Про затвердження форми звіту та форм зведеної інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств
Мінагрополітики України, Мінфін України, Державне казначейство [...]; Приказ, Форма, Отчет [...] от 28.10.2009767/1258/452/591
Документ v0767555-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.10.2010, основание - v0649555-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2009 N 767/1258/452/591
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 649/1209/366/788 ( v0649555-10 ) від 14.10.2010 }
Про затвердження форми звіту та форм
зведеної інформації про рух грошових коштів
на небюджетних рахунках переробних підприємств

На виконання пункту 11 Порядку обліку та використання коштів,
спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським
товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам
молоко та м'ясо в живій вазі, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2009 року N 291 ( 291-2009-п ) "Про
реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість", Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити форму звіту про рух грошових коштів на
небюджетних рахунках переробних підприємств, форми зведеної
інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках
переробних підприємств та форму зведеної інформації про рух
грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств в
розрізі регіонів, що додаються.
2. Департаменту фінансів Міністерства аграрної політики
України (Зуб Г.І.) довести положення цього наказу до відома
Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації.
3. Департаменту податкової та митної політики Міністерства
фінансів України (Черкашин В.В.) довести положення цього наказу до
відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних
фінансових управлінь обласних і Київської міської державної
адміністрації, фінансового управління Севастопольської міської
державної адміністрації.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома заступників
голови, керівників самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Державного казначейства України і начальників
Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Департаменту адміністрування податку на додану вартість
Державної податкової адміністрації України (Лапшин Ю.В.) довести
положення цього наказу до відома регіональних органів державної
податкової служби.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Супіханова Б.К., заступника
Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О., заступника Голови
Державної податкової адміністрації України Чекашкіна С.В.,
заступника Голови Державного казначейства України Грицун Т.Г.
В.о. Міністра аграрної
політики України Ю.Я.Лузан
В.о. Міністра фінансів України І.І.Уманський
Голова Державного
казначейства України Т.Я.Слюз
Голова Державної податкової
адміністрації України С.В.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Державного казначейства
України,
Державної податкової
адміністрації України
28.10.2009
N 767/1258/452/591
Форма

ЗВІТ
про рух грошових коштів на небюджетних
рахунках переробних підприємств

_________________________________________________________________
(назва підприємства)
за _______________________________________
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)*
тис.грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | код |Індивіду-| Юри- | Фак- | Дата | Обсяги | Залишок | Обсяги |Задекларо-|Фактично| Пере- | в т. ч. |Залишок | Дата | | пере- |ЄДРПОУ| альний |дична | тична |відкриття|реалізації| коштів | поставки | ване |надійшло| раховано |----------------------| коштів |закриття| |робного | | подат- |адреса|адреса |небюд- | с/г | ПДВ на |продукції,|податкове |на |(виплачено)| пере- | вип- |на |небюд- | |підпри- | | ковий | |(місце-|жетного | товаро- | небюд- |виробленої|зобов'я- |небюд- |з небюд- | раховано з |лачено |небюд- |жетного | |ємства | | номер | |знаход-|рахунку | вироб- | жетних |перероб- |зання до |жетний |жетного | небюджетного |особис-|жетному |рахунку | | | | пере- | |ження) | | никами |рахунках | ними |пере- |рахунок |рахунку с/г| рахунку с/г | тим |рахунку | | | | | робного | | | |продукції | пере- | підпри- |рахування | |товаро- | товаро- |селян- |на | | | | | підпри- | | | | на пере- | робних |ємствами з|на небюд- | |вироб- | виробникам | ським |кінець | | | | | ємства -| | | | робні | підпри- |молока та | жетний | | никам |--------------|госпо- |кварталу| | | | | платника| | | | підпри- |ємств, на| м'яса, |рахунок | |(всього) | в т. ч. |дар- | | | | | | ПДВ | | | | ємства | початок | постав- | | | |--------------| ствам | | | | | | | | | | | кварталу|леного с/г| | | |пере- | пере- | | | | | | | | | | | |(вхідний)| товаро- | | | |рахо- | рахо- | | | | | | | | | | | | | вироб- | | | | вано | вано | | | | | | | | | | | | | никами | | | | юри- |фізич- | | | | | | | | | | | | | | | | | дич- | ним | | | | | | | | | | | | | | | | | ним |особам | | | | | | | | | | | | | | | | |особам| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |підпри-| | | | | | | | | | | | | | | | | | ємцям | | | | |--------+------+---------+------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+--------+-----------+------+-------+-------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |--------+------+---------+------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+--------+-----------+------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+---------+------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+--------+-----------+------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+---------+------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+--------+-----------+------+-------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+---------+------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+--------+-----------+------+-------+-------+--------+--------| |ВСЬОГО**| | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * У 2009 році звіт за I квартал окремо не подається, а у звіт
за півріччя включається період з 17 березня 2009 року по 30 червня
2009 року. ** По району, містах Києву та Севастополю.
Примітка. Звіт подається окремо по молокопереробних та окремо
по м'ясопереробних підприємствах в паперовому та електронному
вигляді. До звіту включаються переробні підприємства за місцем
реєстрації як платника податку на додану вартість (переробні
підприємства, розташовані у м. Києві, подають звіт Головному
управлінню агропромислового розвитку Київської
облдержадміністрації).
__________________
(підпис)
Керівник переробного
підприємства
(печатка)
Директор Департаменту фінансів
Міністерства аграрної політики
України Г.І.Зуб
Директор Департаменту податкової
та митної політики Міністерства
фінансів України В.В.Черкашин
Заступник директора Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Державного
казначейства України Т.А.Шаповал
Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
Державної податкової
адміністрації України Ю.В.Лапшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Державного казначейства
України,
Державної податкової
адміністрації України
28.10.2009
N 767/1258/452/591
Форма

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про рух грошових коштів на небюджетних
рахунках переробних підприємств

по ______________________________________________________________
(по області, АР Крим, містах Києву та Севастополю)
за _______________________________________
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)*
тис.грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Назва | код |Індиві- | Юри- | Фак- | Дата | Обсяги | Залишок | Обсяги | Задек- | Фак- | Пере- | в т. ч. |Залишок | Дата | | пере- |ЄДРПОУ|дуальний|дична | тична |відкриття|реалізації| коштів | поставки |лароване | тично | раховано |-----------------------| коштів |закриття| |робного | |подат- |адреса|адреса |небюд- |с/г |ПДВ на |продукції,|податкове|надійшло|(виплачено)|перераховано з| вип- |на |небюд- | |підпри- | |ковий | |(місце-|жет- |товаро- |небюд- |вироб- |зобов'я- |на |з небюд- | небюджетного | лачено |небюд- |жет- | |ємства | |номер | |знаход-|ного |вироб- |жетних |леної |зання до |небюд- |жетного | рахунку с/г | осо- |жет- |ного | | | |пере- | |ження) |рахунку |никами |рахунках |пере- |перера- |жетний |рахунку с/г| товаро- | бистим |ному |рахунку | | | |робного | | | |продукції |пере- |робними |хування |рахунок |товаро- | виробникам | селян- |рахунку | | | | |підпри- | | | | на пере- | робних | підпри- |на небюд-| | вироб- |--------------| ським | на | | | | |ємства -| | | |робні |підпри- |ємствами з|жетний | |никам | в т. ч. |госпо- |кінець | | | | |платника| | | |підпри- |ємств, на|молока та |рахунок | |(всього) | |дарствам|кварталу| | | | | ПДВ | | | | ємства | початок | м'яса, | | | |--------------| | | | | | | | | | | |кварталу |постав- | | | |пере- | пере- | | | | | | | | | | | |(вхідний)|леного с/г| | | |рахо- | рахо- | | | | | | | | | | | | |товаро- | | | | вано | вано | | | | | | | | | | | | |вироб- | | | | юри- |фізич- | | | | | | | | | | | | |никами | | | |дичним| ним | | | | | | | | | | | | | | | | |особам|особам | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |підпри-| | | | | | | | | | | | | | | | | | ємцям | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------+------+-------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |--------+------+--------+------+-------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------+------+-------+--------+--------+--------| | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------+------+-------+--------+--------+--------| | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------+------+-------+--------+--------+--------| |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------+------+-------+--------+--------+--------| | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------+------+-------+--------+--------+--------| | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------+------+-------+--------+--------+--------| |всього | | | | | | | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | | | | | | | |району | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------+------+-------+--------+--------+--------| |і т. д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+----------+---------+----------+---------+--------+-----------+------+-------+--------+--------+--------| |ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | | | | | | | |області*| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * У 2009 році звіт за I квартал окремо не подається, а у звіт
за півріччя включається період з 17 березня 2009 року по 30 червня
2009 року.
Примітка. Інформація подається окремо по молокопереробних та
окремо по м'ясопереробних підприємствах в паперовому та
електронному вигляді. До інформації включаються переробні
підприємства за місцем реєстрації як платника податку на додану
вартість.
Начальник, Міністр
__________________________________
(Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
облдержадміністрації, управління
промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації,
Міністр аграрної політики АР Крим)
(підпис)
(печатка)
Директор Департаменту фінансів
Міністерства аграрної політики
України Г.І.Зуб
Директор Департаменту податкової
та митної політики Міністерства
фінансів України В.В.Черкашин
Заступник директора Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Державного
казначейства України Т.А.Шаповал
Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
Державної податкової
адміністрації України Ю.В.Лапшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Державного казначейства
України,
Державної податкової
адміністрації України
28.10.2009
N 767/1258/452/591
Форма

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про рух грошових коштів на небюджетних
рахунках переробних підприємств

по ______________________________________________________________
(по району, районах в АР Крим, містах Києві та Севастополі)
за _______________________________________
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)*
тис.грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | код | Інди- | Юри- | Фак- | Дата |Обсяги | Залишок | Обсяги | Задек- | Фак- | Пере- | в т. ч. |Залишок | Дата | |пере- |ЄДРПОУ|відуаль-|дична |тична |відкриття|реа- |коштів |пос- |лароване |тично |раховано| |коштів |закриття| |робного | | ний |адреса|адреса | небюд- |лізації| ПДВ на | тавки |податкове|надій-| (вип- |-----------------------| на | небюд- | |підпри- | |податко-| |(місце-|жет- |с/г |небюд- |продукції,|зобов'я- |шло на|лачено) |перераховано з| випла- |небюд- |жетного | |ємства | |вий | |знаход-|ного |товаро-|жетних |вироб- |зання до |небюд-|з небюд-| небюд- | чено |жетному |рахунку | | | |номер | |ження) |рахунку |вироб- |рахунках |леної |пере- |жетний|жет- | жетного | осо- |рахунку | | | | |пере- | | | |никами |пере- |пере- |рахування|раху- |ного | рахунку с/г | бистим |на | | | | |роб- | | | |про- |робних |роб- |на небюд-|нок |рахун- | товаро- | селян- |кінець | | | | |ного | | | |дукції |підпри- |ними |жетний | |ку с/г | виробникам | ським |кварталу| | | | |підпри- | | | | на |ємств, на| підпри- | раху- | |товаро- |--------------| госпо- | | | | | |ємства -| | | |пере- |початок |ємствами з|нок | |вироб- | в т. ч. |дарствам| | | | | |плат- | | | |робні |квар- |моло- | | |никам | | | | | | | |ника ПДВ| | | |підпри-| талу | ка та | | |(всього)|--------------| | | | | | | | | | |ємства |(вхідний)|м'яса, | | | |пере- | пере- | | | | | | | | | | | | |постав- | | | |рахо- | рахо- | | | | | | | | | | | | |леного с/г| | | | вано | вано | | | | | | | | | | | | |това- | | | | юри- |фізич- | | | | | | | | | | | | |ровироб- | | | |дичним| ним | | | | | | | | | | | | |никами | | | |особам|особам | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |підпри-| | | | | | | | | | | | | | | | | | ємцям | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+-------+---------+----------+---------+------+--------+------+-------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |--------+------+--------+------+-------+---------+-------+---------+----------+---------+------+--------+------+-------+--------+--------+--------| | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+-------+---------+----------+---------+------+--------+------+-------+--------+--------+--------| | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+-------+---------+----------+---------+------+--------+------+-------+--------+--------+--------| |і т. д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+------+--------+------+-------+---------+-------+---------+----------+---------+------+--------+------+-------+--------+--------+--------| |ВСЬОГО**| | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * У 2009 році звіт за I квартал окремо не подається, а у звіт
за півріччя включається період з 17 березня 2009 року по 30 червня
2009 року.
Примітки: 1. Звіт подається окремо по молокопереробних та окремо по
м'ясопереробних підприємствах в паперовому та електронному
вигляді. До звіту включаються переробні підприємства за місцем
реєстрації як платника податку на додану вартість. 2. Орган Державного казначейства України підтвержує дані по
стовбцях 11 "Фактично надійшло на небюджетний рахунок" та 12
"Перераховано (виплачено) з небюджетного рахунку с/г
товаровиробникам (всього)".
Начальник Погоджено Начальник
_________________________ __________________________
(Начальник управління (Начальник фінансового
агропромислового розвитку управління
райдержадміністрації, райдержадміністрації,
управління промисловості Севастопольської
та агропромислового міськдержадміністрації,
розвитку Севастопольської Головного фінансового
міськдержадміністрації) управління, Київської
міськдержадміністрації)
(підпис)
(підпис)
(печатка)
(печатка)
Погоджено Начальник ДПІ Погоджено Начальник
_______________________ _________________________
(Начальник районної (Начальник управління
державної податкової (відділення) Державного
інспекції) казначейства в містах
і районах)
(підпис)
(підпис)
(печатка)
(печатка)
Директор Департаменту фінансів
Міністерства аграрної політики
України Г.І.Зуб
Директор Департаменту податкової
та митної політики Міністерства
фінансів України В.В.Черкашин
Заступник директора Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Державного
казначейства України Т.А.Шаповал
Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
Державної податкової
адміністрації України Ю.В.Лапшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Державного казначейства
України,
Державної податкової
адміністрації України
28.10.2009
N 767/1258/452/591
Форма

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про рух грошових коштів на небюджетних рахунках
переробних підприємств в розрізі регіонів

за _______________________________________
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)*
тис.грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | Кількість | З них, | Обсяги | Залишок | Обсяги | Задекла- |Фактично| Пере- | в т. ч. |Залишок | |регіону | переробних | кількість |реалізації| коштів | поставки | роване |надійшло| раховано |---------------------------------------| коштів | | |підприємств,|переробних |с/г |ПДВ на |продукції,|податкове |на |(виплачено)| перераховано з | виплачено |на | | |всього |підприємств,|товаро- |небюд- |вироб- |зобов'язання|небюд- |з небюд- |небюджетного рахунку с/г | особистим |небюд- | | | |які |виробни- |жетних |леної |до пере- |жетний |жетного | товаровиробникам | селянським |жетному | | | | відкрили | ками |рахунках | пере- | раху- |рахунок |рахунку с/г|-------------------------|господарствам|рахунку | | | |небюджетні |продукції |пере- |робними |вання на | |товаро- | в т. ч. | |на | | | |рахунки |на пере- |робних |підприє- |небюд- | |вироб- |-------------------------| |кінець | | | | |робні |підприє- |мствами з |жетний | |никам |перераховано|перераховано| |кварталу| | | | | підпри- |мств, на |молока та | рахунок | | (всього) | юридичним | фізичним | | | | | | |ємства |початок |м'яса, | | | | особам | особам - | | | | | | | |кварталу |постав- | | | | |підприємцям | | | | | | | |(вхідний)|леного с/г| | | | | | | | | | | | | |товаро- | | | | | | | | | | | | | |вироб- | | | | | | | | | | | | | |никами | | | | | | | | |--------+------------+------------+----------+---------+----------+------------+--------+-----------+------------+------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |--------+------------+------------+----------+---------+----------+------------+--------+-----------+------------+------------+-------------+--------| | 1. | | | | | | | | | | | | | |--------+------------+------------+----------+---------+----------+------------+--------+-----------+------------+------------+-------------+--------| | 2. | | | | | | | | | | | | | |--------+------------+------------+----------+---------+----------+------------+--------+-----------+------------+------------+-------------+--------| |і т. д. | | | | | | | | | | | | | |--------+------------+------------+----------+---------+----------+------------+--------+-----------+------------+------------+-------------+--------| |ВСЬОГО**| | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- * У 2009 році звіт за I квартал окремо не подається, а у звіт
за півріччя включається період з 17 березня 2009 року по 30 червня
2009 року. ** Області, Автономній Республіці Крим.
Примітка. Звіт подається окремо по молокопереробних та окремо
по м'ясопереробних підприємствах в паперовому та електронному
вигляді. Із інформації по Київській області зазначається, в т.ч.,
інформація про дані звітів переробних підприємств, які
зареєстровані в м. Києві та подали звіт Головному управлінню
агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації.
Міністр (заступник Міністра)
_________________________
(Міністерства аграрної
політики України)
(підпис)
Директор Департаменту фінансів
Міністерства аграрної політики
України Г.І.Зуб
Директор Департаменту податкової
та митної політики Міністерства
фінансів України В.В.Черкашин
Заступник директора Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Державного
казначейства України Т.А.Шаповал
Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість
Державної податкової
адміністрації України Ю.В.Лапшинвверх