Документ v1114731-13, текущая редакция — Принятие от 20.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2013  № 1114

Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проекту "Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області"

Відповідно до пункту 10 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1027, та за результатами експертизи проектної пропозиції щодо ініціювання спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проекту "Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області", проведеної Мінфіном, Мінрегіоном, Мінприроди та Мін'юстом, НАКАЗУЮ:

1. Визнати доцільною підготовку спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проекту "Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області",

2. Визначити Мінрегіон відповідальним виконавцем зазначеного проекту.

3. Надати відповідальному виконавцеві рекомендації щодо заходів, яких пропонується вжити під час підготовки та реалізації проекту "Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області", згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А.А.

Міністр

І.М. Прасолов
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20.09.2013 № 1114

РЕКОМЕНДАЦІЇ,
що надаються відповідальному виконавцеві стосовно заходів, яких пропонується вжити під час підготовки та реалізації проекту "Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області"

1. Здійснити заходи для забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням обласним комунальним підприємством "Донецьктеплокомуненерго" кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) під час реалізації проекту "Модернізація інфраструктури теплопостачання у Донецькій області" (далі - проект).

2. Разом з обласним комунальним підприємством "Донецьктеплокомуненерго" до початку переговорів підготувати та узгодити з Мінфіном фінансові розрахунки щодо виконання обласним комунальним підприємством "Донецьктеплокомуненерго" зобов'язань з обслуговування та погашення позики з урахуванням коефіцієнта покриття боргу на рівні не менше 1,0, надати забезпечення виконання своїх зобов'язань у рамках проекту в установлених законодавством України розмірі та порядку, установити плату за надання кредиту, залученого державою або під державні гарантії, у розмірі 2 % річних.

3. Ураховуючи вимоги Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" і "Про екологічну експертизу", Державних будівельних норм (ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд") та інших нормативних актів, розробити та погодити з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, проектну документацію та розділ "Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будинків і споруд".

4. Під час розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту та проектно-кошторисної документації надати обґрунтування розрахунків вартості робіт та оціночної вартості проекту.

5. До початку переговорів розробити план мінімізації ризиків, що можуть виникнути під час підготовки та реалізації зазначеного проекту, включаючи вирішення питань щодо залучення необхідної кількості кваліфікованих працівників, субпідрядних організацій з необхідним спеціалізованим обладнанням для виконання робіт, передбачених проектом, та створення виробничої бази в Донецькій області для виготовлення виробів і матеріалів, необхідних для реалізації згаданого проекту.

6. Разом з обласним комунальним підприємством "Донецьктеплокомуненерго" у рамках проекту провести масштабну інформаційну кампанію шляхом розміщення оголошень в офіційних і спеціалізованих друкованих виданнях з масовим тиражем та орієнтованих на відповідну цільову аудиторію з метою забезпечення участі в міжнародних конкурсних торгах вітчизняних виробників та постачальників.

7. З метою усунення інституційних ризиків разом з обласним комунальним підприємством "Донецьктеплокомуненерго" забезпечити підвищення рівня знань працівників, які братимуть участь у підготовці та реалізації проекту, шляхом проведення навчальних семінарів та тренінгів, а також забезпечити підготовку проектної та тендерної документації за рахунок кредиту та/або технічної допомоги без використання послуг іноземних консультантів.

Заступник начальника
управління - начальник відділу
інвестиційних проектів
міжнародних фінансових
організацій

О.О. Ромоданвверх