Документ v0858555-08, текущая редакция — Принятие от 22.12.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2008 N 858

Мінагрополітики щодо реалізації положень
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України,
всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців
і підприємців та всеукраїнськими профспілками
і профспілковими об'єднаннями на 2008-2009 роки"

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 вересня 2008 р. N 1250-р ( 1250-2008-р ) "Про затвердження
плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди між
Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями
організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими
профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів Мінагрополітики щодо реалізації
положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України,
всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і
підприємців та всеукраїнськими профспілками і профспілковими
об'єднаннями на 2008-2009 роки ( n0002120-08 ), укладеної
15 квітня 2008 року, (далі - план заходів), що додається.
2. Голові Державного комітету ветеринарної медицини
(Іванов Г.Б.), голові Державного комітету рибного господарства
(Шведенко М.М.), керівникам структурних підрозділів міністерства,
Міністру аграрної політики Автономної Республіки Крим, начальникам
головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій
взяти до неухильного виконання вищезазначений план заходів.
3. Міністру аграрної політики Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь агропромислового розвитку
облдержадміністрацій щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що
настає за звітним періодом, подавати Мінагрополітики інформацію
про стан виконання плану заходів та пропозиції про шляхи вирішення
окремих питань, які виникають у процесі їх виконання.
4. Голові Державного комітету ветеринарної медицини, голові
Державного комітету рибного господарства, керівникам структурних
підрозділів міністерства щокварталу, до 10 числа місяця, що настає
за звітним періодом, надавати Управлінню організаційних структур і
соціально-трудових відносин (Ніколаєнко В.М.) інформацію щодо
критеріїв оцінок та стану виконання плану заходів за формою згідно
з додатком 1 та перелік проектів законів України, інших
нормативно-правових актів, що пройшли процедуру погодження із
соціальними партнерами згідно з додатком 2.
5. Управлінню організаційних структур і соціально-трудових
відносин:
5.1. Щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним
періодом, подавати зведену інформацію про стан виконання плану
заходів Міністерству праці та соціальної політики України.
5.2. Вжити заходів до приведення положень галузевих угод, які
укладає Мінагрополітики, і колективних договорів у відповідність з
Генеральною угодою ( n0002120-08 ).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Завалевську В.О.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
22.12.2008 N 858

ПЛАН ЗАХОДІВ
Мінагрополітики щодо реалізації положень
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України,
всеукраїнськими об'єднаннями організацій
роботодавців і підприємців та всеукраїнськими
профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки
( n0002120-08 )

------------------------------------------------------------------------------------- |Положення Генеральної | Зміст заходу | Зміст заходу | Виконавці | |угоди ( n0002120-08 ) |Кабінету Міністрів | Мінагрополітики | | | | України, строк | України, строк | | | | виконання | виконання | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Розділ I | | Сприяння розвитку вітчизняного виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості | |-----------------------------------------------------------------------------------| |1. У сфері виробництва| | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Сторони домовилися: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.1. Залучати |Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент | |представників |залучення |залучення |економіки та | |профспілок до |представників |представників |управління державною| |проведення перевірки |профспілок до |профспілок до |власністю, Державний| |виконання умов |проведення |проведення |комітет ветеринарної| |договорів |перевірки виконання|перевірки виконання|медицини, Державний | |купівлі-продажу |умов договорів |умов договорів |комітет рибного | |державного майна, |купівлі-продажу |купівлі-продажу |господарства | |укладених у процесі |державного майна, |державного майна, | | |приватизації, в |укладених у процесі|укладених у процесі| | |частині надання |приватизації, в |приватизації, в | | |соціальних гарантій |частині надання |частині надання | | |для працівників, у |соціальних гарантій|соціальних гарантій| | |разі порушення таких |для працівників, у |для працівників, у | | |умов до вжиття |разі порушення |разі порушення | | |визначених |таких умов до |таких умов до | | |законодавством заходів|вжиття визначених |вжиття визначених | | | |законодавством |законодавством | | | |заходів |заходів | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.2. Сприяти: |Забезпечити |Взяти участь в |Департамент | | |супроводження у |опрацюванні |фінансів, Управління| |прийняттю Податкового |Верховній Раді |Податкового кодексу|бухгалтерського | |кодексу України, в |України Податкового|України, в якому |обліку, звітності та| |якому передбачити, |кодексу України, в |передбачається, |ревізійної роботи | |зокрема, спрощену |якому |зокрема, | | |систему оподаткування,|передбачається, |застосування | | |обліку та звітності |зокрема, |спрощеної системи | | |суб'єктів малого |застосування |оподаткування, | | |підприємництва; |спрощеної системи |обліку та звітності| | | |оподаткування, |суб'єктів малого | | | |обліку та звітності|підприємництва | | | |суб'єктів малого | | | | |підприємництва | | | | | | | | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року | | | | | | | |прийняттю і |Сприяти прийняттю і|Взяти участь у |Управління | |вдосконаленню законів |вдосконаленню |вдосконаленні |організаційних | |України щодо: прав |законів України: |законів України: |структур і | |профспілок і | | |соціально-трудових | |організацій |щодо прав |щодо прав |відносин | |роботодавців; |профспілок і |профспілок і | | | |організацій |організацій | | | |роботодавців |роботодавців | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | | | | | | |акціонерних товариств,|"Про акціонерні |"Про акціонерні |Департамент | |у тому числі в частині|товариства" |товариства" |економіки та | |застосування |( 514-17 ), |( 514-17 ), |управління державною| |спеціального права |зокрема в частині |зокрема в частині |власністю, Державний| |держави - "золота |застосування |застосування |комітет ветеринарної| |акція" |спеціального права |спеціального права |медицини, Державний | | |держави - "золота |держави - "золота |комітет рибного | | |акція" |акція" |господарства | | | | | | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.3. Сприяти протягом |Сприяти |Сприяти |Управління | |дії Угоди |запровадженню |запровадженню |організаційних | |( n0002120-08 ) |суб'єктами |суб'єктами |структур і | |запровадженню |господарювання |господарювання |соціально-трудових | |суб'єктами |міжнародного |міжнародного |відносин, Сектор | |господарювання |стандарту |стандарту |охорони праці, | |міжнародного стандарту|"Соціальна |"Соціальна |пожежної безпеки та | |"Соціальна |відповідальність |відповідальність |безпеки дорожнього | |відповідальність 8000"|8000" |8000" |руху, Державний | |( n0015697-07 ) |( n0015697-07 ) |( n0015697-07 ) |комітет ветеринарної| | | | |медицини, Державний | | |Протягом |Протягом |комітет рибного | | |2008-2009 років |2008-2009 років |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.4. Сприяти протягом |Сприяти приєднанню |Сприяти приєднанню |Управління | |дії Угоди |суб'єктів |суб'єктів |організаційних | |( n0002120-08 ) |господарювання до |господарювання до |структур і | |приєднанню суб'єктів |Глобального |Глобального |соціально-трудових | |господарювання до |договору ООН |договору ООН |відносин, | |Глобального договору | | |Департамент | |ООН |Протягом |Протягом |інженерно-технічного| | |2008-2009 років |2008-2009 років |забезпечення, | | | | |Департамент ринків | | | | |рослинництва, | | | | |Департамент харчової| | | | |промисловості, | | | | |Департамент правової| | | | |та законопроектної | | | | |роботи, Департамент | | | | |зовнішньо- | | | | |економічного | | | | |співробітництва, | | | | |Державний комітет | | | | |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства, | | | | |Міністерство | | | | |аграрної політики | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.5. Один раз на | | | | |півріччя розглядати | | | | |разом з науковцями | | | | |питання щодо адаптації| | | | |та запобігання | | | | |можливим негативним | | | | |соціально-економічним | | | | |наслідкам вступу | | | | |України до СОТ: | | | | | | | | | |у цілому в державі - |Підготувати |Взяти участь у |Департамент | |на засіданні |матеріали для |підготовці |зовнішньо- | |Національної |розгляду на |матеріалів для |економічного | |тристоронньої |засіданні |розгляду на |співробітництва, | |соціально-економічної |Національної |засіданні |Департамент харчової| |ради; |тристоронньої |Національної |промисловості, | | |соціально- |тристоронньої |Департамент розвитку| | |економічної |соціально- |аграрного ринку | | |ради питання про |економічної | | | |адаптацію та |ради питання про | | | |запобігання |адаптацію та | | | |можливим негативним|запобігання | | | |соціально- |можливим негативним| | | |економічним |соціально- | | | |наслідкам вступу |економічним | | | |України до СОТ |наслідкам вступу | | | | |України до СОТ | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | | | | | | |у галузях економіки - |Розглянути на |Розглянути на |Департамент | |на засіданні |засіданнях колегій |засіданні колегії |зовнішньо- | |галузевого |центральних та |Мінагрополітики |економічного | |тристороннього органу |місцевих органів |питання стосовно |співробітництва, | |соціального діалогу; |виконавчої влади, |адаптації та |Департамент харчової| | |ініціювати розгляд |запобігання |промисловості, | |у регіонах - на |органами місцевого |негативним |Департамент розвитку| |засіданні |самоврядування |соціально- |аграрного ринку | |територіального |питання стосовно |економічним | | |тристороннього органу |адаптації та |наслідкам вступу | | |соціального діалогу |запобігання |України до СОТ | | |(один раз на рік) |негативним | | | | |соціально- | | | | |економічним | | | | |наслідкам вступу | | | | |України до СОТ | | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.6. Рекомендувати |Рекомендувати |Взяти участь у |Департамент | |співголовам |співголовам |розгляді питання |зовнішньо- | |Національної |Національної |щодо утворення при |економічного | |тристоронньої |тристоронньої |Національній |співробітництва | |соціально-економічної |соціально- |тристоронній | | |ради розглянути |економічної |соціально- | | |питання щодо утворення|ради розглянути |економічній | | |при зазначеній Раді |питання щодо |раді постійно | | |постійно діючої |утворення при |діючої комісії з | | |комісії з розгляду |зазначеній Раді |розгляду питань | | |питань адаптації та |постійно діючої |адаптації та | | |запобігання можливим |комісії з розгляду |запобігання | | |негативним |питань адаптації та|можливим негативним| | |соціально-економічним |запобігання |соціально- | | |наслідкам вступу |можливим негативним|економічним | | |України до СОТ |соціально- |наслідкам вступу | | | |економічним |України до СОТ | | | |наслідкам вступу | | | | |України до СОТ | | | | | | | | | |III квартал |III квартал | | | |2008 року |2008 року | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.7. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Департамент | |керівникам підприємств|керівникам |керівникам |економіки та | |проводити за рахунок |акціонерних |акціонерних |управління державною| |коштів акціонерних |товариств проводити|товариств проводити|власністю, | |товариств навчання у |навчання у |навчання у |Управління | |спеціальних закладах |спеціальних |спеціальних |організаційних | |представників |закладах |закладах |структур і | |профспілок, які беруть|представників |представників |соціально-трудових | |участь у роботі |профспілок, які |профспілок, які |відносин, Державний | |спостережних рад |беруть участь у |беруть участь у |комітет ветеринарної| |зазначених товариств |роботі наглядової |роботі наглядової |медицини, Державний | | |ради, за рахунок |ради, за рахунок |комітет рибного | | |коштів акціонерних |коштів акціонерних |господарства, | | |товариств |товариств |Міністерство | | | | |аграрної політики | | |Постійно |Постійно |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Сторона власників | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.8. Забезпечити | | | | |участь | | | | |представників | | | | |первинної | | | | |профспілкової | | | | |організації, а у разі | | | | |її відсутності - | | | | |вільно обраних | | | | |працівниками | | | | |представників, | | | | |уповноважених | | | | |представляти їх | | | | |інтереси у стосунках з| | | | |роботодавцями, щодо: | | | | | | | | | |внесення змін та |Рекомендувати |Рекомендувати |Департамент правової| |доповнень до статутів |керівникам |керівникам |та законопроектної | |у частині захисту |підприємств під час|підприємств під час|роботи, Департамент | |соціально-економічних |внесення змін і |внесення змін і |економіки та | |та трудових прав |доповнень до |доповнень до |управління державною| |працівників; |статутів у частині |статутів у частині |власністю, | | |захисту соціально- |захисту соціально- |Управління | | |економічних |економічних |організаційних | | |та трудових прав |та трудових прав |структур і | | |працівників |працівників |соціально-трудових | | |забезпечити участь |забезпечити участь |відносин, Державний | | |представників |представників |комітет ветеринарної| | |первинної |первинної |медицини, Державний | | |профспілкової |профспілкової |комітет рибного | | |організації, а у |організації, а у |господарства, | | |разі її відсутності|разі її відсутності|Міністерство | | |- вільно обраних |- вільно обраних |аграрної політики | | |працівниками |працівниками |Автономної | | |представників, |представників, |Республіки Крим, | | |уповноважених |уповноважених |головні управління | | |представляти їх |представляти їх |агропромислового | | |інтереси у |інтереси у |розвитку обласних | | |відносинах з |відносинах з |державних | | |роботодавцями |роботодавцями |адміністрацій | | | | | | | |Постійно |Постійно | | | | | | | |розроблення внутрішніх|Рекомендувати |Рекомендувати |Департамент правової| |документів підприємств|керівникам |керівникам |та законопроектної | |(правила трудового |підприємств під час|підприємств під час|роботи, Управління | |розпорядку, програми |розроблення |розроблення |організаційних | |розвитку персоналу |внутрішніх |внутрішніх |структур і | |тощо), а також |документів |документів |соціально-трудових | |внесення до них змін |підприємств |підприємств |відносин, Державний | |відповідно до |(правила трудового |(правила трудового |комітет ветеринарної| |законодавства |розпорядку, |розпорядку, |медицини, Державний | | |програми розвитку |програми розвитку |комітет рибного | | |персоналу тощо), а |персоналу тощо), а |господарства, | | |також внесення до |також внесення до |Міністерство | | |них змін відповідно|них змін відповідно|аграрної політики | | |до законодавства, |до законодавства, |Автономної | | |передбачати участь |передбачати участь |Республіки Крим, | | |представників |представників |головні управління | | |первинної |первинної |агропромислового | | |профспілкової |профспілкової |розвитку | | |організації, а у |організації, а у |облдержадміністрацій| | |разі її |разі її | | | |відсутності- |відсутності- | | | |вільно обраних |вільно обраних | | | |працівниками |працівниками | | | |представників, |представників, | | | |уповноважених |уповноважених | | | |представляти їх |представляти їх | | | |інтереси у |інтереси у | | | |відносинах з |відносинах з | | | |роботодавцями |роботодавцями | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.9. Включати в |Забезпечити |Забезпечити |Департамент економі-| |установленому |включення в |включення в |ки та управління | |законодавством |установленому |установленому |державною власністю,| |порядку представників |законодавством |законодавством |Державний комітет | |профспілок до складу: |порядку |порядку |ветеринарної | | |представників |представників |медицини, Державний | | |профспілок до |профспілок до |комітет рибного | | |складу: |складу: |господарства, Міні- | | | | |стерство аграрної | |комісій з при- |комісій з при- |комісій з |політики Автономної | |ватизації, рест- |ватизації, рест- |приватизації, |Республіки Крим, | |руктуризації, |руктуризації, |реструктуризації, |головні управління | |реорганізації |реорганізації |реорганізації та |агропромислового | |та ліквідації |та ліквідації |ліквідації |розвитку | |суб'єктів |суб'єктів |суб'єктів |облдержадміністрацій| |господарювання; |господарювання |господарювання | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | | | | | | |комісій з передачі |комісій з передачі |комісій з передачі |Департамент | |об'єктів права |об'єктів державної |об'єктів державної |економіки та | |державної власності у |власності у |власності у |управління державною| |комунальну власність |комунальну |комунальну |власністю, Державний| | |власність |власність |комітет ветеринарної| | | | |медицини, Державний | | |Постійно |Постійно |комітет рибного | | | | |господарства, | | | | |Міністерство | | | | |аграрної політики | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.10. Створити умови |забезпечити |забезпечити |Департамент | |для участі |створення умов для |створення умов для |економіки та | |представників |участі |участі |управління державною| |профспілкових |представників |представників |власністю, Державний| |організацій |профспілкових |профспілкових |комітет ветеринарної| |відповідного рівня у |організацій |організацій |медицини, Державний | |роботі наглядових рад |відповідного рівня |відповідного рівня |комітет рибного | |господарських |у роботі наглядових|у роботі наглядових|господарства, | |товариств з правом |рад господарських |рад господарських |Міністерство | |дорадчого голосу |товариств з правом |товариств з правом |аграрної політики | | |дорадчого голосу |дорадчого голосу |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | |Постійно |Постійно |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.11. Вносити протягом|Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент правової| |дії Угоди |внесення змін до |внесення змін до |та законопроектної | |( n0002120-08 ) |статутів та |статутів та |роботи, Державний | |зміни до |внутрішніх |внутрішніх |комітет ветеринарної| |статутів та внутрішніх|документів |документів |медицини, Державний | |документів підприємств|підприємств у |підприємств у |комітет рибного | |щодо повноважень |частині повноважень|частині повноважень|господарства, | |профспілок |профспілок |профспілок |Міністерство | |представляти інтереси |представляти |представляти |аграрної політики | |працівників в органах |інтереси |інтереси |Автономної | |управління |працівників в |працівників в |Республіки Крим, | |підприємством |органах управління |органах управління |головні управління | |відповідно до |підприємством |підприємством |агропромислового | |законодавства |відповідно до |відповідно до |розвитку | | |законодавства |законодавства |облдержадміністрацій| | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.12. Розглядати на |Підготувати |Взяти участь у |Департамент | |засіданні Національної|матеріали для |підготовці |економіки та | |тристоронньої |розгляду на |матеріалів для |управління державною| |соціально-економічної |засіданні |розгляду на |власністю | |ради питання щодо |Національної |засіданні | | |здійснення Сторонами |тристоронньої |Національної | | |цієї ради спільних |соціально- |тристоронньої | | |заходів із детінізації|економічної |соціально- | | |економіки з подальшим |ради питання про |економічної | | |інформуванням Сторін |заходи з |ради питання про | | |про їх реалізацію |детінізації |заходи з | | | |економіки з |детінізації | | | |подальшим |економіки з | | | |інформуванням |подальшим | | | |Сторін про їх |інформуванням | | | |здійснення |Сторін про їх | | | | |здійснення | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.13. Не допускати |Забезпечити |Забезпечити |Департамент | |відчуження державного |недопущення |недопущення |економіки та | |майна неконкурентними |відчуження |відчуження |управління державною| |способами, якщо інше |державного майна |державного майна |власністю, Державний| |не передбачено |неконкурентними |неконкурентними |комітет ветеринарної| |законодавством |способами, якщо |способами, якщо |медицини, Державний | | |інше не передбачено|інше не передбачено|комітет рибного | | |законодавством |законодавством |господарства | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.14. Забезпечити |Розробити план |Взяти участь у |Департамент | |захист інтересів |заходів щодо |розробці плану |економіки та | |вітчизняних |захисту інтересів |заходів щодо |управління державною| |товаровиробників на |вітчизняних |захисту інтересів |власністю, | |зовнішньому ринку |товаровиробників на|вітчизняних |Департамент | | |зовнішньому ринку |товаровиробників на|зовнішньо- | | | |зовнішньому ринку |економічного | | | | |співробітництва, | | |Протягом другого |Протягом другого |Департамент розвитку| | |півріччя 2008 року |півріччя 2008 року |аграрного ринку, | | | | |Департамент харчової| | | | |промисловості, | | | | |Державний комітет | | | | |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.15. Здійснювати за |Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент | |участю Сторони |здійснення заходів |здійснення заходів |економіки та | |профспілок та |щодо захисту |щодо захисту |управління державною| |всеукраїнських |внутрішнього ринку |внутрішнього ринку |власністю, | |об'єднань організацій |та вітчизняних |та вітчизняних |Департамент | |роботодавців і |товаровиробників |товаровиробників |зовнішньо- | |підприємців, які є |відповідно до вимог|відповідно до вимог|економічного | |суб'єктами Угоди |СОТ |СОТ |співробітництва, | |( n0002120-08 ), | | |Департамент розвитку| |заходи щодо захисту |Постійно |Постійно |аграрного ринку, | |внутрішнього ринку та | | |Департамент харчової| |вітчизняних | | |промисловості, | |товаровиробників | | |Державний комітет | |відповідно до вимог | | |ветеринарної | |СОТ | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.16. Забезпечувати | | | | |підвищення | | | | |конкурентоспроможності| | | | |української економіки | | | | |шляхом створення | | | | |інституціонального | | | | |середовища для | | | | |запровадження | | | | |інвестиційно- | | | | |інноваційної моделі її| | | | |розвитку, зокрема: | | | | | | | | | |концентрації ресурсів |Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент аграрної| |для розвитку провідних|концентрацію |концентрацію |освіти, науки та | |напрямів |ресурсів для |ресурсів для |дорадництва, | |науково-технічного та |розвитку провідних |розвитку провідних |Департамент | |інноваційного |напрямів |напрямів |економіки та | |виробництва вищих |науково-технічного |науково-технічного |управління державною| |технологічних укладів |та інноваційного |та інноваційного |власністю, Державний| |у результаті виконання|виробництва вищих |виробництва вищих |комітет ветеринарної| |відповідних державних |технологічних |технологічних |медицини, Державний | |програм; |укладів шляхом |укладів шляхом |комітет рибного | | |виконання |виконання |господарства | | |відповідних |відповідних | | | |державних програм |державних програм | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | | | | | | |стимулювання попиту на|Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент аграрної| |інноваційну продукцію;|стимулювання попиту|стимулювання попиту|освіти, науки та | | |на інноваційну |на інноваційну |дорадництва, | | |продукцію |продукцію |Департамент | | | | |економіки та | | |Постійно |Постійно |управління державною| | | | |власністю, Державний| | | | |комітет ветеринарної| | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | | | | | | |впровадження механізму|Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент аграрної| |державного регулювання|впровадження |впровадження |освіти, науки та | |у сфері трансферу |механізму |механізму |дорадництва, | |технологій, що |державного |державного |Департамент | |сприятиме стимулюванню|регулювання у сфері|регулювання у сфері|економіки та | |використання прав на |трансферу |трансферу |управління державною| |об'єкти |технологій, що |технологій, що |власністю, Державний| |інтелектуальної |сприятиме |сприятиме |комітет ветеринарної| |власності, |стимулюванню |стимулюванню |медицини, Державний | |впровадженню новітніх |використання прав |використання прав |комітет рибного | |вітчизняних технологій|на об'єкти |на об'єкти |господарства | |в управління та |інтелектуальної |інтелектуальної | | |виробництво |власності, |власності, | | |конкурентоспроможних |впровадженню |впровадженню | | |товарів; |новітніх |новітніх | | | |вітчизняних |вітчизняних | | | |технологій в |технологій в | | | |управління та |управління та | | | |виробництво |виробництво | | | |конкурентоспромож- |конкурентоспромож- | | | |них товарів |них товарів | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | | | | | | |стимулювання імпорту |Забезпечити |Забезпечити |Департамент | |високотехнологічного |стимулювання |стимулювання |інженерно-технічного| |обладнання, яке не |імпорту |імпорту |забезпечення, | |виробляється в |високотехнологічно-|високотехнологічно-|Департамент | |Україні; |го обладнання, яке |го обладнання, яке |фінансів, | | |не виробляється в |не виробляється в |Департамент харчової| | |Україні |Україні |промисловості, | | | | |Державний комітет | | |Постійно |Постійно |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | | | | | | |розвитку лізингу, в |Сприяти розвитку |Сприяти розвитку |Департамент | |тому числі фінансового|лізингу, в тому |лізингу, в тому |інженерно-технічного| | |числі фінансового |числі фінансового |забезпечення, | | | | |Департамент | | |Постійно |Постійно |фінансів, Державний | | | | |комітет ветеринарної| | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.17. Створювати умови|Забезпечити |Забезпечити |Департамент | |для підвищення |створення умов для |створення умов для |економіки та | |ефективності |підвищення |підвищення |управління державною| |сільськогосподарського|ефективності |ефективності |власністю, | |виробництва та |сільськогосподарсь-|сільськогосподарсь-|Департамент розвитку| |вдосконалення |кого виробництва та|кого виробництва та|аграрного ринку, | |інфраструктури |вдосконалення |вдосконалення |Департамент | |аграрного ринку |інфраструктури |інфраструктури |фінансів, | | |аграрного ринку |аграрного ринку |Департамент | | | | |зовнішньо- | | |Протягом |Протягом |економічного | | |2008-2009 років |2008-2009 років |співробітництва, | | | | |Департамент | | | | |інженерно-технічного| | | | |забезпечення, | | | | |Департамент ринків | | | | |рослинництва, | | | | |Департамент ринків | | | | |тваринництва з | | | | |Головною державною | | | | |племінною | | | | |інспекцією, | | | | |Департамент розвитку| | | | |сільських територій,| | | | |Відділ розвитку | | | | |садівництва, | | | | |виноградарства та | | | | |виноробства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.18. Проводити роботу|Проводити аналіз |Проводити аналіз |Департамент з | |з виявлення дій або |скарг і звернень |скарг і звернень |контролю апарату та | |бездіяльності |від суб'єктів |від суб'єктів |роботи з персоналом,| |посадових осіб, які |господарювання на |господарювання на |Відділ у зв'язках з | |спричинили перешкоди у|дії або |дії або |Верховною Радою | |діяльності суб'єктів |бездіяльності |бездіяльності |України і | |господарювання та |посадових осіб, які|посадових осіб, які|координації | |призвели до погіршення|створили перешкоди |створили перешкоди |законотворчої | |умов їх |для провадження |для провадження |роботи, Департамент | |функціонування. У разі|ними господарської |ними господарської |правової та | |виявлення таких фактів|діяльності. |діяльності. |законопроектної | |вживати заходів до їх | | |роботи, Державний | |усунення в порядку, |У разі |У разі |комітет ветеринарної| |передбаченому |виявлення таких |виявлення таких |медицини, Державний | |законодавством |фактів вживати |фактів вживати |комітет рибного | | |заходів до їх |заходів до їх |господарства | | |усунення в порядку,|усунення в порядку,| | | |передбаченому |передбаченому | | | |законодавством |законодавством | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.19. Подавати |Забезпечити подання|Забезпечити подання|Департамент фінансів| |пропозиції щодо |пропозицій щодо |пропозицій щодо | | |внесення змін до |внесення змін до |внесення змін до | | |законів з питань |законів з питань |законів з питань | | |оподаткування після |оподаткування після|оподаткування після| | |проведення |проведення |проведення | | |консультацій із |консультацій з |консультацій з | | |Стороною профспілок та|всеукраїнськими |всеукраїнськими | | |всеукраїнськими |об'єднаннями |об'єднаннями | | |об'єднаннями |організацій |організацій | | |організацій |роботодавців і |роботодавців і | | |роботодавців і |підприємців, які є |підприємців, які є | | |підприємців, які є |суб'єктами |суб'єктами | | |суб'єктами Угоди |Генеральної угоди |Генеральної угоди | | |( n0002120-08 ) |( n0002120-08 ), |( n0002120-08 ), | | | |Стороною профспілок|Стороною профспілок| | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.20. Залучати |Рекомендувати |Рекомендувати | | |представників |керівникам |керівникам | | |первинної |підприємств |підприємств | | |профспілкової |залучати |залучати | | |організації, а у разі |представників |представників | | |її відсутності - |первинної |первинної | | |вільно обраних |профспілкової |профспілкової | | |працівниками |організації, а у |організації, а у | | |представників, |разі її відсутності|разі її відсутності| | |уповноважених |- вільно обраних |- вільно обраних | | |представляти їх |працівниками |працівниками | | |інтереси у стосунках з|представників, |представників, | | |роботодавцями: |уповноважених |уповноважених | | | |представляти їх |представляти їх | | | |інтереси у |інтереси у | | | |відносинах з |відносинах з | | | |роботодавцями, до: |роботодавцями, до: | | | | | | | |до розроблення |розроблення |розроблення |Департамент | |фінансових планів у |фінансових планів у|фінансових планів у|фінансів, Державний | |частині |частині соціально- |частині соціально- |комітет ветеринарної| |соціально-економічного|економічного |економічного |медицини, Державний | |розвитку державних |розвитку |розвитку |комітет рибного | |підприємств, інших |державних |державних |господарства, | |суб'єктів |підприємств, інших |підприємств, інших |Міністерство | |господарювання, у |суб'єктів |суб'єктів |аграрної політики | |статутному фонді яких |господарювання, у |господарювання, у |Автономної | |більш як 50 відсотків |статутному фонді |статутному фонді |Республіки Крим, | |акцій (часток, паїв) |яких державна |яких державна |головні управління | |належить державі, їх |частка перевищує 50|частка перевищує 50|агропромислового | |дочірніх підприємств; |відсотків акцій |відсотків акцій |розвитку | | |(часток, паїв), їх |(часток, паїв), їх |облдержадміністрацій| | |дочірніх |дочірніх | | | |підприємств; |підприємств; | | | | | | | |до підготовки |підготовки |підготовки |Департамент | |пропозицій правлінню |пропозицій |пропозицій |економіки та | |та/або наглядовій раді|правлінню та/або |правлінню та/або |управління державною| |господарських |наглядовій раді |наглядовій раді |власністю, Державний| |товариств стосовно |господарських |господарських |комітет ветеринарної| |розподілу прибутку, що|товариств стосовно |товариств стосовно |медицини, Державний | |залишається у |розподілу прибутку,|розподілу прибутку,|комітет рибного | |розпорядженні |що залишається у |що залишається у |господарства, | |державних підприємств,|розпорядженні |розпорядженні |Міністерство | |інших суб'єктів |державних |державних |аграрної політики | |господарювання, у |підприємств, інших |підприємств, інших |Автономної | |статутному фонді яких |суб'єктів |суб'єктів |Республіки Крим, | |понад 50 відсотків |господарювання, у |господарювання, у |головні управління | |акцій (часток, паїв) |статутному фонді |статутному фонді |агропромислового | |належить державі, їх |яких державна |яких державна |розвитку | |дочірніх підприємств, |частка перевищує 50|частка перевищує 50|облдержадміністрацій| |на |відсотків акцій |відсотків акцій | | |соціально-економічний |(часток, паїв), їх |(часток, паїв), їх | | |розвиток у порядку, |дочірніх |дочірніх | | |визначеному законами |підприємств на |підприємств на | | |та колективним |соціально- |соціально- | | |договором |економічний |економічний | | | |розвиток у |розвиток у | | | |порядку, |порядку, | | | |визначеному законом|визначеному законом| | | |та колективним |та колективним | | | |договором |договором | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.21. Протягом |Проаналізувати |Проаналізувати |Департамент розвитку| |2008 року разом із |ефективність |ефективність |аграрного ринку, | |всеукраїнськими |тарифних і |тарифних і |Департамент харчової| |об'єднаннями |нетарифних способів|нетарифних способів|промисловості, | |організацій |запобігання |запобігання |Державний комітет | |роботодавців і |недобросовісній |недобросовісній |ветеринарної | |підприємців, які є |конкуренції з боку |конкуренції з боку |медицини, Державний | |суб'єктами Угоди |суб'єктів, що |суб'єктів, що |комітет рибного | |( n0002120-08 ), |реалізують товари |реалізують товари |господарства | |проаналізувати |іноземного |іноземного | | |ефективність тарифних |виробництва на |виробництва на | | |і нетарифних |українському ринку,|українському ринку,| | |регуляторів |та розробити і |та розробити і | | |запобігання |затвердити план |затвердити план | | |недобросовісній |відповідних заходів|відповідних заходів| | |конкуренції з боку | | | | |суб'єктів, що |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року | | |реалізують товари | | | | |іноземного виробництва| | | | |на українському ринку,| | | | |та розробити і | | | | |затвердити відповідні | | | | |заходи | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.22. Надавати |Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент | |безоплатно на запит |надання безоплатно |надання безоплатно |економіки та | |профспілкових |на запит |на запит |управління державною| |організацій, їх |профспілкових |профспілкових |власністю, Державний| |об'єднань інформацію |організацій, їх |організацій, їх |комітет ветеринарної| |про виконання взятих |об'єднань |об'єднань |медицини, Державний | |суб'єктами |інформації про |інформації про |комітет рибного | |господарської |виконання взятих |виконання взятих |господарства | |діяльності зобов'язань|суб'єктами |суб'єктами | | |за договорами |господарської |господарської | | |купівлі-продажу |діяльності |діяльності | | |об'єктів приватизації |зобов'язань за |зобов'язань за | | |(фіксованими умовами |договорами |договорами | | |конкурсів), зокрема, |купівлі-продажу |купівлі-продажу | | |стосовно забезпечення |об'єктів |об'єктів | | |зайнятості, оплати |приватизації |приватизації | | |праці та інших питань |(фіксованими |(фіксованими | | |соціально-трудових |умовами конкурсів),|умовами конкурсів),| | |відносин |зокрема, стосовно |зокрема, стосовно | | | |забезпечення |забезпечення | | | |зайнятості, оплати |зайнятості, оплати | | | |праці та інших |праці та інших | | | |питань |питань | | | |соціально-трудових |соціально-трудових | | | |відносин |відносин | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Кабінет Міністрів | | | | |України | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.23. Здійснювати |Забезпечувати |Забезпечувати |Управління | |законопроектну роботу,|проведення |проведення |бухгалтерського | |спрямовану на |законопроектної |законопроектної |обліку, звітності та| |вдосконалення |роботи, спрямованої|роботи, спрямованої|ревізійної роботи, | |державної |на реалізацію |на реалізацію |Державний комітет | |амортизаційної |державної |державної |ветеринарної | |політики та |амортизаційної |амортизаційної |медицини, Державний | |стимулювання |політики та |політики та |комітет рибного | |використання |стимулювання |стимулювання |господарства | |амортизаційних |використання |використання | | |нарахувань як |амортизаційних |амортизаційних | | |найважливішого |нарахувань як |нарахувань як | | |внутрішнього джерела |найважливішого |найважливішого | | |інвестиційно- |внутрішнього |внутрішнього | | |інноваційного розвитку|джерела |джерела | | |підприємств, |інвестиційно- |інвестиційно- | | |підвищення їх |інноваційного |інноваційного | | |конкурентоспроможності|розвитку |розвитку | | | |підприємств, |підприємств, | | | |підвищення їх |підвищення їх | | | |конкурентоспромож- |конкурентоспромож- | | | |ності |ності | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.24. Інформувати |Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент | |щокварталу Сторону |інформування |інформування |економіки та | |профспілок та |всеукраїнських |Профспілки |управління державною| |всеукраїнські |об'єднань |працівників АПК |власністю, | |об'єднання організацій|організацій |України про |Департамент розвитку| |роботодавців і |роботодавців і |результати |сільських територій,| |підприємців, які є |підприємців, які є |здійснення |Державний комітет | |суб'єктами Угоди |суб'єктами |моніторингу |ветеринарної | |( n0002120-08 ), про |Генеральної угоди |створення нових |медицини, Державний | |результати здійснення |( n0002120-08 ), |робочих місць і |комітет рибного | |моніторингу створення |Сторони профспілок |вивільнення |господарства, | |нових робочих місць та|про результати |працівників у |Міністерство | |вивільнення |здійснення |результаті |аграрної політики | |працівників у |моніторингу |виконання планів |Автономної | |результаті виконання |створення нових |реструктуризації |Республіки Крим, | |планів |робочих місць і | |головні управління | |реструктуризації |вивільнення | |агропромислового | | |працівників у | |розвитку | | |результаті | |облдержадміністрацій| | |виконання планів | | | | |реструктуризації | | | | | | | | | |Щокварталу |Щокварталу | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.25. Забезпечувати |Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент | |здійснення заходів |здійснення заходів |здійснення заходів |економіки та | |щодо відновлення |щодо відновлення |щодо відновлення |управління державною| |платоспроможності |платоспроможності |платоспроможності |власністю, Державний| |державних підприємств |державних |державних |комітет ветеринарної| |та акціонерних |підприємств та |підприємств та |медицини, Державний | |товариств з часткою |акціонерних |акціонерних |комітет рибного | |державної власності у |товариств, у |товариств, у |господарства | |їх статутних фондах 50|статутному фонді |статутному фонді | | |і більше відсотків. |яких державна |яких державна | | |При цьому залучати |частка перевищує 50|частка перевищує 50| | |представників |відсотків, та |відсотків | | |первинної |подання за | | | |профспілкової |підсумками кожного | | | |організації, а у разі |півріччя | | | |її відсутності - |всеукраїнським | | | |вільно обраних |об'єднанням | | | |працівниками |організацій | | | |представників, |роботодавців і | | | |уповноважених |підприємців, які є | | | |представляти їх |суб'єктами | | | |інтереси у стосунках з|Генеральної угоди | | | |роботодавцями, до |( n0002120-08 ), | | | |погодження планів |Стороні профспілок | | | |санації збиткових |інформації про | | | |підприємств згідно із |результати роботи | | | |законодавством. | | | | | |Постійно |Постійно | | | | | | | |За підсумками кожного |Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент | |півріччя подавати |залучення |залучення |економіки та | |інформацію з цього |представників |представників |управління державною| |питання Стороні |первинних |первинних |власністю, Державний| |профспілок та |профспілкових |профспілкових |комітет ветеринарної| |всеукраїнським |організацій, а у |організацій, а у |медицини, Державний | |об'єднанням |разі їх відсутності|разі їх відсутності|комітет рибного | |організацій |- вільно обраних |- вільно обраних |господарства | |роботодавців і |працівниками |працівниками | | |підприємців, які є |представників, |представників, | | |суб'єктами Угоди |уповноважених |уповноважених | | |( n0002120-08 ) |представляти їх |представляти їх | | | |інтереси у |інтереси у | | | |відносинах з |відносинах з | | | |роботодавцями, до |роботодавцями, до | | | |погодження планів |погодження планів | | | |санації збиткових |санації збиткових | | | |підприємств згідно |підприємств згідно | | | |із законодавством |із законодавством | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.26. Забезпечувати |Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент | |погашення |погашення |погашення |фінансів, Державний | |розпорядниками |розпорядниками |розпорядниками |комітет ветеринарної| |бюджетних коштів |бюджетних коштів |бюджетних коштів |медицини, Державний | |заборгованості за |заборгованості за |заборгованості за |комітет рибного | |виконане державне |виконане державне |виконане державне |господарства | |замовлення |замовлення |замовлення | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.27. Створювати |Утворити |Взяти участь у |Департамент правової| |мотиваційні |тристоронню робочу |роботі |та законопроектної | |регуляторні умови для |групу з формування |тристоронньої |роботи | |діяльності вітчизняних|плану законотворчої|робочої групи з | | |підприємств, у тому |роботи з |формування плану | | |числі суб'єктів |розроблення |законотворчої | | |підприємницької |проектів актів, |роботи з | | |діяльності, що є |спрямованих на |розроблення | | |основою динамічного |створення умов для |проектів актів, | | |зростання економіки |діяльності |спрямованих на | | | |вітчизняних |створення умов для | | | |підприємств |діяльності | | | | |вітчизняних | | | | |підприємств | | | | | | | | |III квартал |III квартал | | | |2008 року |2008 року | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2. У сфері зайнятості | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Сторони домовилися: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.30. Визначати у |Передбачати в |Передбачати в |Управління | |колективних договорах |галузевих угодах |галузевих угодах |організаційних | |обсяги професійного |зобов'язання сторін|зобов'язання сторін|структур і | |навчання працівників, |стосовно визначення|стосовно визначення|соціально-трудових | |а також загальних |у колективних |у колективних |відносин, | |витрат коштів на цю |договорах обсягів |договорах обсягів |Департамент харчової| |мету відповідно до |професійного |професійного |промисловості, | |потреб виробництва та |навчання |навчання |Департамент аграрної| |вимог законодавства |працівників, а |працівників, а |освіти, науки та | | |також загальних |також загальних |дорадництва, | | |витрат на цю мету |витрат на цю мету |Державний комітет | | |відповідно до |відповідно до |ветеринарної | | |потреб виробництва |потреб виробництва |медицини, Державний | | |та вимог |та вимог |комітет рибного | | |законодавства |законодавства |господарства | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.31. Передбачати в |Передбачати в |Передбачати в |Управління | |галузевих угодах |галузевих угодах |галузевих угодах |організаційних | |заходи щодо |зобов'язання сторін|зобов'язання сторін|структур і | |забезпечення |щодо забезпечення |щодо забезпечення |соціально-трудових | |періодичності |періодичності |періодичності |відносин, | |підвищення |підвищення |підвищення |Департамент харчової| |кваліфікації |кваліфікації |кваліфікації |промисловості, | |працівників не рідше |працівників (не |працівників (не |Департамент аграрної| |одного разу на 5 років|рідше ніж один раз |рідше ніж один раз |освіти, науки та | | |на п'ять років) |на п'ять років) |дорадництва, | | | | |Державний комітет | | |Постійно |Постійно |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.33. Забезпечити |Подати Кабінетові |Взяти участь в |Управління | |розроблення та подання|Міністрів України |опрацюванні проекту|організаційних | |до Верховної Ради |проект Закону |Закону України "Про|структур і | |України проекту Закону|України "Про |професійний |соціально-трудових | |України "Про |професійний |розвиток |відносин, | |професійний розвиток |розвиток |працівників" |Департамент з | |працівників" |працівників" | |контролю апарату та | | | | |роботи з персоналом,| | |III квартал |III квартал |Департамент аграрної| | |2008 року |2008 року |освіти, науки та | | | | |дорадництва | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Сторона власників | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.34. Забезпечити |Забезпечувати |Взяти участь у |Департамент розвитку| |створення не менш як |щороку створення не|забезпеченні |сільських територій,| |1 млн. робочих місць |менш як 1 млн. |створення |Державний комітет | |за всіма видами |робочих місць за |додаткових робочих |ветеринарної | |економічної діяльності|всіма видами |місць в аграрному |медицини, Державний | |щороку |економічної |секторі економіки |комітет рибного | | |діяльності | |господарства, | | | | |Міністерство | | |Постійно |Постійно |аграрної політики | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.35. Забезпечити |Вживати заходів для|Вживати заходів для|Департамент розвитку| |підвищення рівня |підвищення рівня |підвищення рівня |сільських територій,| |зайнятості населення |зайнятості |зайнятості |Державний комітет | |віком від 15 до |населення віком від|населення віком від|ветеринарної | |70 років (недопущення |15 до 70 років |15 до 70 років |медицини, Державний | |різкого зниження рівня|(недопущення |(недопущення |комітет рибного | |зайнятості в умовах |різкого зниження |різкого зниження |господарства, | |вступу України до СОТ)|рівня зайнятості в |рівня зайнятості в |Міністерство | | |умовах вступу |умовах вступу |аграрної політики | | |України до СОТ) |України до СОТ) |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | |Постійно |Постійно |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.36. Забезпечити |Вживати заходів для|Вживати заходів для|Департамент розвитку| |зниження рівня |зниження рівня |зниження рівня |сільських територій,| |безробіття, |безробіття, |безробіття, |Державний комітет | |визначеного за |визначеного за |визначеного за |ветеринарної | |методологією МОП |методологією |методологією |медицини, Державний | |(недопущення різкого |Міжнародної |Міжнародної |комітет рибного | |підвищення рівня |організації праці |організації праці |господарства, | |безробіття в умовах | | |Міністерство | |вступу України до СОТ)|Постійно |Постійно |аграрної політики | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.37. Вивчити у |Перевіряти стан |Організувати роботу|Департамент правової| |2008 році за участю |застосування |юридичних служб |та законопроектної | |Сторони профспілок та |цивільно-правових |підприємств, |роботи, Державний | |всеукраїнських |договорів про |установ і |комітет ветеринарної| |об'єднань організацій |використання праці |організацій, що |медицини, Державний | |роботодавців і |на підприємствах |належать до сфери |комітет рибного | |підприємців, які є |працівників інших |управління |господарства, | |суб'єктами Угоди |підприємств |Мінагрополітики, |Міністерство | |( n0002120-08 ), стан | |щодо забезпечення |аграрної політики | |застосування |IV квартал |неухильного |Автономної | |цивільно-правових |2008 року |дотримання |Республіки Крим, | |договорів про | |законодавства при |головні управління | |використання праці на | |укладенні договорів|агропромислового | |підприємствах | |про використання |розвитку | |працівників інших | |праці |облдержадміністрацій| |підприємств та у разі | | | | |потреби внести | | | | |пропозиції стосовно | | | | |вдосконалення | | | | |законодавства з цього | | | | |питання | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.38. Під час |Визначати під час |Визначати під час |Управління | |укладання галузевих та|укладання галузевих|укладання галузевих|організаційних | |регіональних угод |та регіональних |угод критерії |структур і | |визначати критерії |угод критерії |масового |соціально-трудових | |масового вивільнення |масового |вивільнення |відносин, | |працівників та порядок|вивільнення |працівників та |Департамент харчової| |проведення |працівників та |порядок проведення |промисловості, | |консультацій з |порядок проведення |консультацій з |Державний комітет | |профспілками щодо |консультацій з |профспілками щодо |ветеринарної | |пом'якшення наслідків |профспілками щодо |пом'якшення |медицини, Державний | |такого вивільнення |пом'якшення |наслідків такого |комітет рибного | | |наслідків такого |вивільнення |господарства | | |вивільнення | | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Кабінет Міністрів | | | | |України | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.39. Розробити |Розробити механізм |Взяти участь у |Департамент аграрної| |механізм формування та|формування та |розробці механізму |освіти, науки та | |розміщення державного |розміщення |формування та |дорадництва, | |замовлення на |державного |розміщення |Державний комітет | |підготовку кадрів, |замовлення на |державного |ветеринарної | |визначивши відповідні |підготовку фахівців|замовлення на |медицини, Державний | |повноваження |і робітничих кадрів|підготовку фахівців|комітет рибного | |заінтересованих | |і робітничих кадрів|господарства | |центральних та | | | | |місцевих органів |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року | | |виконавчої влади, | | | | |Сторони профспілок, | | | | |всеукраїнських | | | | |об'єднань організацій | | | | |роботодавців і | | | | |підприємців, які є | | | | |суб'єктами Угоди | | | | |( n0002120-08 ), | | | | |навчальних закладів | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1.40. Забезпечити за |Залучати |Проводити |Департамент аграрної| |участю Сторони |всеукраїнські |консультації з |освіти, науки та | |профспілок та |об'єднання |Профспілкою |дорадництва, | |всеукраїнських |організацій |працівників АПК |Державний комітет | |об'єднань організацій |роботодавців і |України при |ветеринарної | |роботодавців і |підприємців, які є |формуванні |медицини, Державний | |підприємців, які є |суб'єктами |державного |комітет рибного | |суб'єктами Угоди |Генеральної угоди |замовлення на |господарства, | |( n0002120-08 ), |( n0002120-08 ), |підготовку фахівців|Міністерство | |формування державного |Сторону профспілок |та робітничих |аграрної політики | |замовлення на |до формування |кадрів |Автономної | |підготовку фахівців та|державного | |Республіки Крим, | |кваліфікованих |замовлення на | |головні управління | |робітничих кадрів |підготовку фахівців| |агропромислового | |відповідно до потреб |та робітничих | |розвитку | |ринку праці |кадрів | |облдержадміністрацій| | | | | | | |Постійно |Постійно | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Розділ II | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Оплата праці | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.1. Забезпечити |Визначити в |Визначити в |Управління | |підвищення рівня |галузевих |галузевих |організаційних | |середньої заробітної |(регіональних) |(регіональних) |структур і | |плати в цілому по |угодах показники |угодах показники |соціально-трудових | |національній економіці|зростання |зростання |відносин, | |не менш як на 25 |заробітної плати |заробітної плати |Департамент харчової| |відсотків щороку та |працівників галузей|працівників галузей|промисловості, | |випереджальне |економіки, що з |агропромислового |Державний комітет | |зростання темпів |урахуванням |комплексу, що з |ветеринарної | |реальної заробітної |прогнозних |урахуванням |медицини, Державний | |плати порівняно з |показників рівня |прогнозних |комітет рибного | |темпами зростання |інфляції |показників рівня |господарства, | |реального валового |забезпечувало б |інфляції |Міністерство | |внутрішнього продукту |випереджальне |забезпечувало б |аграрної політики | | |зростання темпів |випереджальне |Автономної | | |реальної заробітної|зростання темпів |Республіки Крим, | | |плати порівняно з |реальної заробітної|головні управління | | |темпами зростання |плати порівняно з |агропромислового | | |реального валового |темпами зростання |розвитку | | |внутрішнього |реального валового |облдержадміністрацій| | |продукту за |внутрішнього | | | |відповідний рік |продукту за | | | | |відповідний рік | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.2. Визначати ставки |Встановлювати в |Встановлювати в |Управління | |(оклади) працівників |галузевих угодах |галузевих угодах |організаційних | |загальних (наскрізних)|(крім бюджетної |(крім бюджетної |структур і | |професій і посад у |сфери) ставки |сфери) ставки |соціально-трудових | |галузевих угодах (крім|(оклади) |(оклади) |відносин, | |бюджетної сфери) |працівників |працівників |Департамент харчової| | |загальних |загальних |промисловості, | | |(наскрізних) |(наскрізних) |Державний комітет | | |професій і посад |професій і посад |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | |Постійно |Постійно |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.3. Установити для |Встановлювати в |Встановлювати в |Управління | |застосування на |галузевих |галузевих |організаційних | |підприємствах та в |(регіональних) |(регіональних) |структур і | |організаціях (крім |угодах для |угодах для |соціально-трудових | |бюджетної сфери) |застосування на |застосування на |відносин, | |перелік і розміри |підприємствах та в |підприємствах та в |Департамент харчової| |доплат та надбавок до |організаціях (крім |організаціях (крім |промисловості, | |тарифних ставок і |бюджетної сфери) |бюджетної сфери) |Державний комітет | |посадових окладів |перелік і розміри |перелік і розміри |ветеринарної | |працівників, що мають |доплат та надбавок |доплат та надбавок |медицини, Державний | |міжгалузевий характер,|до тарифних ставок |до тарифних ставок |комітет рибного | |згідно з додатком 3 |і посадових окладів|і посадових окладів|господарства, | |( n0002120-08 ) |працівників, що |працівників, що |Міністерство | | |мають міжгалузевий |мають міжгалузевий |аграрної політики | | |характер, згідно з |характер, згідно з |Автономної | | |додатком 3 до |додатком 3 до |Республіки Крим, | | |Генеральної угоди |Генеральної угоди |головні управління | | |( n0002120-08 ) |( n0002120-08 ) |агропромислового | | | | |розвитку | | |Постійно | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.4. Установити, що у |Здійснювати |Здійснювати |Управління | |разі виникнення на |контроль за |контроль за |організаційних | |підприємстві (в |додержанням |додержанням |структур і | |установі, організації)|законодавства про |законодавства про |соціально-трудових | |заборгованості із |працю на |працю на |відносин, Управління| |заробітної плати, |підприємствах, в |підприємствах, в |бухгалтерського | |органи державної |установах і |установах і |обліку, звітності та| |влади, об'єднання |організаціях, що |організаціях, що |ревізійної роботи, | |організацій |належать до сфери |належать до сфери |Державний комітет | |роботодавців і |управління органів |управління |ветеринарної | |профспілки та їх |виконавчої влади, |Мінагрополітики, |медицини, Державний | |об'єднання всіх рівнів|відповідно до |відповідно до |комітет рибного | |вживають заходів щодо |статті 259 Кодексу |статті 259 Кодексу |господарства, | |її ліквідації |законів про працю |законів про працю |Міністерство | | |України ( 322-08 ) |України ( 322-08 ) |аграрної політики | | | | |Автономної | | |Постійно |Постійно |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.5. Передбачати у |Передбачати в |Передбачати в |Управління | |галузевих |галузевих |галузевих |організаційних | |(регіональних) угодах,|(регіональних) |(регіональних) |структур і | |колективних договорах |угодах, колективних|угодах, колективних|соціально-трудових | |здійснення заходів, |договорах |договорах |відносин, | |спрямованих на |зобов'язання сторін|зобов'язання сторін|Департамент харчової| |збільшення витрат з |здійснювати заходи |здійснювати заходи |промисловості, | |оплати праці в |щодо збільшення |щодо збільшення |Державний комітет | |операційних витратах з|витрат на оплату |витрат на оплату |ветеринарної | |реалізованої |праці в операційних|праці в операційних|медицини, Державний | |продукції, робіт і |витратах з |витратах з |комітет рибного | |послуг |реалізованої |реалізованої |господарства, | | |продукції, робіт і |продукції, робіт і |Міністерство | | |послуг |послуг |аграрної політики | | | | |Автономної | | |Постійно |Постійно |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.6. Оприлюднювати у |Забезпечувати |Забезпечити |Управління | |засобах масової |оприлюднення в |оприлюднення в ЗМІ |патронатної служби | |інформації органів |засобах масової |та в газеті |Міністра, Управління| |виконавчої влади, |інформації та |"Аграрний тиждень. |організаційних | |органів місцевого |подання |Україна" інформації|структур і | |самоврядування, |заінтересованими |про вжиті заходи |соціально-трудових | |об'єднань організацій |органами виконавчої|впливу до |відносин, Державний | |роботодавців і |влади, Радою |керівників |комітет ветеринарної| |профспілок ("Урядовий |міністрів |підприємств та |медицини, Державний | |кур'єр", "Праця і |Автономної |організацій, які |комітет рибного | |зарплата", |Республіки Крим, |мають борги із |господарства, | |"Профспілкові вісті" |Мінпраці вичерпної |заробітної плати |Міністерство | |тощо) інформацію про |інформації про |або в яких не |аграрної політики | |вжиття заходів впливу |вжиття заходів |забезпечуються |Автономної | |до керівників |впливу до |гарантії з оплати |Республіки Крим, | |підприємств та |керівників |праці. |головні управління | |організацій, де наявні|підприємств та | |агропромислового | |борги із заробітної |організацій, які | |розвитку | |плати або не |мають борги із | |облдержадміністрацій| |забезпечуються |заробітної плати | | | |гарантії з оплати |або в яких не | | | |праці, а також про |забезпечуються | | | |кількість проведених |гарантії з оплати | | | |Держнаглядпраці |праці | | | |перевірок дотримання | | | | |законодавства з оплати|Постійно |Постійно | | |праці на підприємствах| | | | |усіх форм власності та| | | | |господарювання і про | | | | |їх результат | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.8. Установити на |Здійснювати |Здійснювати |Управління | |період до |контроль за |контроль за |організаційних | |запровадження розміру |додержанням |додержанням |структур і | |мінімальної заробітної|законодавства про |законодавства про |соціально-трудових | |плати на рівні |працю на |працю на |відносин, Управління| |прожиткового мінімуму |підприємствах, в |підприємствах, в |бухгалтерського | |для працездатної особи|установах і |установах і |обліку, звітності та| |до 1 січня 2009 р. - |організаціях, що |організаціях, що |ревізійної роботи, | |мінімальну тарифну |належать до сфери |належать до сфери |Державний комітет | |ставку робітника |управління органів |управління органів |ветеринарної | |I розряду у виробничій|виконавчої влади, |виконавчої влади, |медицини, Державний | |сфері (за винятком |відповідно до |відповідно до |комітет рибного | |бюджетних установ) у |статті 259 Кодексу |статті 259 Кодексу |господарства | |розмірі 120 відсотків |законів про працю |законів про працю | | |мінімальної заробітної|України ( 322-08 ) |України ( 322-08 ) | | |плати | | | | | |Постійно |Постійно | | | | | | | |Передбачити у Законі |Згідно з |Взяти участь |Управління | |України "Про Державний|Регламентом ведення|повноважному |організаційних | |бюджет України на |колективних |представнику |структур і | |2009 рік" ( 835-17 ) |переговорів про |Мінагрополітики у |соціально-трудових | |встановлення розміру |вироблення |переговорах між |відносин | |мінімальної заробітної|пропозицій щодо |повноважними | | |плати на рівні |встановлення |представниками | | |прожиткового мінімуму |розміру мінімальної|власників та | | |для працездатної особи|заробітної плати |профспілок, які | | |з 1 січня 2009 р. |провести переговори|об'єдналися для | | |відповідно до Закону |між повноважними |ведення колективних| | |України "Про внесення |представниками |переговорів і | | |змін до деяких |власників та |укладення | | |законодавчих актів |профспілок, які |Генеральної угоди | | |України щодо |об'єдналися для |( n0002120-08 ), | | |встановлення |ведення колективних|про вироблення | | |мінімальної заробітної|переговорів і |пропозицій щодо | | |плати на рівні |укладення |встановлення | | |прожиткового мінімуму |Генеральної угоди |розміру мінімальної| | |для працездатних осіб"|( n0002120-08 ), |заробітної плати на| | |( 466-16 ) |про вироблення |2009 рік | | | |пропозицій щодо | | | | |встановлення | | | | |розміру мінімальної| | | | |заробітної плати на| | | | |2009 рік | | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |другого півріччя |другого півріччя | | | |2008 року |2008 року | | | | | | | |Після запровадження |Установлювати |Передбачити |Управління | |мінімальної заробітної|починаючи з 1 січня|встановлення |організаційних | |плати в розмірі |2009 р. в галузевих|починаючи з 1 січня|структур і | |прожиткового мінімуму |(регіональних) |2009 р. в галузевих|соціально-трудових | |на працездатну особу |угодах конкретні |(регіональних) |відносин, | |мінімальний розмір |розміри мінімальної|угодах конкретні |Департамент харчової| |тарифної ставки |тарифної ставки |розміри мінімальної|промисловості, | |робітника I розряду |робітника I розряду|тарифної ставки |Державний комітет | |(за винятком бюджетних|(за винятком |робітника I розряду|ветеринарної | |установ) встановлювати|бюджетних установ) |(за винятком |медицини, Державний | |вище за вартісну |у розмірі, вищому |бюджетних установ) |комітет рибного | |величину прожиткового |ніж вартісна |у розмірі, вищому |господарства, Мініс-| |мінімуму для |величина |ніж вартісна |терство аграрної | |працездатної особи, а |прожиткового |величина |політики Автономної | |конкретний розмір |мінімуму для |прожиткового |Республіки Крим, | |визначати у галузевих |працездатної особи,|мінімуму для |головні управління | |угодах з урахуванням |з урахуванням |працездатної особи,|агропромислового | |мінімальних галузевих |мінімальних |з урахуванням |розвитку | |стандартів оплати |галузевих |мінімальних |облдержадміністрацій| |праці працівників, |стандартів оплати |галузевих | | |умов праці, потреб |праці працівників, |стандартів оплати | | |працівника та витрат |умов праці, потреб |праці працівників, | | |на утримання |працівника та |умов праці, потреб | | |непрацездатних членів |витрат на утримання|працівника та | | |його сім'ї |непрацездатних |витрат на утримання| | | |членів його сім'ї |непрацездатних | | | | |членів його сім'ї | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Сторона власників зобов'язується: | |-----------------------------------------------------------------------------------| |2.9. Забезпечувати |Здійснювати |Здійснювати |Управління | |своєчасну і в повному |контроль за |контроль за |організаційних | |обсязі виплату |своєчасною і в |своєчасною і в |структур і | |заробітної плати на |повному обсязі |повному обсязі |соціально-трудових | |підприємствах, в |виплатою заробітної|виплатою заробітної|відносин, | |організаціях та |плати: |плати: |Департамент з | |установах усіх форм | | |контролю апарату та | |власності |на державних |на державних |роботи з персоналом,| | |підприємствах, в |підприємствах, в |Департамент розвитку| | |установах та |установах та |аграрного ринку, | | |організаціях |організаціях |Департамент аграрної| | | | |освіти, науки та | | |Постійно |Постійно |дорадництва, | | | | |Департамент | | | | |інженерно-технічного| | | | |забезпечення, | | | | |Департамент ринків | | | | |рослинництва, | | | | |Департамент ринків | | | | |тваринництва з | | | | |Головною державною | | | | |племінною | | | | |інспекцією, | | | | |Департамент харчової| | | | |промисловості, | | | | |Відділ розвитку | | | | |садівництва, | | | | |виноградарства та | | | | |виноробства, | | | | |Державний комітет | | | | |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.10. Забезпечувати |Передбачати у |Передбачати у |Управління | |щорічне збільшення |галузевих |галузевих |організаційних | |частки працівників, |(регіональних) |(регіональних) |структур і | |які отримують |угодах зобов'язання|угодах зобов'язання|соціально-трудових | |заробітну плату вищу |власників вживати |власників вживати |відносин, | |за розмір двох |щороку заходів до |щороку заходів до |Департамент харчової| |прожиткових мінімумів |збільшення частки |збільшення частки |промисловості, | | |працівників, які |працівників, які |Державний комітет | | |отримують заробітну|отримують заробітну|ветеринарної | | |плату вищу, ніж |плату вищу, ніж |медицини, Державний | | |розмір двох |розмір двох |комітет рибного | | |прожиткових |прожиткових |господарства, | | |мінімумів |мінімумів |Міністерство | | | | |аграрної політики | | |Постійно |Постійно |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.11. Об'єднання |Вжити заходи до |Вжити заходи до |Управління | |організацій |погашення |погашення |організаційних | |роботодавців |заборгованості із |заборгованості із |структур і | |зобов'язуються |заробітної плати на|заробітної плати на|соціально-трудових | |забезпечити погашення |економічно активних|економічно активних|відносин, | |заборгованості із |підприємствах |державних |Департамент з | |заробітної плати на | |підприємствах |контролю апарату та | |економічно активних | | |роботи з персоналом,| |підприємствах протягом|Протягом 2008 року |Протягом 2008 року |Департамент розвитку| |2008 року | | |аграрного ринку, | | | | |Департамент аграрної| | | | |освіти, науки та | | | | |дорадництва, | | | | |Департамент | | | | |інженерно-технічного| | | | |забезпечення, | | | | |Департамент ринків | | | | |рослинництва, | | | | |Департамент ринків | | | | |тваринництва з | | | | |Головною державною | | | | |племінною | | | | |інспекцією, | | | | |Департамент харчової| | | | |промисловості, | | | | |Відділ розвитку | | | | |садівництва, | | | | |виноградарства та | | | | |виноробства, | | | | |Державний комітет | | | | |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Кабінет Міністрів | | | | |України | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.13. Забезпечити |Забезпечувати |Забезпечувати |Управління | |створення та постійне |розроблення та |розроблення та |організаційних | |оновлення нормативної |затвердження в |затвердження в |структур і | |бази з питань |установленому |установленому |соціально-трудових | |нормування праці та |порядку норм часу, |порядку норм часу, |відносин, НДІ | |професійної |виробітку, |виробітку, |"Украгропром- | |кваліфікації у галузях|обслуговування, |обслуговування, |продуктивність", | |економіки |чисельності |чисельності |Державний | | |відповідно до |відповідно до |комітет ветеринарної| | |сучасного рівня |сучасного рівня |медицини, Державний | | |техніки, технології|техніки, технології|комітет рибного | | |виробництва і праці|виробництва, праці |господарства | | |у галузях економіки|та професійної | | | | |кваліфікації у | | | | |галузях АПК | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | | | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.14. Здійснити заходи|Вжити заходів до |Вжити заходів до |Управління | |щодо погашення у |погашення |погашення |організаційних | |2008 році |заборгованості із |заборгованості із |структур і | |заборгованості із |заробітної плати |заробітної плати |соціально-трудових | |заробітної плати |працівникам |працівникам |відносин, | |працівникам |державних |державних |Департамент з | |підприємств державної |підприємств та |підприємств та |контролю апарату та | |форми власності та |акціонерних |акціонерних |роботи з персоналом,| |акціонерних товариств |товариств, у |товариств, у |Департамент розвитку| |з державною часткою |статутному фонді |статутному фонді |аграрного ринку, | |власності |яких державна |яких державна |Департамент аграрної| | |частка перевищує 50|частка перевищує 50|освіти, науки та | |(50 відсотків плюс |відсотків |відсотків |дорадництва, | |одна акція) | | |Департамент | | |Протягом |Протягом |інженерно-технічного| | |2008 року |2008 року |забезпечення, | | | | |Департамент ринків | | | | |рослинництва, | | | | |Департамент ринків | | | | |тваринництва з | | | | |Головною державною | | | | |племінною | | | | |інспекцією, | | | | |Департамент харчової| | | | |промисловості, | | | | |Відділ розвитку | | | | |садівництва, | | | | |виноградарства та | | | | |виноробства, | | | | |Державний комітет | | | | |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2.15. У разі наявності|У разі наявності |У разі наявності |Департамент | |заборгованості із |заборгованості із |заборгованості із |економіки та | |заробітної плати та |заробітної плати та|заробітної плати та|управління державною| |соціальних виплат на |соціальних виплат |соціальних виплат |власністю, Державний| |підприємствах з |на підприємствах, у|на підприємствах, у|комітет ветеринарної| |часткою державного |статутному фонді |статутному фонді |медицини, Державний | |майна (акцій), які |яких є державна |яких є державна |комітет рибного | |виставляються на |частка, яка |частка, яка |господарства, | |продаж, обов'язково |виставляється на |виставляється на |Міністерство | |передбачати в |продаж, передбачати|продаж, передбачати|аграрної політики | |договорах |в договорах |в договорах |Автономної | |купівлі-продажу |купівлі-продажу |купівлі-продажу |Республіки Крим, | |державного майна |державного майна |державного майна |головні управління | |(акцій) зобов'язання |(акцій) |(акцій) |агропромислового | |покупця щодо повного |зобов'язання |зобов'язання |розвитку | |погашення такої |покупця щодо |покупця щодо |облдержадміністрацій| |заборгованості у |повного погашення |повного погашення | | |строк, передбачений |такої |такої | | |договором |заборгованості у |заборгованості у | | |купівлі-продажу |строк, передбачений|строк, передбачений| | | |договором |договором | | | |купівлі-продажу |купівлі-продажу | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Розділ III | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Охорона праці та здоров'я, умови праці та відпочинку | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.1. Сприяти включенню|Рекомендувати |Рекомендувати |Сектор охорони | |до галузевих угод та |сторонам галузевих |сторонам галузевих |праці, пожежної | |колективних договорів |угод та колективних|угод та колективних|безпеки та безпеки | |зобов'язань щодо |договорів включати |договорів включати |дорожнього руху, | |здійснення комплексних|до них зобов'язання|до них зобов'язання|Управління | |заходів, спрямованих |щодо здійснення |щодо здійснення |організаційних | |на усунення шкідливих |комплексних |комплексних |структур і | |та небезпечних |заходів, |заходів, |соціально-трудових | |факторів виробничого |спрямованих на |спрямованих на |відносин, | |середовища |усунення шкідливих |усунення шкідливих |Департамент харчової| | |та небезпечних |та небезпечних |промисловості, | | |факторів |факторів |Державний комітет | | |виробничого |виробничого |ветеринарної | | |середовища |середовища |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | |Постійно |Постійно |господарства, | | | | |Міністерство | | | | |аграрної політики | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.2. Визначити під час|Рекомендувати |Рекомендувати |Сектор охорони | |укладання колективних |сторонам галузевих |сторонам галузевих |праці, пожежної | |договорів перелік |угод під час їх |угод під час їх |безпеки та безпеки | |робіт, на яких за |укладання включати |укладання включати |дорожнього руху, | |умовами виробництва |зобов'язання щодо |зобов'язання щодо |Управління | |працівник не має права|визначення у |визначення у |організаційних | |відлучатися з робочого|колективних |колективних |структур і | |місця та |договорах переліку |договорах переліку |соціально-трудових | |використовувати час |робіт, під час |робіт, під час |відносин, | |обідньої перерви на |проведення яких за |проведення яких за |Департамент харчової| |свій розсуд |умовами виробництва|умовами виробництва|промисловості, | | |працівник не має |працівник не має |Державний комітет | | |права відлучатися з|права відлучатися з|ветеринарної | | |робочого місця та |робочого місця та |медицини, Державний | | |використовувати час|використовувати час|комітет рибного | | |обідньої перерви на|обідньої перерви на|господарства, | | |свій розсуд |свій розсуд |Міністерство | | | | |аграрної політики | | |Постійно |Постійно |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.4. Забезпечити |Проводити |Проводити |Сектор охорони | |безпосередньо на |консультативно- |консультативно- |праці, пожежної | |виробництві |роз'яснювальну |роз'яснювальну |безпеки та безпеки | |систематичне |роботу |роботу |дорожнього руху, | |підвищення рівня |та запроваджувати |та запроваджувати |Державний комітет | |обізнаності |практичні механізми|практичні механізми|ветеринарної | |працівників з |і визначати шляхи |і визначати шляхи |медицини, Державний | |проблемами, |боротьби з |боротьби з |комітет рибного | |пов'язаними з |дискримінацією |дискримінацією |господарства, | |ВІЛ/СНІДом, його |ВІЛ-інфікованих у |ВІЛ-інфікованих у |Міністерство | |впливом на здоров'я та|сфері праці |сфері праці |аграрної політики | |економіку, а також | | |Автономної | |підвищення |Постійно |Постійно |Республіки Крим, | |ефективності | | |головні управління | |профілактичних заходів| | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.5. Проводити щороку |Подавати виконавчій|Подавати виконавчій|Сектор охорони | |до прийняття бюджету |дирекції Фонду |дирекції Фонду |праці, пожежної | |Фонду соціального |соціального |соціального |безпеки та безпеки | |страхування від |страхування від |страхування від |дорожнього руху, | |нещасних випадків на |нещасних випадків |нещасних випадків |Державний комітет | |виробництві і |на виробництві та |на виробництві та |ветеринарної | |професійних |професійних |професійних |медицини, Державний | |захворювань України з |захворювань |захворювань |комітет рибного | |метою удосконалення |письмові пропозиції|письмові пропозиції|господарства | |системи профілактики |щодо напрямів та |щодо напрямів та | | |консультації на |конкретних заходів |конкретних заходів | | |тристоронній основі |з профілактики |з профілактики | | |щодо визначення |нещасних випадків |нещасних випадків | | |напрямів та конкретних|на виробництві та |на виробництві та | | |заходів з профілактики|професійних |професійних | | |нещасних випадків на |захворювань |захворювань | | |виробництві та | | | | |професійних |Щороку |Щороку | | |захворювань з |до 25 квітня |до 25 квітня | | |подальшим визначенням | | | | |обсягів їх | | | | |фінансування | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.6. Розробити до |Розробити проект |Взяти участь у |Сектор охорони | |1 січня 2009 р. проект|Концепції |розробці проекту |праці, пожежної | |Концепції забезпечення|забезпечення |Концепції |безпеки та безпеки | |безпечних умов праці і|безпечних умов |забезпечення |дорожнього руху | |здоров'я працюючих в |праці і здоров'я |безпечних умов | | |Україні |працюючих в Україні|праці і здоров'я | | | | |працюючих в Україні| | | | | | | | |IV квартал |IV квартал | | | |2008 року |2008 року | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.7. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Управління | |включити до галузевих |сторонам галузевих |сторонам галузевих |організаційних | |угод умови щодо |угод під час їх |угод під час їх |структур і | |запровадження |укладання включати |укладання включати |соціально-трудових | |тривалості робочого |умови щодо |умови щодо |відносин, Державний | |часу для осіб, які |запровадження |запровадження |комітет ветеринарної| |мають дітей віком до |тривалості робочого|тривалості робочого|медицини, Державний | |14 років або дитину |часу для осіб, які |часу для осіб, які |комітет рибного | |інваліда, на одну |мають дітей віком |мають дітей віком |господарства | |годину на тиждень |до 14 років або |до 14 років або | | |менше встановленої |дитину інваліда, на|дитину інваліда, на| | |тривалості із |одну годину на |одну годину на | | |збереженням розміру |тиждень менше, ніж |тиждень менше, ніж | | |заробітної плати |встановлено |встановлено | | | |тривалість, із |тривалість, із | | | |збереженням розміру|збереженням розміру| | | |заробітної плати |заробітної плати | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.8. Вивчити до |Вивчити питання про|Взяти участь в |Управління | |1 січня 2009 р. |можливість та |опрацюванні питання|організаційних | |питання |доцільність |про можливість та |структур і | |про можливість та |доповнення |доцільність |соціально-трудових | |доцільність внесення |законодавства |доповнення |відносин, Державний | |до законодавства норм |нормами щодо |законодавства |комітет ветеринарної| |щодо обмеження |обмеження |нормами щодо |медицини, Державний | |надурочних робіт до |надурочних робіт до|обмеження |комітет рибного | |100 годин на рік, у |100 годин на рік, у|надурочних робіт до|господарства | |тому числі при |тому числі при |100 годин на рік, у| | |підсумкованому обліку |підсумкованому |тому числі при | | |робочого часу - до |обліку робочого |підсумкованому | | |75 годин |часу - до 75 годин |обліку робочого | | | | |часу - до 75 годин | | | | | | | | |IV квартал |IV квартал | | | |2008 року |2008 року | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.9. Вивчити до |Вивчити питання та |Взяти участь у |Управління | |1 січня 2009 р. та |підготувати |підготовці |організаційних | |підготувати |обґрунтовані |обґрунтованих |структур і | |обґрунтовані висновки |висновки щодо |висновків щодо |соціально-трудових | |щодо доцільності |доцільності |доцільності |відносин, Державний | |запровадження |запровадження |запровадження |комітет ветеринарної| |нормальної тривалості |тривалості робочого|тривалості робочого|медицини, Державний | |робочого часу |часу працівників 39|часу працівників 39|комітет рибного | |працівників 39 годин |годин на тиждень із|годин на тиждень із|господарства | |на тиждень із |збереженням рівня |збереженням рівня | | |збереженням рівня |оплати праці з |оплати праці з | | |оплати праці з |урахуванням |урахуванням | | |урахуванням перегляду |перегляду робочого |перегляду робочого | | |робочого часу |часу працівників, |часу працівників, | | |працівників, на яких |на яких поширюється|на яких поширюється| | |поширюється дія статті|дія статті 51 |дія статті 51 | | |51 Кодексу законів про|Кодексу законів про|Кодексу законів про| | |працю України |працю України |працю України | | |( 322-08 ) |( 322-08 ) |( 322-08 ) | | | | | | | | |IV квартал |IV квартал | | | |2008 року |2008 року | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.12. Розробити за |Розробити та |Взяти участь у |Департамент з | |участю Сторони |затвердити |розробці та |контролю апарату та | |профспілок і |рекомендації щодо |затвердженні |роботи з персоналом | |всеукраїнських |розроблення та |рекомендацій щодо | | |об'єднань організацій |затвердження правил|розроблення та | | |роботодавців і |внутрішнього |затвердження правил| | |підприємців, які є |трудового |внутрішнього | | |суб'єктами Угоди |розпорядку |трудового | | |( n0002120-08 ), та |підприємств, |розпорядку | | |затвердити протягом |установ та |підприємств, | | |півроку після |організацій, |установ та | | |прийняття Трудового |передбачивши: |організацій, | | |кодексу України | |передбачивши: | | |рекомендації щодо |порядок чергування | | | |розроблення та |працівників у |порядок чергування | | |затвердження правил |святкові і неробочі|працівників у | | |внутрішнього трудового|дні, в тому числі |святкові і неробочі| | |розпорядку |на об'єкті та |дні, в тому числі | | |підприємств, установ |вдома; |на об'єкті та | | |та організацій, | |вдома. | | |передбачивши: |порядок | | | | |застосування |Через | | |порядок |гнучкого графіка |півроку після | | |чергування працівників|роботи працівників |прийняття Трудового| | |у святкові і неробочі | |кодексу України | | |дні, в тому числі на |Через півроку після| | | |об'єкті та вдома; |прийняття Трудового| | | | |кодексу України | | | |порядок застосування | | | | |гнучкого графіка | | | | |роботи працівників | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.13. Передбачити |Рекомендувати |Рекомендувати |Сектор охорони | |встановлення |сторонам галузевих |сторонам галузевих |праці, пожежної | |галузевими угодами |угод під час їх |угод під час їх |безпеки та безпеки | |особливостей |укладання |укладання |дорожнього руху, | |регулювання робочого |передбачати |передбачати |Управління | |часу і часу відпочинку|встановлення |встановлення |організаційних | |окремих категорій |особливостей |особливостей |структур і | |працівників, робота |регулювання |регулювання |соціально-трудових | |яких безпосередньо |робочого часу і |робочого часу і |відносин, Державний | |пов'язана з |часу відпочинку |часу відпочинку |комітет ветеринарної| |обслуговуванням |окремих категорій |окремих категорій |медицини, Державний | |населення та об'єктів |працівників, робота|працівників, робота|комітет рибного | |підвищеної небезпеки |яких безпосередньо |яких безпосередньо |господарства | | |пов'язана з |пов'язана з | | | |обслуговуванням |обслуговуванням | | | |населення та |населення та | | | |об'єктів підвищеної|об'єктів підвищеної| | | |небезпеки |небезпеки | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.14. Вивчити протягом|Подати Кабінетові |Взяти участь у | | |2008-2009 років |Міністрів України |розробці пропозицій| | |питання щодо |пропозиції щодо |щодо можливості | | |відповідності |можливості |ратифікації у | | |нормативно-правовим |ратифікації у |2008-2009 роках | | |актам та можливості |2008-2009 роках |Конвенцій МОП: | | |ратифікації конвенцій |Конвенцій МОП: | | | |МОП: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.14.1. N 139 "Про |N 139 "Про боротьбу|N 139 "Про боротьбу|Сектор охорони | |боротьбу з небезпекою,|з небезпекою, що |з небезпекою, що |праці, пожежної | |що викликана |викликана |викликана |безпеки та безпеки | |канцерогенними |канцерогенними |канцерогенними |дорожнього руху | |речовинами та агентами|речовинами та |речовинами та | | |у виробничих умовах, |агентами у |агентами у | | |та заходи |виробничих умовах, |виробничих умовах, | | |профілактики" |і заходи |і заходи | | |( 993_162 ); |профілактики" |профілактики" | | | |( 993_162 ) |( 993_162 ) | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008 року |2008 року | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.14.3. N 155 "Про |N 155 "Про безпеку,|N 155 "Про безпеку,|Сектор охорони | |безпеку, гігієну праці|гігієну праці та |гігієну праці та |праці, пожежної | |та виробниче |виробниче |виробниче |безпеки та безпеки | |середовище" |середовище" |середовище" |дорожнього руху | |( 993_050 ); |( 993_050 ); |( 993_050 ); | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008 року |2008 року | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.14.5. N 162 "Про |N 162 "Про охорону |N 162 "Про охорону |Сектор охорони | |охорону праці при |праці при |праці при |праці, пожежної | |використанні азбесту" |використанні |використанні |безпеки та безпеки | |( 993_041 ) |азбесту" |азбесту" |дорожнього руху | | |( 993_041 ) |( 993_041 ) | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008 року |2008 року | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.16. З метою |Рекомендувати |Рекомендувати |Управління | |підвищення рівня |сторонам галузевих |сторонам галузевих |організаційних | |правової підготовки |угод під час їх |угод під час їх |структур і | |сторін колективних |укладання |укладання |соціально-трудових | |договорів і угод та |передбачати |передбачати |відносин, Державний | |ефективного контролю |зобов'язання щодо |зобов'язання щодо |комітет ветеринарної| |за їх виконанням |щорічного |щорічного |медицини, Державний | |рекомендувати Сторонам|проведення для |проведення для |комітет рибного | |під час укладення |представників |представників |господарства | |галузевих угод |власників і |власників і | | |передбачати |профспілок навчання|профспілок навчання| | |зобов'язання щодо |протягом 2-4 днів |протягом 2-4 днів | | |щорічного проведення |із збереженням |із збереженням | | |для представників |заробітної плати за|заробітної плати за| | |власників і профспілок|місцем основної |місцем основної | | |навчання протягом 2-4 |роботи |роботи | | |днів із збереженням | | | | |заробітної плати за |Постійно |Постійно | | |місцем основної роботи| | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Кабінет Міністрів | | | | |України | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.18. Забезпечити |Забезпечити |Взяти участь у |Сектор охорони | |співпрацю із Сторонами|розроблення проекту|розробленні проекту|праці, пожежної | |соціального діалогу у |Загальнодержавної |Загальнодержавної |безпеки та безпеки | |розробленні проекту |програми поліпшення|програми поліпшення|дорожнього руху | |Загальнодержавної |стану безпеки, |стану безпеки, | | |програми поліпшення |гігієни праці та |гігієни праці та | | |стану безпеки, гігієни|виробничого |виробничого | | |праці та виробничого |середовища із |середовища із | | |середовища |залученням Сторін |залученням Сторін | | | |соціального діалогу|соціального діалогу| | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.19. Доручити |Передбачати у |Передбачати у |Сектор охорони | |бюджетним установам |розрахунках до |розрахунках до |праці, пожежної | |передбачати у |кошторисів |кошторисів |безпеки та безпеки | |розрахунках до |бюджетних установ |бюджетних установ |дорожнього руху, | |кошторисів окремим |окремим розділом |окремим розділом |Департамент | |розділом видатки на |видатки на охорону |видатки на охорону |фінансів, Державний | |охорону праці |праці |праці |комітет ветеринарної| | | | |медицини, Державний | | |Протягом |Протягом |комітет рибного | | |2008 року |2008 року |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.20. Розглядати |Здійснювати аналіз |Здійснювати аналіз |Сектор охорони | |щороку за участю |стану охорони праці|стану охорони праці|праці, пожежної | |Сторони профспілок та |в країні, |в аграрному секторі|безпеки та безпеки | |всеукраїнських |розробляти |економіки, |дорожнього руху, | |об'єднань організацій |пропозиції щодо |розробляти |Державний комітет | |роботодавців і |його покращення та |пропозиції щодо |ветеринарної | |підприємців, які є |подавати в |його покращення та |медицини, Державний | |суб'єктами Угоди |установленому |подавати в |комітет рибного | |( n0002120-08 ), на |порядку відповідну |установленому |господарства, | |засіданнях Кабінету |інформацію для |порядку відповідну |Міністерство | |Міністрів України стан|розгляду на |інформацію |аграрної політики | |охорони праці в країні|засіданнях Кабінету|Держгірпромнагляду |Автономної | |і приймати відповідні |Міністрів України | |Республіки Крим, | |рішення про його | | |головні управління | |покращення |Щороку |Щороку |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.21. Розробити у |Розробити Порядок |Взяти участь у |Сектор охорони | |2008 році за участю |проведення |розробленні Порядку|праці, пожежної | |Сторони профспілок та |атестації робочих |проведення |безпеки та безпеки | |всеукраїнських |місць щодо їх |атестації робочих |дорожнього руху, | |об'єднань організацій |відповідності |місць щодо їх |Державний комітет | |роботодавців і |нормативно-правовим|відповідності |ветеринарної | |підприємців, які є |актам з охорони |нормативно-правовим|медицини, Державний | |суб'єктами Угоди |праці |актам з охорони |комітет рибного | |( n0002120-08 ), | |праці |господарства | |Порядок | | | | |проведення атестації |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року | | |робочих місць щодо їх | | | | |відповідності | | | | |нормативно-правовим | | | | |актам з охорони праці | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.24. Забезпечити |Розробити та |Взяти участь у |Департамент розвитку| |протягом 2008 року |затвердити Державну|розробці та |сільських територій,| |опрацювання та |програму збереження|затвердженні |Державний комітет | |затвердити Державну |і розвитку |Державної програми |ветеринарної | |програму збереження і |трудового |збереження і |медицини, Державний | |розвитку трудового |потенціалу України |розвитку трудового |комітет рибного | |потенціалу України | |потенціалу України |господарства, | | | | |Міністерство | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року |аграрної політики | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.29. Розробити за |Розробити нормативи|Взяти участь у | | |участю Сторони |щодо забезпечення |розробці нормативів| | |профспілок та |працівників в |щодо забезпечення | | |всеукраїнських |установленому |працівників в | | |об'єднань організацій |законодавством |установленому | | |роботодавців і |порядку: |законодавством | | |підприємців, які є | |порядку: | | |суб'єктами Угоди | | | | |( n0002120-08 ), і | | | | |запровадити у | | | | |2008 році нормативи | | | | |щодо забезпечення | | | | |працівників в | | | | |установленому | | | | |законодавством | | | | |порядку: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.29.1. лікувально- |лікувально- |лікувально- |Сектор охорони | |профілактичним |профілактичним |профілактичним |праці, пожежної | |харчуванням; |харчуванням |харчуванням |безпеки та безпеки | | | | |дорожнього руху, | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року |Державний комітет | | | | |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.29.2. молоком або |молоком або іншими |молоком або іншими |Сектор охорони | |іншими рівноцінними |рівноцінними |рівноцінними |праці, пожежної | |харчовими продуктами; |харчовими |харчовими |безпеки та безпеки | | |продуктами |продуктами |дорожнього руху, | | | | |Державний комітет | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.29.3. газованою |газованою солоною |газованою солоною |Сектор охорони | |солоною водою; |водою |водою |праці, пожежної | | | | |безпеки та безпеки | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року |дорожнього руху, | | | | |Державний комітет | | | | |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.29.4. мийними та |мийними та |мийними та |Сектор охорони | |знешкоджувальними |знешкоджувальними |знешкоджувальними |праці, пожежної | |засобами |засобами |засобами |безпеки та безпеки | | | | |дорожнього руху, | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року |Державний комітет | | | | |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.30. Відповідно до |Розробити та |Взяти участь у | | |Закону України "Про |затвердити |розробці та | | |державні соціальні |нормативно-правові |нормативно-правових| | |стандарти та державні |акти з питань |актів з питань | | |соціальні гарантії" |визначення: |визначення: | | |( 2017-14 ) розробити | | | | |за участю Сторони | | | | |профспілок та | | | | |всеукраїнських | | | | |об'єднань організацій | | | | |роботодавців і | | | | |підприємців, які є | | | | |суб'єктами Угоди | | | | |( n0002120-08 ), і | | | | |затвердити | | | | |нормативно-правові | | | | |акти з питань | | | | |визначення: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.30.1. переліку та |переліку видів |переліку видів |Сектор охорони | |обсягу гарантованого |безоплатної |безоплатної |праці, пожежної | |державою рівня |медичної допомоги |медичної допомоги |безпеки та безпеки | |медичної допомоги |та обсягів надання |та обсягів надання |дорожнього руху, | |громадянам у державних|громадянам |громадянам |Державний комітет | |і комунальних закладах|гарантованої |гарантованої |ветеринарної | |охорони здоров'я; |державою |державою |медицини, Державний | | |безоплатної |безоплатної |комітет рибного | | |медичної допомоги у|медичної допомоги у|господарства, | | |державних і |державних і |Міністерство | | |комунальних |комунальних |аграрної політики | | |закладах охорони |закладах охорони |Автономної | | |здоров'я |здоров'я |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | |Протягом |Протягом |агропромислового | | |2008-2009 років |2008-2009 років |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.30.2. нормативів |нормативів надання |нормативів надання |Сектор охорони | |надання медичної |медичної допомоги, |медичної допомоги, |праці, пожежної | |допомоги, що включають|що включають обсяги|що включають обсяги|безпеки та безпеки | |дані про обсяг |діагностичних, |діагностичних, |дорожнього руху, | |діагностичних, |лікувальних та |лікувальних та |Державний комітет | |лікувальних та |профілактичних |профілактичних |ветеринарної | |профілактичних |процедур; |процедур; |медицини, Державний | |процедур; | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.30.3. показників |показників якості |показників якості |Сектор охорони | |якості надання |надання медичної |надання медичної |праці, пожежної | |медичної допомоги |допомоги |допомоги |безпеки та безпеки | | | | |дорожнього руху, | | |Протягом |Протягом |Державний комітет | | |2008-2009 років |2008-2009 років |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.31. Прийняти рішення|Прийняти рішення |Приймати рішення |Департамент | |про утримання, |про утримання, |про утримання, |економіки та | |передачу або |передачу або |передачу або |управління державною| |ліквідацію закладів |ліквідацію закладів|ліквідацію закладів|власністю, Державний| |(установ) охорони |охорони здоров'я, |охорони здоров'я, |комітет ветеринарної| |здоров'я, які |які перебувають на |які перебувають на |медицини, Державний | |перебувають на балансі|балансі державних, |балансі державних, |комітет рибного | |підприємств, установ |комунальних |комунальних |господарства | |та організацій |підприємств або |підприємств або | | |державної форми |підприємств, у |підприємств, у | | |власності, зокрема |статутному фонді |статутному фонді | | |тих, у статутному |яких є державна |яких є державна | | |фонді яких є частка |частка, за |частка, за | | |державної форми |погодженням з |погодженням з | | |власності, та |профспілками та |профспілками та | | |комунальної форми |всеукраїнськими |всеукраїнськими | | |власності за |об'єднаннями |об'єднаннями | | |погодженням із |організацій |організацій | | |Стороною профспілок та|роботодавців і |роботодавців і | | |всеукраїнськими |підприємців, які є |підприємців, які є | | |об'єднаннями |суб'єктами |суб'єктами | | |організацій |Генеральної угоди |Генеральної угоди | | |роботодавців і |( n0002120-08 ) |( n0002120-08 ) | | |підприємців, які є | | | | |суб'єктами Угоди |Протягом |Протягом | | |( n0002120-08 ), |2008-2009 років |2008-2009 років | | |органами охорони | | | | |здоров'я | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.32. Забезпечити |Завершити перегляд |Взяти участь у |Сектор охорони | |завершення до 1 січня |та затвердити нові |перегляді та |праці, пожежної | |2009 р. за участю |норми безоплатної |затвердженні нових |безпеки та безпеки | |Сторони профспілок та |видачі працівникам |норм безоплатної |дорожнього руху, | |всеукраїнських |спеціального одягу |видачі працівникам |Державний комітет | |об'єднань організацій |і взуття, інших |спеціального одягу |ветеринарної | |роботодавців і |засобів |і взуття, інших |медицини, Державний | |підприємців, які є |індивідуального |засобів |комітет рибного | |суб'єктами Угоди |захисту |індивідуального |господарства | |( n0002120-08 ), | |захисту | | |перегляд та | | | | |затвердження нових |IV квартал |IV квартал | | |норм безоплатної |2008 року |2008 року | | |видачі працівникам | | | | |спеціального одягу і | | | | |взуття, інших засобів | | | | |індивідуального | | | | |захисту | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.33. Забезпечити за |Підготувати та |Взяти участь у |Сектор охорони | |участю Сторони |затвердити нову |підготовці нової |праці, пожежної | |профспілок та |редакцію Порядку |редакції Порядку |безпеки та безпеки | |всеукраїнських |встановлення МСЕК |встановлення МСЕК |дорожнього руху, | |об'єднань організацій |ступеня втрати |ступеня втрати |Державний комітет | |роботодавців і |професійної |професійної |ветеринарної | |підприємців, які є |працездатності у |працездатності у |медицини, Державний | |суб'єктами Угоди |відсотках |відсотках |комітет рибного | |( n0002120-08 ), |робітникам, яким |робітникам, яким |господарства | |перегляд та |заподіяно |заподіяно | | |затвердження в новій |ушкодження |ушкодження | | |редакції наказу МОЗ |здоров'я, пов'язане|здоров'я, пов'язане| | |від 22 листопада |з виконанням |з виконанням | | |1995 р. |трудових обов'язків|трудових обов'язків| | |N 212 ( z0136-96 ) |( z0136-96 ), |( z0136-96 ), | | |"Про затвердження |затвердженого МОЗ |затвердженого МОЗ | | |Порядку встановлення | | | | |МСЕК ступеня втрати |Протягом |Протягом | | |професійної |2008-2009 років |2008-2009 років | | |працездатності у | | | | |відсотках робітникам, | | | | |яким заподіяно | | | | |ушкодження здоров'я, | | | | |пов'язане з виконанням| | | | |трудових обов'язків" | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Сторона власників зобов'язується: | |-----------------------------------------------------------------------------------| |3.34. Щороку |Рекомендувати |Рекомендувати |Сектор охорони | |розробляти і |керівникам |керівникам |праці, пожежної | |здійснювати заходи, |підприємств |підприємств |безпеки та безпеки | |спрямовані на |розробляти і |розробляти і |дорожнього руху, | |приведення умов праці |здійснювати заходи,|здійснювати заходи,|Державний комітет | |на робочих місцях у |спрямовані на |спрямовані на |ветеринарної | |відповідність з |приведення умов |приведення умов |медицини, Державний | |вимогами |праці у |праці у |комітет рибного | |санітарно-гігієнічних |відповідність з |відповідність з |господарства | |норм |санітарно- |санітарно- | | | |гігієнічними |гігієнічними | | | |нормами |нормами | | | | | | | | |Щороку |Щороку | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.35. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Сектор охорони | |щороку збільшувати |керівникам |керівникам |праці, пожежної | |витрати на охорону |підприємств |підприємств |безпеки та безпеки | |праці на одного |збільшувати витрати|збільшувати витрати|дорожнього руху, | |працюючого залежно від|на охорону праці на|на охорону праці на|Департамент харчової| |економічного стану |одного працюючого |одного працюючого |промисловості, | |підприємства в |залежно від |залежно від |Державний комітет | |порядку, передбаченому|економічного стану |економічного стану |ветеринарної | |колективним договором |підприємства в |підприємства в |медицини, Державний | | |порядку, |порядку, |комітет рибного | | |передбаченому |передбаченому |господарства, | | |колективним |колективним |Міністерство | | |договором |договором |аграрної політики | | | | |Автономної | | |Щороку |Щороку |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.36. Під час |Рекомендувати |Рекомендувати |Сектор охорони | |проведення періодичних|керівникам |керівникам |праці, пожежної | |медичних оглядів |підприємств та |підприємств та |безпеки та безпеки | |сприяти створенню умов|закладів охорони |закладів охорони |дорожнього руху, | |для своєчасного та |здоров'я під час |здоров'я під час |Державний комітет | |організованого |проведення |проведення |ветеринарної | |проходження |періодичних |періодичних |медицини, Державний | |працівниками, |медичних оглядів |медичних оглядів |комітет рибного | |зайнятими на важких |сприяти створенню |сприяти створенню |господарства | |роботах, роботах із |умов для |умов для | | |шкідливими чи |своєчасного та |своєчасного та | | |небезпечними умовами |організованого його|організованого його| | |праці або таких, де є |проходження |проходження | | |потреба у професійному|працівниками, |працівниками, | | |доборі, та осіб віком |зайнятими на важких|зайнятими на важких| | |до 21 року, медогляду,|роботах, роботах із|роботах, роботах із| | |здійснення заходів, |шкідливими чи |шкідливими чи | | |передбачених заключним|небезпечними |небезпечними | | |актом за результатами |умовами праці або |умовами праці або | | |періодичного медичного|таких, що вимагають|таких, що вимагають| | |огляду |професійного добору|професійного добору| | | |кадрів, та особами |кадрів, та особами | | | |віком до 21 року, |віком до 21 року, | | | |здійснювати заходи,|здійснювати заходи,| | | |передбачені |передбачені | | | |заключним актом за |заключним актом за | | | |результатами |результатами | | | |медичного огляду |медичного огляду | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.37. Скласти у |Визначити перелік |Визначити перелік |Сектор охорони | |2008 році перелік |об'єктів та споруд,|об'єктів та споруд,|праці, пожежної | |об'єктів та споруд, що|що перебувають у |що перебувають у |безпеки та безпеки | |перебувають у |небезпечному для |небезпечному для |дорожнього руху, | |небезпечному для життя|життя людей |життя людей |Департамент розвитку| |людей технічному |технічному стані, |технічному стані, |сільських територій,| |стані, розробити та |розробити та |розробити та |Державний комітет | |виконати протягом |виконати протягом |виконати протягом |ветеринарної | |строку дії Угоди |строку дії |строку дії |медицини, Державний | |( n0002120-08 ) плани |Генеральної угоди |Генеральної угоди |комітет рибного | |заходів щодо подальшої|( n0002120-08 ) |( n0002120-08 ) |господарства, | |безпечної їх |плани заходів щодо |плани заходів щодо |Міністерство | |експлуатації |подальшої безпечної|подальшої безпечної|аграрної політики | | |їх експлуатації |їх експлуатації |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.38. Встановлювати |Рекомендувати |Рекомендувати |Сектор охорони | |тривалість робочої |керівникам |керівникам |праці, пожежної | |зміни понад 8 годин |підприємств |підприємств |безпеки та безпеки | |(крім працівників, |установлювати |установлювати |дорожнього руху, | |зайнятих на роботах із|тривалість робочої |тривалість робочої |Управління | |шкідливими та важкими |зміни понад 8 годин|зміни понад 8 годин|організаційних | |умовами праці) лише в |(крім працівників, |(крім працівників, |структур і | |порядку, визначеному |зайнятих на роботах|зайнятих на роботах|соціально-трудових | |Правилами трудового |із шкідливими та |із шкідливими та |відносин Державний | |розпорядку та |важкими умовами |важкими умовами |комітет ветеринарної| |колективним договором |праці) лише в |праці) лише в |медицини, Державний | | |порядку, |порядку, |комітет рибного | | |визначеному |визначеному |господарства, | | |Правилами трудового|Правилами трудового|Міністерство | | |розпорядку та |розпорядку та |аграрної політики | | |колективним |колективним |Автономної | | |договором |договором |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | |Постійно |Постійно |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3.39. Вивчити протягом|Вивчити питання |Прийняти участь у |Сектор охорони | |2008 року питання щодо|доцільності |вивченні питання |праці, пожежної | |доцільності створення |створення цехових |доцільності |безпеки та безпеки | |цехових лікарських |лікарських дільниць|створення цехових |дорожнього руху, | |дільниць для |для працівників, |лікарських дільниць|Державний комітет | |працівників у |зайнятих на роботах|для працівників, |ветеринарної | |шкідливих або |із шкідливими або |зайнятих на роботах|медицини, Державний | |небезпечних умовах |небезпечними |із шкідливими або |комітет рибного | |праці |умовами праці |небезпечними |господарства | | | |умовами праці | | | | | | | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Розділ IV | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Соціальний захист та задоволення духовних потреб | |-----------------------------------------------------------------------------------| |I. У сфері соціального захисту | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |-----------------------------------------------------------------------------------| |4.1. Забезпечувати | | | | |збільшення щороку | | | | |чисельності | | | | |працівників та членів | | | | |їх сімей, що | | | | |оздоровлюються в | | | | |санаторно-курортних | | | | |закладах, за рахунок | | | | |більш ефективного | | | | |використання коштів | | | | |Фонду соціального | | | | |страхування з | | | | |тимчасової втрати | | | | |працездатності та | | | | |залучення коштів | | | | |застрахованих осіб | | | | | | | | | |Вивчити питання щодо |Вивчити питання |Взяти участь у |Управління | |збільшення заробітної |збільшення |вивченні питання |організаційних | |плати працівників, що |заробітної плати |збільшення |структур і | |дасть їм можливість |працівників, що |заробітної плати |соціально-трудових | |самостійно придбавати |дасть їм змогу |працівників, що |відносин, Державний | |путівки на |самостійно |дасть їм змогу |комітет ветеринарної| |санаторно-курортне |придбавати путівки |самостійно |медицини, Державний | |лікування, за рахунок |на |придбавати путівки |комітет рибного | |зменшення нарахувань |санаторно-курортне |на |господарства | |на фонди заробітної |лікування, за |санаторно-курортне | | |плати з цією метою |рахунок зменшення |лікування, за | | | |нарахувань на фонди|рахунок зменшення | | | |заробітної плати |нарахувань на фонди| | | | |заробітної плати | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.4. Сприяти |Сприяти |Сприяти |Управління | |запровадженню недер- |запровадженню |запровадженню |організаційних | |жавного пенсійного |недержавного |недержавного |структур і | |забезпечення шляхом |пенсійного |пенсійного |соціально-трудових | |розроблення програм |забезпечення шляхом|забезпечення шляхом|відносин, Державний | |недержавного |розроблення програм|розроблення програм|комітет ветеринарної| |пенсійного |недержавного |недержавного |медицини, Державний | |забезпечення |пенсійного |пенсійного |комітет рибного | |працівників |забезпечення |забезпечення |господарства | |підприємств з |працівників |працівників | | |внесенням відповідних |підприємств з |підприємств з | | |змін до колективних |внесенням |внесенням | | |договорів, проведення |відповідних змін до|відповідних змін до| | |системних |колективних |колективних | | |цілеспрямованих |договорів, |договорів, | | |державних кампаній для|проведення |проведення | | |роз'яснення населенню |системних |системних | | |та роботодавцям |цілеспрямованих |цілеспрямованих | | |питання щодо |кампаній для |кампаній для | | |необхідності їх участі|роз'яснення |роз'яснення | | |у недержавному |населенню та |населенню та | | |пенсійному |роботодавцям |роботодавцям | | |забезпеченні як одному|питання |питання | | |з основних елементів |необхідності їх |необхідності їх | | |системи соціального |участі у |участі у | | |захисту населення |недержавному |недержавному | | | |пенсійному |пенсійному | | | |забезпеченні як |забезпеченні як | | | |одному з основних |одному з основних | | | |елементів системи |елементів системи | | | |соціального захисту|соціального захисту| | | |населення |населення | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.6. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Управління | |передбачати включення |сторонам галузевих,|сторонам галузевих,|організаційних | |під час укладання |регіональних угод, |регіональних угод, |структур і | |галузевих, |колективних |колективних |соціально-трудових | |регіональних угод та |договорів |договорів |відносин, Державний | |колективних договорів |передбачати |передбачати |комітет ветеринарної| |зобов'язань щодо |зобов'язання щодо |зобов'язання щодо |медицини, Державний | |соціального захисту |соціального захисту|соціального захисту|комітет рибного | |ветеранів праці та |ветеранів праці та |ветеранів праці та |господарства | |людей похилого віку |людей похилого віку|людей похилого віку| | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.7. Опрацювати |Підготувати |Взяти участь у |Управління | |пропозиції щодо |пропозиції щодо |підготовці |організаційних | |диференційованого |диференційованого |пропозицій щодо |структур і | |підходу до визначення |підходу до |диференційованого |соціально-трудових | |соціального нормативу |визначення |підходу до |відносин, Державний | |для вагітних жінок, |соціального |визначення |комітет ветеринарної| |який передбачає |нормативу для |соціального |медицини, Державний | |додаткові витрати на |вагітних жінок, |нормативу для |комітет рибного | |підвищення рівня |передбачивши |вагітних жінок, |господарства | |калорійності, |додаткові витрати |передбачивши | | |вітамінізації |на підвищення рівня|додаткові витрати | | |харчування, на |калорійності, |на підвищення рівня| | |додаткове медичне |вітамінізації |калорійності, | | |обслуговування, |харчування, на |вітамінізації | | |непродовольчі товари, |додаткове медичне |харчування, на | | |транспортні послуги |обслуговування, |додаткове медичне | | | |непродовольчі |обслуговування, | | | |товари, транспортні|непродовольчі | | | |послуги |товари, транспортні| | | | |послуги | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Кабінет Міністрів | | | | |України | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.11. Не допускати |Під час внесення |Взяти участь у |Департамент ринків | |зниження рівня діючого|змін до законів |підготовці змін до |тваринництва з | |пенсійного |України "Про статус|законів України |Головною державною | |забезпечення, |і соціальний захист|"Про статус і |племінною | |зменшення обсягів |громадян, які |соціальний захист |інспекцією, | |існуючих державних |постраждали |громадян, які |Державний комітет | |соціальних пільг, |внаслідок |постраждали |ветеринарної | |компенсацій, доплат і |Чорнобильської |внаслідок Чорноби- |медицини, Державний | |допомоги без |катастрофи" |льської катастрофи"|комітет рибного | |відшкодування |( 796-12 ) і "Про |( 796-12 ) і |господарства | |втрачених доходів, |правовий режим |"Про правовий | | |передбачених |території, що |режим території, що| | |законодавством на час |зазнала |зазнала | | |підписання Угоди |радіоактивного |радіоактивного | | |( n0002120-08 ), та |забруднення |забруднення | | |забезпечити їх |внаслідок |внаслідок | | |подальше підвищення |Чорнобильської |Чорнобильської | | |під час внесення змін |катастрофи" |катастрофи" | | |до законів України |( 791а-12 ) не |( 791а-12 ) не | | |"Про статус і |допускати зниження |допускати зниження | | |соціальний захист |рівня пенсійного |рівня пенсійного | | |громадян, які |забезпечення, |забезпечення, | | |постраждали внаслідок |зменшення обсягів |зменшення обсягів | | |Чорнобильської |існуючих державних |існуючих державних | | |катастрофи" ( 796-12 )|соціальних пільг, |соціальних пільг, | | |та "Про правовий режим|компенсацій, доплат|компенсацій, доплат| | |території, що зазнала |і допомоги без |і допомоги без | | |радіоактивного |відшкодування |відшкодування | | |забруднення, внаслідок|втрачених доходів, |втрачених доходів, | | |Чорнобильської |передбачених |передбачених | | |катастрофи" |законодавством на |законодавством на | | |( 791а-12 ) |час підписання |час підписання | | | |Генеральної угоди |Генеральної угоди | | | |( n0002120-08 ), та|( n0002120-08 ), та| | | |забезпечити їх |забезпечити їх | | | |подальше підвищення|подальше підвищення| | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.13. Під час |Забезпечувати |Взяти участь у |Управління | |розроблення проектів |проведення |проведенні |організаційних | |законодавчих та |соціального діалогу|соціального діалогу|структур і | |нормативно-правових |під час розроблення|під час розроблення|соціально-трудових | |актів у сфері |проектів |проектів |відносин, Державний | |загальнообов'язкового |нормативно-правових|нормативно-правових|комітет ветеринарної| |державного соціального|актів, у тому числі|актів, у тому числі|медицини, Державний | |страхування та |з питань |з питань |комітет рибного | |недержавного |загальнообов'язко- |загальнообов'язко- |господарства | |пенсійного |вого державного |вого державного | | |забезпечення, в тому |соціального |соціального | | |числі щодо зміни |страхування і |страхування і | | |об'єкта страхування, |недержавного |недержавного | | |умов забезпечення, |пенсійного |пенсійного | | |інших правових чи |забезпечення, |забезпечення, | | |організаційних питань |зокрема зміни |зокрема зміни | | |забезпечувати їх |об'єкта страхування|об'єкта страхування| | |попередній розгляд і |та умов |та умов | | |узгодження із Стороною|забезпечення |забезпечення | | |профспілок та | | | | |всеукраїнськими |Постійно |Постійно | | |об'єднаннями | | | | |організацій | | | | |роботодавців і | | | | |підприємців, які є | | | | |суб'єктами Угоди | | | | |( n0002120-08 ) | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.23. У 2008 році за |Провести |Взяти участь у |Департамент розвитку| |участю Сторони |консультації із |консультаціях із |сільських територій,| |профспілок та |всеукраїнськими |всеукраїнськими |Державний комітет | |всеукраїнських |об'єднаннями |об'єднаннями |ветеринарної | |об'єднань організацій |організацій |організацій |медицини, Державний | |роботодавців і |роботодавців і |роботодавців і |комітет рибного | |підприємців, які є |підприємців, які є |підприємців, які є |господарства | |суб'єктами Угоди |суб'єктами |суб'єктами | | |( n0002120-08 ), |Генеральної угоди |Генеральної угоди | | |провести консультації |( n0002120-08 ), |( n0002120-08 ), | | |і розробити пропозиції|Стороною профспілок|Стороною профспілок| | |щодо вдосконалення |і розробити |і розробити | | |законодавства з питань|пропозиції щодо |пропозиції щодо | | |працевлаштування осіб,|вдосконалення |вдосконалення | | |не здатних на рівних |законодавства з |законодавства з | | |конкурувати на ринку |питань |питань | | |праці, в тому числі |працевлаштування |працевлаштування | | |осіб з обмеженими |осіб, не здатних на|осіб, не здатних на| | |фізичними можливостями|рівних умовах |рівних умовах | | | |конкурувати на |конкурувати на | | | |ринку праці, в тому|ринку праці, в тому| | | |числі осіб з |числі осіб з | | | |обмеженими |обмеженими | | | |фізичними |фізичними | | | |можливостями |можливостями | | | | | | | | |Протягом 2008 року |Протягом 2008 року | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | II. У сфері задоволення духовних потреб людини | |-----------------------------------------------------------------------------------| |Сторони домовилися: | |-----------------------------------------------------------------------------------| |4.28. Сприяти |Сприяти залученню |Сприяти залученню |Департамент розвитку| |залученню до занять |до занять народною |до занять народною |сільських територій,| |народною творчістю |творчістю |творчістю |Державний комітет | |працівників і членів |працівників і |працівників і |ветеринарної | |їх сімей на базі |членів їх сімей на |членів їх сімей на |медицини, Державний | |культурно-освітніх |базі |базі |комітет рибного | |закладів та клубних |культурно-освітніх |культурно-освітніх |господарства | |формувань при |закладів та клубних|закладів та клубних| | |підприємствах, |формувань при |формувань при | | |організаціях та |підприємствах, |підприємствах, | | |установах незалежно |установах та |установах та | | |від форми власності, |організаціях, |організаціях, | | |використовуючи для |використовуючи для |використовуючи для | | |цього всі можливі |цього всі можливі |цього всі можливі | | |джерела фінансування |джерела |джерела | | | |фінансування |фінансування | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.30. Щороку вживати |Опрацьовувати |Взяти участь у |Департамент розвитку| |заходів, спрямованих |питання щодо |опрацюванні питання|сільських територій,| |на проведення |внесення змін до |щодо внесення змін |Департамент фінансів| |оздоровчої кампанії |законодавства з |до законодавства з | | |серед дітей, |питань формування |питань формування | | |насамперед незахищених|державного |державного | | |категорій, у тому |замовлення на |замовлення на | | |числі з визначенням |оздоровлення дітей |оздоровлення дітей | | |щороку державного | | | | |замовлення на їх |Щороку |Щороку | | |оздоровлення | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.31. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Управління | |під час укладення |сторонам галузевих |сторонам галузевих |організаційних | |колективних договорів |угод та колективних|угод та колективних|структур і | |та угод передбачати |договорів |договорів |соціально-трудових | |вирішення питання щодо|передбачати |передбачати |відносин, | |розвитку культури, |вирішення питання |вирішення питання |Департамент розвитку| |фізичного виховання та|щодо розвитку |щодо розвитку |сільських територій,| |спорту, дитячого |культури, фізичного|культури, фізичного|Департамент | |оздоровлення, |виховання та |виховання та |фінансів, | |молодіжної та |спорту, дитячого |спорту, дитячого |Департамент харчової| |гендерної політики |оздоровлення, |оздоровлення, |промисловості, | | |молодіжної та |молодіжної та |Державний комітет | | |гендерної політики |гендерної політики |ветеринарної | | | | |медицини, Державний | | |Постійно |Постійно |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.32. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Управління | |створювати на |керівникам |керівникам |організаційних | |підприємствах, в |підприємств, |підприємств, |структур і | |установах та |установ та |установ та |соціально-трудових | |організаціях колективи|організацій |організацій |відносин, | |фізичної культури і |створювати |створювати |Департамент розвитку| |спортивні клуби, а в |колективи фізичної |колективи фізичної |сільських територій,| |трудових колективах з |культури і |культури і |Департамент харчової| |чисельністю не менш як|спортивні клуби, а |спортивні клуби, а |промисловості, | |500 осіб - передбачати|в трудових |в трудових |Державний комітет | |в штатному розкладі |колективах з |колективах з |ветеринарної | |посаду інструктора з |чисельністю не менш|чисельністю не менш|медицини, Державний | |фізичної культури і |як 500 осіб - |як 500 осіб - |комітет рибного | |спорту, водночас не |передбачати в |передбачати в |господарства | |допускаючи скорочення |штатному розписі |штатному розписі | | |штатних одиниць |посаду інструктора |посаду інструктора | | |зазначених фахівців |з фізичної культури|з фізичної культури| | | |і спорту, водночас |і спорту, водночас | | | |не допускаючи |не допускаючи | | | |скорочення штатних |скорочення штатних | | | |одиниць зазначених |одиниць зазначених | | | |фахівців. Вводити у|фахівців. Вводити у| | | |разі потреби |разі потреби | | | |зазначені посади в |зазначені посади в | | | |межах штатної |межах штатної | | | |чисельності і |чисельності і | | | |видатків на |видатків на | | | |утримання |утримання | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.33. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Управління | |підприємствам |сторонам |сторонам |організаційних | |державної та |колективних |колективних |структур і | |комунальної форми |договорів під час |договорів під час |соціально-трудових | |власності включати в |їх укладення на |їх укладення на |відносин, | |колективні договори і |державних та |державних та |Департамент | |угоди положення щодо |комунальних |комунальних |економіки та | |зміни форми власності |підприємствах |підприємствах |управління державною| |або перепрофілювання |включати положення |включати положення |власністю, | |об'єктів |щодо зміни форми |щодо зміни форми |Департамент розвитку| |соціально-культурного,|власності або |власності або |сільських територій,| |оздоровчого |перепрофілювання |перепрофілювання |Департамент харчової| |призначення, які |об'єктів соціально-|об'єктів соціально-|промисловості, | |перебувають на їх |культурного, |культурного, |Державний комітет | |балансі |оздоровчого |оздоровчого |ветеринарної | | |призначення, які |призначення, які |медицини, Державний | | |перебувають на їх |перебувають на їх |комітет рибного | | |балансі |балансі |господарства | | | | | | | |Постійно |Постійно | | | | | | | | |Рекомендувати |Передбачити в |Управління | | |сторонам галузевих |галузевих угодах |організаційних | | |угод під час їх |під час їх |структур і | | |укладення |укладення положення|соціально-трудових | | |передбачати |про включення до |відносин, | | |положення про |колективних |Департамент | | |включення до |договорів |економіки та | | |колективних |зобов'язань щодо |управління державною| | |договорів |зміни форми |власністю, | | |зобов'язань щодо |власності або |Департамент розвитку| | |зміни форми |перепрофілювання |сільських територій,| | |власності або |об'єктів соціально-|Департамент харчової| | |перепрофілювання |культурного, |промисловості, | | |об'єктів соціально-|оздоровчого |Державний комітет | | |культурного, |призначення, які |ветеринарної | | |оздоровчого |перебувають на їх |медицини, Державний | | |призначення, які |балансі |комітет рибного | | |перебувають на їх | |господарства | | |балансі | | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Сторона власників | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.34. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Управління | |відповідно до вимог |керівникам |керівникам |організаційних | |статті 44 Закону |підприємств |підприємств |структур і | |України "Про |відповідно до вимог|відповідно до вимог|соціально-трудових | |професійні спілки, їх |статті 44 Закону |статті 44 Закону |відносин, | |права та гарантії |України "Про |України "Про |Департамент харчової| |діяльності" |професійні спілки, |професійні спілки, |промисловості, | |( 1045-14 ) відра- |їх права та |їх права та |Державний комітет | |ховувати первинним |гарантії |гарантії |ветеринарної | |профспілковим |діяльності" |діяльності" |медицини, Державний | |організаціям |( 1045-14 ) |( 1045-14 ) |комітет рибного | |підприємств виробничої|відраховувати |відраховувати |господарства | |і соціально-побутової |первинним |первинним | | |сфери, |профспілковим |профспілковим | | |агропромислового |організаціям |організаціям | | |комплексу на |підприємств |підприємств | | |культурно-масову, |виробничої і |виробничої і | | |фізкультурну та |соціально-побутової|соціально-побутової| | |оздоровчу роботу кошти|сфери, |сфери, | | |в розмірах, |агропромислового |агропромислового | | |передбачених |комплексу на |комплексу на | | |колективними |культурно-масову, |культурно-масову, | | |договорами і угодами |фізкультурну та |фізкультурну та | | | |оздоровчу роботу |оздоровчу роботу | | | |кошти в розмірах, |кошти в розмірах, | | | |передбачених |передбачених | | | |колективними |колективними | | | |договорами і |договорами і | | | |угодами |угодами | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Кабінет Міністрів | | | | |України | | | | |зобов'язується: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.35. Передбачати |Передбачати під час|Приймати участь у | | |щороку в проекті |складання проекту |складанні проекту | | |Державного бюджету |державного бюджету |державного бюджету | | |України на відповідний|на відповідний рік |на відповідний рік | | |рік з урахуванням |з урахуванням |з урахуванням | | |можливостей його |можливостей його |можливостей його | | |збалансування: |збалансування |збалансування | | | |видатки для: |видатки для: | | | | | | | |а) кошти на |оздоровлення |оздоровлення |Департамент розвитку| |оздоровлення |незахищених |незахищених |сільських територій,| |дітей-сиріт, дітей, |категорій дітей, |категорій дітей, |Департамент фінансів| |позбавлених |насамперед |насамперед | | |батьківського |дітей-сиріт, дітей,|дітей-сиріт, дітей,| | |піклування, та дітей |позбавлених |позбавлених | | |із малозабезпечених |батьківського |батьківського | | |сімей, у тому числі |піклування |піклування | | |дітей зазначених | | | | |категорій, які | | | | |проживають у сільській| | | | |місцевості; | | | | | | | | | |в) видатки для |забезпечення |забезпечення |Департамент аграрної| |забезпечення виконання|виконання прийнятих|виконання прийнятих|освіти, науки та | |прийнятих рішень щодо |рішень щодо |рішень щодо |дорадництва, | |підвищення розміру |підвищення розміру |підвищення розміру |Департамент фінансів| |стипендій; |стипендій |стипендій | | | | | | | |г) видатки для |підтримки |підтримки |Департамент розвитку| |підтримки діяльності |діяльності |діяльності |сільських територій,| |фізкультурно- |фізкультурно- |фізкультурно- |Департамент фінансів| |спортивних товариств; |спортивних |спортивних | | | |товариств |товариств | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.36. Розробити і |Розробити і |Взяти участь у |Департамент розвитку| |затвердити державні |затвердити державні|розробці і |сільських територій,| |соціальні стандарти та|соціальні стандарти|затвердженні |Державний комітет | |показники якості |та показники якості|державних |ветеринарної | |послуг, що надаються |послуг, що |соціальних |медицини, Державний | |населенню закладами, |надаються населенню|стандартів та |комітет рибного | |підприємствами, |закладами культури |показників якості |господарства | |установами та |і охорони здоров'я |послуг, що | | |організаціями культури| |надаються населенню| | |і охорони здоров'я | |закладами культури | | | | |і охорони здоров'я | | | | | | | | |Протягом |Протягом | | | |2008-2009 років |2008-2009 років | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.37. Провести |Забезпечити |Забезпечити |Департамент розвитку| |протягом 2008 і 2009 |проведення |проведення |сільських територій,| |років інвентаризацію |інвентаризації: |інвентаризації: |Департамент | |функціонуючих |культурно-освітніх |культурно-освітніх |економіки та | |культурно-освітніх та |закладів |закладів |управління державною| |фізкультурно- |підприємств, |підприємств, |власністю, Державний| |спортивних закладів |установ та |установ та |комітет ветеринарної| |підприємств, установ |організацій |організацій |медицини, Державний | |та організацій | | |комітет рибного | | |Протягом |Протягом |господарства, | | |2008-2009 років |2008-2009 років |Міністерство | | | | |аграрної політики | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| | | | | | | |фізкультурно- |фізкультурно- |Департамент розвитку| | |спортивних закладів|спортивних закладів|сільських територій,| | |підприємств, |підприємств, |Департамент | | |установ та |установ та |економіки та | | |організацій |організацій |управління державною| | | | |власністю, Державний| | |Протягом |Протягом |комітет ветеринарної| | |2008-2009 років |2008-2009 років |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.39. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Управління | |згідно із статтею 44 |згідно із статтею |згідно із статтею |організаційних | |Закону України "Про |44 Закону України |44 Закону України |структур і | |професійні спілки, їх |"Про професійні |"Про професійні |соціально-трудових | |права та гарантії |спілки, їх права та|спілки, їх права та|відносин, | |діяльності" |гарантії |гарантії |Департамент харчової| |( 1045-14 ), перед- |діяльності" |діяльності" |промисловості, | |бачати відрахування |( 1045-14 ), |( 1045-14 ), |Державний комітет | |профспілковим |передбачати |передбачати |ветеринарної | |комітетам установ та |відрахування |відрахування |медицини, Державний | |організацій бюджетної |первинним |первинним |комітет рибного | |сфери на |профспілковим |профспілковим |господарства | |культурно-масову, |організаціям |організаціям | | |фізкультурну і |установ та |установ та | | |оздоровчу роботу кошти|організацій |організацій | | |в розмірах, |бюджетної сфери на |бюджетної сфери на | | |передбачених |культурно-масову, |культурно-масову, | | |колективними |фізкультурну і |фізкультурну і | | |договорами, але не |оздоровчу роботу |оздоровчу роботу | | |менш як 0,3 відсотка |кошти в розмірах, |кошти в розмірах, | | |фонду оплати праці |передбачених |передбачених | | | |колективними |колективними | | | |договорами, але не |договорами, але не | | | |менш як 0,3 |менш як 0,3 | | | |відсотка фонду |відсотка фонду | | | |оплати праці |оплати праці | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4.40. Розробити проект|Підготувати проект |Взяти участь у |Департамент розвитку| |Державної програми |Державної програми |розробці проекту |сільських територій,| |розвитку об'єктів |розвитку об'єктів |Державної програми |Міністерство | |соціального |соціального |розвитку об'єктів |аграрної політики | |призначення |призначення |соціального |Автономної | | | |призначення |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | |Протягом |Протягом |агропромислового | | |2008-2009 років |2008-2009 років |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |-----------------------------------------------------------------------------------| | Заключні положення | |-----------------------------------------------------------------------------------| |З метою координації | | | | |діяльності, пов'язаної| | | | |з | | | | |колективно-договірним | | | | |регулюванням | | | | |соціально-економічних | | | | |і трудових відносин, | | | | |та вдосконалення | | | | |соціального діалогу | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |Сторони домовилися: | | | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |1. Здійснювати |Забезпечувати |Забезпечувати |Департамент | |соціальний діалог з |проведення |проведення |економіки та | |питань проведення |соціального діалогу|соціального діалогу|управління державною| |державної |з питань реалізації|з питань реалізації|власністю, | |соціально-економічної |державної |державної |Департамент правової| |політики, в тому числі|соціально- |соціально- |та законопроектної | |під час розроблення |економічної |економічної |роботи, Департамент | |проектів актів |політики, в тому |політики, в тому |розвитку аграрного | |законодавства, які |числі під час |числі під час |ринку, Департамент | |стосуються економічних|розроблення |розроблення |фінансів, | |і соціально-трудових |проектів актів |проектів актів |Департамент | |відносин, соціального |законодавства з |законодавства з |зовнішньо- | |захисту населення, і |питань економічних |питань економічних |економічного | |розглядати їх за |і |і |співробітництва, | |участю всеукраїнських |соціально-трудових |соціально-трудових |Департамент аграрної| |об'єднань організацій |відносин, |відносин, |освіти, науки та | |роботодавців і |соціального захисту|соціального захисту|дорадництва, | |підприємців, які є |населення, і |населення, і |Департамент | |суб'єктами Угоди |розглядати їх за |розглядати їх за |інженерно-технічного| |( n0002120-08 ), та |участю |участю |забезпечення, | |Сторони профспілок у |всеукраїнських |всеукраїнських |Департамент ринків | |порядку згідно з |об'єднань |об'єднань |рослинництва, | |додатками 5 та 6, |організацій |організацій |Департамент розвитку| |відповідно до |роботодавців і |роботодавців і |сільських територій,| |Рекомендації МОП N 113|підприємців, які є |підприємців, які є |Департамент ринків | |( 993_243 ) щодо |суб'єктами |суб'єктами |тваринництва з | |консультацій та |Генеральної угоди |Генеральної угоди |Головною державною | |співробітництва між |( n0002120-08 ), |( n0002120-08 ), |племінною | |державною владою та |Сторони профспілок |Сторони профспілок |інспекцією, | |організаціями |у порядку згідно з |у порядку згідно з |Департамент харчової| |підприємців і |додатками 5 та 6 до|додатками 5 та 6 до|промисловості, | |працівників у |Генеральної угоди |Генеральної угоди |Управління | |галузевому та |відповідно до |відповідно до |організаційних | |національному масштабі|Рекомендації МОП |Рекомендації МОП |структур і | | |N 113 ( 993_243 ) |N 113 ( 993_243 ) |соціально-трудових | | |щодо консультацій |щодо консультацій |відносин, Відділ | | |та співробітництва |та співробітництва |розвитку | | |між державною |між державною |садівництва, | | |владою та |владою та |виноградарства та | | |організаціями |організаціями |виноробства, Сектор | | |підприємців і |підприємців і |охорони праці, | | |працівників у |працівників у |пожежної безпеки та | | |галузевому та |галузевому та |безпеки дорожнього | | |національному |національному |руху, Державний | | |масштабі |масштабі |комітет ветеринарної| | | | |медицини, Державний | | |Постійно |Постійно |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |2. Не допускати |Не допускати |Не погоджувати |Департамент правової| |внесення на розгляд |внесення на розгляд|проекти актів |та законопроектної | |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів |роботи, Департамент | |України та прийняття |України та |України з питань |економіки та | |ним актів |прийняття ним актів|соціально- |управління державною| |законодавства, які |законодавства з |економічних, |власністю, | |стосуються |питань соціально- |трудових прав |Департамент розвитку| |соціально-економічних,|економічних, |та інтересів |аграрного ринку, | |трудових прав та |трудових прав |працівників і |Департамент | |інтересів працівників |та інтересів |роботодавців без |фінансів, | |і роботодавців без |працівників і |проведення |Департамент | |проведення |роботодавців без |соціального діалогу|зовнішньо- | |попереднього |проведення | |економічного | |соціального діалогу |попереднього | |співробітництва, | | |соціального діалогу| |Департамент аграрної| | | | |освіти, науки та | | |Постійно |Постійно |дорадництва, | | | | |Департамент | | | | |інженерно-технічного| | | | |забезпечення, | | | | |Департамент ринків | | | | |рослинництва, | | | | |Департамент розвитку| | | | |сільських територій,| | | | |Департамент ринків | | | | |тваринництва з | | | | |Головною державною | | | | |племінною | | | | |інспекцією, | | | | |Департамент харчової| | | | |промисловості, | | | | |Управління | | | | |організаційних | | | | |структур і | | | | |соціально-трудових | | | | |відносин, Відділ | | | | |розвитку | | | | |садівництва, | | | | |виноградарства та | | | | |виноробства, Сектор | | | | |охорони праці, | | | | |пожежної безпеки та | | | | |безпеки дорожнього | | | | |руху, Державний | | | | |комітет ветеринарної| | | | |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | | | |господарства | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |3. Забезпечити |Забезпечувати |Забезпечувати |Управління | |здійснення публічного |проведення |проведення |організаційних | |соціального діалогу з |публічного |публічного |структур і | |питань проведення |соціального діалогу|соціального діалогу|соціально-трудових | |державної політики та |з питань реалізації|з питань реалізації|відносин, Державний | |виконання Угоди |державної політики |державної політики |комітет ветеринарної| |( n0002120-08 ) |та виконання |та виконання |медицини, Державний | | |Генеральної угоди |Генеральної угоди |комітет рибного | | |( n0002120-08 ) |( n0002120-08 ) |господарства | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |4. Проводити в рамках |Сприяти організації|Сприяти організації|Управління | |тристоронніх органів |проведення в рамках|проведення в рамках|організаційних | |соціального діалогу |тристоронніх |тристоронніх |структур і | |відповідного рівня |органів соціального|органів соціального|соціально-трудових | |навчання фахівців від |діалогу |діалогу |відносин, Державний | |профспілок, |відповідного рівня |відповідного рівня |комітет ветеринарної| |організацій |навчання фахівців |навчання фахівців |медицини, Державний | |роботодавців, органів |від профспілок, |від профспілок, |комітет рибного | |виконавчої влади з |організацій |організацій |господарства, | |питань соціального |роботодавців, |роботодавців, |Міністерство | |діалогу |органів виконавчої |органів виконавчої |аграрної політики | | |влади з питань |влади з питань |Автономної | | |соціального діалогу|соціального діалогу|Республіки Крим, | | | | |головні управління | | |Постійно |Постійно |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |5. Розробляти щороку |Розробляти за |Розробляти за |Департамент правової| |за участю Сторін |участю сторін |участю сторін |та законопроектної | |соціального діалогу |соціального діалогу|соціального діалогу|роботи, Державний | |план законопроектної |план |план |комітет ветеринарної| |роботи |законопроектної |законопроектної |медицини, Державний | | |роботи |роботи |комітет рибного | | | | |господарства | | |Щороку |Щороку | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |6. Проводити |Проводити |Приймати участь у |Управління | |переговори в рамках |переговори в рамках|переговорах в |організаційних | |Угоди ( n0002120-08 ) |Генеральної угоди |рамках Генеральної |структур і | |на наступний рік щодо |( n0002120-08 ) |угоди |соціально-трудових | |встановлення основних |щодо встановлення |( n0002120-08 ) |відносин | |державних соціальних |основних державних |щодо встановлення | | |гарантій для |соціальних гарантій|основних державних | | |працівників |для працівників |соціальних гарантій| | | | |для працівників | | | | | | | | |Щороку |Щороку | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |7. Рекомендувати |Рекомендувати під |Рекомендувати під |Управління | |сторонам соціального |час укладення |час укладення |організаційних | |діалогу приводити |галузевих, |галузевих, |структур і | |норми та положення |регіональних угод |регіональних угод |соціально-трудових | |угод нижчого рівня та |та колективних |та колективних |відносин, | |колективних договорів |договорів приводити|договорів приводити|Департамент харчової| |у відповідність з |їх положення у |їх положення у |промисловості, | |Угодою |відповідність з |відповідність з |Державний комітет | |( n0002120-08 ), |Генеральною угодою |Генеральною угодою |ветеринарної | |укладати |( n0002120-08 ), |( n0002120-08 ), |медицини, Державний | |територіальні галузеві|укладати |укладати |комітет рибного | |угоди за ініціативою |територіальні |територіальні |господарства, | |однієї із сторін |галузеві угоди за |галузеві угоди за |Міністерство | | |ініціативою однієї |ініціативою однієї |аграрної політики | | |із сторін |із сторін |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | |Постійно |Постійно |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |8. Рекомендувати |Рекомендувати |Рекомендувати |Управління | |центральним та |центральним та |центральним та |організаційних | |місцевим органам |місцевим органам |місцевим органам |структур і | |виконавчої влади |виконавчої влади |виконавчої влади |соціально-трудових | |включати до складу їх |включати до складу |включати до складу |відносин, Державний | |колегій представників |їх колегій |їх колегій |комітет ветеринарної| |профспілок та |представників |представників |медицини, Державний | |організацій |профспілок та |профспілок та |комітет рибного | |роботодавців і |організацій |організацій |господарства | |підприємців, їх |роботодавців і |роботодавців і | | |об'єднань, які є |підприємців, їх |підприємців, їх | | |суб'єктами Угоди |об'єднань, які є |об'єднань, які є | | |( n0002120-08 ), угод |суб'єктами |суб'єктами | | |відповідного рівня |Генеральної угоди |Генеральної угоди | | | |( n0002120-08 ), |( n0002120-08 ), | | | |угод |угод | | | |відповідного рівня |відповідного рівня | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |9. Всебічно сприяти |Всебічно сприяти |Приймати участь у |Управління | |вдосконаленню |вдосконаленню |вдосконаленні |організаційних | |нормативно-правової |нормативно-правової|нормативно-правової|структур і | |бази з питань |бази з питань |бази з питань |соціально-трудових | |регулювання |регулювання |регулювання |відносин, Державний | |соціально-економічних |соціально- |соціально- |комітет ветеринарної| |і трудових відносин, |економічних і |економічних і |медицини, Державний | |здійсненню соціального|трудових відносин, |трудових відносин, |комітет рибного | |діалогу на |здійсненню |здійсненню |господарства | |тристоронній основі, |соціального діалогу|соціального діалогу| | |відстоювати у |на тристоронній |на тристоронній | | |Верховній Раді України|основі, відстоювати|основі | | |досягнуті домовленості|у Верховній Раді | | | |щодо законопроектів, |України досягнуті | | | |розроблених і |домовленості щодо | | | |погоджених Сторонами |законопроектів, | | | | |розроблених і | | | | |погоджених | | | | |Сторонами | | | | |Генеральної угоди | | | | |( n0002120-08 ) | | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |10. Сприяти діяльності|Сприяти діяльності |Сприяти діяльності |Управління | |профспілок і |профспілок і |профспілок і |організаційних | |організацій |організацій |організацій |структур і | |роботодавців і |роботодавців і |роботодавців і |соціально-трудових | |підприємців, їх |підприємців, їх |підприємців, їх |відносин, | |консолідації в |консолідації в |консолідації в |Департамент харчової| |об'єднання з метою |об'єднання з метою |об'єднання з метою |промисловості, | |формування Сторін |формування сторін |формування сторін |Державний комітет | |соціального діалогу на|соціального діалогу|соціального діалогу|ветеринарної | |всіх рівнях |на всіх рівнях |на всіх рівнях |медицини, Державний | |колективно-договірних |колективно- |колективно- |комітет рибного | |відносин |договірних |договірних |господарства, | | |відносин |відносин |Міністерство | | | | |аграрної політики | | |Постійно |Постійно |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |11. Створювати умови |Створювати умови |Створювати умови |Управління | |для реалізації прав і |для реалізації прав|для реалізації прав|організаційних | |гарантій діяльності |і гарантій |і гарантій |структур і | |профспілок та |діяльності |діяльності |соціально-трудових | |організацій |профспілок та |профспілок та |відносин , | |роботодавців і |організацій |організацій |Департамент харчової| |підприємців, |роботодавців і |роботодавців і |промисловості, | |визначених |підприємців, |підприємців, |Державний комітет | |законодавством |визначених |визначених |ветеринарної | | |законодавством |законодавством |медицини, Державний | | | | |комітет рибного | | |Постійно |Постійно |господарства, | | | | |Міністерство | | | | |аграрної політики | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |головні управління | | | | |агропромислового | | | | |розвитку | | | | |облдержадміністрацій| |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |12. Сприяти укладенню |Сприяти укладенню |Сприяти укладенню |Управління | |угод на галузевому і |угод на галузевому |колективних |організаційних | |регіональному рівні та|і регіональному |договорів на |структур і | |колективних договорів |рівні та |підприємствах, в |соціально-трудових | |на підприємствах, в |колективних |установах і |відносин, | |установах і |договорів на |організаціях, що |Департамент харчової| |організаціях усіх форм|підприємствах, в |перебувають у сфері|промисловості, | |власності, що |установах і |дії Сторін, а також|Державний комітет | |перебувають у сфері |організаціях, що |приведення їх |ветеринарної | |дії Сторін, а також |перебувають у сфері|положень у |медицини, Державний | |приведення їх положень|дії Сторін, а також|відповідність з |комітет рибного | |у відповідність з |приведення їх |Генеральною угодою |господарства | |Угодою ( n0002120-08 )|положень у |( n0002120-08 ) | | | |відповідність з | | | | |Генеральною угодою | | | | |( n0002120-08 ) | | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |13. Забезпечувати |Подавати пропозиції|Подавати пропозиції|Структурні | |участь уповноважених |щодо участі |щодо участі |підрозділи, що | |представників від |уповноважених |уповноважених |розробляють | |всеукраїнських |представників від |представників від |нормативно-правові | |профспілок та |всеукраїнських |всеукраїнських |акти, що є предметом| |профспілкових |профспілок та |профспілок та |Генеральної угоди | |об'єднань та |профспілкових |профспілкових |( n0002120-08 ), | |всеукраїнських |об'єднань і |об'єднань і |Державний комітет | |об'єднань організацій |всеукраїнських |всеукраїнських |ветеринарної | |роботодавців і |об'єднань |об'єднань |медицини, Державний | |підприємців, які є |організацій |організацій |комітет рибного | |суб'єктами Угоди |роботодавців і |роботодавців і |господарства | |( n0002120-08 ), на |підприємців, які є |підприємців, які є | | |засіданнях урядових |суб'єктами |суб'єктами | | |комітетів та Кабінету |Генеральної угоди |Генеральної угоди | | |Міністрів України під |( n0002120-08 ), на|( n0002120-08 ), на| | |час розгляду |засіданнях урядових|засіданнях урядових| | |нормативно-правових |комітетів і |комітетів і | | |актів, що є предметом |Кабінету Міністрів |Кабінету Міністрів | | |Угоди ( n0002120-08 ) |України під час |України під час | | | |розгляду |розгляду | | | |нормативно-правових|нормативно-правових| | | |актів, що є |актів, що є | | | |предметом |предметом | | | |Генеральної угоди |Генеральної угоди | | | |( n0002120-08 ) |( n0002120-08 ) | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |14. Вирішувати спірні |Вирішувати спірні |Вирішувати спірні |Управління | |питання та проблеми |питання та проблеми|питання та проблеми|організаційних | |загальнонаціонального |загальнонаціональ- |загальнонаціональ- |структур і | |рівня, що виникають |ного рівня, що |ного рівня, що |соціально-трудових | |під час виконання |виникають під час |виникають під час |відносин, Державний | |Угоди ( n0002120-08 ),|виконання |виконання |комітет ветеринарної| |шляхом проведення |Генеральної угоди |Генеральної угоди |медицини, Державний | |консультацій і |( n0002120-08 ), |( n0002120-08 ), |комітет рибного | |переговорів |шляхом проведення |шляхом проведення |господарства | | |консультацій і |консультацій і | | | |переговорів |переговорів | | | | | | | | |Постійно |Постійно | | |----------------------+-------------------+-------------------+--------------------| |15. Надавати на |Забезпечувати |Забезпечувати |Управління | |безоплатній основі |надання соціальним |надання соціальним |організаційних | |наявну інформацію з |партнерам на |партнерам на |структур і | |питань, які є |безоплатній основі |безоплатній основі |соціально-трудових | |предметом Угоди |інформації з |інформації з |відносин, Державний | |( n0002120-08 ) |питань, які є |питань, які є |комітет ветеринарної| | |предметом |предметом |медицини, Державний | | |Генеральної угоди |Генеральної угоди |комітет рибного | | |( n0002120-08 ) |( n0002120-08 ) |господарства | | | | | | | |Постійно |Постійно | | -------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
22.12.2008 N 858

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання плану заходів
Мінагрополітики України щодо реалізації положень
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України,
всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців
і підприємців та всеукраїнськими профспілками
і профспілковими об'єднаннями на 2008-2009 роки
станом на _________________200__ року.

------------------------------------------------------------------ | Положення | Зміст | Зміст заходу | Критерії | Стан | |Генеральної | заходу |Мінагрополітики| оцінок* | виконання | | угоди | Кабінету |України, термін| | | | | Міністрів | виконання | | | | | України, | | | | | | термін | | | | | | виконання | | | | |------------+-----------+---------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Керівник ______________________________ _________________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Примітка: Під час розгляду стану виконання плану заходів
застосовуються такі критерії оцінки: - "виконано" - у разі їх виконання у повному обсязі у
визначений термін; - "виконано з порушенням терміну " - у разі їх виконання у
повному обсязі після завершення встановленого терміну; - "виконано частково" - до домовленостей і зобов'язань, які в
основному виконані чи робота над якими має бути завершена
найближчим часом; - "виконується"- до домовленостей і зобов'язань, реалізація
яких передбачена впродовж дії Угоди, за умови здійснення у
звітному періоді відповідних заходів з реалізації цих
домовленостей і зобов'язань, а також може бути застосована до
домовленостей і зобов'язань з фіксованим строком виконання, робота
над якими проводиться (до завершення терміну виконання); - "виконується частково" - до домовленостей і зобов'язань,
які в основному виконані чи робота над якими проводиться на час
підбиття підсумків; -"не виконується" - до домовленостей і зобов'язань робота над
якими не виконується впродовж дії угоди; - "не виконано" - до домовленостей і зобов'язань з фіксованим
терміном виконання, які не виконані на час підбиття підсумків.

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
22.12.2008 N 858

ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ
нормативно-правових актів, які пройшли процедуру
погодження із соціальними партнерами

------------------------------------------------------------------ | Перелік проектів |Чи погоджувався проект закону| Листи, якими | | законів України, | України (інший |проекти актів | | інших | нормативно-правовий акт) із | надсилалися | |нормативно-правових|суб'єктами Генеральної угоди | соціальним | | актів, що |-----------------------------| партнерам на | | розроблено | Так | Ні | погодження | |центральним органом|(вказати, яким| (вказати |(номер, дата) | | виконавчої влади | суб'єктам | причину, з | | | станом на ____ | Генеральної | якої проекти | | | | угоди |актів не було | | | | надсилалися | надіслано на | | | |проекти актів | погодження) | | | |на погодження)| | | ------------------------------------------------------------------вверх