Про забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг
Міненерговугілля України; Приказ, Информация, Форма типового документа от 06.11.2013813
Документ v0813732-13, текущая редакция — Принятие от 06.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2013  № 813

Про забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

На виконання протоколу засідань Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 50 щодо недопущення здійснення державних закупівель за завищеними цінами та встановлення дієвого контролю за їх раціональним використанням, з метою забезпечення раціонального та ефективного використання державних та/або власних коштів державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що закупівля товарів, робіт і послуг за державні та/або власні кошти здійснюється державними підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарськими товариствами, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави (далі - Підприємства), відповідно до чинного законодавства у сфері державних закупівель.

2. Керівникам Підприємств:

2.1. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення здійснення державних закупівель за завищеними цінами та встановити дієвий контроль за їх раціональним використанням.

2.2. Забезпечити надання до Відділу конкурсних процедур Міненерговугілля (далі - Відділ) документації, матеріалів та інформації щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні та/або власні кошти - після відповідного звернення (в тому числі наданого факсимільно).

2.3. Забезпечити надання до Відділу для розгляду проектів договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні та/або власні кошти, які укладаються Підприємствами, або укладених договорів - після відповідного звернення (в тому числі наданого факсимільно).

2.4. Надсилати на електронну адресу Відділу (tender@mev.energy.gov.ua):

рішення щодо утворення Комітету з конкурсних торгів Підприємства для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (його склад та положення, зміни до них - за наявності) - протягом одного робочого дня після затвердження;

інформацію про заплановані процедури закупівлі відповідно до форми (додаток 1) - до 25 числа кожного поточного місяця;

інформацію про стан проведення процедури закупівлі відповідно до форми (додаток 2) - до 25 числа кожного поточного місяця за попередній місяць;

інформацію про укладені діючі договори на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг (без застосування процедури конкурсних торгів та/або конкурсу) відповідно до форми (додаток 3) - до 25 числа кожного поточного місяця за попередній місяць.

У темі електронного листа обов'язково зазначати назву документа, що надсилається, та назву Підприємства.

3. Установити, що розгляд та підготовку рішень стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники-Підприємства можуть передбачати попередню оплату, здійснюють структурні підрозділи Міненерговугілля, які відповідають за виконання відповідної бюджетної програми за погодженням з Відділом.

4. Керівники Підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання та достовірність документів, матеріалів і інформації, визначених цим наказом.

5. Відділу:

5.1. Забезпечити щомісячно узагальнення інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються Підприємствами. Здійснювати аналіз наданих Підприємствами матеріалів у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня їх отримання. У разі виявлення порушень чинного законодавства надавати свої пропозиції щодо їх усунення, про що повідомляти Міністра енергетики та вугільної промисловості України.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Е. СтавицькийДодаток 1
до наказу Міненерговугілля України
06.11.2013 № 813

ІНФОРМАЦІЯ
про заплановані процедури закупівлі*, заплановані
на _____________ ______ рік
(місяць)

_______________________________________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


з/п

Предмет закупівлі (із зазначенням державного коду класифікатора)

Процедура закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі (грн.)
Сума з ПДВ в т.ч. (за одиницю)

Джерело фінансування**

Дата оголошення (інформації) про проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

7

9
Дата та підпис відповідальної посадової особи (керівник Підприємства).

__________
* Інформація подається щомісячно наростаючим підсумком, жирним курсивом виділяється надана інформація у звітному місяці
** Зазначити за які кошти здійснюється закупівля (бюджетні кошти або кошти підприємства)Додаток 2
до наказу Міненерговугілля України
06.11.2013 № 813

ІНФОРМАЦІЯ
про стан проведення процедури закупівлі*
у _________________ ___ рік
(місяць)

_______________________________________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


з/п

Предмет закупівлі (із зазначенням державного коду класифікатора)

Процедура закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі (грн.) Сума з ПДВ

Джерело фінансування**

Дата оголошення про початок процедури закупівлі

Дата проведення розкриття

Дата протоколу оцінки

Дата акцептування пропозиції (відхилення, відмови, визнання торгів такими, що не відбулися)

Сума укладеної угоди (для товарів у дужках зазначати ціну за одиницю)

Назва учасника, з яким укладено договір

Дата оголошення про результати процедури закупівлі

Дата звіту про результати процедури закупівлі

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14


Дата та підпис відповідальної посадової особи (керівник Підприємства).

__________
* Інформація подається щомісячно наростаючим підсумком, жирним курсивом виділяється надана інформація у звітному місяці
** Зазначити за які кошти здійснюється закупівля (бюджетні кошти або кошти підприємства)

У разі, якщо той чи інший етап процедури закупівлі ще не проведено, відповідна колонка не заповнюється.Додаток 3
до наказу Міненерговугілля України
06.11.2013 № 813

ІНФОРМАЦІЯ
про укладені діючі договори на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг (без застосування процедури конкурсних торгів або конкурсу)*
у__________________ ____ рік
(місяць)

_______________________________________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


п/п

Дата укладення договору

№ договору

Предмет договору

Кількість (у разі закупівлі товару)

Найменування контрагента

Вартість договору, грн.

Ціна за одиницю (у разі закупівлі товару)

Примітки


Дата та підпис відповідальної посадової особи (керівник Підприємства).

__________
* Інформація подається щомісячно наростаючим підсумком, жирним курсивом виділяється надана інформація у звітному місяці

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua/}вверх