансової оцінки кожного підприємства - учасника проекту.

10. Мінрегіону та бенефіціарам з метою усунення інституційних ризиків забезпечити підвищення рівня знань працівників, які братимуть участь у підготовці та реалізації проекту, шляхом проведення навчальних семінарів та тренінгів, у тому числі в частині підготовки проектної та тендерної документації, для уникнення в подальшому використання послуг іноземних консультантів за рахунок коштів кредиту та/або технічної допомоги.

11. Державному міському підприємству "Івано-Франківськтеплокомуненерго" до проведення переговорів та підписання міжнародного договору забезпечити погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом за податками та платежами (відповідно до інформації Державної податкової інспекції у м. Івано-Франківську).

12. Міському комунальному підприємству "Херсонтеплоенерго" забезпечити неухильне виконання реструктуризованих грошових зобов'язань з податку на прибуток відповідно до договору від 29.11.2006 № 91/24-129 та розстрочених грошових зобов'язань з податку на прибуток відповідно до рішення від 19.02.2013 № 4 (згідно з інформацією Головного управління Міндоходів у Херсонській області).

Заступник начальника
управління співробітництва
з міжнародними фінансовими
організаціями - начальник
відділу інвестиційних проектів
міжнародних фінансових
організаційО.О. Ромоданвверх