Документ v117p299-04, текущая редакция — Принятие от 15.04.2004

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
15.04.2004 N 117-р

Про зняття з реєстрації колективного трудового
спору між найманими працівниками закладів освіти
міста Нова Каховка Херсонської області та відділом
освіти виконавчого комітету Новокаховської
міської ради Херсонської області

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), пункту 6 Положення про порядок реєстрації
Національною службою посередництва і примирення висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних
трудових спорів, затвердженого наказом Національної служби
посередництва і примирення від 08 січня 2003 року N 4
( v0004299-03 ), із наступними змінами та доповненнями, із
врахуванням результатів проведеної відповідно до розпоряджень
Національної служби посередництва і примирення від 18 березня 2004
року N 087-р ( v087p299-04 ) та від 26 березня 2004 року N 097-р
( v097p299-04 ) відділенням Національної служби посередництва і
примирення в Херсонській області перевірки відповідності висунутих
вимог нормам чинного законодавства України, зокрема: - статті 98 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),
якою визначено, що "оплата праці працівників установ і
організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі
законів і інших нормативно-правових актів України, генеральної,
галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах
бюджетних асигнувань та позабюджетних коштів"; - частині першій, другій і сьомій статті 23 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ), якою передбачено, що: "1. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету можна
здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення. 2. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний
бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет у порядку,
визначеному цим Кодексом ( 2542-14 ). 7. Усі бюджетні призначення втрачають чинність після
закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли
окремим законом передбачені багаторічні бюджетні призначення"; - пункту 9 статті 2 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),
яким визначено, що "бюджетне призначення - повноваження, надане
головному розпоряднику бюджетних коштів цим Кодексом, законом про
Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має
кількісні та часові обмеження та дозволяє надати бюджетні
асигнування",
1. Зняти з реєстрації та контролю колективний трудовий спір
між найманими працівниками закладів освіти міста Нова Каховка
Херсонської області та відділом освіти виконавчого комітету
Новокаховської міської ради Херсонської області та такі вимоги,
зареєстровані розпорядженням Національної служби посередництва і
примирення від 05 березня 2003 року N 053-р ( v053p299-03 )
(реєстраційний номер спору 021-03/21-Т):
1.1. першу "1) нарахувати всім педагогічним працівникам
заробітну плату гарантовану ст. 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) в частині доплат за стаж роботи з 01.01.97 р. і в
частині допомоги по оздоровленню з 01.01.98 р.", оскільки: - у бюджетах міста Нова Каховка Херсонської області бюджетні
призначення на виплату педагогічним працівникам винагороди згідно
із законодавством за вислугу років та на оздоровлення у 1997,
1998, 1999, 2000 роках передбачені не були; - у 2001-2003 роках зазначені бюджетні призначення
реалізовувалися в розмірах і порядку, визначених Кабінетом
Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до
Державного бюджету України та місцевих бюджетів на ці роки. Так, у 2001 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 31 січня 2001 року N 78 ( 78-2001-п ) "Про реалізацію
окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про
освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну
середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті
22 Закону України "Про позашкільну освіту" були передбачені і
виплачені кошти в сумі 335,2 тис. грн. (на виплату надбавок за
вислугу років в обсязі 50 відсотків до розмірів визначених абзацом
восьмим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) - 256,2 тис. грн.; на допомогу на оздоровлення при
наданні щорічної відпустки в обсязі 40 відсотків до розмірів
визначених абзацом десятим частини першої статті 57 Закону України
"Про освіту" - 79,0 тис. грн.). У 2002 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 31 січня 2001 року N 78 ( 78-2001-п ) "Про реалізацію
окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про
освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну
середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті
22 Закону України "Про позашкільну освіту" (із змінами внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року
N 1222 ( 1222-2002-п ) "Про реалізацію окремих положень частини
першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої
статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", статтями
18 і 22 Закону України "Про позашкільну освіту", статтею 30 Закону
України "Про дошкільну освіту" на реалізацію положень статті 57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) було спрямовано і
виплачено із бюджету міста Нова Каховка Херсонської області 594,4
тис. грн., у тому числі відділом освіти виконавчого комітету
Новокаховської міської ради Херсонської області 534,7 тис. грн.
(за вислугу років - 462,0 тис. грн., допомога на оздоровлення при
наданні щорічної відпустки - 72,7 тис. грн.). У 2003 році було спрямовано і виплачено із бюджету міста Нова
Каховка Херсонської області на вказані цілі 1169,8 тис. грн., у
тому числі відділом освіти виконавчого комітету Новокаховської
міської ради Херсонської області 899 тис. грн. (за вислугу років -
613,7 тис. грн., допомога на оздоровлення при наданні щорічної
відпустки - 201,3 тис. грн., щорічна грошова винагорода за
сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків - 84,4
тис. грн.); - вищезазначені бюджетні призначення мали кількісні та часові
обмеження, що дозволяло надавати ці бюджетні асигнування
відповідно до пункту 9 статті 2 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) тільки протягом відповідно 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 років.
1.2. другу "2) розробити і погодити з Новокаховською міською
організацією профспілки працівників освіти і науки графік виплати
заробітної плати вказаний у п. 1 цих вимог", оскільки ця вимога
пов'язана з виконанням першої вимоги, яка знімається з реєстрації;
1.3. третю "3) зробити перерахунок заробітної плати вчителям
молодших класів з 01.01.01 р., виходячи з 18 навчальних годин на
тиждень", оскільки: - у бюджетах міста Нова Каховка Херсонської області на 2001,
2002, 2003 роки бюджетні призначення на виплату заробітної плати
вчителям молодших класів були передбачені, виходячи з
педагогічного навантаження вчителя 20 навчальних годин протягом
навчального тижня, у зв'язку з тим, що положення і норми,
передбачені абзацом другим частини першої статті 25 Закону України
"Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) згідно з яким
"Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин
протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також
інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до
тарифної ставки" реалізовувалися в розмірах і порядку, визначених
Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у
розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на
ці роки; - дані бюджетні призначення мали кількісні та часові
обмеження, що дозволяло надавати ці бюджетні асигнування
відповідно до пункту 9 статті 2 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) тільки протягом відповідно 2001, 2002, 2003 років;
1.4. четверту "4) зробити перерахунок заробітної плати
вихователів дошкільних закладів з 01.01.2001 р. виходячи з 30
годин на тиждень", оскільки: - у бюджеті міста Нова Каховка Херсонської області на 2001,
2002, 2003 роки бюджетні призначення на виплату заробітної плати
вихователя групи загального типу були передбачені, виходячи з
педагогічного навантаження педагогічного працівника дошкільного
навчального закладу 36 навчальних годин на тиждень, у зв'язку з
тим, що положення і норми, передбачені абзацом другим частини
першої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 )
згідно з яким "Педагогічне навантаження педагогічного працівника
дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування,
типу і форми власності відповідно становить: вихователя групи
загального типу - 30 годин;" реалізовувалися в розмірах і порядку,
визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на ці роки; - дані бюджетні призначення мали кількісні та часові
обмеження, що дозволяло надавати ці бюджетні асигнування
відповідно до пункту 9 статті 2 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) тільки протягом відповідно 2001-2003 років;
1.5. п'яту "5) розрахувати і повернути працівникам, які
працюють у сільській місцевості, витрати на оплату, ненаданого в
попередні роки безоплатно, житла з опаленням і освітленням",
оскільки: - у бюджетах міста Нова Каховка Херсонської області бюджетні
призначення на виплату педагогічним працівникам, які працюють у
сільській місцевості і селищах міського типу коштів на
забезпечення безплатного користування житлом з опаленням і
освітленням у межах встановлених норм в 1997-2000 роках не
передбачались, оскільки заклади освіти, розташовані у сільській
місцевості, фінансувалися з бюджетів відповідних рад. Згідно з
інформацією Райської сільської ради від 30.03.2004 року N 2-5/110
у сільському бюджеті на 1997, 1998, 1999 роки бюджетні видатки на
надання зазначених пільг відповідним педагогічним працівникам не
передбачались, але за рішенням Новокаховського міського суду було
внесено зміни до бюджету Райської сільської ради на 2003 рік і
сплачено компенсацію за вищезазначені пільги у сумі 4,7 тис. грн.; - законами України "Про Державний бюджет" на 2000
( 1458-14 ), 2001 ( 2120-14 ), 2002 ( 2905-14 ), 2004 ( 1344-15 )
роки було призупинено дію абзацу першого частини четвертої статті
57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) стосовно забезпечення
безплатного користування житлом з опаленням і освітленням у межах
встановлених норм педагогічних працівників, які працюють у
сільській місцевості і селищах міського типу, тому кошти у бюджеті
міста Нова Каховка Херсонської області на виконання зазначених
питань у 2000-2004 роках не передбачалися. У 2003 році згідно з рішенням сесії Новокаховської міської
ради Херсонської області від 23.01.2003 року N 240 "Про міській
бюджет на 2003 рік" за рахунок коштів бюджету міста Нова Каховка
Херсонської області відділом освіти виконавчого комітету
Новокаховської міської ради Херсонської області на компенсацію
пільг педагогічним працівникам, які працюють у сільській
місцевості і селищах міського типу, було спрямовано і виплачено
29,8 тис. грн.; - дані бюджетні призначення мали кількісні та часові
обмеження, що дозволяло надавати ці бюджетні асигнування
відповідно до пункту 9 статті 2 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) тільки протягом відповідно 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 років. Підстава: подання відділення Національної служби
посередництва і примирення в Херсонській від 20.02.2004 р.
N 01-21/01-13 та від 31.03.2004 р. N 01-21/01-35.
2. Взяти до уваги, що раніше розпорядженням Національної
служби посередництва і примирення від 18.03.2004 року N 087-р
( v087p299-04 ) знята з реєстрації шоста вимога у зв'язку із
рішенням примирної комісії про те, що ця вимога не підлягає
задоволенню.
3. Сектору реєстрації колективних трудових спорів
(конфліктів) відділу правового забезпечення Національної служби
посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу
реєстрації висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог
та колективних трудових спорів (конфліктів).
4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому
представляти інтереси найманих працівників закладів освіти
Новокаховського району Херсонської області, відділу освіти
виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської
області, Новокаховському міському голові Херсонської області,
Херсонській обласній державній адміністрації, Міністерству освіти
і науки України, відділенню Національної служби посередництва і
примирення в Херсонській області.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденковверх