Документ v0732388-13, текущая редакция — Принятие от 28.11.2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

28.11.2013  № 732

(з основної діяльності)

Про затвердження на I квартал 2014 року планів-графіків перевірок ліцензіатів

На виконання Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затвердженого наказом МНС України від 29.09.2011 № 1038, зареєстрованим у Мін'юсті 25.10.2011 за № 1238/19966, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити на I квартал 2014 року плани-графіки перевірок суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, щодо додержання ними ліцензійних умов в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, що додаються.

2. Начальникам ГУ (У) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь забезпечити проведення перевірок у терміни, встановлені відповідними планами-графіками.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Данилюка С.Л.

Голова

М. Болотських

{Плани-графіки не наводяться}

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}вверх