Документ v0900282-11, текущая редакция — Редакция от 20.11.2012, основание - v0931282-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
13.12.2011 N 900

Про затвердження Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України
з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 57 ( v0057282-12 ) від 27.01.2012
N 111 ( v0111282-12 ) від 14.02.2012
N 116 ( v0116282-12 ) від 14.02.2012
N 142 ( v0142282-12 ) від 28.02.2012
N 148 ( v0148282-12 ) від 02.03.2012
N 201 ( v0201282-12 ) від 27.03.2012
N 242 ( v0242282-12 ) від 04.04.2012
N 270 ( v0270282-12 ) від 18.04.2012
N 330 ( v0330282-12 ) від 03.05.2012
N 476 ( v0476282-12 ) від 02.07.2012
N 519 ( v0519282-12 ) від 11.07.2012
N 522 ( v0522282-12 ) від 12.07.2012
N 573 ( v0573282-12 ) від 26.07.2012
N 669 ( v0669282-12 ) від 30.08.2012
N 676 ( v0676282-12 ) від 31.08.2012
N 744 ( v0744282-12 ) від 26.09.2012
N 756 ( v0756282-12 ) від 28.09.2012
N 903 ( v0903282-12 ) від 09.11.2012
N 931 ( v0931282-12 ) від 20.11.2012 }

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План діяльності Міністерства охорони здоров'я
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік
(далі - План), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України
забезпечити:
2.1. Здійснення підготовки проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності відповідно до вимог Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 );
2.2. Внесення у десятиденний термін з дня одержання
відповідного доручення змін до Плану у разі розробки проекту
регуляторного акта, який відсутній у цьому Плані;
2.3. Подання щокварталу до 1 числа місяця, що настає за
звітним періодом, до Департаменту правового забезпечення та
міжнародної діяльності інформації про хід виконання Плану.
3. Відділу стратегічного планування, моніторингу та аналізу
Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я
забезпечити оприлюднення Плану та змін до нього на веб-сайті
МОЗ України.
4. Департаменту правового забезпечення та міжнародної
діяльності:
4.1. Довести цей наказ до відома керівників структурних
підрозділів МОЗ України.
4.2. Забезпечити подання Плану до Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Моісеєнко Р.О.
В.о. Міністра Р.О.Моісеєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
13.12.2011 N 900

ПЛАН
діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки
проектів регуляторних актів на 2012 рік


{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 57 ( v0057282-12 ) від 27.01.2012, N 111
( v0111282-12 ) від 14.02.2012, N 116 ( v0116282-12 ) від
14.02.2012, N 142 ( v0142282-12 ) від 28.02.2012, N 148
( v0148282-12 ) від 02.03.2012, N 201 ( v0201282-12 ) від
27.03.2012, N 242 ( v0242282-12 ) від 04.04.2012, N 270
( v0270282-12 ) від 18.04.2012, N 330 ( v0330282-12 ) від
03.05.2012, N 476 ( v0476282-12 ) від 02.07.2012, N 519
( v0519282-12 ) від 11.07.2012, N 522 ( v0522282-12 ) від
12.07.2012, N 573 ( v0573282-12 ) від 26.07.2012, N 669
( v0669282-12 ) від 30.08.2012, N 676 ( v0676282-12 ) від
31.08.2012, N 744 ( v0744282-12 ) від 26.09.2012, N 756
( v0756282-12 ) від 28.09.2012, N 903 ( v0903282-12 ) від
09.11.2012, N 931 ( v0931282-12 ) від 20.11.2012 }
Директор Департаменту
правового забезпечення
та міжнародної діяльності В.В.Коблошвверх