Документ v0731572-05, текущая редакция — Принятие от 24.01.2005

           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
Л И С Т
24.01.2005 N 731/04
Начальникам головних
управлінь Пенсійного фонду
України в Автономній
Республіці Крим,
областях, містах Києві
та Севастополі

У зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2005 року пункту 2
статті 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) щодо сплати страхових внесків за
осіб, зазначених у пунктах 8, 13 та 14 статті 11 цього Закону,
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
оподаткування сільськогосподарських підприємств" ( 2287-15 ) та
Закону України "Про Державний бюджет на 2005 рік" ( 2285-15 )
Пенсійний фонд України повідомляє.
1. Постановою Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2004 року N 1092 ( 1092-2004-п ) визначено механізм
сплати страхових внесків за: 1) осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних
Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів
військових формуваннях, а також в органах МВС; 2) осіб, які відповідно до законів отримують допомогу по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у тому числі
і за тих, хто працює на умовах неповного робочого часу та отримує
зазначену допомогу); 3) одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів,
опікунів, піклувальника, які фактичного здійснюють догляд за
дитиною-інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, що
здійснюють догляд за інвалідом I групи або престарілим, який
згідно з висновком медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі
непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію
відповідно до законодавства. Обчислення страхових внесків за зазначені категорії
здійснюється у розмірі 10 відсотків мінімального страхового
внеску, з наступним збільшенням щороку на 10 відсотків до
100-відсоткового розміру мінімального страхового внеску. З метою забезпечення контролю за нарахуванням та сплатою у
2005 році 10 відсотків мінімального страхового внеску, а саме - з
1 січня 2005 року 8 грн. 38 коп. (262 грн. х 32% х 10%), а з
грудня 2005 року 9 грн. 02 коп. (282 грн. х 32% х 10%) за
вищезазначені категорії, вносяться зміни до щомісячної звітності
(додаток 23 до Інструкції про порядок обчислення і сплати
страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України ( z0064-04 ), яка затверджена постановою правління
Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1 та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (далі -
Інструкція), а також запроваджуються нові форми звітності, а саме
для робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, військових частин
або інших військових формувань та для районних/міських управлінь
праці та соціального захисту населення. При цьому сплата коштів
здійснюється лише за осіб, які відповідно до законів отримують
допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (далі - Фонд) (за працюючих - роботодавцями,
а за тих осіб, які беруть добровільну участь у
загальнообов'язковому соціальному страхуванні у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням та отримують - безпосередньо Фондом). Військові частини, інші військові формування та
районні/міські управління праці та соціального захисту населення
подають до органів Пенсійного фонду, де вони зареєстровані як
платники страхових внесків, щомісячні звіти про кількість осіб,
яким нараховане грошове забезпечення, допомоги та компенсації, а
також про суми нарахованих страхових внесків. Компенсація Пенсійному фонду України несплачених страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, за
осіб, зазначених у підпунктах 1, 2 та 3 частини 1 цього листа,
крім тих, які отримують допомогу за рахунок Фонду, передбачена у
державному бюджеті на 2005 рік. Ця компенсація підлягає
зарахуванню на рівні Пенсійного фонду України на підставі
зазначеної звітності.
2. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо оподаткування сільськогосподарських
підприємств" ( 2287-15 ) з 1 січня 2005 року платники фіксованого
сільськогосподарського податку сплачують страхові внески за
найманих працівників за спеціальною ставкою. Розмір ставки
становить 20 відсотків від ставки, встановленої абзацом другим
пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ), у тому числі і за найманих
працівників, які є інвалідами. Отже, платники фіксованого
сільськогосподарського податку нараховують страхові внески у таких
розмірах: у 2005 - 2006 роках - 6, 4 відсотка; у 2007 році - 12,8 відсотка; у 2008 році - 19,2 відсотка; у 2009 році - 25,6 відсотка; з 2010 році - 32 відсотки. Відповідні зміни вносяться до Інструкції ( z0064-04 ) та до
звітності. Утримання 1-2 відсотків здійснюється на загальних підставах. Звертаємо Вашу увагу також на те, що нарахування страхових
внесків на суми винагород за угодами цивільно-правового характеру
цими платниками здійснюється за ставкою 32 відсотки. Крім того, відновлюється з 1 січня 2005 року відшкодування
фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). Одночасно повідомляємо, що фактичні витрати на виплату та
доставку пенсій, призначених особам відповідно до пункту "а"
статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ),
які набули необхідний стаж для призначення пенсії, у платників
фіксованого сільськогосподарського податку, підлягають
відшкодуванню з 1 січня 2004 року.
3. Статтею 45 Закону України "Про Державний бюджет на
2005 рік" ( 2285-15 ) (далі - Закон) для фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб
оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та членів їх
сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької
діяльності, на 2005 рік встановлений фіксований розмір страхового
внеску у розмірі мінімального страхового внеску. Таким чином,
зазначені особи зобов'язані сплачувати у 2005 році фіксований
страховий внесок у сумі 83 грн. 84 коп., а з 1 грудня 2005 року -
90 грн. 24 коп. Збільшено з 1 січня 2005 року до 4100 грн. максимальну
величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,
оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного
доходу (граничної суму заробітної плати (доходу), з яких
відповідно до законів України справляються страхові внески до
Пенсійного фонду України (стаття 96 Закону ( 2285-15 ). Одночасно з вищезазначеним роз'ясненням надсилаємо нові форми
звітності, які знаходяться на реєстрації у Міністерстві юстиції
України, а саме Розрахунок суми страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають
сплаті (додаток 23 до Інструкції), Звіт про нарахування внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які
отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку (додаток 30 до Інструкції), Звіт про нарахування
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за
деякі категорії осіб (додаток 31 до Інструкції), Звіт про
нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування за осіб, які проходять строкову військову службу
(додаток 32 до Інструкції), Розрахунок суми страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (додаток 33).
Пропонуємо їх довести до страхувальників для звітування за період
із січня 2005 року (додаються). Про розмежування Державним казначейством України фіксованого
сільськогосподарського податку за 2004 рік та єдиного податку,
сплаченого юридичними особами у січні 2005 року за грудень
2004 року, буде повідомлено додатково. Кошти, що надійшли внаслідок розмежування органами Державного
казначейства єдиного та фіксованого податків, сплачених фізичними
особами - підприємцями у грудні за 2005 рік, зараховуються у
рахунок сплати фіксованого розміру страхового внеску за 2005 рік.
Заступник Голови правління В.М.Короневський

Додаток 23
до пункту 11.11
Інструкції про порядок
обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України
( z0064-04 )
(викласти у редакції
постанови правління
Пенсійного Фонду України
від _________ 2005 р. N ___)

Міністерство, інший центральний N п/рахунку __________________________ орган виконавчої влади_________ назва банку __________________________ _______________________________ МФО _____________________________
Організація ___________________ Середньооблікова чисельність штатних Адреса ___________ тел. ______ працівників облікового складу за
Форма власності _______________ звітний місяць _______________________ Код за ЄДРПОУ _________________ Середня чисельність працівників, які Обрана система оподаткування були зайняті за договорами _______________________________ цивільно-правового характеру _________ N реєстрації платника _________ ______________________________________ Кількість застрахованих осіб у звітному періоді ____________________________

РОЗРАХУНОК
суми страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті
за ________ місяць 200_ року
Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду
України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного місяця
(грн.) ------------------------------------------------------------------ |N з/п | Назва показника | Сума | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | |-------+--------------------------------------------+-----------| | | I Розділ | | | | За період з 01.01.2004 | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 1 |Сума рядків 1.1 та 1.2 | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 1.1 |Загальна сума фактичних витрат на оплату | | | |праці та інших виплат, пов'язаних з | | | |відносинами трудового найму (Кт 661) | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | |у тому числі: | | |-------+--------------------------------------------+-----------| |1.1.1 |а) сума оплати перших п'яти днів тимчасової | | | |непрацездатності | | |-------+--------------------------------------------+-----------| |1.1.2 |б) сума допомоги у зв'язку з тимчасовою | | | |непрацездатністю | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 1.2 |Суми доходу, що розподіляються між членами | | | |колективних, орендних підприємств, | | | |сільськогосподарських кооперативів, | | | |фермерських господарств | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 2 |Фактичні витрати на оплату праці, суми | | | |оплати перших п'яти днів тимчасової | | | |непрацездатності та суми допомоги у зв'язку | | | |з тимчасовою непрацездатністю та суми | | | |доходу, що розподіляються між членами | | | |колективних, орендних підприємств, | | | |сільськогосподарських кооперативів, | | | |фермерських господарств, на які | | | |нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + | | | |+ 2.2 + 2.3) | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 2.1 | для 32% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| |2.1.1 |у т. ч.: для 32 % суми винагород за угодами | | | |цивільно-правового характеру платників | | | |фіксованого сільськогосподарського податку | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 2.2 | для 4% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 2.3 | для 42% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 3 |Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2) | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 3.1 |Нараховано (крім платників фіксованого | | | |сільськогосподарського податку), усього | | | |(рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3) | | |-------+--------------------------------------------+-----------| |3.1.1 | 32% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| |3.1.2 | 4% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| |3.1.3 | 42% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 3.2 |Нараховано платниками фіксованого | | | |сільськогосподарського податку, усього | | | |(відповідає сумі рядків 3.2.1.1 + 3.2.2) | | |-------+--------------------------------------------+-----------| |3.2.1 | 32% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| |3.2.1.1|у т.ч.: 32% від суми винагород за угодами | | | |цивільно-правового характеру | | |-------+--------------------------------------------+-----------| |3.2.2 |6.4% (рядок 2.1 - рядок 2.1.1) х 6,4%) | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 4 |Загальний оподатковуваний дохід (заробітна | | | |плата), з якого утримуються внески із | | | |застрахованих осіб | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 5 |Утримано 1-5% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 6 |Сума, на яку збільшені внески у зв'язку з | | | |виправленням помилки у період після | | | |01.01.2004 | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 6.1 | 32%, 4%, 42%, 6,4% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 6.2 | 1-5% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 7 |Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з | | | |виправленням помилки у період після | | | |01.01.2004 | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 7.1 | 32%, 4%, 42%, 6,4% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 7.2 | 1-5% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | |Зміст помилки | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 8 |Сума внесків за осіб, які отримують допомогу| | | |по догляду за дитиною до досягнення нею | | | |трирічного віку у розмірі ___ % мінімального| | | |страхового внеску | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 9 |Загальна сума страхових внесків за розділом | | | |1 (рядки 3 + 5 + 6 - 7 + 8) | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 9.1 |32 %, 4%, 42%, 6,4%, (рядки 3 + 6.1 - | | | | - 7.1 + 8) | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 9.2 | 1-5% (рядки 5 + 6.2 - 7.2) | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | | II Розділ* | | | | Розрахунки за внесками (зборами) | | | | за період до 01.01.2004 | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 1 |Одержаний фонд оплати праці у звітному | | | |місяці | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 2 |Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з | | | |графою 4 додатка до Розрахунку, усього | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 2.1 | 32% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 2.2 | 4% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 2.3 | 42% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 2.4 | 1-5% | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 3 |Сума, на яку збільшено внески (збір) у | | | |зв'язку з виправленням помилки за період до | | | |01.01.2004 | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 4 |Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з | | | |виправленням помилки за період до 01.01.2004| | |-------+--------------------------------------------+-----------| | |Зміст помилки | | |-------+--------------------------------------------+-----------| | 5 |Загальна сума внесків (збору) за розділом II| | | |(рядки 2 + 3 - 4) | | ------------------------------------------------------------------
III Розділ**
Суми, нараховані у звітному базовому
періоді за минулі та майбутні місяці,
на які нараховуються страхові внески
------------------------------------------------------------------ | Назва місяця | Сума за минулий | Сума за майбутній | | | період | період | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Операції за додатковими ставками у звітному періоді
здійснювалися / не здійснювалися.
(необхідне підкреслити)
М.П.
Керівник __________________________(прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер________________________"___" __________ 200_р.
(прізвище та ініціали)
Відмітка про результати камеральної перевірки працівника
органу ПФУ:
_________________________________________________________________

Підпис ______________ "___" ____________ 200_ р.
_______________
* Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання за
виплаченою заробітною платою. ** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в
розрахунок за звітний базовий період.
Додаток до розрахунку суми страхових
внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування, що підлягають сплаті
за ____________ місяць 200_ року
I. Розділ*
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок
звітного періоду _____ грн.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець
звітного періоду _____ грн.
Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"
субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на початок звітного
періоду: Дт ____ грн. Кт _____ грн. у тому числі: відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ______ грн.; пеня _______ грн.; фінансові санкції _____ грн.; інші __________ грн.
Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"
субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на кінець звітного
періоду: Дт ____ грн. Кт _____ грн. у тому числі: відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ________ грн.;
пеня _________ грн.;
фінансові санкції _____ грн.;
інші _________ грн.
Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов'язаних з відносинами трудового найму, нарахованих
до виплати у звітному періоді: усього ________ грн., у т. ч. в натуральній формі ________ грн.**
II. Розділ***
----------------------------------------------------------------------------- | Назва |Одержаний|Коефі- | Належить до сплати |Одержаний| | місяця, | фонд |цієнт | | фонд | | за який | оплати |К = |-------------------------------------| оплати | | виплачу-|праці у |= НЗП :|Усьо-| У тому числі |праці у | | ється |звітному |: ВЗП | го |-------------------------------|звітному | |заробітна| місяці | | | 32% | 4% | 42% |1-5%| місяці, | | плата |(чистий) | | |(гр.2 х |(гр.2 х |(гр.2 х | |приведе- | | | | | |х гр.3 х|х гр.3 х|х гр.3 х| | ний до | | | | | |х 32%) | х 4%) | х 42%) | |нарахо- | | | | | | | | | |ваного | |---------+---------+-------+-----+--------+--------+--------+----+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------+---------+-------+-----+--------+--------+--------+----+---------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
К - поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.
НЗП - нарахована заробітна плата за місяць.
ВЗП - заробітна плата до виплати за місяць.
Головний бухгалтер ______________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
________________
* Заповнюють усі платники.
** Відповідно до статті 23 Закону України "Про оплату праці"
із змінами та доповненнями. *** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість
за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т.ч. і
внаслідок наявності заборгованості з виплати заробітної плати)".

Додаток 30
до пункту 11.11
Інструкції про порядок
обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України
( z0064-04 )

ЗВІТ
про нарахування внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування за осіб,
які отримують допомогу по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку
за ____________ 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду
України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного місяця
_________________________________________________________________
(назва робочого органу виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)
N реєстрації платника ___________
код за ЄДРПОУ ____________
телефон ___________
------------------------------------------------------------------ | Назва показника | Кількість | Нараховано внесків, | | | осіб, яким | грн. | | | нарахована |---------------------| | | допомога у |за звітний |з початку| | | звітному | місяць | року | | | місяці | | | |----------------------------+-------------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------+-------------+-----------+---------| |Особи, які добровільно | | | | |беруть участь у | | | | |загальнообов'язковому | | | | |соціальному страхуванні у | | | | |зв'язку з тимчасовою втратою| | | | |працездатністю та витратами,| | | | |зумовленими народженням та | | | | |похованням, та отримують | | | | |допомогу по догляду за | | | | |дитиною до досягнення нею | | | | |трирічного віку | | | | ------------------------------------------------------------------
М.П.
Керівник __________________________(прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер________________________"___" __________ 200_р.
(прізвище та ініціали)

Додаток 31
до пункту 11.11
Інструкції про порядок
обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України
( z0064-04 )

ЗВІТ
про нарахування внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування за деякі
категорії застрахованих осіб
за ____________ 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду
України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного місяця
________________________________________________________________
(назва районного /міського/ управління праці
та соціального захисту населення)
N реєстрації платника ________________
код за ЄДРПОУ __________, телефон _____________
------------------------------------------------------------------ | N | Назва показника | Кількість| Нараховано | |з/п| |осіб, яким| внесків, грн. | | | |нарахована|----------------| | | |допомога у| за | з | | | | звітному |звітний|початку | | | | місяці |місяць | року | |---+--------------------------------+----------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+--------------------------------+----------+-------+--------| | 1 |Особи, які отримують допомогу по| | | | | |догляду за дитиною до досягнення| | | | | |нею трирічною віку, всього | | | | |---+--------------------------------+----------+-------+--------| |1.1|Особи, які проходять строкову | | | | | |військову службу у Збройних | | | | | |Силах України, СБУ, інших | | | | | |утворених відповідно до законів | | | | | |військових формуваннях, а також | | | | | |в органах МВС | | | | |---+--------------------------------+----------+-------+--------| |1.2|Особи, які не застраховані в | | | | | |системі загальнообов'язкового | | | | | |державною соціального | | | | | |страхування у зв'язку з | | | | | |тимчасовою втратою | | | | | |працездатності та витратами, | | | | | |зумовленими народженням та | | | | | |похованням, які фактично | | | | | |здійснюють догляд за дитиною | | | | |---+--------------------------------+----------+-------+--------| | 2 |Непрацюючі працездатні батьки, | | | | | |усиновителі, опікуни, | | | | | |піклувальники, які фактично | | | | | |здійснюють догляд за | | | | | |дитиною-інвалідом та отримують | | | | | |допомогу або компенсацію | | | | | |відповідно до законодавства | | | | |---+--------------------------------+----------+-------+--------| | 3 |Непрацюючі працездатні особи, що| | | | | |здійснюють догляд за інвалідом | | | | | |I групи та отримують допомогу | | | | | |або компенсацію відповідно до | | | | | |законодавства | | | | |---+--------------------------------+----------+-------+--------| | 4 |Непрацюючі працездатні особи, | | | | | |які здійснюють догляд за | | | | | |престарілим, який згідно з | | | | | |висновком медичного закладу | | | | | |потребує постійного стороннього | | | | | |догляду або досяг 80-річного | | | | | |віку та отримують допомогу або | | | | | |компенсацію відповідно до | | | | | |законодавства | | | | |---+--------------------------------+----------+-------+--------| | 5 |Разом (рядки 1 + 2 + 3 + 4) | Х | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка: у 2005 році нараховують 10% мінімального розміру страхового
внеску у 2006 році нараховують 20% мінімального розміру страхового
внеску у 2007 році нараховують 30% мінімального розміру страхового
внеску у 2008 році нараховують 40% мінімального розміру страхового
внеску у 2009 році нараховують 50% мінімального розміру страхового
внеску у 2010 році нараховують 60% мінімального розміру страхового
внеску у 2011 році нараховують 70% мінімального розміру страхового
внеску у 2012 році нараховують 80% мінімального розміру страхового
внеску у 2013 році нараховують 90% мінімального розміру страхового
внеску у 2014 році нараховують 100% мінімального розміру страхового
внеску
М.П.
Керівник __________________________(прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер________________________"___" ___________200_р.
(прізвище та ініціали)

Додаток 32
до пункту 11.11
Інструкції про порядок
обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України
( z0064-04 )

ЗВІТ
про нарахування внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування за осіб,
які проходять строкову військову службу
за ____________ 200_ року

_________________________________________________________________
(назва військової частини або іншого військового формування)
N реєстрації платника ______________________
код за ЄДРПОУ __________________
телефон ____________________
------------------------------------------------------------------ | Назва показника | Кількість | Нараховано внесків,| | |осіб, яким | грн. | | |нарахована |--------------------| | |допомога у |за звітний|з початку| | | звітному | місяць | року | | | місяці | | | |------------------------------+------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------+------------+----------+---------| |Особи, які проходять строкову | | | | |військову службу у Збройних | | | | |Силах України, СБУ, інших | | | | |утворених відповідно до | | | | |законів військових | | | | |формуваннях, а також в органах| | | | |МВС | | | | ------------------------------------------------------------------
М.П.
Керівник __________________________(прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер________________________"___" __________ 200_р.
(прізвище та ініціали)

Додаток 33
до пункту 11.12
Інструкції про порядок
обчислення і сплати
страхувальниками та
застрахованими особами
внесків на
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України
( z0064-04 )

До управління Пенсійного
фонду України у
____________________________
(районі, місті, районі у місті)
____________________________
(АРК, області, м. Києві,
м. Севастополі)

РОЗРАХУНОК
суми страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування за 200_ рік

Подається платником до органів Пенсійного фонду України
щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним роком
Повідомляю, що я, ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
номер реєстрації платника ______________________________________,
ідентифікаційний номер _________________________________________,
проживаю за адресою ____________________________________________,
телефон ________
одержав дохід від адвокатської, приватної нотаріальної,
творчої чи іншої діяльності (необхідне підкреслити), що підлягає
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб:
(грн.) ------------------------------------------------------------------ | Сума доходу, | Сума доходу, на яку |Нараховано внесків | | заявлена у | нараховуються внески з | (гр. 2 х 32%) | | податковій |урахуванням максимальної| | | декларації | величини | | |-------------------+------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------+------------------------+-------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Правильність зазначених відомостей стверджую ____________________
(підпис, дата)вверх