Документ v1094665-09, текущая редакция — Принятие от 06.10.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.10.2009 N 1094

Про доцільність підготовки
спільного з Європейським банком
реконструкції та розвитку
та Європейським інвестиційним банком
проекту "Покращення
транспортно-експлуатаційного стану
автомобільних доріг
на підходах до м. Києва"

Відповідно до пункту 10 Порядку ініціювання, підготовки та
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України,
що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008
N 1027 ( 1027-2008-п ), та за результатами експертизи проектної
пропозиції щодо ініціювання спільного з Європейським банком
реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком
проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану
автомобільних доріг на підходах до м. Києва", проведеної Мінфіном,
Мінрегіонбудом, Мінприроди, Мінтрансзв'язку, МВС, Київською
обласною державною адміністрацією, Чернігівською обласною
державною адміністрацією, Житомирською обласною державною
адміністрацією, Н А К А З У Ю:
1. Визнати доцільною підготовку спільного з Європейським
банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним
банком проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану
автомобільних доріг на підходах до м. Києва".
2. Визначити Укравтодор відповідальним виконавцем зазначеного
проекту.
3. Надати відповідальному виконавцеві рекомендації щодо
заходів, яких пропонується вжити під час підготовки та реалізації
проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану
автомобільних доріг на підходах до м. Києва", що додаються.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Максюту А.А.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
06.10.2009 N 1094

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заходів, яких пропонується
вжити під час підготовки та реалізації
проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного
стану автомобільних доріг на підходах
до м. Києва"

1. Забезпечити проведення державної екологічної експертизи в
рамках проведення комплексної державної експертизи та опрацювати
питання необхідності проведення екологічної експертизи за
процедурами ЄБРР.
2. Під час підготовки проектної документації щодо
реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг
передбачити розроблення розділу оцінки впливів на навколишнє
середовище (ОВНС) відповідно до вимог Законів України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) та "Про
екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ), який відповідатиме вимогам
ДБН А,2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві
підприємств, будинків і споруд"; ДБН В.2.3-4.2007 "Споруди
транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина
II. Будівництво"; ВБН 2.3-218-007-98 "Екологічні вимоги до
автомобільних доріг. Проектування".
3. При застосуванні нових сучасних технологій та будівельних
матеріалів під час виконання будівельно-монтажних робіт урахувати
пропозицію Мінтрансзв'язку щодо залучення провідних наукових
підприємств і установ для супроводу та належного їх виконання.
4. Під час підготовки проектної документації передбачити та
узгодити з МВС влаштування пішохідних переходів у різних рівнях
(надземні або підземні), реконструкцію пересічень та примикань в
одному рівні з впровадження світлофорного регулювання або
будівництва транспортних розв'язок у різних рівнях, влаштування
місцевих проїздів, тротуарів і велосипедних доріжок у населених
пунктах, установлення огородження на розділовій смузі, вказати
фактичні обсяги цих робіт та їх вартість.
5. Сприяти згідно з законодавством участі вітчизняних
підприємств у реалізації проекту.
6. При підготовці техніко-економічного обґрунтування проекту
за результатами розроблення проектно-кошторисної документації
уточнити та обґрунтувати розрахунки вартості робіт та оціночної
вартості проекту.
7. Під час підготовки техніко-економічного обґрунтування
надати перелік консультаційних послуг, які Укравтодор передбачає
використовувати при розробленні тендерної документації, та
обґрунтувати їх вартість.
8. Розробити план мінімізації ризиків, що можуть виникнути
під час підготовки і реалізації зазначеного проекту.
9. З метою мінімізації інституційних ризиків забезпечити
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
17.09.2008 N 1242 ( 1242-2008-р ) підвищення кваліфікації
працівників установ, що братимуть участь у підготовці та
реалізації проекту.
Начальник відділу
експертизи проектів
міжнародних фінансових
організацій та міжнародної
технічної допомоги О.О.Ромоданвверх