Документ v1115731-13, текущая редакция — Принятие от 20.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2013  № 1115

Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"

Відповідно до пункту 10 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027, та за результатами експертизи проектної пропозиції щодо ініціювання спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" (далі - проект), проведеної Мінфіном, Мінрегіоном, Мінприроди, Мін'юстом та Мінінфраструктури, НАКАЗУЮ:

1. Визнати доцільною підготовку спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові".

2. Визначити Харківську міську раду відповідальним виконавцем зазначеного проекту.

3. Надати відповідальному виконавцеві рекомендації щодо заходів, яких пропонується вжити під час підготовки та реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові", що наведені в додатку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А.А.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


І.М. ПрасоловДодаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20.09.2013 № 1115

РЕКОМЕНДАЦІЇ,
що надаються відповідальному виконавцеві щодо заходів, яких пропонується вжити під час підготовки та реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"

1. Здійснити заходи для забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням комунальним підприємством "Харківський метрополітен" кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (далі - ЄІБ) під час реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові" (далі - проект).

2. Разом з комунальним підприємством "Харківський метрополітен" до початку переговорів підготувати та узгодити з Мінфіном фінансові розрахунки виконання комунальним підприємством "Харківський метрополітен" зобов'язань з обслуговування та погашення позики з урахуванням коефіцієнта покриття боргу на рівні не менш як 1,35.

3. Розробити та до початку переговорів затвердити в установленому порядку проектну документацію, як це передбачено Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, та титул будови згідно з Порядком затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.97 № 995.

4. Ураховуючи вимоги Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" і "Про екологічну експертизу", Державних будівельних норм (ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд") та інших нормативних актів, розробити та погодити з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, проектну документацію, у тому числі оцінку впливу проекту на навколишнє середовище.

5. Під час розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту та проектно-кошторисної документації надати обґрунтування розрахунків вартості робіт та оціночної вартості проекту.

6. До початку переговорів розробити план мінімізації ризиків, що можуть виникнути під час підготовки та реалізації зазначеного проекту, включаючи вирішення питань залучення необхідної кількості кваліфікованих працівників, субпідрядних організацій з необхідним спеціалізованим обладнанням для виконання робіт, передбачених проектом, та створення виробничої бази в м. Харкові для виготовлення виробів і матеріалів, необхідних для будівництва метрополітену.

7. Разом з комунальним підприємством "Харківський метрополітен" у рамках проекту провести масштабну інформаційну кампанію шляхом розміщення оголошень в офіційних і спеціалізованих друкованих виданнях з масовим тиражем та орієнтованих на відповідну цільову аудиторію з метою забезпечення участі в міжнародних конкурсних торгах вітчизняних виробників та постачальників.

8. З метою усунення інституційних ризиків забезпечити підвищення рівня знань працівників, що братимуть участь у підготовці та реалізації проекту, шляхом проведення навчальних семінарів та тренінгів, а також забезпечити підготовку проектної та тендерної документації без використання послуг іноземних консультантів за рахунок кредиту та/або технічної допомоги.

Заступник директора
департаменту співробітництва
з міжнародними
фінансовими організаціями
та координації міжнародної
технічної допомоги


Г.Є. Бєлоколосвверх