Документ v0973201-07, текущая редакция — Редакция от 30.07.2010, основание - v0789201-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.08.2007 N 973

Про затвердження Плану заходів
з реалізації Концепції
реформування місцевих бюджетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 789 ( v0789201-10 ) від 30.07.2010 }

Відповідно до абзацу другого пункту 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України "Про схвалення Концепції реформування місцевих
бюджетів" ( 308-2007-р ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів з реалізації Концепції
реформування місцевих бюджетів ( 308-2007-р ) (далі - План
заходів), що додається.
2. Департаменту організації роботи Міністерства та
документообігу (Коршенюк Л.В.) забезпечити доведення цього наказу
до Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства праці та
соціальної політики України, Міністерства культури і туризму
України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства
України, Державної податкової адміністрації України, Головного
контрольно-ревізійного управління України, Державного комітету
статистики України, Державного казначейства України для участі у
виконанні Плану заходів у встановлені терміни.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Козименка А.В.
Перший віце-прем'єр-міністр
України, Міністр
фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.08.2007 N 973
(в редакції наказу
Міністерства
фінансів України
30.07.2010 N 789)
( v0789201-10 )

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Концепції
реформування місцевих бюджетів
( 308-2007-р )

----------------------------------------------------------------------------- | N | Завдання | Заходи | Відповідальні | Термін | |з/п| | | виконавці | виконання | |---+----------------+---------------------+-------------------+------------| | 1 |Зміцнення |1.1.Щорічне |Мінфін | 2010- | | |фінансової |збільшення питомої |Місцеві органи | 2014 роки | | |основи місцевого|ваги загального фонду|виконавчої влади | | | |самоврядування |місцевих бюджетів у | | | | | |зведеному бюджеті | | | | | |України | | | | | |---------------------+-------------------+------------| | | |1.2. Внесення змін до|Мінфін | 2010 рік | | | |Бюджетного кодексу |Мінекономіки | | | | |України ( 2542-14 ) |ДПА | | | | |щодо розширення |Місцеві органи | | | | |джерел дохідної |виконавчої влади | | | | |частини місцевих | | | | | |бюджетів за рахунок: | | | | | |- оптимального | | | | | |розподілу податків і | | | | | |зборів (обов'язкових | | | | | |платежів) між | | | | | |державним та | | | | | |місцевими бюджетами; | | | | | |- перерозподілу | | | | | |доходів між рівнями | | | | | |місцевих бюджетів; | | | | | |- перегляду складу | | | | | |доходів, які | | | | | |враховуються чи не | | | | | |враховуються при | | | | | |визначенні обсягів | | | | | |міжбюджетних | | | | | |трансфертів | | | |---+----------------+---------------------+-------------------+------------| | 2 |Підвищення |Внесення змін до |Мінфін | 2010 рік | | |ефективності |Бюджетного кодексу |Міносвіти | | | |процесу |України ( 2542-14 ) |МОЗ | | | |формування |щодо: |Мінпраці | | | |видаткової |- розмежування |Мінсім'ямолодьспорт| | | |частини місцевих|видатків на виконання|МКТ | | | |бюджетів та |делегованих державою |Мінекономіки | | | |децентралізація |і власних повноважень|Держказначейство | | | |управління |органів місцевого |Місцеві органи | | | |бюджетними |самоврядування; |виконавчої влади | | | |коштами |- конкретизації | | | | | |видаткових | | | | | |повноважень місцевих | | | | | |бюджетів у галузях | | | | | |бюджетної сфери; | | | | | |- перерозподілу | | | | | |видатків між | | | | | |державним і місцевими| | | | | |бюджетами та | | | | | |видатками, що | | | | | |враховуються чи не | | | | | |враховуються при | | | | | |визначенні обсягів | | | | | |міжбюджетних | | | | | |трансфертів | | | |---+----------------+---------------------+-------------------+------------| | 3 |Удосконалення |3.1. Розробка проекту|Мінфін |2010 рік (за| | |системи |постанови Кабінету |Міносвіти |необхідності| | |регулювання |Міністрів "Деякі |МОЗ | щорічно) | | |міжбюджетних |питання врегулювання |Мінпраці | | | |відносин |міжбюджетних |Мінсім'ямолодьспорт| | | | |відносин" в частині: |МКТ | | | | |- міжбюджетних |Мінекономіки | | | | |відносин між |ДПА | | | | |державним бюджетом та|НДФІ | | | | |місцевими бюджетами; |Місцеві органи | | | | |- міжбюджетних |виконавчої влади | | | | |відносин між районним| | | | | |бюджетом та бюджетами| | | | | |місцевого | | | | | |самоврядування | | | | | |---------------------+-------------------+------------| | | |3.2. Впровадження |Мінфін | Щорічно | | | |системи стимулювання |Мінекономіки | | | | |органів місцевого |ДПА | | | | |самоврядування до |Місцеві органи | | | | |нарощування дохідної |виконавчої влади | | | | |бази по місцевих | | | | | |бюджетах | | | |---+----------------+---------------------+-------------------+------------| | 4 |Запровадження |4.1. Проведення |Мінфін | 2010 рік | | |планування |необхідної |Місцеві органи | | | |місцевих |підготовчої роботи з |виконавчої влади | | | |бюджетів на |методології та |МОН | | | |середньострокову|запровадження ПЦМ в |МОЗ | | | |перспективу |рамках експерименту |Мінпраці | | | | |на місцевому рівні: |Мінсім'ямолодьспорт| | | | |- розробка та |МКТ | | | | |затвердження типових |ДКУ | | | | |переліків бюджетних |ГоловКРУ | | | | |програм, |ІБСЕД (за згодою) | | | | |результативних | | | | | |показників їх | | | | | |виконання за | | | | | |видатками, що | | | | | |враховуються при | | | | | |визначенні обсягу | | | | | |міжбюджетних | | | | | |трансфертів; | | | | | |- розробка форм | | | | | |основних документів, | | | | | |які | | | | | |використовуватимуться| | | | | |при запровадженні ПЦМ| | | | | |у місцевих бюджетах, | | | | | |та інструкцій щодо | | | | | |їх заповнення; | | | | | |- розробка нової | | | | | |відомчої класифікації| | | | | |видатків та | | | | | |кредитування для | | | | | |місцевих бюджетів та | | | | | |типового кодифікатора| | | | | |нумерації типового | | | | | |переліку бюджетних | | | | | |програм; | | | | | |- розробка структури | | | | | |коду програмної | | | | | |класифікації видатків| | | | | |та кредитування | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | |---------------------+-------------------+------------| | | |4.2. Запровадження |Мінфін | 2011- | | | |ПЦМ у бюджетах |МОН | 2013 роки | | | |пілотних регіонів |МОЗ | | | | |(крім сільських, |Мінпраці | | | | |селищних, міських |Мінсім'ямолодьспорт| | | | |міст районного |МКТ | | | | |значення бюджетів) та|Держказначейство | | | | |бюджетах об'єднань |НДФІ | | | | |територіальних |Місцеві органи | | | | |громад, що будуть |ІБСЕД (за згодою) | | | | |створюватись згідно | | | | | |із законом: | | | | | |- затвердження | | | | | |бюджетних програм | | | | | |відповідними | | | | | |місцевими радами | | | | | |пілотних регіонів | | | | | |(крім бюджетів сіл, | | | | | |селищ, міст | | | | | |районного значення) | | | | | |та об'єднань | | | | | |територіальних | | | | | |громад, що будуть | | | | | |створюватись згідно | | | | | |із законом; | | | | | |- затвердження нової | | | | | |відомчої класифікації| | | | | |видатків та | | | | | |кредитування для | | | | | |місцевих бюджетів та | | | | | |типового кодифікатора| | | | | |нумерації типового | | | | | |переліку бюджетних | | | | | |програм; | | | | | |- затвердження | | | | | |структури коду | | | | | |програмної | | | | | |класифікації видатків| | | | | |та кредитування | | | | | |місцевих бюджетів; - | | | | | |удосконалення форм | | | | | |казначейського | | | | | |обслуговування; | | | | | |- внесення змін до | | | | | |програмного | | | | | |забезпечення в | | | | | |частині | | | | | |обслуговування | | | | | |місцевих бюджетів за | | | | | |ПЦМ; | | | | | |- матеріально- | | | | | |технічне оснащення | | | | | |місцевих фінансових | | | | | |органів та | | | | | |територіальних | | | | | |органів Державного | | | | | |казначейства України | | | | | |---------------------+-------------------+------------| | | |4.3. Складання та |Мінфін | 2013- | | | |виконання місцевих |МОН | 2014 роки | | | |бюджетів за ПЦМ: |МОЗ | | | | |- затвердження |Мінпраці | | | | |бюджетних програм |Мінсім'ямолодьспорт| | | | |відповідними |МКТ | | | | |місцевими радами; |Держказначейство | | | | |- формування |НДФІ | | | | |звітності про |Місцеві органи | | | | |виконання місцевих |виконавчої влади | | | | |бюджетів за кодами |ІБСЕД (за згодою) | | | | |програмної | | | | | |класифікації видатків| | | | | |та кредитування | | | | | |місцевих бюджетів; | | | | | |- доопрацювання та | | | | | |удосконалення | | | | | |програмного | | | | | |забезпечення в | | | | | |частині | | | | | |обслуговування | | | | | |місцевих бюджетів при| | | | | |запровадженні ПЦМ; | | | | | |- удосконалення | | | | | |нормативно-правової | | | | | |та методологічної | | | | | |бази з урахуванням | | | | | |результатів I-II | | | | | |етапів запровадження | | | | | |ПЦМ на рівні місцевих| | | | | |бюджетів | | | | | |---------------------+-------------------+------------| | | |4.4. Проведення |Мінфін | 2010- | | | |навчання |Держказначейство | 2014 роки | | | |представників |Місцеві органи | | | | |фінансових управлінь,|виконавчої влади | | | | |головних |ІБСЕД (за згодою) | | | | |розпорядників коштів | | | | | |місцевих бюджетів, | | | | | |розпорядників та | | | | | |одержувачів бюджетних| | | | | |коштів, працівників | | | | | |територіальних | | | | | |органів Державного | | | | | |казначейства України.| | | | | |Проведення публічних | | | | | |заходів | | | |---+----------------+---------------------+-------------------+------------| | 5 |Посилення |Внесення змін до |Мінфін | 2010 рік | | |інвестиційної |Бюджетного кодексу |Мінекономіки | | | |складової |України ( 2542-14 ) |Мінрегіонбуд | | | |місцевих |щодо: |Мінжитлокомунгосп | | | |бюджетів |- визначення |Місцеві органи | | | | |принципів та основних|виконавчої влади | | | | |засад надання | | | | | |субвенцій на | | | | | |виконання | | | | | |інвестиційних програм| | | | | |(проектів); | | | | | |- вдосконалення | | | | | |процедури здійснення | | | | | |запозичень до | | | | | |місцевих бюджетів; | | | | | |- розширення джерел | | | | | |надходжень бюджету | | | | | |розвитку місцевих | | | | | |бюджетів | | | |---+----------------+---------------------+-------------------+------------| | 6 |Підвищення |Внесення змін до |Мінфін | 2010 рік | | |ефективності |Бюджетного кодексу |ГоловКРУ | | | |управління |України ( 2542-14 ) |Держказначейство | | | |коштами місцевих|щодо удосконалення |Місцеві органи | | | |бюджетів та |процедур: |виконавчої влади | | | |посилення |- контролю за | | | | |контролю і |дотриманням | | | | |відповідальності|бюджетного | | | | |за дотримання |законодавства в | | | | |бюджетного |процесі складання та | | | | |законодавства |виконання місцевих | | | | | |бюджетів; | | | | | |- визначення | | | | | |фінансової та | | | | | |адміністративної | | | | | |відповідальності за | | | | | |порушення місцевими | | | | | |органами виконавчої | | | | | |влади вимог | | | | | |бюджетного | | | | | |законодавства; | | | | | |- здійснення | | | | | |фінансового контролю | | | | | |в бюджетних установах| | | |---+----------------+---------------------+-------------------+------------| | 7 |Забезпечення |7.1. Удосконалення |Держкомстат | Щорічно | | |прозорості |інформаційно- |Мінекономіки | | | |процесу |статистичної бази |Мінфін | | | |формування та |соціально-економічних|Місцеві органи | | | |виконання |показників розвитку |виконавчої влади | | | |місцевих |регіонів. | | | | |бюджетів |---------------------+-------------------+------------| | | |7.2. Запровадження |Мінфін | 2010 рік | | | |публічного |Місцеві органи | | | | |обговорення |виконавчої влади | | | | |показників місцевих | | | | | |бюджетів органами | | | | | |місцевого | | | | | |самоврядування | | | ----------------------------------------------------------------------------- { План заходів в редакції Наказу Міністерства фінансів N 789
( v0789201-10 ) від 30.07.2010 }вверх