Щодо проведення роз'яснювальної роботи
Державна фіскальна служба; Письмо от 11.01.2018968/7/99-99-12-03-01-17
Документ v0968872-18, текущая редакция — Принятие от 11.01.2018

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.01.2018  № 968/7/99-99-12-03-01-17


Головним управлінням ДФС
в областях, м. Києві,
Офісу великих платників
податків ДФС

Щодо проведення роз'яснювальної роботи

Державна фіскальна служба України звертає увагу, що протягом останніх двох місяців платники масово звертаються до ДФС із проханням пояснити причини виникнення показника ΣПеревищ в системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ).

Зважаючи на те, що органи ДФС виконують сервісні функції, звертаємо увагу на неприпустимість відповідей у роз'ясненні з посиланням на ДФС як адміністратора СЕА ПДВ.

Показник ΣПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

Основною причиною оскарження показника ΣПеревищ є допущені платниками методологічні помилки при заповненні та поданні податкової звітності з ПДВ.

Такі помилки підлягають виявленню та опрацюванню під час проведення камеральних перевірок.

Слід наголосити, що показник ΣПеревищ розраховується виключно на підставі даних податкової звітності з ПДВ та ЄРПН, а отже, підстави, які призвели до виникнення такого показника, підлягають аналізу у контролюючому органі за місцем податкового обліку.

З огляду на викладене зобов'язуємо під особисту відповідальність начальників ГУ ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС:

припинити переадресації платників до ДФС з приводу обрахунку показника ΣПеревищ та у першу чергу аналізувати причини його обрахунку за місцем обліку платника, а в разі встановлення технічних помилок звертатись до ДФС із запитом щодо виправлення помилок за формою згідно з додатком 1;

організувати проведення роз'яснювальної роботи з платниками в частині алгоритму обрахунку показника ΣПеревищ в СЕА з урахуванням змін, внесених до програмного забезпечення (додаток 2), а також забезпечити контроль за якістю проведення камеральних перевірок податкової звітності з податку на додану вартість.

В. о. Голови

М.В. ПроданДодаток 1

ФОРМА ЗАПИТУ
на виправлення помилок щодо обрахунку показника ΣПеревищ

грн.

ЄДРПОУ платника

Назва

Період Σперевищ (наприклад, перевищення/ 10.2017)

Сума

Сума податку, зазначена у рядках декларації за звітний період (1.1Б + 1.2Б + 4.1Б + 4.2Б + 6Б + 7Б + 8Б) та кол. 6 (1.1Б + 1.2Б + 4.1Б + 4.2Б + 6Б + 7Б + 8Б) уточнюючих розрахунків до відповідного періоду

Суми ПДВ за даними ПН / РК, складених у відповідному звітному періоді та зареєстрованими в ЄРПН

Примітка (вказати конкретні податкові накладні з датою виписки, номером, які не враховано при обрахунку показника "перевищ")

Шляхи виправлення помилки


Додаток 2

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо алгоритму розрахунку показника ΣПеревищ

Державна фіскальна служба України звертає увагу, що протягом останніх двох місяців платники масово звертаються до ДФС із проханням пояснити причини виникнення показника ΣПеревищ у системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ).

Функціонування СЕА ПДВ регламентовано статтею 200-1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Відповідно до п. 200-1.3 ст. 200-1 ПКУ складовою формули, що визначає суму податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі - реєстраційна сума) в ЄРПН, є показник ΣПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Зазначений показник визначається як різниця між:

сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно зі ст. 192 ПКУ, задекларованими платником у податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у ЄРПН.

Показник ΣПеревищ розраховується автоматично після прийняття звітності від платника податку, реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника.

Отже причинами виникнення показника ΣПеревищ є:

1. Нереєстрація в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування;

2. Порушення вимог ст. 187, п. 192.1 ст. 192 ПКУ при визначенні податкових зобов'язань з ПДВ;

3. Помилки платників при включенні до декларації з ПДВ розрахунків коригування на зменшення податкових зобов'язань з ПДВ, зареєстрованих із запізненням (виключення в періоді складання, а не реєстрації, та навпаки) (підлягає виявленню і коригуванню згідно запитів за формою (додаток № 1 до цього листа).

ΣПеревищ "Override209" - є сумою перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку, який згідно зі статтею 209 Кодексу до 01.01.2017 року застосовував спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, у поданих податкових деклараціях з позначкою "0121" / "0122" / "0123" / "130" за період з липня 2015 року по грудень 2016 року з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, в другій частині порядкового номера яких зазначений код "2" або "3", які були складені з 01.07.2015 по 31.12.2016 та зареєстровані в ЄРПН у період з 01.07.2015 по 15.01.2017.

Слід зазначити, що законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" статтю 200-1 ПКУ доповнено доповнити пунктом 200-1.9 такого змісту:

"Якщо у платника податку загальна сума податкових зобов'язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ), а сума, визначена пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього ПКУ (ΣНакл), є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної за звітні періоди виникнення такого перевищення, платник податку має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ΣПеревищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов'язань за періоди починаючи з 1 липня 2015 року (включаючи податкові зобов'язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов'язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника SПопРах незалежно від значення показника ΣНакл, визначеного відповідно до пункту 200-1.3 цієї статті.

Платник податку має право зареєструвати в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту, тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ)".

У зв'язку з цим ДФС доопрацьовано програмне забезпечення СЕА ПДВ в частині обрахунку показника ΣПеревищ, який обраховується за кожний звітний період окремо.вверх