Документ v0713739-12, текущая редакция — Принятие от 09.11.2012

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2012  № 713

Про внесення змін до деяких наказів Мінсоцполітики України щодо здійснення регуляторної діяльності

З метою виконання статей 7, 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Внести до Плану діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік (далі - План), затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16.12.2011 № 555 (зі змінами), такі зміни:

1) доповнити новими пунктами 2-2, 5-2, 15-5 - 15-11 у редакції згідно з додатком 1;

2) у пункті 3:

у позиції "Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України / Міністерству юстиції України" цифри та слова "I півріччя" замінити цифрами та словами "II півріччя";

у позиції "Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення (супроводження) регуляторного акта" слова "Департамент сімейної політики" замінити словами "Департамент гендерної політики та оздоровлення дітей";

3) у позиції "Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України / Міністерству юстиції України" пункту 5 цифри та слова "I півріччя" замінити цифрами та словами "II півріччя";

4) у позиції "Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України / Міністерству юстиції України" пункту 6 цифри та слова "Протягом 6 місяців з дати набуття чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг" (реєстр. № 8319)" замінити цифрами та словами "IV квартал";

5) у позиції "Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України / Міністерству юстиції України" пункту 7 слово "червень" замінити цифрами та словами "IV квартал";

6) пункти 17-1 і 19 викласти в новій редакції згідно з додатком 1;

7) пункти 14, 15, 16, 17-2 виключити;

8) пункти 15-1 - 15-11 вважати пунктами 13-1 - 13-11, пункти 17 - 24 вважати пунктами 14 - 21 відповідно.

2. Внести до Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2012 рік (далі - План-графік), затвердженого наказом Мінсоцполітики від 17.04.2012 № 212, такі зміни:

1) доповнити пунктами 2-2, 4-2, 30-1 - 30-7 згідно з додатком 2;

2) у пункті 3:

у позиції "Строк виконання заходів" цифри та слова "I півріччя" замінити цифрами та словами "II півріччя";

у позиції "Відповідальний за проведення відстеження" слова "Департамент сімейної політики" замінити словами "Департамент гендерної політики та оздоровлення дітей";

3) у позиції "Строк виконання заходів" пункту 4 цифри та слова "I півріччя" замінити цифрами та словами "II півріччя";

4) у позиції "Строк виконання заходів" пункту 6 цифри та слова "Протягом 6 місяців з дати набуття чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг" (реєстр. № 8319)" замінити цифрами та словами "IV квартал";

5) у пункті 32:

у позиції "Дата та номер регуляторного акта" цифри та слова "у III кварталі" замінити цифрами та словами "у IV кварталі";

у позиції "Строк виконання заходів" цифри та слова "III квартал" замінити цифрами та словами "IV квартал";

6) пункт 33 викласти в новій редакції згідно з додатком 2;

7) виключити пункти 8, 13, 14-1, 14-2, 20-3;

8) пункти 9 - 12-2 вважати пунктами 8 - 11-2, пункти 14 - 20-2 вважати пунктами 12 - 18-2, а пункти 21 - 38 вважати пунктами 19 - 36 відповідно.

3. Відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Кухар М.О.) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. КоломієцьДодаток 1
до наказу Мінсоцполітики України
09.11.2012 № 713

ЗМІНИ
до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

№ з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Регуляторні органи, що розроблятимуть регуляторний акт

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення (супроводження) регуляторного акта

Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України / Міністерству юстиції України

Міністерство соціальної політики України

2-2

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо резервування частини державного замовлення для підприємств громадських організацій інвалідів)

Удосконалення роботи підприємств громадських організацій інвалідів та покращення рівня зайнятості осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики

Департамент соціального захисту інвалідів

II півріччя

3

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 № 38719/791/1/1-10 стосовно виконання завдань, передбачених пунктом 1.1.5 Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Мінсоцполітики

Департамент гендерної політики та оздоровлення дітей

II півріччя

5

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Залучення додаткових джерел наповнення Пенсійного фонду України з метою скорочення його дефіциту та забезпечення виконання зобов'язань перед громадянами України в умовах реформування пенсійного забезпечення. Прийняття регуляторного акта обумовлено необхідністю забезпечення виконання статті 1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", яким передбачено введення пенсійного збору за операціями з контрагентами, зареєстрованими в офшорних зонах. Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом затвердження Переліку офшорних зон

Мінсоцполітики

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

5-2

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні"

Покращення умов ведення бізнесу в Україні з одночасним підвищенням показників України в міжнародних рейтингах

Мінсоцполітики

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про запровадження механізмів соціального замовлення у сфері надання соціальних послуг"

Розширення ринку соціальних послуг шляхом фінансування громадських організацій, що надають соціальні послуги

Мінсоцполітики

Департамент соціальних послуг

IV квартал

7

Проект наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінрегіонбуду та МВС "Про затвердження Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання всіх видів державної соціальної допомоги та для надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

Узгодження з вимогами чинного законодавства питання щодо проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання всіх видів державної соціальної допомоги та для надання населенню субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у частині взаємодії органів державної влади під час перевірки органами праці та соціального захисту населення достовірності й повноти даних про доходи та майновий стан, наданих заявником для отримання права на призначення державної соціальної допомоги, у тому числі житлової субсидії

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, МВС

Управління внутрішнього аудиту, Департамент державної соціальної допомоги

IV квартал

Державний центр зайнятості

13-5

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виплати компенсації витрат роботодавця, що працевлаштовує громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, на нові робочі місця та витрат суб'єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Переліку пріоритетних видів економічної діяльності та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 223"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-6

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-7

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації та здійснення підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-8

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-9

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю та визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінсоцполітики від 07.02.2009 № 45"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-10

Проект наказу Мінсоцполітики "Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

13-11

Проект наказу Мінсоцполітики та ДПС "Про внесення змін до Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення безробітним"

Реалізація норм Закону України "Про зайнятість населення" (нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державний центр зайнятості

IV квартал

Пенсійний фонд України

14-1

Проект постанови правління Пенсійного фонду України "Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України"

Реалізація норм Закону України від 18 вересня 2012 р. № 5292-VI "Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо щоквартальної сплати єдиного внеску фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, та Закону України від 6 вересня 2012 р. № 5209-VI "Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості"

Пенсійний фонд України

Департамент надходження доходів

IV квартал

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

15

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

Вдосконалення порядку забезпечення потерпілих від нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання послугами з професійної реабілітації та з метою виконання статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління надання соціальних послуг

IV квартал

16

Проект постанови правління Фонду "Про затвердження Порядку організації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці"

Вдосконалення порядку організації проведення та фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання з питань охорони праці та підвищення рівня знань посадових осіб і спеціалістів з охорони праці

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Управління організації профілактичних заходів та страхових експертиз

IV кварталДодаток 2
до наказу Мінсоцполітики України
09.11.2012 № 713

ЗМІНИ
до Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2012 рік

№ з/п

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

Міністерство соціальної політики України

2-2

Проект закону планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо резервування частини державного замовлення для підприємств громадських організацій інвалідів)

Базове

Департамент соціального захисту інвалідів

II півріччя

Статистичні дані

3

Проект закону планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Базове

Департамент тендерної політики та оздоровлення дітей

II півріччя

Статистичні дані

4

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про перелік офшорних зон для цілей справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Базове

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

Статистичні дані

4-2

Проект закону планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні"

Базове

Департамент пенсійного забезпечення

II півріччя

Статистичні дані

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про запровадження механізмів соціального замовлення у сфері надання соціальних послуг"

Базове

Департамент соціальних послуг

IV квартал

Статистичні дані

Державний центр зайнятості

28-1

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку виплати компенсації витрат роботодавця, що працевлаштовує громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, на нові робочі місця та витрат суб'єктів малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Переліку пріоритетних видів економічної діяльності та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 223"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-2

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-3

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Деякі питання організації та здійснення підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-4

Проект постанови Кабінету Міністрів України планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 839"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-5

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити у 2012 році

"Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю та визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінсоцполітики від 07.02.2009 № 45"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-6

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

28-7

Проект наказу Мінсоцполітики та ДПС планується розробити у 2012 році

"Про внесення змін до Порядку розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення безробітним"

Базове

Державний центр зайнятості

IV квартал

Статистичні дані

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

30

Проект постанови планується розробити у IV кварталі 2012 року

"Про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

Базове

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

IV квартал

Статистичні дані

31

Проект постанови правління Фонду планується розробити у IV кварталі 2012 року

"Про затвердження Порядку організації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці"

Базове

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

IV квартал

Статистичні дані
вверх