Документ v0712282-19, текущая редакция — Принятие от 01.04.2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2019  № 712

Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з правової роботи, перегляду та приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" та з метою дотримання Міністерством охорони здоров'я України законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Графік проведення Управлінням правового забезпечення перевірок стану правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, у 2019 році (далі - Графік проведення перевірок), що додається;

2) План заходів щодо перегляду та приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України (далі - План заходів), що додається.

2. Управлінню правового забезпечення забезпечити аналіз стану правової роботи та застосування законодавства за результатами перевірок згідно з Графіком проведення перевірок, затвердженим підпунктом 1 пункту 1 цього наказу.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України:

1) забезпечити в межах повноважень виконання Плану заходів, затвердженого підпунктом 2 пункту 1 цього наказу;

2) щокварталу до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, подавати звіти про виконання Плану заходів до Управління правового забезпечення в паперовому та електронному вигляді (urmoz2017@gmail.com).

4. Персональну відповідальність за невиконання у встановлені строки Плану заходів несуть керівники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

5. Управлінню документального забезпечення, контролю апарату та зберігання архівних документів поставити на контроль щокварталу до 15 числа першого місяця, наступного за звітним кварталом, виконання Плану заходів.

6. Управлінню правового забезпечення забезпечити ознайомлення з цим наказом керівників структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04 квітня 2018 року № 616 "Про затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з правової роботи, перегляду та приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України".

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

У. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.04.2019  № 712

ГРАФІК
проведення Управлінням правового забезпечення перевірок стану правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України у 2019 році


з/п

Назва підприємства, установи, організації

Орієнтовний строк проведення перевірки

1

Державна установа "Український науково-дослідний протичумний інститут імені І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров'я України"


I півріччя
2019 року

2

Державний заклад "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Аркадія" Міністерства охорони здоров'я України"

3

Державний заклад "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Люстдорф" Міністерства охорони здоров'я України

1

Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України"


II півріччя
2019 року

2

Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

3

Державне підприємство "Укрмедпостач" МОЗ України

4

Державна установа "Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України"

Начальник Управління
правового забезпечення


Л. Демшевська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.04.2019  № 712

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо перегляду та приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України


з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

Забезпечити перегляд та приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України, які необхідно переглянути з метою приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію згідно з переліком, що додається

Протягом року

Керівники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України;
Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України

2

У зв'язку з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 94-р "Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства" розробити та затвердити нові санітарні норми та правила, та інші нормативно-правові акти на заміну тих, що втрати чинність.

Протягом року

Директорат громадського здоров'я МОЗ України;
Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України

3

Забезпечити надання до Управління правового забезпечення:
ксерокопій нормативно-правових актів, що пройшли процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції України;
ксерокопій зауважень, наданих Міністерством юстиції України в результаті застосування процедури повернення нормативно-правового акта на доопрацювання

Щомісяця до 05 числа наступного за звітним

Керівники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України;
Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України

4

Вживати заходів щодо запобігання неподання, несвоєчасного подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації та направлення на виконання наказів, нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації, не опубліковані в установленому законом порядку, а також надсилання для виконання вказівок, роз'яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми

Постійно

Керівники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України;
Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України

5

Забезпечити скасування нормативно-правових актів, виявлених Міністерством юстиції України за результатами безвиїзних перевірок у 2019 році в Міністерстві охорони здоров'я України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України;
розробку та подання до Управління правового забезпечення проектів нових нормативно-правових актів з метою їх прийняття та подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

Постійно

Керівники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України;
Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України

6

Забезпечити систематичне виконання статті 23 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"; постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

Постійно

Керівники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України;
Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України

7

Забезпечувати неухильне виконання вимог Міністерства юстиції України щодо дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, визначених наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 "Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661;
наказами Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2010 року № 68 "Про затвердження вимог до нормопроектувальної техніки при розробці наказів у Міністерстві охорони здоров'я України" та від 11 березня 2010 року № 212 "Про затвердження Порядку підготовки нормативно-правових актів в Міністерстві охорони здоров'я України"

Постійно

Керівники структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України;
Керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України

Начальник Управління
правового забезпечення


Л. Демшевська


Додаток
до Плану заходів щодо перегляду
та приведення у відповідність до
законодавства про державну
реєстрацію нормативно-правових
актів Міністерства охорони
здоров'я України (пункт 1)

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України, які необхідно переглянути з метою приведення у відповідність до законодавства про державну реєстрацію


з/п

Нормативно-правовий акт

Відповідальні виконавці

1

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 1993 року № 48 "Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 квітня 1993 року за № 19

Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів

2

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 квітня 1993 року № 91 "Про внесення доповнення до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 р. № 52 "Про затвердження переліку хронічних захворювань, при яких особи, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 червня 1993 року за № 68

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

3

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03 травня 1993 року № 95 "Про затвердження Тимчасового положення про підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 травня 1993 року за № 47

Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів

4

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22 липня 1993 року № 166 "Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за № 113

Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів

5

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07 вересня 1993 року № 198 "Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 року за № 206

Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів

6

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30 грудня 1993 року № 258 "Про затвердження Положення про факультет (відділення) підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів та інститутів удосконалення лікарів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 квітня 1994 року за № 68/277

Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів

7

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1994 року № 73 "Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 1994 року за № 146/355

Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів

8

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 1995 року № 6 "Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 року за № 248/784

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

9

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 січня 1995 року № 13 "Про затвердження Переліку медичних показань на право одержання інвалідами автомобілів з ручним керуванням", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1995 року за № 34/570

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

10

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173 "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404

Директорат громадського здоров'я;
Департамент впровадження реформ

11

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 1996 року № 222 "Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 грудня 1996 року за № 715/1740

Директорат громадського здоров'я;
Департамент впровадження реформ

12

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 липня 1996 року № 233 "Про затвердження інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1996 року за № 536/1561

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

13

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 вересня 1996 року № 291 "Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III - IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 грудня 1996 року за № 696/1721

Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів

14

Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України від 10.10.1997 року № 306/680/21/66/5 "Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 листопада 1997 року за № 534/2338

Департамент впровадження реформ

15

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1996 року № 393 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 серпня 1997 року за № 354/2158

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

16

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07 серпня 1997 року № 250 "Про затвердження тимчасових нормативів (норм) забезпечення неповнолітніх у центрах медико-соціальної реабілітації харчуванням, одягом, взуттям, предметами для навчання і дозвілля, комунально-побутовими послугами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 року за № 424/2228

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

17

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 листопада 1997 року № 328 "Про затвердження Порядку встановлення цін (тарифів) на екстрену медичну допомогу, що надається іноземним громадянам державними та комунальними закладами охорони здоров'я України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 1998 року за № 9/2449

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

18

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 1997 року № 367 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 1998 за № 246/2686.

Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів

19

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1998 року № 123 "Про затвердження Типового положення про будинок дитини", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 червня 1998 року за № 372/2812

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

20

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 1999 року № 299 "Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 січня 2000 року за № 31/4252

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

21

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року № 31 "Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи", зареєстрований в Міністерстві юстиції 17 серпня 2000 року за № 519/4740

Директорат громадського здоров'я;
Департамент впровадження реформ

22

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09 жовтня 2000 року № 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195

Директорат громадського здоров'я;
Департамент впровадження реформ

23

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 березня 2003 року № 133 "Про затвердження Переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2003 року за № 283/7604

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

24

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06 травня 2003 року № 197 "Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 червня 2003 року за № 435/7756

Директорат громадського здоров'я;
Департамент впровадження реформ

25

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.12.2004 року № 614 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2005 року за № 260/10540

Директорат громадського здоров'я;
Департамент впровадження реформ

26

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопада 2004 року № 579 "Про затвердження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 224/10504.

Департамент впровадження реформ

27

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 вересня 2005 року № 467 "Про затвердження форм розрахунку додаткових витрат на спирт етиловий та звіту про обсяги виготовлення лікарських засобів з використанням спирту етилового для отримання компенсації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1128/11408

Фармацевтичний директорат;
Департамент впровадження реформ

28

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15 листопада 2005 року № 606 "Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2005 року за № 1455/11735

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

29

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06 листопада 2006 року № 731 "Про проведення медико-соціальної експертизи колишніх військовослужбовців Українського миротворчого контингенту під егідою ООН", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2006 року за № 1223/13097

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

30

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06 листопада 2006 року № 739 "Про організацію роботи з державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок і проведення їх державної реєстрації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2006 року за № 1213/13087

Директорат громадського здоров'я;
Департамент впровадження реформ

31

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 2006 року № 842 "Про формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 січня 2007 року за № 18/13285

Департамент управління персоналом та кадрової політики

32

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10 травня 2007 року № 234 "Про організації профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 року за № 694/13961

Директорат громадського здоров'я;
Департамент впровадження реформ

33

спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 1998 року № 158/417 "Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 1998 року за № 482/2922

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

34

спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України від 11 січня 1999 року № 5/10 "Про затвердження Інструкції про порядок витрачання бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями, оплату праці й відряджень медичних та інших працівників, які направлені на боротьбу з епідеміями", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 лютого 1999 року за № 107/3400

Директорат громадського здоров'я;
Департамент впровадження реформ

35

спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету медичної та мікробіологічної промисловості України та Державного департаменту ветеринарної медицини України від 26 січня 1999 року № 13/24/13/4 "Про затвердження Порядку розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 березня 1999 року за № 130/3423

Фармацевтичний директорат;
Департамент впровадження реформ

36

спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19 березня 1999 року № 67/59 "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 1999 року за № 496/3789

Фармацевтичний директорат;
Департамент впровадження реформ

37

спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 14 травня 2001 року № 180/115 "Про затвердження Положення про медико-психологічну реабілітацію рятувальників аварійно-рятувальних служб та осіб, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, і Положення про центри медико-психологічної реабілітації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 701/5892

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

38

спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 08 листопада 2001 року № 454/471/516 "Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2001 року за № 1073/6264

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

39

спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 09 березня 2004 року № 121/185 "Про вдосконалення профілактики та оздоровлення дітей з порушенням зору", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 березня 2004 року за № 370/8969

Директорат медичних послуг;
Департамент впровадження реформ

40

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09 вересня 2013 року № 787 "Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2013 р. за № 1697/24229

Департамент впровадження реформ

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}вверх